Søkeresultater

Ditt søk etter  ga 699 treff

Artikler (277)

Videoer (99)

Spørsmål og svar (323)

Lønnsbilaget kommer på feil a-meldingsperiode. Hvordan retter jeg opp det? [1559]

Det er bilagsdatoen i lønnsbilaget som styrer hvilken periode bilaget skal være med i en a-melding. For å korrigere på det må du reversere bilaget ved å gå inn på Lønn > Lønnsbilag > trykk deg inn på ønsket bilag > Nederst til høyre er det en Reverser knapp. Når det er gjort vil du finne en kopi av det reverserte bilaget inne på Lønn > Lønnsbilag. Finn fram til det og deretter legg inn korrekt bilagsdato og deretter trykk på Opprett bilag.

Hvordan trekker jeg mer skatt på en ansatt enn det skattekortet tilsier? [1558]

For å legge det inn i systemet så må du legge til et fast trekk under Arbeidsforhold-fanen. Se denne artikkelen for å legge til faste tillegg/trekk på ansatte.

Hvordan kan jeg overstyre skattetrekk? [1557]

For å overstyre skattetrekket må du slette raden med automatisk skattetrekk i Ny lønnsutbetaling og deretter legge til Ny rad med korrekt lønnsart(skattetrekk) og legge inn ønsket sats.

Jeg har opprettet en bruker i Tripletex, men får feilmelding når jeg forsøker å logge inn, hva gjør jeg? [1556]

Opptjente feriepenger for en ansatt er feil. Hvordan korrigerer jeg dette? [1555]

Først må feriepengeprosenten oppdateres. Standardinnstillingene for selskapet administreres via Lønn > Innstillinger. Dersom den ansatte ikke følger standardoppsettet, så må man registrere feriepengeprosenten via ansattdetaljene. Trykk på Selskap > Ansatte, trykk deg inn på den ansatte, velg fanen "Arbeidsforhold" og legg inn feriepengeprosenten i seksjonen Ferie. For å korrigere opptjente feriepenger må det opprettes et nytt lønnsbilag for de ansatte som skal endres. Hvis man ikke skal utbetale mer lønn for året, så kan man opprette et lønnsbilag der utbetalingsbeløpet er null. Dette gjøres ved å legge til to rader som nuller hverandre ut. F.eks. 1 kr. og -1 kr. mot lønnsarten Fastlønn. Du kan se endringen inne på Lønn > Feriepengeliste.

 

Merk at denne automatiske korrigeringen ikke vises før selve lønnsbilaget opprettes.

Vi har Mamut og har tatt i bruk tripletex lønn, og jeg lurer på hva som skjer med timer registrert i Mamut? Blir de med på lønnsbilag automatisk? [1554]

Timer blir ikke overført til Tripletex.

Jeg ønsker å erstatte allerede innsendt a-melding. Hvordan gjør jeg det? [1553]

I Tripletex  kan man sende en ny a-melding for perioden man allerede har sendt en a-melding for. Den vil ikke erstatte allerede innsendt a-melding, men vil fungere som et tillegg. For å erstatte allerede innsendt a-melding må man kansellere den før man kan sende en ny med den nye informasjonen man ønsker å ha med i a-meldingen. Det gjøres ved å trykke seg inn på A-meldingen for perioden > trykk på Send kanselleringsmelding > trykk på Hent returmelding. Når status på a-meldingen er endret til “A-melding er opprettet, men ikke sendt inn til Altinn” trykker man på Slett nederst i høyre hjørne. Deretter oppretter du en ny a-melding slik at den nye informasjonen blir med i den.

Kan man sende inn bare arbeidsforhold i A-meldingen i Tripletex? [1552]

Ja, ved å trykke seg inn på Lønn > A-melding huk av for Kun arbeidsforhold. Man får da opp bare arbeidsforholdene, og alt av lønnsinformasjon fjernes fra bildet. Så huker man av de arbeidsforholdene man vil sende inn og trykker deretter på “Send a-melding”.

Jeg får feilmeldingen “fødselsnummer/passord eller engangskode er feil” ved Altinn-innlogging. Hva gjør jeg? [1551]

I de aller fleste tilfellene så er det en feil i koblingen mellom integrasjonen i Altinn og Tripletex. Her må man sjekke i Altinn at Tripletex er lagt inn korrekt som Datasystem, og at man har de rettighetene som trengs. Følg gjerne denne veiledningen og sett opp integrasjonen på nytt hvis man ikke finner noen feil. Om dette heller ikke hjelper så må man kontakte Altinn, da denne feilmeldingen sendes fra Altinn som en respons på at man forsøker å logge inn i Altinn via Tripletex.

Hva gjør man i Tripletex hvis tidligere registrert ansatt begynner på nytt? [1550]

Har man allerede registrert en ansatt i Tripletex, og personen slutter og deretter starter igjen så trenger man ikke å legge inn personen som en ny ansatt. Du kan da trykke deg inn på Selskap > Ansatte > trykk på Flere valg > huk av for Vis ansatte som har sluttet > trykk deg inn på ansatte og deretter på Arbeidsforhold-fanen. Her inne kan du legge til nytt arbeidsforhold ved å trykke på Nytt arbeidsforhold nederst på siden.

Hvordan lønnsremitterer man etter overgang til Tripletex lønn? [1549]

Når man har aktivert Tripletex lønn i Mamut må man lønnsremittere i Tripletex. Det gjør man ved bruk av Bankintegrasjon via Autopay. Trykk på denne hjelpeartikkelen for å sette opp Bankintegrasjon via Autopay i Tripletex.

Skal man fylle ut motkonto i lønnsarter i Tripletex? [1548]

Det skal nesten alltid stå ingen, siden motkontoen er automatisk 2910 da dette er en ansattreskontro. Velger man en motkonto så føres ikke lønnsarten mot ansattreskontro.

Trenger jeg å legge inn lønnsarter selv? [1547]

I Tripletex er det allerede satt opp standard lønnsarter som vi tenker skal holde for de aller fleste selskapene. Om man ønsker så kan man opprette helt nye slik at de passer deres behov. Det gjør man inne på Lønn > Innstillinger > Lønnsart-fanen > trykk på Ny lønnsart helt til høyre på siden.

 

Vi anbefaler at man lar de lønnsartene som er satt opp som standard stå slik de er og da heller opprette nye. Man kan gjøre lønnsarter som ikke er i bruk om til inaktive slik at de ikke dukker opp i nedtrekksmeny for lønnsarter når man skal registrere en ny lønnsutbetaling.

Hvordan fungerer obligatorisk tjenestepensjon i Tripletex? [1546]

Når du aktiverer Tripletex lønn i Mamut vil pensjonsinnretning bli med over til Tripletex. Trykk deg inn på *denne hjelpeartikkelen for å lese hvordan obligatorisk tjenestepensjon (OTP) fungerer i Tripletex. I hjelpeartikkelen står det at man finner regnskapsregler inne på Konto > Innstillinger, men for våre mamutkunder finner man det inne på Lønn > Innstillinger > Regnskapsregler. Når man aktiverer pensjonsinnretning inne på Lønn > Innstillinger blir man spurt om det skal gjelde for alle ansatte og svarer man ja til det så trenger man ikke gå inn på hver enkelt ansatt.

 

*I hjelpeartikkelen står det at man finner regnskapsregler inne på Konto > Innstillinger, men for våre mamutkunder finner man det inne på Lønn > Innstillinger > Regnskapsregler.

Hvordan kan jeg reversere lønnsbilag? [1545]

For å reversere lønnsbilag må man inn på Lønn > Lønnsbilag. Trykk på lønnsbilagsnr. og nederst på siden vil du se en Reverser-knapp. Trykk på denne. Har du flere ansatte med i lønnsbilaget kan du selv velge om du ønsker å reversere på bilaget for en eller flere av dem. Fjern haken for de du ikke ønsker å reversere lønnsbilag på. Når det er gjort så vil det opprettes en ny lønnsutbetaling (under bearbeiding) inne på Lønn > Lønnsbilag slik at du kan gjøre de endringene du ønsker.

Hvor kan jeg legge inn fravær i Tripletex? [1544]

Mamutkunder med TT-lønn har ikke tilgang til timelisten. Permisjonsfravær legger man inn via Arbeidsforhold(Selskap > Ansatte > trykk på ansatt navn > Arbeidsforhold > scroll ned til seksjonen som heter Permisjon).

Hvordan bestiller jeg skattekort på mine ansatte? [1543]

For å bestille skatte på dine ansatte må du først og fremst ha satt opp Altinn-integrasjonen. Se her hvordan. Når du har det på plass må du trykke deg inn på Lønn > eSkattekort. Trykk på de tre prikkene og deretter på Logg inn i Altinn. Marker de ansatte du ønsker å hente ut skattekort for > trykk på Bestill skattekort > vent i cirka 10 sekunder > Trykk på Hent skattekort. Du vil nå få en varsling om det er hentet nye skattekort på de ansatte eller ikke i varslingsvinduet oppe i høyre hjørne. For detaljert gjennomgang se her

Hvordan legger jeg til fagsystem ID og passord i Tripletex for Altinn-integrasjonen? [1542]

I Tripletex heter det Selskaps ID og passord som man lager i Altinn. Disse legger man inn under Lønn > innstillinger > scroll ned til Altinn-seksjonen og legg inn Selskaps ID og passord her. For hvordan man skal sette opp Altinn-integrasjonen og få ID og passord se veiledning her

Hvordan kan jeg opprette historiske lønnsbilag? [1541]

Inne på Lønn > Innstillinger > scroll ned til seksjonen Historiske lønnsbilag trykk på Nytt historisk lønnsbilag > huk av for de ansatte dette gjelder og deretter på Opprett. Velg ønsket lønnsarter ved å trykke på Ny rad og deretter fyll ut feltene. Når du har lagret bilaget så vil kun påvirke lønnsregnskapet.

Hva gjør jeg ved lønnskjøring i januar for desemberlønnen? [1540]

Lønnen må kjøres i Tripletex ettersom Mamut lønn utgår fra og med 01.01.2022. Følg denne veiledningen for ny lønnsutbetaling i Tripletex: Lønnsutbetaling i Tripletex

Hvorfor vises ikke a-kontofakturert honorar som inntekt på prosjektet? [1401]

Fakturerer man honorar som a-konto vil dette ikke fremkomme som inntekt på prosjektet før det overføres til honorar, det vil dermed vises som en negativ reserve på dashbordet (status) på prosjektet. A-konto blir balanseført og blir deretter inntektsført først når man har sluttfakturert prosjektet.

 

Innestående på prosjekt [1383]

Hvordan registrere en prosentsats av kontraktssum i prosjektet? Eksempelvis kan det være 7,5% av hver a-kontofaktura man oppretter for kontraktssummen, som skal registreres.  

 

Dette må man håndtere manuelt. 

Man kan velge å opprette et produkt som heter f.eks “Innestående” og knytte dette produktet til en balansekonto.  Det vil da være enkelt å filtrere på dette produktet under ordrelinjer når man skal sluttføre prosjektet.

 

Man regner ut beløpet (f.eks 7,5% av a-kontobeløpet) og legger det inn på en ordrelinje med minus fortegn (på antall) og markerer fakturerbar. Så inkluderer man ordrelinjen ved fakturering av a-kontoen. Når man skal sluttfakturere prosjektet, føres en ny ordrelinje med det totale beløpet man har fakturert produktet “Innestående”. Dette skal stå med pluss i fortegn. 

 

eBoks ikke tilgjengelig per 13.11.20 [1371]

I forbindelse med varslet kansellering av eBoks har vi endret metode for utsendelse av lønnslipp. For de ansatte som per 13.11.2020 hadde eBoks er det nå endret til manuell håndtering. Manuell håndtering tilsier at den ansatte må ha systemtilgang for å se egen lønnsslipp.

 

Man kan enkelt endre utsendelsesformen til de ansatte;  Gå til "Selskap/Ansatte" i hovedmenyen, marker de ansatte, . Huk av de ansatte som man skal endre for,  velg “Endre ansattinformasjon”, velg “Lønnsslipp via” og deretter “Endre ansattinformasjon”.

 

Her kan du lese mer om alternative utsendelsesformer av lønnsslipp; "Krypterte lønnsslipper på e-post" og "Lønnsslipp i mobilapp for alle lønnsmottakere".

 

Viderefakturering av reiser og utlegg på prosjekt [1361]

Mva-satsen i selve prosjektet vil styre hvilken sats reiser og utlegg får ved viderefakturering.

Selve reiseregningen/utlegget man har opprettet vil ved viderefakturering komme med som vedlegg til prosjektfakturaen. Eventuelle vedlegg som er knyttet til reiseregningen/utlegget man har ført, kan man velge å utelate ved faktureringen. Det gjør man ved å fjerne haken "Inkluder vedlagte kvitteringer ved viderefakturering" inne på reiseregningen/utlegget.

Man kan ikke sette et prosentvis påslag på reiser og utlegg tilsvarende som for ordrelinjer, men man kan velge å sette et ønsket beløp for viderefakturering. Det gjøres ved å aktivere "Fast fakturert beløp" inne på reiseregningen/utlegget.

Hvordan kan jeg se prosjektreserve per 31.12? [1357]

For å se prosjektenes reserve tilbake i tid, går du til "Prosjekt/Prosjektstatus/Prosjektstatus". Her velger du ønsket periode i periodevelgeren. Deretter "vis fakturareserve" under "flere valg". For å inkludere avsluttede prosjekter velges "alle" under status.

Hvorfor kan ikke valuta endres på prosjektet? [1356]

Når et prosjekt er fakturert så er valuta låst. Dette gjelder selv om fakturaen senere krediteres.

Valutaen låses også når det er ført ordrelinjer på prosjektet. Det gjelder både ordrelinjer på fanen ordrelinjer og via fanen budsjett. Ordrelinjer må dermed fjernes for at man skal kunne endre valuta.

 

Har man registrert leverandørfaktura mot prosjektet, må tilknytningen til prosjektet på leverandørfakturaen midlertidig endres til "ikke valgt".

Etter at man har endret valuta på prosjektet, kan man legge inn igjen ordrelinjer og knytte de eventuelle leverandørfakturaene til prosjektet.

 

Internprosjekt [1354]

I et internprosjekt kan man føre timer og kostnader som på et ordinært prosjekt, men man kan ikke fakturere. Internprosjekt er med andre ord en løsning man har for å holde oversikten over kostnader. Ved opprettelse av et nytt prosjekt, kan man markere for internprosjekt under rubrikken Prosjektdetaljer. På allerede opprettede prosjekt, finnes valget på fanen Detaljer på prosjektet.

 

Man kan for eksempel bruke et internprosjekt som følger: 

Har man eksempelvis et større prosjekt som er ferdig fakturert, og så viser det seg at det må utføres noe reklamasjonsarbeid. Oppretter man da et underprosjekt og marker haken for  “internprosjekt” i prosjektdetaljer, vil man i Prosjekt/Prosjektstatus se hvordan reklamasjonsarbeidet mm også kan påvirke fortjenesten på arbeidet / prosjektets dekningsgrad i kolonnen Dekningsgrad (%).

 

Internprosjekt kan også benyttes som kostnadsbærer for arbeidstøy / verktøy for ansatte mm.

Grossistintegrasjon fungerer ikke - mulige feil [1320]

 • Det er ikke lagt inn brukernavn og passord på leverandørkortet under innstillinger for e-handel: Se gjerne eget dokument for “Grossistintegrasjon”. for punktene nevnt i FAQén  her.

 

 • Det ligger brukernavn og passord på leverandør, men autofakt kommer ikke inn i bilagsmottaket: Du må sjekke med grossist (leverandør) om de har satt opp deg (firma) som kunde med FTP oppsett - Autofaktura  (autofakt.)

 

 • Det ligger brukernavn og passord på leverandør, men rabattfil kommer ikke inn i bilagsmottaket: Du må sjekke med grossist (leverandør) at de har satt opp deg (firma) med FTP oppsett - rabattfil.

 

 • Vi har ikke integrasjon mot aktuelle grossist du som kunde ber om. Se ovennevnte artikkel for aktuelle grossister Tripletex har integrasjon med. 

 

 • Listepris i løsningen stemmer ikke eller ikke er oppdatert:
  Ta kontakt med support. 

NB! Tripletex har kun støtte for import av faktura og rabattfil (ikke ordreimport). I tillegg kan man gjøre bestilling hos noen grossister. 

Hvordan få med ordrelinjer på prosjekttilbud? [1319]

For å få med ordrelinjer på tilbudsvisningen må disse legges inn i fanen "budsjett" på prosjekttilbudet.

I kontraktsfanen på prosjekttilbudet må "Vis budsjett, andre inntekter" være aktivert under "Tilbud".

 

Tips! Når ordrelinjene er registrert i budsjettfanen kan disse kopieres til fanen ordrelinjer ved å trykke på "Kopier ordrelinjer", de vil da brukes som reelle ordrelinjer på prosjektet/tilbudet.

 

Se gjerne egen video Opprette prosjekttilbud og oppdragsbekreftelse for prosjekt.

Strekkode [1314]

Det er nå mulig å registrere EAN/GTIN (strekkodenummer) på produktkortet. Feltet er søkbart i globalt søk samt der man kan filtrere eller velge produkt i nedtrekkslister.

Feltet er også tilgjengelig via vårt API og det er mulig å importere dette via produktimporten.

Har du en strekkodeleser tilknyttet maskinen du arbeider på i Tripletex, kan du således benytte denne for å søke opp produkter etter å ha lagt inn EAN-nummeret på produktet.


For mobil-/nettbrett-brukere kan man laste ned tastaturer som har funksjonsknapp for å lese strekkoder. Dette vil kunne gjøre det enklere å gjøre oppslag.

Hvorfor får jeg ikke slettet et bilag avvist i attestering? [1312]

Et bilag (EHF, PDF) skal i utgangspunktet kunne slettes fra Bilagsmottaket, bortsett fra der “Tillatt bokføring før bilag er attestert/godkjent” er valgt under Regnskapsregler/ seksjon Attestering, da gjelder følgende.

 

Er bilaget (faktura) bokført, men avvises i attestering. Bilag trenger da å godkjennes i attesteringen. Deretter kan man reversere føringen. Det er ikke mulig å slette. Det er kun den med rettigheten “Bruker kan attestere for bedriften” som vil kunne reversere.

 

Har man derimot valgt å tillate attestering før bokføring, vil man fint kunne slette bilaget. Det vil da ligge i “ikke bokførte bilag”.

Vipps eFaktura status [1302]

I fakturaoversikten kan man se hvor i løypa en Vipps eFaktura er. Nedenfor finner du status;

 

1. Under bearbeiding. Faktura sendes som Vipps eFaktura

(Faktura er laget og klar til utsendelse).

2. <dato>: Under bearbeiding. Faktura sendes om Vipps eFaktura.

(Faktura er “plukket opp” og sendt til AutoInvoice).

3. Sendt som Vipps eFaktura <dato> til <mobilnummer>.

(Faktura er levert til mottaker)

 

Hvis en utsendelse feiler vil det stå følgende i Status-feltet:

 

4. Sendt <dato>: Utsending av Vipps eFaktura feilet

(Faktura er ikke levert videre fra AutoInvoice. Årsak ikke oppgitt).

 

Grunnen til feilmelding kan være feil mobilnummer, mottaker har ikke godkjent for mottak av vipps eFaktura*, kundens bank støtter ikke Vipps eFaktura evt kunden har skrudd av for AutoInvoice (eFaktura), forfallsdato er mindre enn fire dager.

 

Her må man da ta kontakt med kunden for å få avklart grunnen til at utsendelse av eFaktura feiler. * Mottaker må godkjenne for Vipps eFaktura i appen, sjekk status “Alltid Vipps eFaktura)

Tilgang til betalinger [1297]

Under Bank/Innstillinger og fanen BETALING, finner man oversikt over hvem i selskapet som har tilgang til betalinger, samt hvilke regnskapsførere. Man ser også hvor mange godkjennere som kreves for å utføre betalinger.

Banksaldo [1296]

For kunder som har "Bankintegrasjon via AutoPay" og har aktivert bankavstemming (NB. man bestiller bankavstemming via banken), vil man i oversikten "Betalinger", se saldo på de ulike kontoene knyttet til avtalen(e). Saldo er hentet fra siste bankavstemmingsfil (automatisk fra banken), og viser gårsdagens saldo.

Hjelpesider til koronasituasjonen [1257]

Her er linken til hjelpesiden. På denne siden oppdaterer vi deg om situasjonen mm.

Lukking av åpne regnskapsperioder [1174]

Du kan lukke åpne perioder i regnskapet via Regnskap/Årsregnskap/ Regnskapsoversikt, og velge det året du vil lukke en periode i.

Huk av boksen rett under måneden du vil lukke og velg lagre. Denne perioden vil da bli stengt for fremtidige føringer. 

Det er greit å ta en sjekk før man gjør dette. Sjekk at alle bilag for perioden er ført, lønn er kjørt og banken er avstemt i den valgte perioden. I annenhver periode skal man også rapportere mva-melding og det er da hensiktsmessig å lukke perioder slik at ikke inn- og utgående-fakturaer havner i feil periode.

Administrere vedlegg i et ansattutlegg [1170]

Hvordan legge til vedlegg i et ansattutlegg?

I feltet som heter “Vedlegg” har man mulighet til å laste opp et eller flere vedlegg man ønsker å knytte til utlegget. Knappen “Legg til” lar deg laste opp filer fra din maskin. Binders-knappen lar deg hente vedlegg fra bilagsmottaket, dokumentmottaket eller lokalt fra din maskin. Det er også mulig å laste opp filer ved å dra og slippe den i det blå feltet som heter “Legg til eller slipp filer”.

 

Hvordan skjule/vise vedlegg?

Ved å klikke på øyet i feltet “Vedlegg” vil vedlegget skjules/vises.

 

Hvordan fjerne vedlegg?

Ved å klikke på binders-knappen får man et valg som heter “Fjern vedlegg”. Denne handlingen vil fjerne alle vedlegg som er knyttet til ansattutlegget. Om man markerer for “Flytt til bilagsmottak” så vil vedlegget legge seg i bilagsmottaket. Har man flere vedlegg knyttet til ansattutlegget, kan de deles opp ved å bruke funksjonen “Del opp dokument”. Det opprettes da et nytt bilag per side. Skal du slette ansattutlegget og ønsker å beholde vedlegget må man gjøre dette først.

Hvordan laster jeg ned bankfiler til automatisk bankavstemming? [1164]

For å benytte automatisk bankavstemming i Tripletex må man selv laste ned kontoutskrifter fra den banken man benytter. Hvordan man laster ned disse filene avhenger av hva slags bank man benytter. På bankens hjemmeside eller i nettbank skal man finne informasjon om hvordan man laster ned kontoutskrifter. Hvis man har problemer med å finne denne informasjonen, så kan man ta kontakt med bankens kundeservice.

Det er viktig at filene som lastes ned, ikke endres eller lagres i et annet format før man laster de opp i Tripletex. Det kan også være lurt å lagre filene i en separat mappe på datamaskinen så man enkelt finner dem igjen.

Jeg får feilmelding når jeg forsøker å endre utsendingsmetode for lønnsslipp. Hva skal jeg gjøre? [1149]

Siden e-postadresse benyttes som brukernavn ved innlogging i systemet, så kan ikke flere brukere med påloggingstilgang benytte samme e-postadresse. Det er derimot mulig å registrere samme e-postadresse på flere brukere/kontakter hvis kun en av dem har påloggingstilgang i Tripletex.

Når man endrer lønnsslipputsendelse til «Tripletex- app/webløsning», så vil brukere som før ikke har hatt tilgang til Tripletex, få påloggingstilgang for å se egne lønnsslipper i Tripletex. Disse brukerne vil derfor måtte ha en unik e-postadresse for pålogging.

Hvis samme person er registrert både som kontakt og ansatt, så må påloggingstilgang fjernes på brukeren, som ikke skal motta lønnsslipp, av en brukeradministrator i kontoen. Hvis man ønsker å beholde påloggingstilgang på begge/alle brukerne, så må e-postadressen endres så hver bruker har en unik e-postadresse.

Hvordan endrer jeg sending av lønnsslipp for flere ansatte i én operasjon? [1140]

Dette kan gjøres fra ansattoversikten. Gå til "Selskap/Ansatte" i hovedmenyen og huk av ønskede ansatte i oversikten. Tips 1: Hvis du velger boksen helt øverst i raden, så velger du alle ansatte. Så klikker du på "Endre ansattinformasjon". Nederst i det nye vinduet kan du administrere sending av lønnsslipper. Hvis du før har sendt lønnsslipper på e-post, så anbefaler vi at de ansatte heller mottar lønnsslippene i Tripletex-appen. Tips 2: Via filteringsmenyen i ansattoversikten kan du filtrere på sending av lønnslipper. Dette gjør det enklere å velge riktig ansatte i listen.

Når blir lønnsslipper tilgjengelig for de ansatte? [1119]

Dette kan man definere under lønnskjøringen når man oppretter lønnsbilaget. Man vil da få et datofelt der man kan velge når lønnsslippene skal bli tilgjengelige i systemet, og evt. når de ansatte skal bli varslet om at de har fått en ny lønnsslipp.

Man kan ikke sette denne datoen før lønnsutbetalingens dato eller mer enn én dag etter bilagsdato.

Hvordan legger man inn negativ lønn? [1100]

Vi anbefaler ikke at man kjører negativ lønn, men heller at beløpet til utbetaling hos den ansatte går i null. Dette kan man gjøre ved å velge "Ny rad" på lønnsutbetalingen med en lønnsart som går mot ansattreskontroen. Beløpet vil da bli trukket fra på neste lønnskjøring hvis du inkluderer de åpne postene.

Når lønnsbilaget, som har 0 til utbetaling, registreres som betalt, vil reskontroposteringene vises som åpne poster i ansattreskontroen. Lønnsbilaget må registreres som betalt for å få ønsket effekt i reskontro.

Hvordan deaktiverer jeg tofaktorautentisering (2FA)? [1075]

Hver bruker kan selv deaktivere 2FA via brukerinnstillingene.

Hvis du ikke er i stand til selv å deaktivere 2FA, som f.eks. ved mistet telefon, må du ta kontakt med Tripletex Support.

Hva betyr "Annet" i overordnet status? [1071]

 

“Annet” i overordnet status inkluderer ordrelinjer, reiser og utlegg som er ført mot prosjektet, samt ordrer (Ny ordre/faktura) som er knyttet til prosjektet.

Hvordan benytter jeg skattefrie satser for diett og kjøregodtgjørelse? [1062]

Disse innstillingene administreres via innstillingene for reiser og utlegg. For å få opp opsjonene må man først huke av modulen «Statens satser». Man vil da få den nye seksjonen «Preferanser», og her kan man huke av at man skal benytte skattefrie diettsatser.

NB! Hvis man har aktivert en av preferansene for skattefrie satser, så vil Tripletex alltid foreslå de skattefrie satsene og ikke Statens satser. Hvis du er usikker på hvilke satser som skal benyttes, så ta kontakt med regnskapsfører.

Jeg får feilmelding på a-meldingen, hva gjør jeg? [1017]

Du finner en komplett veiledning til a-ordningen med en oversikt over feilmeldinger på Skatteetatens nettsider.

Prosjektaktiviteter - Lønnsart for timelønn [972]

Vi har lærlinger med timelønn der overtid skal føres på egendefinerte lønnsarter. Kan jeg knytte disse lønnsartene til prosjektaktiviteter i Tripletex?  

Tripletex kan aktivere en modul i kontoen slik at man kan spesifisere lønnsarter per prosjektaktivitet i timelisteinnstillingene. Denne modulen skal settes opp av regnskapsfører eller kyndig lønnsansvarlig, som kan kontrollere og verifisere at de nye lønnsartene blir korrekt satt opp.

Denne måten å føre overtid på krever en annen type registrering av lønnsartene enn det som er standard lønnsart for overtid i Tripletex. Det er derfor viktig å være nøye med registreringen.

Fremgangsmetode:

Man må først opprette lønnsartene via «Lønn>Innstillinger» i hovedmenyen. Man oppretter en kopi av en eksisterende lønnsart eller velger «Ny lønnsart» i menyen. Lønnsarten må gis et nummer og et navn, og man må velge en av de to a-meldingskodene som støttes for innsending av overtidstimer for timelønte. Hvis det skal gis en fast sats for overtidstimene, så velger man «Fast sats» under «Lønnsberegning» og registrerer satsen i feltet.

1 time x lønnsart med fast sats = beløp angitt fast sats (ikke tillegg til timelønn)

Så kan man opprette nye prosjektaktiviteter via «Timeliste>Innstillinger» i hovedmenyen. Man velger ny rad, registrerer et navn på aktiviteten og velger korrekt lønnsart i nedtrekksmenyen. Dersom man har flere lærlinger med ulike faste satser, må man opprette egne lønnsarter for hver av de.

Dersom man også ønsker å registrere ordinær overtidsbetaling (Lønnsberegning: %) på samme måte, må man også sette opp egne lønnsarter for dette.

1 time x lønnsart % av timelønn = beløp per time

Lønnsart for 50% overtid settes opp slik:
Lønnsberegning: % av timelønn
Prosentsats: 150

Lønnsart for 100% overtid settes opp slik:
Lønnsberegning: % av timelønn
Prosentsats: 200

Hvordan knytter jeg dokumenter og bilder til et prosjekt? [896]

Hvis man har elektroniske bilag i Tripletex, så kan laste opp bilder og dokumenter i fanen «Dokumentarkiv» inne på prosjektet. Klikk på «Last opp» og velg en fil eller et bilde fra datamaskinen eller nettbrettet. Det går fint an å ta et bilde med nettbrettet og laste det rett opp etterpå.

Du kan også sende dokumenter og bilder til ditt dokumentarkiv i Tripletex. Du kan se hvilken adresse du sender det til via «Dokument/Dokumentmottak» i hovedmenyen, og dette er en unik adresse til ditt dokumentmottak i Tripletex.

Dokumentene som legges til prosjektet, kan legges til som vedlegg på fakturaer eller sendes separat til kunden på e-post.

Det er kun prosjektleder som kan se alle ordrelinjene. Kan dette endres? [893]

I prosjektinnstillingene kan man huke av innstillingen "Prosjektdeltakere kan se alle ordrelinjer". Hvis prosjektdeltakerne har tilgang til å føre ordrelinjer på prosjekt, så vil de da se alle ordrelinjer og ikke bare dem de fører selv.

Hva viser grafene på Tripletex-tavlen? [869]

Tripletex-tavla viser diagrammer for inntekter og kostnader samt en graf for driftsresultat.

Inntekter viser periodens utfakturerte inntekter eks. mva. Det er fakturadato, ikke forfallsdato eller betalingsdato, som er avgjørende for hvilken periode inntekten inkluderes i.

Kostnader viser periodens kostnader eks. mva. Det er fakturadato på leverandørfakturaene, ikke forfallsdato eller betalingsdato, som er avgjørende for hvilken periode kostnaden inkluderes i.

Driftsresultat viser summen av driftsinntektene minus driftskostnadene. Vær oppmerksom på at finansinntekter og finanskostnader ikke er med i driftsresultatet, så denne grafen viser ikke ordinært resultat før skatt. Du kan se ditt resultat før skattekostnad samt årsresultat ved å gå til "Regnskap/Resultatrapport".

Jeg finner ikke knappen for å gi brukernøkkelen mine tilganger i systemet. Hvordan får jeg aktivert denne funksjonen? [854]

Hvis man har begynt å gi nøkkelen tilganger i systemet, så vil ikke lenger dette valget være synlig på siden. Men hvis man klikker på «Benytt rettighetsmal» i menyen nederst på siden og velger malen «Ingen rettigheter», så vil alle tilgangene fjernes igjen. Da kan man igjen velge å overføre sine tilganger til brukernøkkelen.

Refererer lønnsartnummer til årstall ved utbetaling av feriepenger? [849]

Nei. Lønnsartnummer 2015 og 2016 er kun et nummer som er gitt på lønnsarten, og dette lønnsartnummeret refererer ikke til årstall.

 

I enkelte Tripletex-kontoer er følgende standard lønnsarter satt opp.

2015 : Feriepenger uten skattetrekk

2016 : Feriepenger med skattetrekk

 

Lønnsartnummer 2015 skal benyttes ved utbetaling av feriepenger opptjent året før. Utbetaler du feriepenger i år 2017, som er opptjent i 2016, skal du benytte lønnsartnummer 2015.

Lønnsartnummer 2016 skal benyttes ved utbetaling av feriepenger opptjent samme år. Utbetaler du feriepenger i år 2017, som er opptjent i 2017, skal du benytte lønnsartnummer 2016 slik at det blir trukket forskuddstrekk av beløpet.

Kan jeg sette fast forfallsdato på abonnementsfakturaen? [843]

Man kan gjøre dette på tre nivåer:

Man kan sette fast forfallsdato for alle kunder via "Kunde/Innstillinger" i hovedmenyen. Den registrerte forfallsdatoen vil da foreslås på alle utgående fakturaer. Hvis man setter "31" i feltet for dato, så vil alltid den siste datoen i en måneden velges.

Man kan sette fast forfallsdato på fakturaer for kunder i kundedetaljer og seksjonen "Fakturainnstillinger". Den registrerte datoen vil da foreslås som forfallsdato på alle fakturaer til denne kunden. Hvis man setter "31" i feltet for dato, så vil alltid den siste datoen i en måneden velges.

Hvis man ikke vil sette fast forfallsdato på kunden, så kan man også sette fast forfallsdato på abonnementsordren når man oppretter den. Man registrerer da "Fast forfallsdato på fakturaer" i seksjonen "Ordre-/fakturadetaljer".

Hvordan bokfører jeg utførsel av varer og tjenester? [841]

Utførsel som skal innberettes i post 8, baserer seg på fakturaen og ikke utførselsdeklarasjonen. Man skal altså ikke registrere utførselsdeklarasjonen via registreringsbildet for tolldeklarasjon. Man må benytte mva-status for "utførsel" på ordrelinje ved fakturering. Fakturaen vil da bokføres med den korrekte mva-koden (52). Man får opp valg for utførsel når man har aktivert "Har inntekter fra avgiftsfri utførsel av varer og tjenester" under "Regnskap/Innstillinger" og fanen "Mva-innstillinger".

Gjenutførsel er ikke en omsetning og skal heller ikke innberettes i post 8.

Hva betyr det at en bruker er kontaktperson? [840]

Det må være minst én kontaktperson i alle Tripletex-kontoer. Hvis Tripletex må sende ut viktig informasjon, så vil informasjonen sendes til den personen eller de personene som er huket av som «Kontaktperson» i kontoen. En administrator i kontoen kan via brukerdetaljer og fanen «Brukertilgang» legge til eller fjerne denne rollen på brukere i kontoen.

Hva betyr feilmeldingen "Post 17 overstiger summen av post 12 og 9 fordi inngående avgift er betalt ved innførsel."? [816]

Ny mva-melding – innførsels-mva

Før innsending av mva-meldingen er det viktig at man gjennomgår grunnlaget for postene. Trykker man på tallene i mva-meldingen vil man komme ned til bilagsnivå. Finner man bilag som er bokført med feil mva-kode, kan man endre bilaget.

Skatteetaten har lagt inn en kontroll ved innsendelse av mva-meldingen om at Innførsel av varer og tjenster (Post 9 og 12) stemmer med fradragsberettiget innførsels-mva (Post 17). For 15 % mva vil dette være post 10 og 18.
Dersom du har betalt mva ved innførsel, er det korrekt at du skal direkteføre dette, og da vil post 17 være større enn 9.

Eksempel:
Du har importert en vare fra utlandet i desember 2016 og fått faktura på innførsels-mva(25 %) i januar 2017.
Innførsels-mva betalt i januar direkteføres på konto 2713 med mva kode 14, og blir tatt med i post 17 på termin 1 2017.
Resterende varer som er importert i janaur og februar 2017, har du ikke betalt innførsels-mva på. Tolldeklarasjon er bokført, og både innførsels-mva (post 9) og fradrag for innførsels-mva (post 17) blir tatt med i mva-meldingen.

Sender du inn denne mva-meldingen uten kommentar, vil du på feilmeldingen «Post 17 overstiger summen av post 12 og 9 fordi inngående avgift er betalt ved innførsel».
Hvis mva-meldingen er korrekt, trenger du bare å skrive en kommentar i feltet  for tilleggsopplysninger/forklaring til avvik, f.eks: «Det er registrert direkteført, betalt innførsels-mva i perioden.» Deretter kan du sende inn mva-meldingen.

Hva er forskjell på "Prosjektstatus" og "Resultatrapport for prosjekter"? [811]

"Resultatrapport for prosjekter" viser kun faktiske bokførte inntekter og kostnader, mens "Prosjektstatus" viser en løpende oversikt over alle inntekter og kostnader knyttet til prosjektet, uavhengig av om disse er bokført eller ikke.

Kan jeg fjerne opprettede prosjekter som ennå ikke er påbegynt, fra listen på siden prosjektstatus? [798]

Ja, ved å klikke på «Flere valg» kan man velge om man vil se prosjekter med/uten timer m.m. Hvis man her velger «Prosjektstatus - skjul prosjekter uten timer m.m.» i nedtrekksmenyen, så vil man kun se prosjekter der det er ført timer, reiseregninger eller ordrelinjer/kostnader.

Man kan også velge å aktivere dette filtreringsvalget som standard via prosjektinnstillingene og seksjonen «Generelle prosjektinnstillinger».

Det kommer feil bankkontonummer når jeg skal betale skatt og arbeidsgiveravgift. Hvordan endrer jeg det? [756]

Bankkontonummer til skatteoppkreveren, som kommer opp når man skal betale skatt og arbeidsgiveravgift, hentes fra a-meldingen og tilhørende tilbakemelding.
Dette kontonummeret kommer da fra a-ordningen og er noe Skatteetaten sender ut. Det er ikke et nummer som Tripletex genererer.

Kontonummeret hentes på bakgrunn av bedriftens registrerte forretningsadresse i Brønnøysundregistrene. Man skal betale skatt og arbeidsgiveravgift til skatteoppkreveren (kemneren) i den kommunen der bedriften har sitt hovedkontor.

NB! Man skal betale skatt og arbeidsgiveravgift til samme skatteoppkrever i hele inntektsåret, selv om bedriften flytter forrretningsadresse til en annen kommune i løpet av året.

Eksempel:
Bedriften AS flytter forretningsadresse fra Trondheim til Oppdal i april2016. Men siden det er forretningsadressen Bedrifen AS er registrert på pr. 01.01.2016 som avgjør hvor Bedriften AS skal betale skatt og arbeidsgiveravgift i inntektsåret 2016, vil fortsatt kontonr. til skatteoppkreveren i Trondheim komme opp når Bedriften AS skal betale skatt og arbeidsgiveravgift for 3.termin (mai & juni).
Kontonummer til skatteoppkreveren i Oppdal vil først komme inn når selskapet skal betale skatt og arbeidsgiveravgift for 1. termin 2017.

 

* Det kommer ikke noe kontornr. når jeg skal betale skatt og arbeidsgiveravgift. Feltet er blankt:
Hvis man opplever at det ikke kommer noe bankkontonr. når man skal betale skatt og Arbeidsgiveravgift, så kan det være fordi selskapet nylig er registrert i Brønnysundregistrene (Enhetsregisterert), og at skatteetaten dermed ikke har fått oppdatert dette i sine registre.
Da kan man selv finne korrekt kontonummer til skatteoppkreveren bedriften har tilhørighet til på Skatteetatens sider. Her finner man en oversikt over alle skatteoppkreverne i Norge inndelt etter fylker. Se her: Kontonumre til skatteoppkreverne.

Hvorfor får jeg ikke hentet elektronisk skattekort til ansatte med D-nummer? [753]

Utenlandske arbeidstakere som skal oppholde seg og jobbe i Norge for en kortere periode, får tildelt D-nummer. Siden oppholdet i Norge er midlertidig vil den ansatte kun motta skattekort for inneværende år.
Ved årskiftet må derfor ansatte med D-nummer søke om nytt skattekort.

Utenlandske arbeidstakere må møte opp på skattekontoret for å søke om skattekort, men det finnes noen unntak, blant annet for personer som har D-nummer og har møtt til ID-kontroll de to siste årene.
Når skattkortet er klart, kan man som arbeidsgiver hente dette elektronisk.

Du kan lese mer om eSkattekort her: Elektronisk skattekort
Du finner informasjon om frikort i følgende artikkel - Frikort

Hvordan bokfører jeg avskrivninger i Tripletex? [740]

Periodiske avskrivninger av driftsmidler kan bokføres på to måter -  via registrering av leverandørfaktura eller via et avansert bilag.

 

1. Leverandørfaktura

Velg  "Bilag/Nytt bilag/Leverandørfaktura (Enkel føring eller Detaljert føring)" i hovedmenyen. Fyll ut alle felter markert med stjerne og registrer periodiseringskonto.

Kostnadskonto = konto for avskrivinger, f.eks. konto 6017.

Periodiseringskonto = balansekonto for aktivering av driftsmiddelet, f.eks. 1250.

Startmåned definerer den første perioden for avskriving. Antall perioder definerer hvor mange måneder driftsmiddelet skal avskrives.

 

Hvis kontoen man ønsker å bruke mangler i nedtrekksmenyen, må man gå til "Regnskap/Innstillinger" i hovedmenyen. I fanen "Kontoplan" trykker man på "Detaljer" ved siden av kontoen man vil benytte. Huk av feltet “Vis i 'Registrer leverandørfaktura'”.

 

Når man bokfører denne leverandørfakturaen, vil avskrivingene bokføres automatisk for hele avskrivningsperioden.

 

2. Avansert bilag

Velg "Bilag/Nytt bilag/Avansert bilag" i hovedmenyen.

Klikk på knappen "Visningsvalg" og huk av for “Vis dato/beskrivelse per linje”.

Bokfør avskrivningene manuelt med én linje for hver periode. Sum per dato må balansere.

 

Jeg er selvstendig næringsdrivende/ ENK. Hvordan behandles bruk av privatbil i næring? [723]

For selvstendig næringsdrivende (Enkeltmannsforetak) som benytter privatbil til yrkeskjøring, kan det gis fradrag etter statens satser for antall kjørte kilometer i næring. Dette må ikke forveksles med privat bruk av næringsbil.

Hvis du bruker din privatbil i næring, fungerer ikke statens satser for kjøregodtgjørelse på samme måte. Da får du et fradrag per kilometer for inntil 6000 kilometer i året (satsen per kilometer følger vanligvis den generelle kilometersatsen).
Dette fører til at reisen utgiftsføres i selskapet og kan trekkes fra. Kjøregodtgjørelsen føres i post 7080 (bilkostnader) i næringsoppgaven.

 

Gå til "Selskap/Ansatte" i hovedmenyen. Klikk på "Detaljer" ved siden av innehaver.
I fanen "Detaljer" kontrollerer man at det er huket av for "Innehaver" i avsnittet "Tilleggsinformasjon".
Gå deretter til reiseregningsinnstillingene.
I seksjonen "Moduler" huker man av innstillingen "Statens Satser".
I seksjonen "Satser" fjerner man eventuelt haken for "Ansatte får ikke utbetalt kjøregodtgjørelse".

 

Nå er alt klart til å opprette reiseregninger:

Gå til "Reiser og utlegg" i hovedmenyen, velg "Ny reise" og fyll ut feltene markert med stjerne.
Fyll i feltene i avsnittet "Kjøregodtgjørelse". Det er statens skattefrie sats som vil komme opp som forslag.

Huk av for ferdig registrert og godkjent. Trykk på knappen "Opprett", og trykk deretter på "Opprett bilag".
Bilagsdato angir hvilken dato reiseregningen bokføres i regnskapet.

Når man har opprettet bilaget, kan man velge "Vis bilag". Der vil man se at bilaget er blitt bokført:
Kredit "2057 - Fradragsført bruk av privat bil etter sats".
Debet "7080 - Bilkostnader, bruk av privat bil i næring".
 

Dersom reiseregningen ikke inneholder annet enn kilometergodtgjørelse, skal den for innehaver av et ENK ikke utbetales og kommer derfor ikke med på lønnskjøring. Du får da skattefradrag per km for bruk av privatbil i næring.

 

Kan jeg redusere antall ansatte per lønnsbilag? [702]

Ja, via "Lønn>Innstillinger" og avsnittet "Globale innstillinger" kan man sette maks antall ansatte per lønnsbilag. Hvis man har flere ansatte enn antallet man setter her, så vil lønnsutbetalingen automatisk splittes i to lønnsbilag.

Hvilken trekkperiode skal jeg velge i avsnittet «Skattekort» i arbeidsforholdsfanen? [690]

Trekkperiode er den perioden du mottar lønn/pensjon for. Det er flere typer trekktabeller: månedstabeller, 14-dagerstabeller, uketabeller og dagtabeller. De forskjellige tabellene brukes ut fra antall dager man jobber. Du finner informasjon om reglene for hvilken trekkperiode som skal benyttes på Skatteetatens nettsider.

Her er noen tips:

-          Det er kalenderdager og ikke arbeidsdager som telles.

-          Alt fra 11 til 17 dager dekkes av 14-dagerstabellen.

-          14 dager og en halv måned beregnes forskjellig (en halv måned beregnes fra månedstabellen).

-          Tre uker dekkes av månedstabellen.

-          Informasjonen fra skatteetaten beskriver hvordan man beregner skattetrekk ut ifra valgt trekkperiode, men dette gjør Tripletex for deg.

Hvilken skattekommune skal bedriften betale skattetrekk til? [689]

Arbeidsgiver skal betale skattetrekket til skatteoppkreveren i den kommunen der selskapet har sitt hovedkontor. Det skal brukes samme skatteoppkrever i hele inntektsåret selv om hovedkontoret flytter til en annen skattekommune i løpet av året.

Når det gjelder ansatte, som er bosatt i Norge, så er hovedregelen at de skattlegges i den kommunen de er bosatt i 1. november året forut for inntektsåret.

Hvordan forholder Tripletex seg til rapportering av antall kilometer i inneværende år når man alt har rapportert inn i kilometer i et annet lønnssystem? [688]

Hvis man ønsker å få disse kilometerne med på lønnssammenstillingen, så må man registrere dem via et historisk lønnsbilag i Tripletex. Man kan opprette historiske lønnsbilag via «Lønn>Innstillinger» i hovedmenyen.

NB! Tripletex vil ikke summere opp antall kilometer som føres i Tripletex med antallet kilometer som føres via historiske lønnsbilag. Det er derfor viktig at man selv passer på når man passerer 10 000 kilometer.

Nettlesere [674]

Internet Explorer vil fra 1. oktober ikke lenger støttes av Tripletex. Denne nettleseren støtter ikke moderne web-teknologi og vil ikke videreutvikles av Microsoft. Benytter du Internet Explorer i dag bør du bytte til en annen nettleser før 01/10/19.

Du kan lese mer om utfasingen av Internet Explorer i denne artikkelen fra Microsoft.

 

Vi anbefaler alle å ta i bruk moderne nettlesere som Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge, Opera eller Apple Safari.

Om du bruker en av nettleserene vi anbefaler, men fortsatt opplever problemer som for eksempel en tom side, kan løsningen være å slette nettleserdata.

Google Chrome:
Trykk på de tre prikkene øverst til høyre, gå til "Verktøy" og trykk på "Tøm logg".

Du kan laste ned nettleseren Chrome her.

Firefox:
Trykk på de tre strekene øverst til høyre, så på "Innstillinger" så trykker du på 'Personvern og sikkerhet'. Her trykker du på "Tøm data..." under Infokapsler og nettleserdata.

Du kan laste ned Firefox her.

Opera:
Trykk på "O"-ikonet øverst til venstre på siden, så til "Historikk", så trykker du på "Slett surferdata".

Du kan laste ned Opera her.

Edge:

Du kan laste ned Microsoft Edge her.

Hvordan oppretter jeg en egen fakturakonto for hver avdeling i selskapet? [672]

Man går til kontoplanen via «Regnskap/Innstillinger» i hovedmenyen og finner kontoen som benyttes som selskapets fakturakonto. Man klikker på «Detaljer» og velger «Opprett kopi» i menyen. Man skriver inn en nytt navn og nummer på kontoen. Når man har opprettet den nye kontoen, så huker man av for at kontoen er en fakturakonto og velger en avdeling i nedtrekksmenyen. Så lagrer man den nye kontoen.

Når den valgte avdelingen knyttes til en faktura, så vil fakturakontoen for avdelingen bli valgt automatisk.

Man kan følge denne oppskriften for hver avdeling i selskapet, og man kan også opprette en egen OCR-avtale (KID-nummer på faktura) for hver fakturakonto.

Under Regnskap/Innstillinger og betalingstyper finner man en oversikt over regnskapskontoer knyttet til de ulike betalingstypene.

Hvordan kan jeg inaktivere kontakter så de ikke dukker opp i lister over ansatte/kontakter? [671]

Via kontaktdetaljene kan man inaktivere kontakter med et eget kryss. Man kan bare inaktivere kontakter som ikke har påloggingstilgang til kontoen. Man kan fjerne kontaktens påloggingstilgang i fanen «Brukertilgang» inne på kontakten.

Hvor hentes referansehonoraret fra i prosjektets statusfane? [664]

Referansehonoraret gjengir den budsjetterte timeprisen som er registrert på den ansatte via ansattdetaljene og avsnittet «Timepris/timekost».

Referansehonoraret tar antall timer som er ført på prosjektet, og ganger antallet timer med den budsjetterte timeprisen på den ansatte som har ført timene. Referansehonoraret kan da brukes til sammenligning med hva som er fakturert av timer.

Under Prosjekt/Innstillinger kan man aktivere for "Beregn referansehonoraret fra budsjetterte timepris på prosjekt".

Jeg har startet med lønn i Tripletex midt i en termin. Hva gjør jeg med arbeidsgiveravgift og skattetrekk? [658]

Arbeidsgiveravgift og skattetrekk betales per termin. Man må derfor gjøre en manuell korrigering i den første terminen i Tripletex. Man må da hente beløpene fra sitt gamle regnskapssystem og korrigere beløpene til innbetaling i første termin i Tripletex-kontoen.

Hvordan registreres ferietimer når ansatt har gradert permisjon? [656]

Hvis permisjonen er på 50 %, så beregner systemet normaltiden til 50 % av den registrerte normaltiden. Så hvis permisjonen er på 50 %, så skal kun halvparten av timene registreres som ferie i timelisten.

Hvis man har lagt inn permisjonen i den ansattes arbeidsforhold for perioden med prosentsats, så kan man i månedsoversikten se hva som er den ansattes normaltid i perioden i avsnittet "Sammendrag". Man kan også her se overskudd/underskudd for timene som er ført i perioden.

Hvordan kan jeg spesifisere flere beregningsmetoder for arbeidsgiveravgift innenfor samme virksomhet? [650]

Man kan spesifisere hvilken beregningsmetode for arbeidsgiveravgift man vil benytte på lønnsutbetalinger og ved refusjon av sykepenger. Beregningsmetoder for arbeidsgiveravgift blir gruppert på a-meldinger og på terminoppgaver.

Hvordan får jeg fjernet purregebyr og renter som ikke er betalt? [640]

Man går inn i «Faktura/Fakturaoversikt» i hovedmenyen, finner riktig faktura, klikker på «Detaljer» og velger «Betaling» i menyen. Så registrerer man betalingsform, dato, beløpet uten purregebyr og renter og klikker på «Betaling».

Så går man inn i fakturaoversikten igjen og huker av kun linjen med originalfakturaen og velger «Fjern fra listen» i menyen. Fakturabeløpet blir da lukket i regnskapet, og purregebyr og renter blir slettet.

Hva skal føres som fast trekk, og hva skal føres som fast tillegg på ansatte ved lønnskjøring? [639]

I utgangspunktet skal alle ekstrasummer som legges til lønnen, registreres som tillegg og faste trekk som trekkes fra lønnen, skal registreres som trekk. Iblant kan det være litt vanskelig å vurdere hva som er et tillegg og hva som er et trekk. Her er en liten oversikt.

Elektronisk kommunikasjon/Fri telefon: Dette skal føres som et tillegg.

Fri bil: Dette skal føres som et tillegg.

Fri avis: Dette skal føres som et tillegg.

Bedriftskantine/arbeidsgiver betaler lunsj: Dette skal føres som et trekk.

Obligatorisk tjenestepensjon: Dette skal føres som et tillegg.

 

Hvor hentes anleggsadressen på kontrollskjemaet fra? [620]

Det er tre steder adressen, som brukes som "Anleggsadresse" på prosjektes kontrollskjemaer, kan hentes fra.

Disse tre stedene er i prioritert rekkefølge: prosjektets leveransested, og hvis det ikke er valgt: kundens leveransested, og hvis det ikke er valgt: kundens postadresse.

Dersom noen av disse endres eller legges til etter at et skjema er vist første gang, så må skjemaet lagres om igjen for at det skal oppdateres med ny adresse.

Er det tillatt å sende inn negativt avgiftsgrunnlag for arbeidsgiveravgift? [619]

Ved negativt avgiftsgrunnlag for arbeidsgiveravgift vil man få en feilmelding fra Altinn ved innsending av a-melding:

"Sum avgiftsgrunnlag totalt for kalendermåneden må være større enn eller lik 0 for hver virksomhet innenfor type avgiftsgrunnlag, beregningskode, sone og sats."

Skatteetaten sier følgende om dette:
Det er tillatt å rapportere negative tall som korrigering av tidligere innsendte feil, men regel F183 sier at summen for en hel periode må være større enn null.

Dette betyr at Tripletex må tillate innsending av negative tall, og at selskapet selv må sørge for at summen av avgiftsgrunnlaget for perioden blir 0 eller større.

Ta kontakt med Skatteetaten for å høre hva du må gjøre dersom denne regelen skaper problemer.

Hvilke mva-typer spesifiserer ordrelinjer uten mva? [618]

I Tripletex finnes det tre ulike mva-typer som spesifiserer ordrelinjer uten mva:

"Ingen utgående avgift (innenfor avgiftsområdet)" (5)

"Ingen utgående avgift (utenfor avgiftsområdet)" (6) 

"Ingen avgiftsbehandling" (0).

Forskjellene mellom disse tre ligger i hvordan man skal rapportere tallene på RF-0002. (I Tripletex sender du inn denne oppgaven til Altinn via "Bilag/Mva-melding".) Omsetning med mva-type 5 blir lagt til i postene 1, 2 og 3, mens omsetning med mva-type 6 bare legges til i post 1.

Mva-type 0 betyr at Tripletex ikke rapporterer tallene fra RF-0002 i det hele tatt.

 

Hvorfor får jeg ikke rotert vedlegget til bilaget i bilagsmottaket? [603]

Hvis du bruker nettleseren Chrome, så må du øke bredden på visningsvinduet før du får rotert vedlegget. Sett musepekeren over venstre kant på vedlegget og dra kanten mot venstre. Når du har rotert vedlegget, kan du gjøre vedlegget mindre igjen.

Hvorfor kommer ikke reiseregningen/ansattutlegget med på lønnsutbetalingen? [602]

Hvis reiseregningen/ansattutlegget er datert før startdatoen for lønnsutbetaling, så vil ikke reiseregningen/ansattutlegget komme med på lønnsutbetalingen. Startdato for lønnsutbetaling kan endres via "Lønn>Innstillinger" i hovedmenyen.

Hvis modulen "Godkjenning av reiseregninger" er aktivert via reiseregningsinnstillingene, så må alle reiseregninger og ansattutlegg godkjennes før de kommer med på lønnsutbetalingen. Reiseregninger og ansattutlegg godkjennes via "Reiser og utlegg" i hovedmenyen.

Hvis lønnsinnstillingen "Kun bokførte reiseregninger/ansattutlegg" er huket av i seksjonen "Globale innstillinger", så må reiseregningen/ansattutlegget bokføres før den blir lagt til lønnsutbetalingen.

Hvis man vil ha med reiseregningen/ansattutlegget på en lønnsutbetaling under bearbeiding, så må man gå inn på lønnsutbetalingen og velge "Legg til lønnsrader" i menyen. Så velger man riktig ansatt i nedtrekksmenyen, huker av boksen for "Reiseregninger/ansattutlegg" og klikker på "Legg til lønnsrader". 

Hvordan delkrediterer jeg en EHF-faktura? [596]

Man kan dessverre ikke delkreditere en EHF-faktura. Man må kreditere hele originalfakturaen og sende en ny faktura.

Jeg får ikke endret virksomhet på arbeidsforholdet. Hva gjør jeg? [595]

Man får ikke endret virksomhet på et arbeidsforholdet når det knyttet til opprettede lønnsbilag og evt. sendte a-meldinger.

1. Kanseller alle a-meldinger som den ansatte er tilknyttet. A-meldinger som inneholder lønnsbilag, må slettes etterpå (evt. reverseres først hvis det er opprettet bilag).

2. Reverser alle lønnsbilag som den ansatte er tilknyttet (f.o.m. 2015).

3. Slett alle lønnsbilag under bearbeiding som opprettes pga. punkt 2.

4. Endre virksomhet på arbeidsforholdet.

5. Opprett lønnsbilagene på nytt.

6. Send nye a-meldinger.

Hvis dette problemet gjelder flere arbeidsforhold som er knyttet til mange lønnsbilag, så kan man gjøre følgende:

1. Avslutt alle arbeidsforholdene og sett sluttdato til den siste dagen i måneden.

2. Opprett nye arbeidsforhold med startdato den 1. i den påfølgende måneden og knytt arbeidsforholdene til riktig underenhet/virksomhet.

3. Reverser alle lønnsbilag i måneden der de nye arbeidsforholdene er registrert.

4. Sørg for at det er sendt inn a-meldinger for hver måned helt frem til de gamle arbeidsforholdene ble avsluttet. (Ellers vil man få avvik også i neste måned.)

Skatteetaten har tidligere sagt at dette er en grei løsning siden a-meldinger fremover i tid da blir korrekte, men man kan ta kontakt med Skatteetaten hvis man vil være på den sikre siden.

Hvorfor vises ikke avanserte bilag i prosjektets statusfane? [593]

Avanserte bilag påvirker kun prosjektets resultatrapport og ikke prosjektstatus. Hvis man ønsker å oppdatere prosjektstatus, så må man registrere en ordrelinje på prosjektet i tillegg til bilaget som føres.

Det er kun i skjermbildet "Enkel føring" og "Detaljert føring" man kan registrere ordrelinjer på prosjektet og dermed påvirke prosjektstatus.

IBAN- og SWIFT-nummer [588]

Ved utsendelse av EHF-fakturaer må IBAN- og SWIFT-nummeret ha korrekte formater. IBAN-nummeret er basert på en landskode, to kontrollsifre og ditt kontonummer i banken. IBAN-nummeret fungerer som et internasjonalt kontonummer ved betaling til og fra utlandet. IBAN-nummeret til din konto finner du i nettbanken eller ved å kontakte banken din.

IBAN-nummeret må registreres i Tripletex uten mellomrom og tegn. Eksempel: NO3211223344556

SWIFT-nummeret, også kalt BIC-kode, fungerer som en identifikator for banken man benytter. Dette nummeret kan bestå av både tall og bokstaver og ha åtte eller elleve tegn. De seks første tegnene er stort sett alltid bokstaver. Bankene har ofte informasjon om sitt SWIFT-nummer på nettsidene sine.

SWIFT-nummeret må registreres i Tripletex uten mellomrom og tegn: Eksempel: TESTNO22

IBAN og SWIFT registreres via "Selskap/Selskapsinformasjon" i hovedmenyen og avsnittet "Fakturakonto". Hvis man ønsker at IBAN/SWIFT alltid skal vises på fakturaer, huker man av for dette via "Faktura/Innstillinger" i hovedmenyen og avsnittet "Faktura-/Ordre-/tilbudsmal".

IBAN og SWIFT kan registreres på flere kontoer som ikke nødvendigvis er fakturakonto, men som man har bankavtale for. Dette gjøres også i detaljer på regnskapskontoen hvor bankkonto er registrert.

 

Hvordan håndterer Altinn (A-ordningen) innrapportering fra ulike regnskapssystemer? [587]

A-ordningen har nå åpnet opp for at man ikke lenger må avslutte og opprette nye arbeidsforhold ved bytte av lønnssystem. Så lenge man husker å rapportere inn alle arbeidsforholdene i det nye systemet, så skal man ikke få feilmeldinger. Man skal heller ikke få feilmeldinger om noen av de ansatte har fått nye arbeidsforhold. Man vil kun få feilmeldingen EDAG-108 hvis et eller flere arbeidsforhold mangler i innrapporteringen sammenlignet med forrige måned (dersom det ikke i forrige måned ble satt en sluttdato på disse).

Om man bytter lønnssystem fra en måned til en annen skal dette ikke gi noen avvik på manglende arbeidsforhold (Edag-108) fra A-ordningen, men om man rapporterer de ansatte fra gammelt system i samme periode som man begynner å rapportere de ansatte fra Tripletex, vil det bli registrert 2 arbeidsforhold i den perioden. Man vil da få avvik på Edag -108 pga manglende innrapporterte arbeidsforhold i den påfølgende måneden.
Les mer om avviket Edag-108 her, her ser du også forklaring hvordan du best kan korrigere disse avvikene: A-meldingen: forklaring til feilmeldingen "MAGNET_EDAG-108 Øyeblikkelig"

NB! Ved bytte av lønnssystem må du alltid bruke de samme startdatoene på arbeidsforholdene som det du har rapportert inn med det gamle systemet. Hvis man setter en annen startdato, så vil det bli oppfattet som et nytt arbeidsforhold.

 

Er normaltiden i timestatistikken inkludert ferie- og helligdager? [578]

Normaltiden i timestatistikken er inkludert helligdager, men ikke feriedager.

Hvorfor vises ikke enhetsprisen på ordrelinjen når produktet er registrert med innkjøps- og utsalgspris? [567]

Hvis produktet er registrert med en annen valuta enn NOK, så vises ikke enhetsprisen automatisk på ordrelinjen. Man må da registrere enhetsprisen manuelt.

Er det noen a-meldingskoder Tripletex ikke støtter? [562]

Det er noen a-meldingskoder Tripletex foreløpig ikke støtter. Dette gjelder a-meldingskoder knyttet til ansatte i staten, ansatte på Svalbard og ansatte på Jan Mayen.

Tripletex støtter heller ikke arbeidsgiveravgift med særskilt prosentsats til utlendinger fra USA og Canada (tidligere UTL1), refusjon av lønn for arbeidstakere fra USA og Canada med særskilt prosentsats (tidligere UTR1) og fast sats for avgiftsberegning for utlendinger (tidligere UTL2). Tripletex støtter foreløpig ikke a-meldingskoder knyttet til LTO-kode 149-A der ansatt er skattemessig bosatt i USA (USA-avtalen).

Hvilke rettigheter må jeg ha i Altinn for å sende inn a-meldinger fra Tripletex? [552]

Du må ha rettigheten "Utfyller/innsender". Roller og rettigheter delegeres via fanen "Tilgangsstyring" i Altinn.

Må jeg sende inn alle arbeidsforhold via a-meldingen før jeg sender inn lønnsinformasjon? [548]

Nei. Hvis man sender inn lønnsinformasjon via «Lønn/A-melding», så sendes automatisk alle arbeidsforholdene inn. Men da vil man også få tilbakemeldinger fra Altinn på alt man har sendt inn. Et arbeidsforhold må bare sendes inn separat hvis det er gjort endringer i arbeidsforholdet. 

Hva betyr "Skift 365" og "Offshore 336"? [547]

365 betyr 36,5 timer per uke, og 336 betyr 33,6 timer per uke.

En ansatt har et delt arbeidsforhold mellom to underenheter i selskapet. Hvordan registreres dette i arbeidsforholdet? [546]

Tripletex støtter dessverre ikke at brukere har overlappende arbeidsforhold i flere underenheter samtidig. Hvis en ansatt skal ha et arbeidsforhold i to forskjellige underenheter, så må man opprette to brukere i Tripletex og knytte de til hvert sitt arbeidsforhold.

Hva gjør jeg med stillingsprosent på ansatte der denne ikke er kjent? [544]

Hvis stillingsprosent ikke er kjent, som for eksempel på timelønte uten avtalt arbeidstid, kan man sette stillingsprosent til null. Man rapporterer da inn antall timer som er jobbet.

Men stillingsprosenten kan omregnes fra avtalt arbeidstid (avtalt arbeidstid som andel av 100% stilling). Det er da kun unntaksvis, i de tilfeller der ikke foreligger avtale om stillingsprosent eller
avtalt arbeidstid (f.eks tillkallingsvikar mv) at stillingsprosent kan innrapporteres med 0.

Hvordan innrapporterer jeg ansatte uten fast avtalt arbeidstid med a-meldingen? [541]

Hvis inntektsmottakeren har varierende lønn og ikke fast avtalt arbeidstid, så rapporterer du slik:  
Avlønningstype:   Timelønn.
Stillingsprosent :  Settes til 0 hvis den er ukjent.
Timelønn:              Her rapporterer du den faktiske arbeidstiden med antall timer.

NAV og SSB (Statistisk sentralbyrå) vil da se på hva som er oppgitt som "normaltid" i bedriften i kombinasjon med antall timer som er oppgitt på lønnsbilaget, for å beregne stillingsprosenten for timelønte når stillingsprosenten ikke er innrapportert.

Hvordan innrapporterer jeg ekstrahjelper, vikarer o.l. med a-meldingen? [540]

Ekstrahjelper vil normalt være i et ordinært arbeidsforhold. Det betyr at det skal foretas månedlig rapportering fra og med den 5. i måneden etter startdato for arbeidsforholdet. Utbetalinger rapporteres i a-meldingen for den måneden de er utbetalt.

Hvis du ikke melder inn sluttdato på arbeidstakerne, må du månedlig sende inn en a-melding med opplysninger om arbeidsforholdet. Dette gjelder også for måneder der det ikke har vært utbetalt noen ytelser/lønn etc.

For sesongarbeidere eller personer med sporadisk arbeid bør man rapportere sluttdato når sesongen/oppdraget er over selv om de skal jobbe for bedriften igjen ved en senere anledning.
Dersom det ikke er avtalt arbeid de neste 30 dager, anbefaler a-ordningen at det settes sluttdato.
Når man setter sluttdato for sesongarbeiderne, har man ikke lenger plikt til å sende a-meldinger hvis bedriften ikke har andre ansatte eller utbetalinger.

Jeg har utbetalt lønn i feil måned. Hvordan får jeg rettet opp dette i regnskapet? [535]

Man kan korrigere dette ved å opprette en ny lønnsutbetaling med minusbeløp i måneden som er feil. Pass på at du bruker de samme lønnsartene som på den originale lønnsutbetalingen. Så lukker man postene mot hverandre via "Regnskap/Reskontro for ansatte" i hovedmenyen.

Nå er lønnsutbetalingen reversert i regnskapet og man kan opprette en ny lønnsutbetaling i riktig måned.

Hvordan får jeg endret ebilagsadressen i bilagsmottaket til selskapets fakturaadresse? [522]

I utgangspunktet kan man ha hvilken som helst e-postadresse som mottakeradresse i bilagsmottaket, men man er da nødt til å endre oppsettet på egen server slik at e-postene, som sendes dit, automatisk blir videresendt til ebilagsserveren (@ebilag.com). Når dette er gjort, så kan man kontakte Tripletex Support og be dem legge inn den nye e-postadressen.

NB! Når den nye e-postadressen er registrert hos oss, så kan man ikke sende fakturaer inn til den gamle ebilagsadressen.

Hvordan får jeg fjernet El-nummeret/produktnummeret på fakturaen? [521]

 Via «Faktura/Fakturainnstillinger» i hovedmenyen kan man fjerne haken i boksen «Vis produktnummer på faktura». Da vil ikke El-nummer/produktnummer være synlig på fakturaer.

Husk at du alltid kan se en forhåndsvisning av fakturaen.

Hvorfor kommer ikke min faktura inn i bilagsmottaket til kunden når kunden er Tripletex-kunde? [512]

Hvis din faktura ikke kommer automatisk inn i bilagsmottaket ti kunden når denne er en Tripletex-kunde, så kontroller e-postadressen for fakturaer/purringer i kundedetaljene. Denne e-postadressen må også være registrert i kundens konto via brukerinnstillinger eller selskapsinformasjon.

Hvorfor får jeg ikke med alle posteringene på utskrift av hovedbok? [507]

I utgangspunktet vises det kun 500 posteringer i hovedboken. Hvis man vil øke antallet posteringer, så må man klikke på knappen "Flere valg", endre "Maks antall posteringer" i filtreringsmenyen og klikke på "Oppfrisk".

Hvorfor får jeg ikke ført timer på et prosjekt i timelisten? [497]

- Prosjektets startdato er frem i tid.

- Prosjektets sluttdato er passert / prosjektet er satt som avsluttet.

- Haken for 'Kun prosjektdeltagere kan registrere informasjon på prosjektet', er aktivert i detaljfanen på prosjektet, men den ansatte er ikke lagt inn.

- Brukeren har ikke tilgang "Prosjektinformasjon", og er ikke lagt inn som prosjektdeltager på det aktuelle prosjektet.

- Haken for 'Tillat timeføring kun for prosjektaktiviteter som er knyttet til prosjektet' er aktivert i budsjettfanen på prosjektet, men ingen aktiviteterer lagt inn.

 

 

 

Hvorfor stemmer ikke 'Uttak av ferie så langt i år' med antall timer ferie som er registrert? [496]

Hvis stillingsprosenten eller normaltiden har endret seg i løpet av året, så kan antall timer i "Uttak av ferie så langt i år" også endre seg. 

Eksempel: 

Normaltiden er 8 timer. Det er ført 12 timer ferie i januar. Månedsoversikten for januar viser for "Uttak av ferie så langt i år": 1 d 4 t. En halv dag = 4 timer.

Stillingsprosenten endres til 50% i februar. Månedsoversikten for februar viser for "Uttak av ferie så langt i år": 1 d 2 t. En halv dag = 2 timer.

 

Hvordan får jeg ført et bilag datert før åpningsbalansen i Tripletex? [495]

Den første manuelle åpningsbalansen låser regnskapet før bilagsdatoen. Det er dermed ikke mulig å føre bilag i Tripletex som er datert før åpningsbalansen.

Hvis man har registrert en åpningsbalanse midt i året og vil føre et bilag før åpningsbalansen, så må man enten korrigere det på åpningsbalansen (hvis man ikke har ført noe i ettertid) eller slette åpningsbalansen og registrere en ny åpningsbalanse datert før datoen på bilaget man vil registrere.

 

Hva betyr meldingen "Ansattutlegget kan ikke bilagsføres"? [493]

Et ansattutlegg kan ikke bilagsføres hvis den ikke inneholder noen elementer som skal utbetales. 

Kostnader, som er ført mot en betalingstype uten regnskapskonto, vil ikke bli bilagsført. Systemet forutsetter at kostnaden føres separat, f.eks. som en leverandørfaktura. Oppsettet for betalingstypene finner man i "Lønn/Utleggsinnstillinger" i hovedmenyen. 

 

Hva betyr meldingen "Reiseregningen kan ikke bilagsføres"? [492]

En reiseregning kan ikke bilagsføres når den ikke inneholder noen elementer som skal utbetales.

Kjøregodtgjørelse skal ikke utbetales til den ansatte når firmabil benyttes. Firmabil håndteres via lønnsmodulen.

Kostnader, som er ført mot en betalingstype uten regnskapskonto, vil ikke bli bilagsført. Systemet forutsetter at kostnaden føres separat, f.eks. som en leverandørfaktura. Oppsettet for betalingstypene finner man i reiseregningsinnstillingene. 

I reiseregningsinnstillingene kan man velge om de ansatte skal få utbetalt diett, nattillegg og kjøregodtgjørelse. 

Innehavere av enkeltpersonsforetak vil ikke få utbetalt diett eller nattillegg. 

Kontakter i kunderegisteret vil kun få utbetalt diett, nattillegg og kjøregodtgjørelse hvis det er krysset av for "Lønnsrapportering" i kontaktdetaljene.

 

Hvordan fungerer betalingstyper? [490]

En betalingstype avgjør hvordan en betaling bokføres i Tripletex. En betaling kan føres mot en regnskapskonto (typisk en balansekonto) eller en reskontro (kunde eller leverandør). Betalingstypene registreres ved å gå inn i "Regnskap/Innstillinger" i hovedmenyen og velge "Betalingstyper" i undermenyen.

Innbetalinger, som føres mot kundereskontro, vil bli liggende som åpne poster i "Faktura/Fakturaoversikt" og i "Regnskap/Reskontro for kunder". Hvis pengene mottas fra en tredjepart, som f.eks. et kredittkortselskap (Visa, Klarna, MasterCard, DIBS) på et senere tidspunkt, så må det registreres et oppgjørsbilag via "Bilag/Nytt bilag/Avansert bilag". De åpne postene lukkes enten i "Faktura/Fakturaoversikt" eller i "Regnskap/Reskontro for kunder". Hvis du er usikker på hvordan oppgjørsbilaget skal bokføres, så ta kontakt med din regnskapsfører.

Utbetalinger, som føres mot leverandørreskontro, vil bli liggende som åpne poster i "Regnskap/Reskontro for leverandører". Hvis pengene betales med kredittkort (f.eks. Visa eller MasterCard), så må det registreres et oppgjørsbilag via "Bilag/Nytt bilag/Avansert bilag". De åpne postene lukkes i "Regnskap/Reskontro for leverandører". Hvis du er usikker på hvordan oppgjørsbilaget skal bokføres, så ta kontakt med din regnskapsfører. 

Hvordan endrer jeg skattetrekkskonto? [489]

I "Regnskap/Innstillinger/" i hovedmenyen og fanen "Regnskapsregler" velger man hvilken bankkonto som benyttes som skattetrekkskonto. Se avsnittet "Eiendeler" og feltet "Bankinnskudd for skattetrekk".

Hva betyr "Marker prosjekt som er klare til fakturering"? [488]

Hvis man går inn i «Prosjekt/Innstillinger» i hovedmenyen, så kan man huke av valget «Marker prosjekt som er klare til fakturering».  Da vil man på alle prosjekter, både gamle og nye, få en ny boks i prosjektdetaljene. Denne boksen heter «Klar til fakturering».  Man kan huke av boksen manuelt i prosjektdetaljene. Man vil da se at det står en dato for godkjennelsen til høyre for boksen.

Hvis man så velger «Faktura/Prosjektfakturering» i hovedmenyen, så kan man i kolonnen «Klar til fakturering» se hvilke prosjekt som er registrert som klare til fakturering. Man kan slå av og på dette valget i prosjektinnstillingene.

Jeg har reversert et lønnsbilag med ansattutlegg, men ansattutlegget er ikke inkludert på lønnsutbetalingen (under bearbeiding). Hvorfor ikke? [485]

Hvis et lønnsbilag er betalt via betalingstjeneste, så vil betalingsposteringene for ansattutlegget tilhøre betalingsbilaget, ikke lønnsbilaget. Når man reverserer lønnsbilaget, så vil ikke betalingsposteringene registrert via betalingstjenesten bli reversert, og ansattutlegget vil fremdeles være registrert som betalt. Ansattutlegget vil derfor ikke bli inkludert på lønnsutbetalingen (under bearbeiding) som opprettes når lønnsbilaget reverseres.

Hvorfor mangler det regnskapskontoer i kontolisten? [484]

Inaktiverte regnskapskontoer vises ikke i kontolisten. Man aktiverer kontoer via "Regnskap/Innstillinger" i hovedmenyen. 

Hvordan ser jeg omsetning for en avdeling? [483]

Omsetning for en avdeling ser man i regnskapsrapporten resultatrapport via "Regnskap/Resultatrapport" i hovedmenyen. Klikk på knappen "Flere valg" og velg en avdeling fra nedtrekksmenyen. Hvis du ikke har tilgang til regnskapsmodulen, så må du ta kontakt med salg@tripletex.no.

 

 

Hvordan skrur jeg av automatisk purring for importerte fakturaer? [482]

Det er en innstilling i kundedetaljene i avsnittet "Fakturainnstillinger" som avgjør om det skal sendes ut purringer automatisk. For eksisterende kunder må man skru av automatisk betalingspåminnelse/purring i kundedetaljene. Man må også skru av den samme innstillingen for nye kunder via "Faktura/Innstillinger" i hovedmenyen.

Jeg ønsker ikke at bilag som føres mot prosjekt skal attesteres av prosjektleder. Er det mulig å ta bort denne funksjonaliteten? [481]

Det er en selskapsinnstilling som avgjør om bilag som føres mot prosjekt, automatisk skal sendes til prosjektleder for attestering. Du kan endre dette ved å fjerne haken for "Attestering på prosjektnivå" under Regnskapsinnstillinger/Regnskapsregler seksjon Attestering.

Hvorfor endrer ikke mva-satsen seg på produktet når jeg endrer mva-satsen på regnskapskontoen? [480]

Mva-satsen låser seg på produktet når man velger en regnskapskonto. Men det er mulig å oppdatere mva-satsen på produktet hvis man har endret mva-satsen manuelt på regnskapskontoen. Man velger «Produkt/Produkter» i hovedmenyen og klikker på «Detaljer» på ved siden av produktet. Så velger man en annen regnskapskonto, lagrer og så bytter man tilbake til den riktige regnskapskontoen igjen og lagrer. Da skal mva-satsen være oppdatert. 

Hvorfor er valutakursen på ordren ulik fakturadatoens valutakurs fra Norges Bank? [477]

Valutakursene hentes fra ordrens leveringsdato. Det kan iblant forekomme én dag forsinkelse på valutakursene.

Hvordan ser jeg samlet arbeidsgiveravgift for gjeldende regnskapsår? [475]

Arbeidsgiveravgiften står oppført på hver terminoppgave. Klikk på «Vis» på terminoppgaven, så finner du arbeidsgiveravgiftsbeløpet i en egen kolonne. Man må da legge sammen arbeidsgiveravgiftsbeløpene på hver terminoppgave. Hvis man i tillegg har lønnsutbetalinger, som ikke er knyttet til en terminoppgave, så må man også ta med arbeidsgiveravgiftsbeløpene på disse.

Kan jeg endre hvilket lager som står som standardvalg på ordrelinjer? [473]

Hovedlageret vil stå som standardvalg på ordrelinjer. Man kan endre hvilket lager som skal stå som standardvalg på ordrelinjer via brukerinnstillingene. Hvis man ønsker å spesifisere lager per ordrelinje, så må gjeldende bruker spesifisere lager på hver ordrelinje på ordre og prosjekt.

Hvorfor får jeg ikke hentet ut elektroniske skattekort fra Altinn? [470]

For å hente ut meldinger fra Altinn må du ha rollen Utfyller/Innsender. Logg inn i Altinn og sjekk roller under Tilgangsstyring -> Rolleoversikt.

Hvorfor er ikke alle postene på lønnsbilaget lukket? [467]

Hvis man har utbetalt forskudd på lønn, så vil denne posten stå som en åpen post på lønnsbilaget. Den åpne posten vil automatisk bli inkludert på neste lønnskjøring som et minusbeløp, og først her vil posten lukkes.

Hvorfor mottar jeg ikke EHF-fakturaer som sendes til firmaet? [464]

Alle selskaper må være registrert i ELMA-registeret for å motta EHF-fakturaer. Man kan gå inn på http://vefa.difi.no/smp/ og taste inn selskapets organisasjonsnummer for å se om man er registrert i ELMA.

Hvis man er korrekt registrert i ELMA og fremdeles ikke mottar en EHF-faktura, så må man kontakte leverandøren, som sendte fakturaen, og be dem kontrollere at EHF-fakturaen er korrekt.

Tips: Man kan også selv kontrollere at innholdet i EHF-fakturaen er korrekt. I bilagsmottaket kan du laste ned xml-filen som sendes med fakturaen. Klikk på "Last ned"-knappen, høyreklikk på den nedlastede filen og velg "Vis i mappe". Så åpner du filen i et redigerbart program, f.eks. Notepad og markerer hele teksten (Ctrl + A). Så går du inn på følgende side - http://validator.vefa.difi.no/validation.jsp  Her limer du inn hele teksten i feltet "Paste XML data" og klikker på "Validate XML". Hvis filen inneholder feil, så vil de nå vises nederst i bildet.

Hvorfor er ikke lagerbeholdningen korrekt når jeg oppretter en ordre? [461]

Lagerbeholdningen i ordrelinjene tar bare med lagertransaksjoner opp til dagens dato (ikke til og med dagens dato). For å se lagerbeholdning også med fremtidige lagertransaksjoner, så må man velge "Produkt/Lagerbeholdning" i hovedmenyen.

Hvordan fører jeg passasjertillegg for flere passasjerer? [460]

Dette kan gjøres på to ulike måter. Man kan enten multiplisere antall kilometer. Det vil si at man dobler antall kilometer om man har to passasjerer og tredobler antall kilometer når man har tre passasjerer. Man kan også legge til en ny rad med passasjertillegg for hver passasjer man har i bilen.

Noen produkter kommer ikke opp i lista ved vareopptelling. Hvorfor ikke? [459]

Alle produkter, som er markert som lagervare, vil bli med i vareopptellinger. Hvis et produkt ikke er markert som lagervare, så vil det ikke bli med i vareopptellinger. Hvis man vil markere et produkt som lagervare, så må man gå inn i produktdetaljene og huke av boksen "Lagervare".

Hvordan registrerer jeg to arbeidsforhold med ulike skattetrekk på en ansatt? [456]

De nye elektroniske skattekortene har ikke to deler som de gamle skattekortene. Hvis en ansatt har to arbeidsforhold og et eget skattetrekk fra biarbeidsgiver, så er det mulig å legge til en prosentsats i tillegg til trekktabellen. Man går da inn i ansattdetaljene, velger fanen "Arbeidsforhold", huker av prosentkort og skriver inn en prosentsats i avsnittet «Skattekort». Det er så opp til arbeidsgiver og den ansatte om trekktabell eller prosentsats skal benyttes ved utbetaling av lønn.

NB! Det står ikke i de elektroniske skattekortene hvem den ansattes hovedarbeidsgiver er, så dette må avklares mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. 

Jeg har attestert bilaget, men glemt å legge til et vedlegg. Hva gjør jeg? [451]

Når et bilag attesteres, så låses vedleggsfanen. Man kan derfor ikke legge til eller fjerne vedlegg. Hvis man har glemt å legge til et vedlegg eller vil fjerne et vedlegg som alt er lagt til, så må man avvise attesteringen og attestere bilaget på nytt.

Klikk på «Detaljer» på bilaget og velg «Attestering» i sidemenyen. Velg «avvist», legg inn en kommentar og velg «Utfør». Bilaget vil da havne i bilagsmottaket igjen. Hvis man klikker på «Detaljer» på bilaget, så kan man nå legge til eller fjerne vedlegg via vedleggsfanen. Så velger man «Attestering» i sidemenyen og godkjenner attesteringen på nytt. Bilaget forsvinner da fra bilagsmottaket, men man kan finne det i bilagsoversikten.

Hvordan sammenligner jeg fjorårets regnskapsår med det nye regnskapsåret i Tripletex? [449]

Hvis man har opprettet en ny konto i Tripletex og ønsker å sammenligne regnskapstallene med fjorårets regnskapsår, så kan man opprette en historisk balanse via "Regnskap/Årsregnskap" i hovedmenyen. Du kan lese mer om dette i artikkelen om historisk balanse.

Hvorfor vises ikke prosjektet i listen "Prosjektfakturering"? [448]

Hvis prosjektet er spesifisert som et tilbud i prosjektdetaljene, så kan det ikke faktureres. Prosjektet vil dermed ikke vises i listen på sidene for godkjenning og fakturering av prosjekter. Hvis man ønsker å fakturere prosjektet, så må man først gå inn på prosjektet og velge fanen "Kontrakt". I menylinjen nederst på siden velger man  "Konverter til prosjekt". Når man lagrer denne endringen, så vil prosjektet kunne faktureres.

Det er mulig å “angre” , klikk på handlingsknappen helt nede til venstre i bildet, velg “Konverter til prosjekttilbud”.

Hvorfor får jeg to kopier av fakturaen inn i Bilagsmottaket? [447]

Dette skyldes vanligvis at man sender en faktura mellom to Tripletex-kontoer og bruker adressen for elektroniske bilag som mottaker. Hvis man i tillegg sender fakturaen som vedlegg, så vil den komme to ganger inn til bilagsmottaket.

Den ene fakturaen er PDF-vedlegget som blir lastet ned, og den andre kopien legges til  fordi systemet oppdager at dette er en "intern" faktura og legger en ferdig utfylt kopi av fakturaen i bilagsmottaket.

Hva skriver jeg som skattekommune på utenlandske arbeidere som jobber i Norge? [445]

På Kemnerkontorets hjemmeside står det:

Skattekommune for utenlandske arbeidstakere som jobber i Norge
På lønnsoppgaven skal arbeidstakerens skattekommune oppgis. Skattekommunen følger av skattekortet. Hvis skattekommunen ikke er kjent, skal følgende oppgis (i prioritert rekkefølge):

 • Kommunen hvor arbeidstakeren bodde per 1. november i året før inntektsåret.
 • Kommunen hvor arbeidstakeren først bosatte seg.
 • Kommune 2312 dersom arbeidsgiveren er utenlandsk.
 • Arbeidsgiverens kontorkommune dersom arbeidsgiveren er norsk.

Hva er fakturerbar tid i prosent av nettotid? [443]

Nettotid inkluderer ikke timer ført på internaktiviteter der boksene «Fravær» og «Uten lønn» er huket av.

Utregningen for fakturerbar tid i prosent av nettotid i timestatistikken er:

Registrerte fakturerbare timer/registrert nettotid * 100.

Hvordan føres mva ved kjøp av tjenester fra utlandet? [442]

Det er egne mva-koder for kjøp av tjenester fra utlandet. For å aktivere disse må man velge "Har kostnader fra kjøp av tjenester fra utlandet" under Regnskaå/Innstillinger og Mva-innstillinger. Når man nå registrerer en leverandørfaktura, kan man velge mva-kode 86, 87, 88 og 89 avhengig av om det er med eller uten fradrag. 

Les mer om mva-kodene her

Jeg har ført mot en konto i 2700-serien, men hvorfor kommer ikke postene med på mva-meldingen? [441]

I Tripletex styres koblingen til omsetningsoppgaven med mva-koder. Hvis det ikke er valgt en mva-kode, det vil si at mva-koden er satt til "0: Ingen avgiftsbehandling", så vil ikke posten påvirke mva-meldingen uansett hvilken konto den er ført mot. Dette er forskjellig fra enkelte andre regnskapsystemer hvor føring mot enkelte kontoer i 2700-serien automatisk påvirker mva-meldingen.

Hvordan beregnes halv skatt i Tripletex? [435]

Måned for halv skatt registreres i "Lønn>Innstillinger" i hovedmenyen. Skattereduksjonen i denne måneden beregnes ut ifra normal månedslønn. ikke ut ifra hva som faktisk utbetales denne måneden. Så hvis den ansatte har jobbet mer eller mindre enn normaltiden, så vil dette påvirke skattetrekket.

NB. Ansatte med kildeskatt får ikke halv skatt. Man kan se om den ansatte er satt opp med kildeskatt ved å klikke på skattekortet via Arbeidsforholdet til den ansatte.

 

Hvorfor blir ikke timene blå (låst) i timelisten når timene er fakturert på prosjektet? [434]

Hvis man fører timer på et fastprisprosjekt og vil koble timene til prosjektets fakturaer, så må man gå inn i «Faktura/Innstillinger» i hovedmenyen og huke av opsjonen «Vis fakturagrunnlag» i avsnittet «Innstillinger for nye prosjekter».

Jeg ønsker å budsjettere en bestemt type kostnader for seg på prosjektet. Er dette mulig? [432]

I prosjektets budsjettfane kan man i avsnittet «Ordrelinjer/kostnader» opprette en ny budsjettpost. Man kan kalle den det man ønsker i beskrivelsesfeltet. I prosjektets fane «Ordrelinjer/kostnader» kan man nå knytte ordrelinjer til den nye budsjettposten. Hvis man så velger prosjektet statusfane, så kan man se budsjettpostens status i avsnittet «Ordrelinjer/kostnader».

Jeg prøver å legge inn frikort på en ansatt, men systemet sier at jeg må legge inn en trekktabell. Hva gjør jeg? [431]

Når man registrerer frikort på en ansatt, så huker man av for prosentkort. Da trenger man ikke legge inn en trekktabell.

Frikort kan bestilles og hentes elektronisk (via eSkattekort) på samme måte som vanlige skattekort, men man kan også legge inn dette frikortet manuelt.
For å legge inn frikortet manuelt går man til den ansattes arbeidsforhold og avsnittet "Skattekort". Her huker man av for "Prosentkort" og legger inn frikortbeløpet under "Fribeløp".
Man bør også legge inn 50 % skattetrekk.

Om man legger inn en prosentsats for skattetrekk i tillegg til fribeløpet, vil det automatisk bli trukket skatt når fribeløpet blir oppbrukt/overskredet. Det vil da kun trekkes skatt av det beløpet som overstiger fribeløpet. Frem til det foreligger et ordinært skattekort skal man som arbeidsgiver trekke 50 % i skatt om fribeløpet er overskredet.

Om den ansatte senere får et ordinært skattekort med enten tabelltrekk eller prosenttrekk, legges dette skattekortet inn ved å legge til en "ny rad" i arbeidsforholdet. Om man derimot velger å bestille eSkattekort vil dette skattekortet legges automatisk til den ansattes arbeidsforhold. Du kan lese mer om eSkattekort her: Elektroniske skattekort

Generell info vedr. frikort:
Frikortet må fornyes hvert år. Ansatte med frikort må derfor huske å bestille et nytt frikort hvert år. Den ansatte får beskjed når frikortet er klart, og det vil som regel ta tre virkedager fra den ansatte har bestilt til frikortet er klart og man som arbeidsgiver kan hente det elektronisk.
Hvis den ansatte har flere arbeidsgivere, er det viktig at vedkommende bestemmer hvor mye hver arbeidsgiver skal bruke av frikortet, og den ansatte må da fordele fribeløpet på de ulike arbeidsgiverne.

Får man 0 i beløp når man henter et frikort på en ansatt, så har en annen arbeidsgiver hentet frikortet først. Den første arbeidsgiveren som henter den ansattes frikort, blir automatisk tildelt 100% av fribeløpet. (Dette er dersom den ansatte ikke har fordelt beløpet på flere arbeidsgivere.)

Når man har frikort, så kan man tjene opptil 60 000 kroner (2021) uten at det blir trukket skatt av pengene. Det gjelder all skattepliktig lønn, sykepenger, feriepenger, fri kost og losji.
Merk at dette også gjelder alle feriepenger som blir utbetalt. Både feriepenger som er opptjent i fjor og som blir utbetalt i år, og feriepenger som blir utbetalt ved slutt i inneværende år, inngår i frikortbeløpet på 60 000 kroner (2021).

Hvordan kan jeg endre e-postadressen på en bruker? [425]

Alle brukere kan endre sin egen e-postadresse i Tripletex via brukerinnstillingene (klikk på navnet ditt øverst i hovedmenyen).

En administrator kan endre e-postadressen til en bruker ved å velge "Selskap/Ansatte" i hovedmenyen, klikke på "Detaljer" på brukeren og velge fanen "Brukertilgang". Man fjerner først krysset i boksen "Systemtilgang" under avsnitt Generelle tilganger, så lagrer man, skriver inn en ny e-postadresse på brukeren, huker av boksen for "Systemtilgang" igjen og lagrer på nytt.

Jeg bruker direkte remittering. Hvorfor får ikke leverandørene mine melding om innbetaling? [420]

Dette er et problem som kan forekomme når man bruker direkte remittering til å betale regninger uten KID-nummer. Spesifikasjonen til Nets for direkte remittering definerer flere betalingstyper, blant annet:

02 - Overførsler til konto u/melding

03 - Overførsel m/melding til betalingsmottaker

12 - Overførsel m/KID til betalingsmottaker

Betalingstype 03 medfører at det sendes brev til mottakeren med informasjon om overføringen. Dessverre priser bankene dette mye høyere enn de andre betalingstypene. Tripletex støtter derfor ikke betalingstype 03, men bruker utelukkende betalingstype 02 og 12 avhengig av om det er angitt et KID-nummer eller ikke.

Hvis leverandøren ikke støtter betaling med KID-nummer, vil meldingsteksten som angis i Tripletex komme fram på mottakerens kontoutskrift.

Jeg har et D-nummer på en ansatt. Hvordan beregner jeg fødselsdatoen? [418]

De første seks sifrene i D-nummeret er fødselsdato, og det første tallet er tillagt fire. Man trekker derfor bare ifra fire på det første tallet i D-nummeret. Hvis et D-nummer er 51017000000, så blir fødselsdatoen 11.01.1970.

Hvorfor får jeg ikke sendt ut et inkassovarsel til kunden? [414]

I følge inkassoloven skal det minimum ha gått 14 dager etter den opprinnelige betalingsfristen før man sender ut et inkassovarsel med renter og gebyrer. På Forbrukerrådets nettside står det:

"Du har krav på et inkassovarsel før et krav sendes til inkasso. Kravene for et inkassovarsel er:

 • Det skal være skriftlig og på papir
 • Fristen for å betale det opprinnelige kravet skal ha utløpt
 • Det skal i varselet bli gitt en betalingsfrist på minimum 14 dager

Hvis kreditor skal ta seg betalt for varselet, stilles det ytterligere krav. Det skal:

 • ha gått minimum 14 dager etter den opprinnelige betalingsfristen
 • opplyse om kravets størrelse
 • opplyse hva kravet gjelder"

Har Tripletex støtte for avvikende regnskapsår [413]

Ja, Tripletex har støtte for avvikende regnskapsår. Ta kontakt med Tripletex Support for informasjon om hvordan dette kan settes opp.

Hvorfor må jeg fylle inn en kommentar i mva-meldingen? [410]

Altinn krever at man legger inn en kommentar i mva-meldingen i følgende tilfeller:

 • Hvis skjemaet inneholder negative tall.
 • Hvis selskapet har omsetning utenfor mva-loven.

Hvordan får jeg oppdatert produkter med korrekt kostpris og utsalgspris? [409]

Ved faktura- og ordreimport overføres kun produktnummer og produktnavn. Produktene opprettes automatisk hvis de ikke finnes fra før.

Produktenes utsalgspris og kostpris oppdateres ikke. Hvis man for eksempel ønsker å oppdatere kostpris og utsalgspris, så har man to muligheter. Den ene er å oppdaterere produktene via brukergrensesnittet. Se "Produkt/Import" i hovedmenyen. Alternativt kan man programmere mot API-et. Man kan lese mer om dette på vår hjelp- og supportside.

Hvordan kan jeg direkteføre mva? [408]

Direkteføring av inngående mva er, fra 2017 og innføring av ny mva-melding, ikke mulig. 

Her er en oversikt over de systemdefinerte mva-kodene i Tripletex.

Det er mva-kodene som avgjør plassering i mva-meldingen. Man må altså bokføre mva-grunnlaget med riktig mva-kode. 

 

Det er kun én mva-kode som viser til post 14 i mva-meldigen (Fradragsberettiget innenlands inngående avgift 25 %) og det er mva-kode 1.

Det er altså ikke mulig å direkteføre MVA på konto 2710. 

 

Det man må gjøre er å føre på en kostnadskonto (feks 6790) begge veier, slik at man sitter igjen med kun mva-beløpet. Altså:

- Debet kostnadskonto med bruttobeløpet og mva-kode 1

- Kredit samme kostnadskonto med nettobeløpet og ingen mva-kode

- Da vil kun mva-beløpet gjenstå og kan betales, legge seg på 2710 samt i post 14 i mva-meldingen.

 

Eksempel: 250,- i mva. Dette gir følgende føring:

-          1250,- debet på konto 6790 med mva-kode 1

-          1000,- kredit på konto 6790 uten mva-kode

-          250,- gjenstår da som kan betales. Beløpet legger seg på konto 2710 og i post 14 i mva-melding

 

 

Jeg får opp en valideringsfeil når jeg skal registrere et avansert bilag? Hvorfor skjer dette? [407]

Avanserte bilag må balansere på dato. Valideringsfeilen inntreffer oftest fordi debet- og kreditposteringene ikke går i null på den registrerte datoen.

Hvis man har mange posteringer på samme bilag, så kan det være enklere å finne feilen om man splitter føringene på flere bilag.

Hvor registrerer jeg timekost på de ansatte? [405]

Åpne "Ansattdetaljer" via "Selskap/Ansatte" i hovedmenyen. I tabellen "Timepris/timekost" registreres timekost på prosjekter. Timekosten er ikke nødvendigvis den samme som timelønnen til den ansatte. Timekosten kan for eksempel inkludere sosiale kostnader, feriepenger og arbeidsgiveravgift.

Er det mulig å eksportere bilag med prosjekt- og/eller avdelingsnummer? [403]

For å få eksportert bilag med avdelingsnummer så må avdelingsregnskap være aktivert. Velg "Regnskap/Innstillinger" i hovedmenyen og "Regnskapsregler" i undermenyen. I avsnittet "Moduler" krysser man av for "Avdelingsregnskap".  Avdelingene administreres via menyvalget "Selskap" i hovedmenyen. Avdelingsnummeret i det eksterne regnskapsystemet registreres i feltet "Eksternt regnskapsnummer" på avdelingen.

For å få eksportert bilag med prosjektnummer så må prosjektregnskap være aktivert. Velg "Regnskap/Innstillinger" i hovedmenyen og "Regnskapsregler" i undermenyen. I avsnittet "Moduler" krysser man av for "Prosjektregnskap".  Prosjektene administreres via menyvalget "Prosjekt" i hovedmenyen. Prosjektnummeret i det eksterne regnskapsystemet registreres i feltet "Eksternt regnskapsnummer" på prosjektet. Ordrer må være knyttet til et prosjekt hvis fakturabilaget skal føres mot prosjektet i regnskapet.

Ta kontakt med salg@tripletex.no hvis du ikke har tilgang til prosjektmodulen.

Er det mulig å føre resultatbudsjett kun for hele år uten å måtte føre for hver måned? [402]

Legg inn tallene i januar måned og trykk på "Fordel budsjettet likt per måned". 

Hvordan registrerer jeg D-nummer for utenlandske arbeidere? [400]

D-nummeret registreres i feltet for D-nummer i den ansattes arbeidsforhold.  
For ansatte som ikke har fått norsk ID (fødselsnr. eller D-nummer) kan det midlertidig oppgis en Internasjonal ID. Man må da registrere en reell fødselsdato i tillegg til den internasjonale ID-en for å få rapportert den ansatte via a-ordningen.

Hvordan beregnes lønnskorreksjon for ferie? [391]

Følgende tabeller viser formlene som brukes for å beregne lønnskorreksjon for ferie.

NB! Ferieloven opererer med seksdagersuker. Beregningene her gjør derfor det samme.

Beskrivelse Verdi Formel
Ferie 5 uker

 

Antall feriedager 30 5*6

Antall dager per år

312 52*6
Dager per måned 26 312/12
Differanse i antall dager -4 26-30
     
Eksempel Verdi Formel
Årslønn 600000  
Månedslønn 50000 600000/12
Dagslønn 1923,08 50000/26
Tillegg/trekk i lønn -7692,31 -4*1923,08

 

Her er de samme utregningene med femdagersuker.

 
Beskrivelse Verdi Formel
Ferie 5 uker  
Antall feriedager 25 5*5
Antall dager per år 260 52*5
Dager per måned 21,67 260/12
Differanse i antall dager -3,33 21,67-25
     
Eksempel Verdi Formel
Årslønn 600000  
Månedslønn 50000 600000/12
Dagslønn 2307,69 50000/21,67
Tillegg/trekk i lønn -7692,31 -3,33*2307,69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ser at tillegg/trekk i lønn resulterer i det samme uansett om man bruker femdagersuker eller seksdagersuker.

Jeg får ikke opp riktig timepris per ansatt på prosjekt med predefinerte timepriser. Hvordan endrer jeg dette? [386]

Det er timeprisen som er registrert på hver ansatt, som styrer timeprisene på prosjekt med predefinerte timepriser. Man legger inn eller endrer timepris på en ansatt via «Selskap/Ansatte» i hovedmenyen. Man klikker på «Detaljer» ved siden av den ansatte og registrerer ny timepris nederst på siden i avsnittet «Timepris/Timekost».

Hvordan registreres sommertid/vintertid? [385]

Under "Lønn>Innstillinger kan man sette opp en periode for sommertid. Under feltet Normaltid velger man ny rad - legger inn dato fra og med sommertiden starter og antall timer per dag.
Når perioden for sommertid er over velger man igjen ny rad og ny dato for når vintertid starter. Man må endre for hvert gjeldende år.

Hvis man ikke har lønnsmodulen, kan man administrere selskapets normaltid via "Timeliste>Innstillinger", under punktet Normaltid.

Hvordan får jeg bilagsført en purring i meldingsoversikten? [382]

Purringer og betalingspåminnelser er varsler og ikke nye fakturaer. Man må derfor bilagsføre den originale fakturaen og legge purregebyr og renter til dette bilaget. Husk å fordele beløpet slik at renter og gebyrer blir ført mot riktig regnskapskonto. Som dokumentasjon bør purringen legges til som vedlegg. Det er ikke mulig å koble purringen til fakturabilaget fra meldingsoversikten, så man må derfor lagre dokumentet lokalt på datamaskinen og laste opp dokumentet via fanen "Vedlegg".

Hvorfor er ikke alle fakturaene synlig i fakturaoversikten? [380]

En bruker må ha full tilgang til kunden for å få sett fakturaene som er sendt til kunden. Brukere, som er kundeansvarlig eller har rettigheten "Full tilgang til alle kunder og leverandører", har den nødvendige tilgangen.

Hvordan etterfakturerer jeg merverdiavgift på en faktura? [379]

For å etterfakturere merverdiavgift opprettes en ny ordre/faktura med to ordrelinjer. I den ene ordrelinjen skriver man inn fakturabeløpet med mva. I den andre ordrelinjen skriver man inn fakturabeløpet som et negativt beløp uten mva. Da vil sluttbeløpet kun bli mva-beløpet.

NB. Når man endrer mva-status til "Registrert i Merverdiavgiftsregisteret, mister man mulighet til å sette mva-sats med 0%. For å få tilgang til mva-kode 6 (som er mva-satsen som brukes før man er mva-registrert), må det være huket av for at man har "omsetning utenfor mva-loven" i mva-innstillingene.

Hva betyr "Korreksjon månedslønn"? [377]

Ansatte med månedslønn får utbetalt elleve månedslønner i løpet av et år. I feriemåneden får man ikke utbetalt månedslønn. Feriepengene fra fjoråret skal dekke lønnen i feriemåneden. Når ferien er lengre eller kortere enn en hel måned, så må man korrigere for dette i en måned hvor den ansatte får utbetalt lønn. Korreksjonen vises på lønnsutbetalingen som "Korreksjon månedslønn".

NB! Ferieloven opererer med 6-dagers uker, og Tripletex beregner derfor korreksjonen ut ifra 6-dagers uker. Systemet kunne like gjerne beregnet korreksjonen ut ifra 5-dagers uker, men da ville dagslønnen blitt endret. Trekket/tillegget ville blitt det samme.

 • En ansatt med 21 dager ferie vil få 1 dag ekstra utbetalt.
 • Ansatte med 5 uker ferie vil bli trukket for 4 dager
 • Ansatte med 6 uker ferie vil bli trukket for 10 dager.

Har du flere spørsmål angående dette, så anbefaler vi at du tar kontakt med en regnskapsfører.

Se også artikkel: Feriepenger og lønnstrekk (korreksjon månedslønn)

Hvordan får jeg tilgang til innkjøp i Tripletex? [376]

For å få valgene "Nytt innkjøp" og "Innkjøpsoversikt"  i produktmenyen må man slå på modulen "Innkjøp" i produktinnstillingene. I tillegg må man ha rettigheten "Full tilgang til produktmodulen".

Hva regnes som "Annet salg"? [374]

Annet salg viser sum ordrelinjer uten produkt, altså uspesifisert salg.

NB! Krediterte ordrelinjer fakturert før april 2013 regnes som annet salg.

Hvordan fører jeg avspasering i timelisten? [371]

Hvis du ønsker å registrere avspasering eksplisitt i timelisten, så kan du opprette en aktivitet for avspasering. Åpne "Timeliste/Innstillinger" i hovedmenyen og registrer aktiviteten som en internaktivitet i avsnittet "Internaktiviteter".
Kryss av for "Fravær", "uten lønn" og "Avspasering".

Avspasering kan også håndteres ved å la være å føre timer. Fleksisaldoen i månedsoversikten vil vise om du har pluss- eller minustid.

Hvordan fungerer importfunksjonen når jeg skal registrere en åpningsbalanse? [368]

Åpningsbalansen må opprettes først for å få opp importvalget i menyen. Når man så velger «Import» fra menyen i åpningsbalansen, så må man først ha opprettet kundene, leverandørene og de ansatte i Tripletex. Deretter kan man velge å importere åpne poster fra kunder, leverandører og ansatte. I en gyldig åpningsbalanse må kontrollsummen være null.

NB! Support, som vedrører import av data, inngår ikke i den vanlige supporttjenesten. Hvis du ønsker hjelp av våre utviklere, så ta kontakt med kundeservice. Egne priser gjelder for teknisk support. 

Hvordan gjenåpner jeg et lukket årsregnskap? [367]

Man går inn i "Regnskap/Årsregnskap" i hovedmenyen og velger "Detaljer" for det årsregnskapet som skal gjenåpnes. Velg funksjonen "Gjenåpne årsregnskap" i menyen.

Hvis det er opprettet et årsoppgjørsbilag, så må man slette bilaget ved å velge funksjonen "Slett årsoppgjør". Dette betyr ikke at man sletter selve årsregnskapet. Man sletter kun årsoppgjørsbilaget.

Før man kan gjøre endringer i regnskapet må man åpne de aktuelle regnskapsperiodene. I raden "Periode gjenåpnet" krysser man av for hvilken måned (fra og med) man ønsker å gjenåpne og lagrer skjemaet.

Har man godkjent perioder i påfølgende år, må også disse gjenåpnes.

Hvorfor får jeg mva på faktura til utenlandsk kunde når denne er utenfor avgiftsområdet? [366]

Mva-kodene på ordrelinjene avgjøres ut ifra mva-kodene på produktene. Hvis produktet er opprettet med en mva-sats, så vil mva-satsen følge produktet uansett kunde. Hvis man ønsker å fakturere uten mva-sats, så må man endre mva-satsen på ordrelinjen når man oppretter ordren. 

Hvor finner jeg kontospesifikasjon med mva-koder? [354]

Man kan se en oversikt over omsetning fordelt på kontoer og mva-koder på side tre av bilaget for mva-meldingen. Man går inn i "Bilag/Mva-melding" i hovedmenyen, velger riktig termin med piltastene og klikker på "Vis". Man kan også finne bilaget via "Bilag/Bilagsoversikt" i hovedmenyen. Klikk på den knappen ved siden av periode og velg "Mva-melding" i nedtrekksmenyen for bilagstyper. Finn bilaget for riktig omsetningsoppgave og klikk på "Vis".

Hvordan får jeg sendt samme ordre til flere kunder? [352]

Man oppretter først ordren. Så går man inn i «Kunde/Kunder/leverandører» i hovedmenyen. Man huker av kundene som skal motta ordren og klikker på «Kopier tilbud/ordre» i den fargede menyen. Så velger man ordren i nedtrekksmenyen og klikker på «Kopier tilbud/ordre».

Hvis man skal sende ordren til mange kunder, så kan man opprette en kundekategori via «Kunde/Kategorier» i hovedmenyen. Man går så inn i kundedetaljene på hver kunde og knytter dem til kundekategorien. Så går man i kunde-/leverandøroversikten og klikker på knappen ved siden av «Type», velger riktig kategori fra nedtrekksmenyen og klikker på «Oppfrisk». Da kan man kopiere ordren til alle kundene i kundekategorien.

Hvordan registrerer jeg normaltid for en innleid konsulent (kontakt med brukertilgang)? [323]

Det er ikke mulig å registrere normaltid (standard antall arbeidstimer per dag) for innleide konsulenter (kontakter med brukertilgang). Konsulenten må i så fall registreres som en ansatt.

Hvordan kan jeg se når postene ble lukket i kundereskontro? [318]

Hvis en post er lukket i kundereskontroen, så kan man holde musepekeren over krysset i kolonnen "Lukket". Da kan man se når posten ble lukket og hvem som har lukket den.

Kundene mine får melding om feil KID ved betaling i nettbank. Hvorfor skjer dette? [313]

Det siste sifferet i KID-nummeret er et kontrollsiffer som beregnes ut ifra de øvrige sifrene etter en spesiell formel som heter Modulus 10. Modulus 10-formelen er laget spesielt for å fange opp de vanligste inntastingsfeilene: Hvis ett siffer mangler, eller to sifre har byttet plass, vil Modulus 10 alltid beregne et annet kontrollsiffer enn det som er riktig.

I motsetning til hva mange tror, så er det ikke noe sentralt register for gyldige KID-numre. Bankene har ikke kjennskap til hvilke KID-numre som brukes av fakturasystemene. Hvis nettbanken gir beskjed om at KID-nummeret ikke er gyldig, så er det mest sannsynlig fordi kontrollsifferet, som er beregnet med Modulus 10-formelen, ikke stemmer med det siste sifferet i KID-nummeret.

I tillegg vil nettbanken gjøre et oppslag mot Nets for å sjekke at det finnes en OCR-avtale for den valgte kontoen. Nettbanken vil også kontrollere at KID-nummerets lengde stemmer med det som er registrert i avtalen, og at Modulus 10 er benyttet for å beregne kontrollsifferet. (Det er nemlig også mulig å bruke en formel som heter Modulus 11, men denne brukes ikke av Tripletex.)

Her er en link til en side man kan bruke for å kontrollere om et KID-nummer er riktig i henhold til Modulus 10: http://www.ee.unb.ca/cgi-bin/tervo/luhn.pl?N=

Hvis man får en feilmelding fra nettbanken selv om KID-nummeret stemmer når det kontrolleres på denne siden, så skyldes dette at OCR-avtalen ikke er registrert riktig hos Nets. I så fall må du ta kontakt med Nets for å få kontrollert at avtalen er lagt inn med riktig lengde på KID-nummer og riktig Modulus.

Skjema for bestilling av OCR

Hvorfor vises ikke reiseregningen/ansattutlegget i reskontro for ansatte? [270]

Hvis den ansatte har ført en reiseregning eller et ansattutlegg, og de ikke vises i reskontro for ansatte, så er ikke reiseregningen/ansattutlegget bilagsført.
Bilaget opprettes via "Reiser og utlegg" i hovedmenyen.  Man markerer reiseregningen/ansattutlegget og klikker på "Opprett bilag" i menyen.

Jeg har ved en feiltakelse fakturert kunden uten mva. Hvordan fakturerer jeg mva-beløpet? [269]

Hvis kunden har betalt fakturaen, og man vil sende en faktura med bare mva-beløpet, så oppretter man en ny faktura med to ordrelinjer. I den ene ordrelinjen skriver man inn hele originalfakturaen med mva, i den andre skriver man inn originalfakturaen uten mva som et minusbeløp. Da  står man igjen med kun mva-beløpet på fakturaen.

Hvordan registrerer jeg fakturaene som betalt ved fakturaimport? [255]

Fakturaene registreres som betalt ved å angi betalingstype og betalingsbeløp i importfilen.

Betalingstypene registreres ved å gå inn på "Regnskap/Innstillinger" i hovedmenyen og velge "Betalingstyper" i undermenyen. Se avsnittet "Innbetaling". Legg inn en "Ny rad" for hver betalingstype. Koden, som identifiserer betalingstypen i importfilen, registreres i kolonnen "Import ID". Man må velge hvilken regnskapskonto betalingen skal føres mot. Man kan velge å bokføre betalingen mot en kunde ("Til kundereskontro", konto 1500), eller mot en vanlig konto. Betalinger, som føres mot en kunde, vil dukke opp som åpne poster i "Faktura/Fakturaoversikt" og i "Regnskap/Reskontro for kunder". Hvis du er usikker på hvordan betalingen skal bokføres, så ta kontakt med din regnskapsfører.

Hvordan får jeg importert fakturaer med engelsk språk? [251]

Hvis man går inn i "Selskap/Selskapsinformasjon" i hovedmenyen og setter "Språk" til engelsk, så vil nye kunder bli registrert med engelsk som standardspråk.

Hvordan får jeg inntektsført et produkt fra nettbutikken på en egen regnskapskonto i Tripletex? [249]

Først må man opprette en egen regnskapskonto med riktig mva-kode i Tripletex. Hvis man har regnskapsmodulen i Tripletex, så kan man opprette en ny regnskapskonto via "Regnskap/Innstillinger" i hovedmenyen.

Så oppretter man et nytt produkt i "Produkt/Nytt produkt" i hovedmenyen. Man skriver inn et navn og et produktnummer og velger den regnskapskontoen som man har opprettet. 

Så oppretter man det samme produktet i nettbutikken. Man må bruke samme navn og produktnummer her som i Tripletex. Det er viktig at mva-kode i nettbutikk og i Tripletex er den samme. Hvis man benytter en annen mva-kode i nettbutikken, så vil Tripletex automatisk velge standardkonto som regnskapskonto.

Hvis du vil ha regnskapsmodulen i din konto kan du aktivere dette via "Selskap/Vår Kundeside" i hovedmenyen.

Er det mulig kun å se bilag som ikke er ført mot prosjekt? [248]

Hvis man går inn i "Regnskap/Hovedbok" i hovedmenyen og klikker på knappen "Flere valg", så får man opp en filtreringsmeny. Her kan man velge "(Ikke ført mot prosjekt)" i nedtrekksmenyen ved siden av "Prosjekt". Da vises kun posteringer som ikke er ført mot prosjekt.

Hvordan behandler Tripletex øredifferanser ved fakturaimport? [246]

I "Faktura/Innstillinger" i hovedmenyen finner man innstillingen for øreavrunding i avsnittet "Faktura-/ordre-/tilbudsmal". 

Øreavrunding føres mot regnskapskonto 7740. Man kan se kontodetaljene i kontoplanen ved å gå inn på "Regnskap/Innstillinger" i hovedmenyen. "Øreavrunding posteres med mva-koden "Ingen avgiftsbehandling".  Posteringen påvirker altså ikke mva-meldingen.

Hvordan får jeg logo på fakturaer? [245]

Man kan selv legge til logo på faktura via "Faktura/Innstillinger" og fanen "Brevhode". Her velger man malen "Brevhode med logo" og lagrer. Så laster man opp logoen via menyen. Filen må være i formatet JPEG eller PNG og kan ikke overstige 150 kb.

Hvorfor vises ikke ansattutlegget i regnskapet? [243]

Hvis man ikke finner et ansattutlegg i regnskapet, så er det ikke bilagsført.

Hvorfor vises ikke reiseregningen i regnskapet? [242]

Hvis man ikke finner en reiseregning i regnskapet, så er den ikke bilagsført. 

Hvorfor beregnes det skatt med prosenttrekk når den ansatte er registrert med tabelltrekk? [241]

Enkelte lønnsarter krever prosenttrekk selv om den ansatte er registrert med tabelltrekk. Hvis man går inn i "Lønn>Innstillinger" i hovedmenyen og velger fanen "Lønnsarter", så kan man klikke på "Detaljer" for lønnsarten for å se om den krever prosenttrekk. 

Hva gjør jeg når lønnen overstiger trekktabellen? [228]

Hvis lønnen overstiger trekktabellen, så kan man splitte lønnen på to linjer. Beløpet, som overstiger tabellen, føres mot en lønnsart som krever prosenttrekk. Lønnsartene administreres via "Lønn>Innstillinger" i hovedmenyen. Velg fanen "Lønnsarter". Via detaljsiden til en lønnsart kan man krysse av for "Krever prosenttrekk". Lønnsarten for bonus er som standard registrert med prosenttrekk.

Skattetrekket kan også korrigeres manuelt på lønnsutbetalingen ved å føre en ekstra linje mot lønnsarten for skattetrekk. 

Hvordan beregnes "grunnlag skatt" på lønnsslippen? [221]

"Grunnlag skatt" er summen av alle lønnsartene som påvirker skattegrunnlaget. Se "Lønn/Lønnsinnstillinger" i hovedmenyen og velg fanen "Lønnsarter". Kolonnen "Skatt" angir om lønnsarten skal inkluderes i skattegrunnlaget.

En ansatt er trukket for lite i skatt. Hva kan være årsaken til dette? [216]

Her er noen vanlige årsaker til at en ansatt har blitt trukket for lite i skatt:

 • Det er ikke registrert en prosentsats i tillegg til tabelltrekk på den ansatte. Noen lønnsarter krever en prosentsats (se innstillingene for lønnsarten), og da vil det kun trekkes skatt av grunnlaget for tabelltrekket.
 • Det er utbetalt lønn flere ganger i samme måned. I måneden med halv skatt kan dette føre til at skattetrekket for måneden totalt sett blir for lavt.
 • Lønnen overstiger maksbeløpet i trekktabellen. Trekkprosenten beregnes da ut fra det høyeste beløpet i tabellen.

Jeg har ved en feiltagelse opprettet en kreditnota. Hvordan retter jeg opp dette? [213]

For ordrer er løsningen å reversere/kreditere kreditnotaten. Gå til "Faktura/Fakturaoversikt" i hovedmenyen og åpne fakturadetaljene for fakturaen. Trykk på knappen "Gjenåpne poster". Åpne ordren ved å trykke på linken til ordredetaljene. Trykk på knappen "Kopier" og opprett ordren. Opprett en faktura ved å trykke på knappen "Fakturering". Gå til "Faktura/Fakturaoversikt" i hovedmenyen. Lukk postene for kreditnotaten og den reverserte kreditnotaten ved å trykke på knappen "Fjern fra listen".

Ved kreditering av prosjekter må man opprette fakturaen på nytt via "Faktura/Prosjektfakturering".

Hvem har tilgang til dokumentene i dokumentarkivet? [204]

Tilgangen til dokumentene i arkivet styres av hvilke rettigheter brukeren har i kombinasjon med hvilket objekt dokumentet er tilknyttet:

 • Hvis dokumentet er tilknyttet en kunde/leverandør, må brukeren ha tilgang både til kundeinformasjon og til å administrere (opprette, endre, slette) kunder, kundekategorier, kontakter og abonnementer.
 • Hvis dokumentet er tilknyttet et prosjekt, må brukeren ha prosjektledertilgang til prosjektet. (Men prosjektdeltakere kan se egne dokumenter)
 • Hvis dokumentet er tilknyttet en ansatt, må brukeren ha tilgang til å administrere (opprette, endre, slette) ansattinformasjon (personalia, timepriser m.m.).
 • Hvis dokumentet er tilknyttet et produkt, må brukeren ha tilgang til å administrere (opprette, endre, slette) produkter.
 • Hvis dokumentet er tilknyttet en regnskapskonto, må brukeren ha tilgang til regnskapsinnstillinger, åpningsbalanse og historisk balanse.
 • Hvis dokumentet ikke har noen tilknytninger, styres tilgangen av rettighetene "Lesetilgang til dokumentarkivet" og "Skrivetilgang til dokumentarkivet".

Er det mulig å utvikle egne kontrollskjemaer for bedriften? [201]

Egenutviklede kontrollskjemaer kan opprettes via notatmodulen. Skjemaene vil kun være tilgjengelig i fanen "Notater" på prosjektet.

For å opprette en ny kontrollskjemamal velger man "Dokument/Ny mal" i hovedmenyen og velger "Prosjekt" som maltype. Andre prosjektnotater kan nå baseres på malen når de opprettes fra et prosjekt.

Det er en flettefelter som erstattes av reelle data når nye notater opprettes basert på malen. Trykk på lenken "Vis flettefelter" for å se en oversikt over flettefeltene. Hvis malen inneholder ordet "${customer.name}", så vil ordet erstattes av kundens navn hvis en kunde er knyttet til notatet.

Hvis man vil opprette et kontrollskjema (notat) basert på malen, så velger man funksjonen "Nytt notat" inne på prosjektet. Velg ønsket notatmal i feltet "Sett inn mal". Malen kopieres inn i notatet, og reserverte ord erstattes av reelle data.

Kan jeg lage en mal for notater slik at jeg slipper å opprette det samme notatet flere ganger? [200]

Ja, da oppretter man en mal via "Dokument/Ny mal" i hovedmenyen. Maltype må velges, og nye notater kan da velges fra kunde, prosjekt eller ansatt basert på hva slags maltype som er valgt.

Det er en rekke flettefelter som kan erstattes av reelle data når nye notater opprettes basert på malen. Trykk på linken "Vis flettefelter" for å se en oversikt over de reserverte ordene. Hvis notatmalen inneholder ordet "${customer.name}", så vil ordet erstattes av kundens navn hvis en kunde er knyttet til notatet.

Hvilke årsoppgjørsprogrammer er integrert med Tripletex? [199]

Tripletex er integrert med følgende programmer:

 • Finale
 • Maestro
 • Total
 • Wolters Kluwer (Akelius)
 • Cantor

 

Denne integrasjonen settes opp i årsavslutningsprogrammene.

Jeg er advokat og skal fakturere klienten en egenandel uten mva og tingretten med mva. Hvordan gjør jeg dette? [198]

Prosjektet registreres først med klienten som kunde. Egenandelen registreres som en ordrelinje uten mva via fanen "Ordrelinjer/kostnader" i prosjektmenyen. Registrerte timer skal ikke inkluderes på fakturaen til klienten.

Når egenandelen er fakturert, endres kunden på prosjektet til "Tingretten". Via fanen "Ordrelinjer/utgifter" i prosjektmenyen registreres en negativ ordrelinje uten mva tilsvarende egenandelen. Fakturaen til Tingretten skal inkludere timene med mva minus egenandelen uten mva. Tingretten betaler da mva for hele beløpet.

Hvis man ikke fakturerer via prosjektmodulen, er fremgangsmåten den samme bortsett fra at timene faktureres som en ordrelinje med mva.

Hvorfor stemmer ikke fakturabeløpet med sum kostnader på ansattutlegget? [197]

Følgende kan forklare hvorfor fakturabeløpet ikke stemmer med sum kostnader:

 • Det er registrert et fast, fakturerbart beløp i avsnittet "Detaljer".
 • Enkelte av kostnadene er ufakturerbare.
 • Det er kostnadene eks. mva som inkluderes i fakturabeløpet.

Grunnlaget for fakturabeløpet ser man når man trykker på knappen "Vis kundens eksemplar".

Hvorfor stemmer ikke fakturabeløpet med sum kostnader på reiseregningen? [196]

Følgende kan forklare hvorfor fakturabeløpet ikke stemmer med sum diettgodtgjørelse, nattillegg, kjøregodtgjørelse og kostnader:

 • Det er registrert et fast, fakturerbart beløp i avsnittet "Detaljer".
 • Enkelte av kostnadene er ufakturerbare.
 • Det er kostnadene eks. mva som inkluderes i fakturabeløpet.

Grunnlaget for fakturabeløpet ser man når man trykker på knappen "Vis kundens eksemplar".

Er det mulig å levere omsetningsoppgaven uten å avstemme banken? [194]

Hvis man ønsker å levere omsetningsoppgaven uten å avstemme banken, så må man endre oppsettet på bankkontoene i regnskapet. Åpne kontodetaljene via "Regnskap/Innstillinger" i hovedmenyen. Fjern krysset "Krever avstemming".

Hvor finner jeg grunnlaget for mva-meldingen? [193]

Åpne mva-meldingen via "Bilag/Mva-melding" i hovedmenyen. Trykk på knappen "Vis bilag". Grunnlaget for omsetningsoppgaven finnes på side 2 og utover.

Hvorfor vises ikke ansattutlegget på bankutskriften? [192]

Hvis ansattutlegget inneholder kostnader som skal føres mot bank, og kostnadene ikke vises på bankutskriften, så er ikke ansattutlegget bilagsført. Bilaget opprettes ved å gå inn på "Lønn/Godkjenn utlegg", markere ansattutlegget og trykke på knappen "Opprett bilag" i menyen. 

Hvorfor vises ikke reiseregningen på bankutskriften? [191]

Hvis reiseregningen inneholder kostnader som skal føres mot bank, og kostnadene ikke vises på bankutskriften, så er ikke reiseregningen bilagsført. Bilaget opprettes ved å gå inn på "Reiser og utlegg"  i hovedmenyen. Trykk deg inn på reiseregningen og velg "Opprett bilag".

Er det mulig å reversere ansattutlegg som er bilagsført? [190]

Ja, hvis man åpner bilaget via "Bilag/Bilagsoversikt" i hovedmenyen. Det er ikke mulig å reversere ansattutlegg som er utbetalt via lønnsmodulen.

Hvordan bokfører jeg et ansattutlegg mot en annen avdeling enn den ansattes avdeling? [189]

Ansattutlegg bokføres som standard mot den ansattes avdeling. Det er mulig å endre oppsettet slik at ansattutlegget bokføres mot prosjektets avdeling. Gå inn i "Regnskap/Innstillinger" i hovedmenyen og velg "Regnskapsregler" i undermenyen. Se avsnittet "Avdelingsregnskap". 

Hvordan registrerer jeg en tilleggsoppgave for mva? [188]

I den nye Mva-meldingen er det ikke mulig å levere en tilleggsmelding. Er det behov for å gjøre endringer i mva-meldingen, må man reversere den opprettede/innleverte oppgaven, foreta korrigeringer, opprette ny og deretter levere inn ny mva-melding.

Den nye Mva-meldingen vil da erstatte den gamle.

Hvordan registrerer jeg ferie i timelisten? [186]

Første gang man registrerer ferie i timelisten velger man "Ny rad" og aktiviteten "Ferie". Man kan da ikke velge et prosjekt. Det er kun timer ført på ferieaktiviteten som påvirker feriesaldoen. 

I "Timeliste/Månedsoversikt" i hovedmenyen vil man se hvor mange feriedager som er tatt ut for året og den resterende feriesaldoen.

Hvis man har tilgang til ressursplanmodulen, kan man planlegge ferien via "Timeliste/Ressursplan" i hovedmenyen. Velg "Ny rad" og aktiviteten "Ferie". Rapporten "Timeliste/Ferieplan" i hovedmenyen viser en oversikt over planlagt ferie. Modulene "Ressursplan" og "Ferieplan" kan aktiveres via "Prosjekt/Innstillinger" i hovedmenyen. Hvis man ikke har tilgang til prosjektmodulen, ta kontakt med salg@tripletex.no.

Hva brukes timeprisen på globale prosjektaktiviteter til? [183]

Det er mulig å registrere timepris på globale prosjektaktiviteter. Timeprisen kopieres inn i prosjektet når man registrerer timeprisene. Timeprisen fungerer som en mal for nye prosjekter med prosjektspesifikke timepriser. En endring av timeprisen påvirker ikke eksisterende prosjekter.

Hvorfor er det ikke mulig å slette enkelte aktiviteter? [182]

Aktiviteter, som det er ført timer på, kan ikke slettes.

Er det mulig å vise selskapets logo på kontrollskjemaene? [181]

Nei, dette er dessverre ikke mulig.

Hvilken kolonne angir beskrivelse ved import av Mamutbilag (GBAT10)? [180]

Beskrivelsen spesifiseres i kolonne nr. 21, "Beskrivelse hovedbok".

Hvordan registrerer jeg en mva-melding i Tripletex? [179]

Bilag for mva-meldingen opprettes via "Regnskap>Mva-melding" i hovedmenyen. Velg ønsket termin, følg deretter steg 1 og 2. Hvis bilaget er opprettet tidligere, så vises bilagsnummeret i felt 2 mva-meldngen. Man åpner bilagsdetaljer ved å velge "Vis bilag" under "Flere valg".

I "Vis bilag" finner man grunnlaget for mva-meldingen. NB! Kun posteringer der en mva-kode er valgt danner grunnlaget for mva-meldingen. 

Regnskapet låses for mva-posteringer når mva-meldingen opprettes. Hvis man ønsker gjøre endringer i regnskapet før mva-meldingen sendes til Skatteetaten, kan man reversere bilaget og opprette mva-meldingen på nytt.

I den nye Mva-meldingen er det ikke mulig å levere en tilleggsmelding. Er det behov for å gjøre endringer i mva-meldingen, må man reversere den opprettede/innleverte oppgaven, foreta korrigeringer, opprette ny og deretter levere inn ny mva-melding.

Den nye Mva-meldingen vil da erstatte den gamle.

 

 

Ved import av en Mamut-fil (GBAT10), vises følgende feilmelding: "Mva-koden finnes ikke." Hva gjør jeg? [176]

Mva-koden er spesifisert i kolonne nr. 8 i importfilen. I og med at Tripletex har sine egne mva-koder, må alle mva-kodene i importfilen mappes mot tilsvarende mva-koder i Tripletex. Mappingen registreres i avsnittet "Mva-innstillinger".

Betale forskuddsskatt [173]

Forskuddsskatt kan betales via betalingsløsningen.

Gå til "Bilag/Nytt bilag/Leverandørfaktura" i hovedmenyen. Som leverandør legger du inn skatteoppkreveren i selskapets kontorkommune. Kontonummer og annen betalingsinformasjon finner du på tilsendt forkuddskatteseddel.

Velg ønsket balansekonto som kostandskonto, f.eks. konto 2500 - Betalbar skatt. Får man ikke opp ønsket konto i nedrekksmenyen, så må man gå til "Regnskap/Innstillinger" i hovedmenyen og trykke på "Detaljer" på kontoen. Huk av for "Vis i 'Registrer leverandørfaktura'".

Velg korrekt betalingstype, og betalingen vil legge seg til godkjenning i Betalingsoversikten.

Forskuddsskatt på selskapet må ikke forveksles med forskuddstrekk på lønn. Forskuddstrekk betales normalt i nettbanken fra selskapets skattetrekkskonto.

Hvordan bokfører jeg mva (direktepostert mva)? [172]

Mva bokføres automatisk når man spesifiserer posteringer med en mva-kode. Kun posteringer med mva-kode inkluderes på omsetningsoppgaven.
Oversikt over mva-koder i systemet finner man her: https://tripletex.no/execute/docViewer?articleId=743&language=0
For direkteføring av betalt innførsels-mva kan mva-kode 14 og 15 brukes (hhv konto 2713 og 2714)

 

Det er ikke mulig å direkteføre mva på konto 2710. Det er kun 1 mva-kode i SAF-t-formatet som viser til post 14 i MVA-meldingen. (Fradragsberettiget innenlands inngående avgift 25 %)

Det man må gjøre er å føre på en kostnadskonto (feks 6790) begge veier, slik at man sitter igjen med kun mva-beløpet. Altså:

- Debet kostnadskonto med bruttobeløpet og mva-kode 1

- Kredit samme kostnadskonto med nettobeløpet og ingen mva-kode

- Da vil kun mva-beløpet gjenstå og kan betales, havne på 2710 samt korrekt i mva-meldingen.

Hvordan lukker jeg to posteringer med ulik valuta? [171]

Posteringer, som skal lukkes, må være registrert med samme valuta. Hvis man har to posteringer med forskjellig valuta, må man registrere et bilag som overfører den ene posteringen til den andre posteringens valuta. 

Eksempel med to posteringer med forskjellig valuta:

Debet: 1000 NOK

Kredit: -1000 NOK, -8000 EUR

Debetposteringen korrigeres ved å opprette et bilag via "Bilag/Nytt bilag/Avansert bilag" i hovedmenyen:

Debet: 1000 NOK, 8000 EUR

Kredit: -1000 NOK

NOK- og EUR-posteringene kan nå lukkes:

Debet: 1000 NOK, 8000 EUR

Kredit: -1000 NOK, -8000 EUR 

Debet: 1000 NOK

Kredit: -1000 NOK

Hvordan registrerer jeg tilbakebetaling av arbeidsgiveravgift? [170]

Tilbakebetaling av avbeidsgiveravgift registreres via "Lønn>Betaling av skatt" i hovedmenyen. Man velger ønsket termin og registrerer betalingen med negativt fortegn.

Hvordan registrerer jeg tilbakebetaling av mva? [169]

Tilbakebetaling av merverdiavgift registreres via "Bilag/Mva-melding" i hovedmenyen. Man velger ønsket termin og registrerer betalingen med negativt fortegn.

Hvorfor får jeg ikke avsluttet prosjektet når fakturareserven ikke er 0? [168]

For å forhindre at man mister inntekter sperrer systemet for at man kan avslutte prosjekter med fakturareserve. Hvis man er ferdig med å fakturere prosjektet, så kan man gjøre følgende for å kvitte seg med fakturareserven:

Timeprisprosjekter endres til fastpris. Dette gjøres via kontraktsfanen på prosjektet.

På fastprisprosjekter endres fastprisbeløpet til fakturert honorar. Fakturert honorar finner man via statussiden til prosjektet.

Hvis man har fakturerbare ordrelinjer, reiseregninger eller ansattutlegg som ikke er fakturert, må man endre disse til ufakturerbare.

Hvis man har fakturert a konto, så kan man opprette en nullfaktura. Les hvordan man gjør dette ved å trykke på lenken under.

 

Hvordan opprette en nullfaktura

Jeg er Herbalife-kunde. Hvorfor stemmer ikke summen på ordrelinjen med enhetsprisen minus rabatt? [167]

Herbalife-produkter er registrert med to priser: Utsalgspris og fortjenestebeløp, og fortjenestebeløp er alltid lavere enn utsalgspris. Ihht. Herbalife sin rabattberegningsmetode skal rabatten beregnes basert på fortjenestebeløp og ikke utsalgspris. Dessverre er ikke dette i overenstemmelse med offentlige bestemmelser som krever at utsalgspris minus rabatt skal være lik sluttpris.

For å bøte på dette vil utsalgsprisen som vises på fakturaen beregnes slik at den stemmer med valgt rabatt og sluttpris. Dette kan imidlertid virke forvirrende, og mange velger å løse dette ved å fjerne krysset for "Vis påslag/rabatt på faktura/ordreutskrift" ved opprettelse av ordren. Da vil kun den rabatterte prisen vises.

Ta kontakt med Herbalife hvis du har spørsmål om rabattberegningsmodellen.

Jeg har en OCR-avtale i Tripletex, men nå har jeg byttet bank og fått nytt kontonummer. Hva gjør jeg? [166]

Den enkleste måten å løse dette på er å bestille en ny OCR-avtale i den nye banken. Man fyller ut og sender inn skjema på vanlig måte. Når man mottar en ny avtale-ID, så må denne sendes til Tripletex slik at vi kan legge den inn i systemet.

Det er mulig å beholde OCR-avtalen man har fra før, men da må man endre kontonummeret i avtalen. Hvis man ønsker å gjøre dette, så må man ta kontakt med banken sin. Når kontonummeret er endret i avtalen, så må man ta kontakt med Tripletex så vi kan endre kontonummeret i vårt system.

Alle utestående fakturaer vil fortsatt bli registrert i Tripletex selv om man får en ny OCR-avtale.

Oversikt over betalingstyper finner man under Regnskap/Innstillinger og betalingstyper.

Er det mulig å reversere reiseregninger som er bilagsført? [157]

Ja, hvis man åpner bilaget via "Bilag/Bilagsoversikt" i hovedmenyen. I reiseregningsdetaljene kan du se hvilket bilagsnummer reiseregningen har. Det er ikke mulig å reversere reiseregninger som er utbetalt via lønnsmodulen.

Timene i timelisten har ikke blitt lagret. Hva kan ha skjedd? [148]

Hvis det oppstår valideringsfeil ved lagring av timelisten, vil ikke timene bli lagret. Valideringsmeldingene vises øverst til høyre i skjermbildet under ikonet for feilmeldinger. 

Eksempler på valideringsmeldinger i timelisten:

 • Sluttdato for prosjektet 001 Testprosjekt er 2013-04-02. Det kan ikke registreres timer etter denne datoen.
 • Sluttdato for aktiviteten 001 Testprosjekt/Fakturerbart arbeid er 2013-04-02. Det kan ikke registreres timer etter denne datoen.

Jeg har registrert en leverandørfaktura som "ikke betalt". Hvordan registrerer jeg betalingen i ettertid? [147]

Søk opp bilaget via "Bilag/Bilagsoversikt", åpne bilagsdetaljene ved å klikke på "Detaljer" og velg "Registrer betaling" i menyen.

Man kan også registrere betalingen manuelt via "Bilag/Nytt bilag/Avansert bilag". Leverandørposteringene lukkes via "Regnskap/Reskontro for leverandører" i hovedmenyen. Velg funksjonen "Lukk poster".

Hvorfor kommer ikke en av de ansatte opp ved lønnsutbetaling? [146]

Sjekk følgende:

 • Gå inn i ansattdetaljene via "Selskap>Ansatte", velg fanen "Brukertilgang" på den ansatte og kontroller at boksen "Brukeren kan velges av andre brukere som fører timer, reiser og utlegg m.m. i selskapet" er krysset av i avsnittet "Generelle tilganger".
 • Gå inn i ansattdetaljene, velg fanen "Arbeidsforhold" og kontroller at startdatoen for arbeidsforholdet  er satt til før den perioden det skal utbetales lønn for.
 • Gå inn i "Lønn>Innstillinger" i hovedmenyen og kontroller at "Startdato for lønnsutbetaling" er satt til før den perioden det skal utbetales lønn for.
 • Hvis den ansatte har sluttet, så må man ved en ny lønnsutbetaling huke av boksen for "Vis ansatte som har sluttet" og klikke på "Oppfrisk".

 

 

Hva betyr feilmeldingen "Ugyldig betalingsbeløp"/"Ugyldig betalingstype"? [145]

Meldingen "Ugyldig betalingsbeløp" og "Ugyldig betalingstype" betyr at betalingstypen mangler eller er ugyldig. Betalingstypen spesifiserer hvordan betalingen skal bokføres. 

NB! Hvis fakturaen ikke er betalt og betalingen ikke skal bokføres, så skal betalingstypen og betalingsbeløpet være blanke.

Betalingstypen registreres ved å åpne "Regnskap/Innstillinger" i hovedmenyen og velge "Betalingstyper" i undermenyen. Se avsnittet "Innbetaling". Legg inn en "Ny rad" for hver betalingstype. Koden, som identifiserer betalingstypen i importfilen, registreres i kolonnen "Import ID". Man må velge hvilken regnskapskonto betalingen skal føres mot. Man kan velge å bokføre betalingen mot en kunde ("Til kundereskontro", konto 1500), eller mot en vanlig konto. Betalinger, som føres mot en kunde, vil dukke opp som åpne poster i "Faktura/Fakturaoversikt" og i "Regnskap/Reskontro for kunder". Hvis du er usikker på hvordan betalingen skal bokføres, så ta kontakt med din regnskapsfører.

Jeg ønsker å importere fakturaer fra nettbutikk. Hvordan gjøres dette i Tripletex? [143]

Hvordan importere faktura fra nettbutikk se her for mer informasjon.

For hver betalingstype du benytter i nettbutikken (Paypal, kredittkort, Klarna osv.) må du registrere en tilsvarende betalingstype i Tripletex slik at Tripletex kan bokføre og skille betalingene fra hverandre. Betalingstypene varierer fra nettbutikk til nettbutikk. Ta kontakt med nettbutikken for å få en oversikt over hvilke betalingstyper den støtter. En betalingstype er identifisert med en kode, f.eks. VISA, KLARNA, MASTERCARD, DIBS. Denne koden skal registreres i Tripletex. 

Betalingstypene registreres ved å gå inn på "Regnskap/Innstillinger" i hovedmenyen og velge "Betalingstyper" i undermenyen. Se avsnittet "Innbetaling". Legg inn en "Ny rad" for hver betalingstype. Koden, som identifiserer betalingstypen i nettbutikken, registreres i kolonnen "Import ID". Man må velge hvilken regnskapskonto betalingen skal føres mot. Man kan velge å bokføre betalingen mot en kunde ("Til kundereskontro", konto 1500), eller mot en vanlig konto. Betalinger, som føres mot en kunde, vil dukke opp som åpne poster i "Faktura/Fakturaoversikt" og i "Regnskap/Reskontro for kunder". Hvis pengene mottas fra tredjepart (feks. fra et kredittkortselskap) på et senere tidspunkt, så må det registreres et oppgjørsbilag via "Bilag/Nytt bilag/Avansert bilag". Hvis du er usikker på hvordan bilaget skal bokføres, så ta kontakt med din regnskapsfører.

Ved import av kunder fra nettbutikk, så må du sørge for at det ikke blir konflikt mellom kundenumrene i nettbutikken og kundenumrene på kunder som opprettes manuelt i Tripletex.

Hvis man ønsker å bokføre ordrelinjene mot bestemte inntektskontoer, må man endre oppsettet på produktene. Det er ikke mulig å spesifisere regnskapskontoer i importfilen, så produktene må først opprettes før regnskapskontoene endres. Følgende artikkel forklarer hvordan ordrelinjer bokføres:  Hvordan bokføres ordrelinjer på en utgående faktura?

Det er kundens ansvar å sørge for at fakturaene importeres korrekt i Tripletex. Kunden bør derfor verifisere at fakturaene er korrekt importert når importfunksjonen tas i bruk. Hvis man er usikker på det regnskapstekniske rundt dette, så bør man ta kontakt med en regnskapsfører.   

Support, som vedrører import av data, inngår ikke i den vanlige supporttjenesten til Tripletex. Hvis du trenger hjelp av våre utviklere, så ta kontakt med kundeservice. Egne priser gjelder for teknisk support.

Hvordan fakturere ordrelinjer med forskjellig mva på et prosjekt? [142]

Ordrelinjer skal vanligvis faktureres med samme mva-kode som prosjektet. Man kan lese mer om dette på skatteetatens hjemmeside.

Hvis man likevel vil fakturere ordrelinjer med en annen mva-kode enn det som gjelder for prosjektet, så må man først aktivere innstillingen "Tillat registrering av mva-kode ved registrering av ordrelinjer" via "Prosjekt>Innstillinger" og avsnittet "Avanserte innstillinger". Det vil da bli mulig å velge mva-kode ved registrering av ordrelinjer på prosjektet.

Hvordan rapporteres arbeidstakers tilskudd (egenandel) til pensjon? [141]

Hvis en arbeidstaker blir trukket i lønn for egenandel til foretakspensjon, innskuddspensjon eller tjenestepensjon, skal egenandelen rapporteres som "Fradrag – premie til pensjonsordning" (tidligere LTO-kode 312) på arbeidstakernivå for den kalendermåneden trekket er gjennomført.

Den del av arbeidsgivers tilskudd til kollektiv tjenestepensjon som er dekket med midler gjennom trekk i arbeidstakernes lønn, skal ikke inngå i avgiftsgrunnlaget. Dette er arbeidstakernes tilskudd til ordningen, og disse midlene er trukket i lønn som allerede er avgiftsberegnet i lønnsutbetalingen.

Dette faste månedlige trekket kan da registreres på den ansatte via ansattdetaljene, fanen «Arbeidsforhold" og avsnittet "Faste tillegg/trekk".
Man velger "Ny rad" og riktig lønnsart for pensjonsforsikring. Så skriver man inn en startdato og beløpet i kolonnen "Månedlig beløp". Beløpet vil da automatisk komme med på den ansatte ved lønnsutbetalinger.
Hvis lønnsarten ikke vises som standard på lønnsslippene, så kan man endre dette via lønnsartens detaljside.

Oppsettet for lønnsarten finner du via "Lønn/>Innstillinger" i hovedmenyen.

Man benytter lønnsart 600 - Trekk (pensjonsinnskudd) eller 6006 - Trekk (premie til pensjonsordninger) avhengig av om man har gammel eller ny lønnsartoversikt i Tripletex.

Hvorfor får jeg ikke trykket "Vis" på noen av dokumentene i dokumentarkivet? [138]

Ikke alle filtyper kan vises i Tripletex. Hvis filtypen ikke støttes av systemet, så kan man velge "Last ned" og se dokumentet/bildet i en egen side. 

Hvorfor får jeg ikke slettet en mappe i prosjektarkivet? [137]

Mapper i prosjektarkivet er synlige på alle prosjekter.

Det er ikke mulig å slette en prosjektmappe så lenge det finnes dokumenter i mappen på ett eller flere prosjekter. For å finne ut om det finnes dokumenter i en mappe kan man åpne siden "Dokument/Arkiv" i hovedmenyen. Velg "Alle" i prosjektlisten og trykk "Oppfrisk". Åpne den aktuelle mappen.

Jeg har fakturert a konto, og nå får jeg ikke avsluttet prosjektet. Hva gjør jeg? [134]

Når man fakturerer a konto, så er det viktig at a konto-saldoen er 0 før prosjektet avsluttes. A konto-saldoen må være 0 fordi a konto behandles forskjellig i regnskapet i forhold til inntektsføring av honorar og ordrelinjer.

Hvis man har fakturert kunden, kan man opprette en nullfaktura. Eksempel:

Hvis a konto-saldoen er 10 000, kan man fakturere 10 000 som a konto og 10 000 som honorar. Man flytter altså inntekten fra a konto til honorar. Beløp å betale er 0 gitt at a konto-beløpet har samme mva-sats som honoraret. Hvis a konto-beløpet og honoraret har forskjellig mva-sats, så må kunden betale mva-beløpet.

Tips: Når man godkjenner et prosjekt til fakturering, kan man skrive inn honoraret som skal faktureres.

 

 

Påvirker registrering av inntekt rapporten "Salg per produkt"? [133]

Nei. Rapporten "Produkt/Salg per produkt" i hovedmenyen er basert på ordrelinjene som er registrert på utgående fakturaer. Bilag der man registrerer inntekt påvirker ikke salg per produkt.

Er det mulig å fjerne leveransested på fakturaene? [132]

Ja. Via "Faktura/Innstillinger" i hovedmenyen kan man fjerne krysset i boksen for "Vis leveransested" i avsnittet ""Faktura-/ordre-/tilbudsmal". Denne innstillingen gjelder alle fremtidige fakturaer.

Hvorfor finner jeg ikke alle fakturaene i fakturaoversikten? [131]

Fakturaoversikten viser alle fakturaer innenfor den valgte perioden. Hvis man har registrert en faktura tilbake i tid, så er det ikke sikkert at fakturaen ligger under den nåværende perioden. Under "Periode" er det mulig å utvide søket ved hjelp av nedtrekksmenyen. En annen mulighet er å søke på fakturanummeret i fakturaoversikten.

Hvilken betydning har det å krysse av for "firmabil"? [130]

Når man krysser av for firmabil, så vil ikke den ansatte få utbetalt kjøregodtgjørelsen. 

Hvordan kan jeg korrigere kommune for skattetrekk på terminoppgaven? [129]

Hvis en ansatt er registrert med feil kommune for skattetrekk, og det er opprettet et lønnsbilag, så må man lage et korreksjonsbilag for å korrigere terminoppgaven.

En løsning på dette er å reversere lønnsbilagene og opprette dem på nytt med korrekt skattekommune. Man må da også huske å sende kanselleringsmeldinger og nye a-meldinger til Altinn.

Alternativt kan man opprette nye lønnsbilag som korrigerer feilføringene.

Hvordan trekker jeg en ansatt en dag i lønn? [128]

Hvis den ansatte har fast månedslønn og fleksisaldo, så kan man åpne "Timeliste>Månedsoversikt" i hovedmenyen. I "Utbetaling/trekk i lønn (timer)" så skriver man inn antall timer med negativt fortegn. Månedsoversikten må godkjennes for at trekket skal bli inkludert i lønnsutbetalingen.

Alternativt kan man gå til "Lønn>Ny Lønnsutbetaling" i hovedmenyen, velg ansatt og "Opprett". I "Lønnsutbetaling (under bearbeiding) velger du "Ny Rad". Velg riktig lønnsart, for eksempel lønnsart for fastlønn eller timelønn og spesifiser antall timer (med negativt fortegn) samt timelønn og lagre.

Tallene i Næringsoppgave 1 er feil. Hva kan være årsaken? [127]

Næringsoppgave 1 er basert på alle regnskapskontoer som er registrert med en post i næringsoppgaven. Se "Regnskap/Innstillinger". Hvis du mener at tallene ikke stemmer, så må du avstemme alle regnskapskontoene som er knyttet mot de aktuelle postene. En vanlig feil er at en regnskapskonto er registrert mot feil post i næringsoppgaven.

NB. Ren regnskapsteknisk support inngår ikke i vår supporttjeneste. Hvis du trenger hjelp, så kan du kontakte en av våre partnere innen regnskap. Se hjemmesiden vår for kontaktinformasjon.

 

 

Jeg fakturerer i valuta (EUR og USD). Hvordan vise korrekt kontonummer på fakturaene? [126]

Det er mulig å registrere en fakturakonto per valuta. Hvis ordren er i USD, så velges fakturakontoen for USD. Hvis det ikke er registrert en fakturakonto for USD, så velges fakturakontoen for selskapets valuta (se Selskap/Selskapsinformasjon).

Hvis man har regnskapsmodulen i Tripletex, så kan man opprette nye bankkontoer via "Regnskap/Innstillinger" i hovedmenyen. Velg "Ny konto" i undermenyen, eller opprett en kopi av en eksisterende bankkonto (f.eks. 1920). Via kontodetaljene kan du krysse av for "Bankkonto" og "Fakturakonto". Registrer korrekt bankkontonummer, IBAN- og SWIFT-nummer.

Hvis du ikke har tilgang til regnskapsmodulen, kan man åpne kontodetaljene for fakturakontoen via "Selskap/Selskapsinnstillinger" i hovedmenyen. Opprett en kopi av denne kontoen (Velg f.eks. kontonummer 1921). Via kontodetaljene kan du krysse av for "Bankkonto" og "Fakturakonto". Registrer korrekt bankkontonummer, IBAN- og SWIFT-nummer. Tips: Du kan bla mellom regnskapskontoene ved å trykke på høyre og venstre piltast.

For å få valutaen på en faktura så må du også angi valutaen i kundedetaljene på kunden som skal faktureres. For å få med IBAN- og SWIFT-nummer på fakturaen må kundens land også registreres i kundedetaljene. 

 Ved endringer og oppretting av nye betalingstyper anbefaler vi å kontrollere valgene via Regnskap/Innstillinger og betalingstyper.

Hvordan oppretter jeg en purring på en faktura som er laget i et annet regnskapsystem? [125]

Ønsker du at purring av importerte faktura skal gå automatisk, kan du før importen sette på “Aktiver på nye kunder” via Faktura/Innstillinger, avsnitt “Automatisk betalingspåminnelse/purring”. Marker utenfor de aktiverte valgene.

 

Er faktura importert, kan du i ettertid oppdatere kunder samlet ved å markere utenfor “Kopier innstillingene nedenfor til eksisterende kunder”.

 

Gjelder dette for kun noen få faktura, kan du aktivere purringer fra kunde- og leverandøroversikten, i kundedetaljer.

Hvorfor er ikke enhetsprisen på fakturaen nøyaktig lik enhetsprisen på ordren? [124]

På grunn av avrunding hender det at enhetsprisen, som vises på fakturaen, er litt forskjellig fra enhetsprisen som er spesifisert på ordren. Systemet sørger for at ordrelinjebeløpet alltid er nøyaktig lik antall * enhetspris + påslag - rabatt. 

Utskrift av PDF i Firefox. Hvorfor får jeg med uønsket tekst? [123]

Enkelte brukere kan oppleve at de får med ekstra informasjon i topp- og bunntekst ved utskrift av PDF fra nettleseren Firefox. Dette skyldes en feil i Firefox som ble introdusert i versjon 19 av programmet. Firefox har anerkjent at dette er en feil og vil rette det senest i versjon 22, men muligens før. I mellomtiden er det mulig å endre innstillingene i Firefox så nettleseren bruker et annet program til visning av PDF. Her er en link med instruksjoner om hvordan man kan gjøre dette:

http://support.mozilla.org/en-US/kb/view-pdf-files-firefox-without-downloading-them#w_using-a-pdf-reader-plugin

Er det mulig å føre lønnskostnader mot prosjektets avdeling? [122]

Ja. Lønnskostnader bokføres som standard mot den ansattes avdeling. Det er mulig å endre oppsettet slik at lønnskostnadene bokføres mot prosjektets avdeling. Gå inn i "Regnskap/Innstillinger" i hovedmenyen og velg "Regnskapsregler" i undermenyen. Se avsnittet "Avdelingsregnskap". 

Ved fakturering ønsker jeg å føre inntekten mot prosjektleder eller kundeansvarlig i regnskapet. Er dette mulig? [121]

Ved å gå inn på "Regnskap/Innstillinger" i hovedmenyen og "Regnskapsregler" i undermenyen kan man velge om inntekten skal føres mot prosjektleder eller kundeansvarlig (under avsnittet "Ansattregnskap). Opsjonen gjelder for alle prosjekt/ordre.

Hvordan lukker jeg åpne poster i regnskapet? [120]

I følgende skjermbilder kan åpne poster lukkes mot hverandre ved å klikke på "Lukk poster" (eller "Fjern fra listen") i sidemenyen:

 • Faktura/Fakturaoversikt
 • Regnskap/Reskontro for kunder
 • Regnskap/Reskontro for leverandører
 • Regnskap/Reskontro for ansatte
NB! Postene må gå i null for hver valuta som er benyttet.

Jeg prøver å sende et bilde fra mobiltelefonen til dokumentmottaket, men bildet avvises pga. størrelsen. Hva gjør jeg? [119]

Løsningen er å redusere bildekvaliteten på mobilen.

Hvordan oppdaterer man lagerstatusen? [118]

Lagerstatusen oppdateres ved å opprette en lagerkorreksjon. Hvis produktene kun skal føres ut av lageret, så velger man "Ikke valgt" i "Til lager".

Kan en kontakt stå som kundeansvarlig? [117]

Ja, men kontakten må være aktivert som bruker. Dette gjør man ved å gå inn på "Kunde/Kontakter" i hovedmenyen, klikke på "Detaljer" ved siden av kontakten og gå inn på "Brukertilgang". Huk av opsjonen "Tillat registrering av informasjon" i avsnittet "Generelt". Kontakten trenger ikke ha påloggingstilgang.

Hva er forskjellen på en aktivitet og en oppgave? [116]

En oppgave er en aktivitet med tilleggsinformasjon. En oppgave har blant annet følgende informasjon som en aktivitet ikke har:

 • Eier
 • Utvidet status
 • Varslingsliste
Oppgaver vises i oppgaveoversikten.

Hvorfor vises feilmeldingen "Regnskapet er låst for mva-posteringer" ved føring av bilag? [115]

Feilmeldingen betyr at mva-oppgaven er registrert for perioden. Regnskapet er derfor låst for mva-posteringer. Man kan åpne regnskapet for nye mva-posteringer via "Bilag/Mva-melding" i hovedmenyen. Gå inn på "Detaljer" på mva-meldingen og klikk på "Tilleggsoppgave" i menyen. Da vil terminen åpnes for registrering av nye mva-posteringer.

Hvordan gir jeg en ansatt tilgang til bilagsmottaket? [114]

Gå inn i den ansattes brukerdetaljer og velg fanen "Brukertilgang". I avsnittet "Bilag" huker man av boksen "Tilgang til bilagsmottak", og i avsnittet "Kunde/leverandør" huker man av boksen "Tilgang til kunde- og leverandørinformasjon". Grunnen til at den ansatte også må ha tilgang til kunde- og leverandørinformasjon, er at den ansatte får tilgangen til å registrere, men ikke bilagsføre, leverandørfakturaer.

Hvilken regnskapsrapport viser resultat etter skatt? [113]

Rapporten "Regnskap/Resultatrapport" viser resultat før og etter skatt.

Hvorfor må jeg velge ansatt når jeg posterer mot konto 2910? [112]

Konto 2910 er standardkonto for ansattreskontro. Denne kontoen krever at ansatt spesifiseres når man registrerer posteringer. Ved å velge "Regnskap/Innstillinger" i hovedmenyen og "Regnskapsregler" i undermenyen administrerer man hvilken konto som fungerer som ansattreskontro. Ansattreskontroen brukes når man oppretter lønnsbilag.

Hvis man ønsker å endre regnskapskonto for ansattreskontro, så anbefaler vi at man endrer nummeret på kontoen i stedet for å bytte konto. Da unngår man at ansattregnskapet blir feil.

Hvordan retter jeg på et bilag som er ført feil? [111]

Hvis ikke bilaget lar deg endre, så må feilføringen korrigeres ved å opprette et nytt bilag. 

NB. Ren regnskapsteknisk support inngår ikke i vår supporttjeneste. Vi anbefaler at du tar opp slike spørsmål med en regnskapsfører. Du kan eventuelt kontakte en av våre partnere innen regnskap. Se hjemmesiden vår for kontaktinformasjon.

 

 

Endre sortering på ordrelinjer [110]

Via hovedmenyen Faktura - Innstillinger, avsnittet "Innstillinger for nye ordre/tilbud" kan man endre den globale sortering for ordrelinjene på tilbud/ordre/faktura.

 

 

I tilbud-/ordredetaljer kan man overstyre og tilpasse ordrelinjene.

 

 

 

I tillegg har du en “drag and drop” funksjon i tilbud/ordre/fakturagrunnlaget.

 

Jeg får ikke opprettet en kunde/leverandør pga. ugyldig nummer: Hvordan løser jeg dette? [109]

Ved import av kunder via faktura- og ordreimport må man sørge for at det ikke blir konflikt mellom kundene som er importert og kundene/leverandørene som er opprettet manuelt i Tripletex. Hvis en konflikt har oppstått, er løsningen typisk å flytte de manuelt opprettede kundene/leverandørene til en høyere nummerserie som ikke er i konflikt med de importerte kundene. 

Hvis man ikke ønsker å skille kundene i to nummerserier, kan man ta bort krysset "Importert" på de importerte kundene. Åpne kundedetaljene via "Kunde/Kunde/leverandører" i hovedmenyen, fjern krysset i boksen for "Importert" og lagre siden. 

Hvorfor får jeg ikke endret merverdiavgiftssats ved føring av bilag? [107]

Man får ikke endret merverdiavgiftssats hvis regnskapskontoen er låst til en bestemt merverdiavgiftssats. Vanligvis er merverdiavgiftssats låst for alle inntektskontoer (nummerserie 3000).

Hvordan endre et ansattutlegg som er låst? [106]

Et ansattutlegg låses hvis det er bokført eller inkludert på en lønnsutbetaling.

Hvis ansattutlegget er bokført, men ikke tatt med på lønnsutbetalingen, så kan bilaget reverseres. Bilaget åpnes via "Bilag/Bilagsoversikt". Når ansattutlegget er reversert, kan man oppdatere ansattutlegget og bokføre det på nytt.

Hvis ansattutlegget er tatt med på lønnsutbetalingen, så må man lage et korreksjonsbilag. Dette gjøres ved å opprette en nytt ansattutlegg der man korrigerer feilføringen.

Hvordan fører jeg forholdsmessig mva? [104]

Hvis selskapet har omsetning som er innenfor og utenfor mva-loven, vil det utløse forholdsmessig fradrag for inngående mva. Via "Regnskap/Innstillinger/Mva-innstillinger" i hovedmenyen oppretter man mva-koder som brukes for å registrere forholdsmessig mva. Se avsnittet "Forholdsmessig mva". Legg til ny rad, og spesifiser nummer (må være unik), mva-kode (inngående mva) og grunnlagsprosent. Hvis man setter grunnlagsprosenten til 60 prosent, så vil det si at selskapet skal ha fradrag for 60 prosent av inngående avgift på denne mva-koden.

Ved bilagsføring velger man regnskapskonto og mva-koden for forholdsmessig mva.

Vi har byttet bank og fått nytt kontonummer. Hvordan endrer jeg dette i Tripletex? [103]

Hvis du har tilgang til regnskapsmodulen, så må du opprette en ny regnskapskonto for å legge inn nytt (nye) kontonummer. Dette gjøres via "Regnskap/Innstillinger" i hovedmenyen. Velg "Ny konto" i undermenyen eller gå inn på en eksisterende konto og velg "Opprett kopi". 

Ved endringer og oppretting av nye betalingstyper anbefaler vi å kontrollere valgene via Regnskap/Innstillinger og betalingstyper.

I Tripletex kan man kun ha en fakturakonto i samme valuta med mindre man har avdelingsregnskap. Når man huker av for fakturakonto på ny bankkonto vil denne kontoen fremkomme som innbetalingskonto på nye ordre / fakturaer. 

 

Ved bankbytte vil det evt. også være aktuelt å endre kontonummer for skattetrekk. Ny skattetrekkskonto endres under “Regnskap/Innstillinger og fanen Regnskapsregler > konteringsregler > bankinnskudd for skattetrekk. 

 

Bankavtaler

Hvis man benytter bankintegrasjon via Autopay kan man ha flere aktive bankavtaler på samme tid, også med ulike banker. 

 

Les mer om bankintegrasjon via AutoPay her.

 

Hva betyr feilmeldingen "Årsregnskapet kan ikke avsluttes fordi egenkapitalkorreksjoner ikke balanserer"? [102]

Ved avslutning av årsregnskap for enkeltpersonforetak må privatkontoene (2051-2099) tømmes. Dette kan gjøres automatisk ved å bruke funksjonen "Opprett årsoppgjør" på årsregnskapssiden. For andre selskapstyper må sluttposteringene registreres manuelt. Dette kan gjøres via "Bilag/Nytt bilag/Avansert bilag" i hovedmenyen.

Hvordan fører man ferie når man har en redusert stillingsprosent? [101]

Ved føring av ferie og redusert stillingsprosent er det viktig å være klar over sammenhengen mellom feriesaldoen og fleksisaldoen.

Eksempel med 50 % stillingsprosent:

Hvis normaltiden til den ansatte er fire timer, så skal det føres fire timer ferie per feriedag. Feriesaldoen reduseres da med én dag og fleksisaldoen blir upåvirket.

Hvis den ansatte fører åtte timer ferie, så vil den ansatte bli trukket to feriedager, men fleksisaldoen vil få et overskudd på 4 timer. Man har da i praksis overført én feriedag til fleksisaldoen.

Tilbyr Tripletex regnskapssupport? [100]

Ren regnskapsteknisk support inngår ikke i vår supporttjeneste. Hvis du trenger hjelp, så kan du kontakte en av våre partnere innen regnskap. Gå inn på hjemmesiden vår for kontaktinformasjon.

 
 

Tilbyr Tripletex en løsning for mobiltelefon? [99]

Ja, alle sidene i Tripletex-løsningen er tilpasset mobiltelefonen.

Vi har i tillegg en egen app for timeføring og lønnslipp

AppStore

Google Play

Hvorfor inkluderer saldobalansen tall fra det forrige regnskapsåret? [98]

Saldobalansen inkluderer tall fra fjorårets regnskap fordi fjorårets regnskap ikke er avsluttet.

Hva er et historisk lønnsbilag? [97]

Hvis man begynner å føre regnskap i Tripletex midt i året, så kan man registrere "historiske lønnsbilag" før åpningsbalansen med lønnsinformasjon for periodene hittil i år. Dette gjør man for at verdier og feriepenger skal bli riktig for året, og for at denne lønnsinformasjonen skal komme med på lønnssammenstillingen til de ansatte for inneværende år.
I tillegg legger man inn opptjente feriepenger for fjoråret i de ansattes arbeidsforhold, mens feriepengene for inneværende år da vil oppdateres med det historiske lønnsbilaget.

Har man derimot begynt å bruke Tripletex fra årskiftet (01.01.XX) legger man kun inn opptjente feriepenger på de ansatte under arbeidsforhold og "opptjente feriepenger". Her legger man inn opptjeningsår, grunnlag og beløp/feriepenger til utbetaling.

Historiske lønnsbilag vil ikke påvirke regnskapet. Det historiske lønnsbilaget vil kun påvirke lønnsregnskapet. Lønnsinformasjonen fra det historiske lønnsbilaget blir inkludert på lønnssammenstillingen til de ansatte.

Historisk lønnsbilag registreres under "Lønn>Innstillinger" i hovedmenyen, under avsnitt "Historisk lønnsbilag".

Merk:
Man må ikke registrere feriepengegrunnlaget under arbeidsforholdet på de ansatte for samme år som det historiske lønnsbilaget. Da vil feriepengegrunnlaget bli doblet.
Vær også oppmerksom på at informasjon om opptjente feriepenger, som registreres under arbeidsforholdet på de ansatte, ikke påvirker lønnsammenstillingen.

 

Jeg har problemer med visning av PDF-dokumenter. Hva gjør jeg? [96]

Tripletex støtter de aller fleste PDF-lesere for visning av PDF-dokumenter. Hvis du alikevel har problemer med visning av PDF-dokumenter i løsningen, så kan du prøve en annen nettleser og se om det samme problemet oppstår der, eller du kan prøve å installere Adobe Reader.

Hvis du fortsatt har problemer med PDF-dokumenter, så kan du prøve å slette midlertidige internettfiler og informasjonskapsler i nettleseren din. Se hvordan du gjør det via disse lenkene.

Chrome:

https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=no

 

Safari:

http://help.apple.com/safari/mac/9.0/#/sfri11471

 

Internet Explorer:

Se under “Sider vises ikke riktig eller er tomme”

http://windows.microsoft.com/nb-no/internet-explorer/ie-crashes-stops-working#ie=ie-11

 

Firefox:

https://support.mozilla.org/no/kb/slett-informasjonskapsler-fjerne-informasjon-netts

 

Opera:

Gå til Opera/Flere verktøy og velg «Slett surfedata».

Hvordan finner jeg ufakturert honorar ved utgangen av året? [95]

Ufakturert honorar vises som honorarreserve i prosjektstatusrapportene. Se f.eks. "Prosjekt/Prosjektstatus for selskap". Klikk på "Flere valg" og kryss av for "Vis fakturareserve" i filtreringsmenyen. Velg riktig periode og trykk "Oppfrisk". Kolonnen "Honorarreserve" viser ufakturert honorar pr. 31. desember.

Er det mulig å legge til vedlegg på fakturaer? [94]

Ja, forutsatt at man har elektroniske bilag i Tripletex. Gå til "Selskap/Vår kundeside" i hovedmenyen hvis du ønsker å få tilgang til denne modulen.

Dokumenter kan da lastes opp fra dokumentmottaket eller fra datamaskinen via fakturadetaljene.

Man kan i tillegg legge ved kvitteringer på utgående fakturaer. Les mer om dette i artikkelen "Vedlegg på utgående faktura".

Hvordan får jeg lagt til vedlegg/bilder til et kontrollskjema? [93]

Via vedleggsfanen i kontrollskjema kan man laste opp vedlegg evt legge til fra dokumentmottaket. I tillegg er det mulig å laste inn dokumenter i prosjektets arkiv. Dokumenter i arkivet kan sendes til kunden via e-post.

Dokumenter i arkivet kan også inkluderes som vedlegg ved utsendelse av faktura via e-post og EHF. 

Hvorfor får jeg feilmeldingen "Ugyldig filformat (application/octet-stream)" når jeg sender inn PDF-dokumenter til bilagsmottaket? [92]

Filformatet "application/octet-stream" er ikke et gyldig format for PDF-dokumenter. Tripletex klarer derfor ikke å importere dokumentet. Korrekt filtype for PDF-dokumenter er "application/pdf".

Årsaken til dette kan skyldes en feil/svakhet i e-postprogrammet/skanneren du benytter.

Vi har opplevd at filnavnet inneholder tegn som gjør at e-postprogrammet ikke forstår at filen er et PDF-dokument. Løsningen er da å endre navnet på dokumentet til for eksempel test.pdf.

Hvordan får jeg gjenåpnet en lukket regnskapsperiode? [91]

Man velger riktig årsregnskap via "Regnskap" i hovedmenyen. Der velger man "Periode gjenåpnet" for riktig periode.

Hvis det er en godkjent bankutskrift, som sperrer for nye posteringer, må man i tillegg avgodkjenne alle bankavstemminger tilbake til den ønskede perioden.

Hvis man har registrert omsetningsoppgave for perioden, så må man gå inn på "Detaljer" på omsetningsoppgaven og klikke på "Tilleggsoppgave" i menyen nederst i skjermbildet. Da vil mva-terminen åpnes for registrering av nye mva-posteringer. Hvis omsetningsoppgaven har blitt opprettet ved en feiltakelse, må oppgaven slettes eller eventuelt reverseres.

NB. Har man lukket perioder i påfølgende år, må også disse gjenåpnes.

Hvorfor vises ikke aktivitetene i budsjettutskriften? [90]

Hvis ikke aktivitetene vises i budsjettutskriften, så skyldes det at det overordnede prosjektbudsjettet avviker fra aktivitetsbudsjettet.

Hvorfor får jeg ikke endret merverdiavgiftssatsen på en regnskapskonto? [89]

Merverdiavgiftssatsen på en regnskapskonto kan ikke endres i følgende tilfeller:

 • Kontoen er en inntektskonto og det er postert mot kontoen. Tripletex tillater ikke at man posterer med flere merverdiavgiftssatser mot samme inntektskonto. Dette gjelder også om man har ulike fritak for merverdiavgift (f.eks. innenfor og utenfor avgiftsområdet). Disse kan ikke blandes.
 • Kontoen er knyttet til en regnskapsregel. Gå inn i "Regnskap/Innstillinger" i hovedmenyen og velg "Regnskapsregler" i undermenyen.

Hvorfor stemmer ikke fakturareserven med fakturagrunnlaget når prosjektet godkjennes til fakturering i en tidligere periode? [88]

Fakturareserven er lik opparbeidet honorar til og med godkjenningsdatoen minus alt som er fakturert fremover i tid. Hvis prosjektet er fakturert, og man godkjenner prosjektet til fakturering i en tidligere periode, vil fakturareserven ikke stemme med fakturagrunnlaget (timene). Man må da manuelt skrive inn honoraret som skal faktureres.

Hvordan sjekker jeg at et abonnementet er korrekt satt opp? [85]

For å sjekke om abonnementet er korrekt satt opp, så kan man godkjenne abonnementet til fakturering. Ved å angi godkjenningsdato kan man simulere fakturering på et gitt tidspunkt. Når abonnementet er korrekt satt opp, kan man fakturere eller avgodkjenne abonnementet.

Hvordan inkluderer jeg flere ordre eller flere prosjekter på samme faktura (samlefaktura)? [84]

Via kundedetaljene huker man av boksen for "Samlefaktura" under "Fakturainnstillinger" hvis kunden skal motta dette. Ved fakturering vil man se hvilke ordre som grupperes sammen. I statuskolonnen vises teksten "Samlefaktura 1", "Samlefaktura 2" osv.

Følgende informasjon må være identisk for ordrer eller prosjekter som skal tilhøre samme samlefaktura:

 • Kunde/Annen fakturamottager
 • Attn.
 • Valuta
 • Fakturaforfall
 • E-postadresse for elektronisk faktura
 
Standardoppsettet for nye kunder administreres via "Faktura/Innstillinger" i hovedmenyen under avsnittet "Generelt".
 
NB. Det er dessverre ikke mulig å samlefakturere via EHF".
 

 

Det står "OCR sumpost" på bankutskriften. Hva betyr dette? [81]

I kontoutskriften fra banken kan det være innbetalinger som er oppført som "OCR sumpost", men som likevel ikke vises i rapportene i Tripletex. Dette er innbetalinger som mangler KID-nummer. Det kan være litt forvirrende at det likevel står OCR sumpost i bankutskriften, men slik fungerer det når man har en OCR-avtale på en konto. Informasjon om enkeltinnbetalinger blir borte fra kontoutskriften og erstattes av sumposter.

Banken sender ut en egen rapport med innbetalingene som mangler KID-nummer. Noen banker sender slike rapporter på papir, men mange banker har også mulighet til å sende dem per e-post. Ta kontakt med din bankforbindelse for å avtale hvordan du ønsker å motta rapportene.

Hvordan får jeg endret en reiseregning som er låst? [79]

En reiseregning låses om den er bokført eller inkludert på en lønnsutbetaling.

Hvis reiseregningen er bokført, men ikke tatt med på lønnsutbetalingen, så kan bilaget reverseres. Bilaget åpnes via "Bilag/Bilagsoversikt". Når reiseregningen er reversert, så kan man oppdatere reiseregningen og bokføre den på nytt. Hvis regnskapsperioden er låst, så vil man ikke kunne reversere bilaget.

Hvis reiseregningen er tatt med på lønnsutbetalingen, så må man lage et korreksjonsbilag. Dette gjøres ved å opprette en ny reiseregning der man korrigerer feilføringen. 

Hvorfor kommer det opp åpne poster på lønnsutbetalingen? [78]

Åpne ansattposter er posteringer som er ført mot ansattreskonto (standard konto 2910) som ikke er lukket. En oversikt over åpne ansattposter finner man ved å gå inn på "Regnskap/Reskontro/for ansatte" i hovedmenyen. For å få lukket en åpen ansattpostering må man ha en motpost i regnskapet registrert mot den ansatte. Åpne ansattposter inkluderes automatisk på neste lønnskjøring slik at postene kan lukkes. 

Merk at reiseregninger må utbetales/føres via et lønnsbilag for at de skal lukkes i den ansattes reskontro.

Via "Regnskap/Innstillinger" i hovedmenyen og fanen "Regnskapsregler" kan man velge hvilken konto som skal være ansattreskontro. Ved posteringer mot ansattreskontroen må ansatt spesifiseres.

Hvorfor får jeg ikke registrert ordrelinjer med middels/lav merverdiavgiftssats? [76]

For å fakturere med lav eller middels mva-sats må man endre mva-innstillingene til selskapet. Velg "Selskap>Selskapsinformasjon" i hovedmenyen og velg opsjonen "Har omsetning med lav (middels) sats" under avsnittet "Mva-innstillinger".

Hvis du har tilgang til regnskapsmodulen, så kan man endre mva-innstillingene ved å gå inn på "Regnskap>Innstillinger i hovedmenyen og velge "Mva-innstillinger" i undermenyen.

Hvis det ikke er mulig å velge mva-kode når man registrerer ordrelinjer på et prosjekt, så må man endre prosjektinnstillingene til selskapet. Gå inn i "Prosjekt>Innstillinger" og huk av innstillingen "Tillat endring av mva-kode ved registrering av ordrelinjer" i avsnittet "Avanserte innstillinger".

Kan jeg oppdatere kostpris på varer som alt er solgt? [75]

Først må man oppdatere kostprisen via produktets detaljside. Så går man inn på "Produkt/Lagerrapport" i hovedmenyen og klikker på "Oppdater kostpris fra produkt".

Hvordan oppretter jeg nye aktiviteter å føre timer på? [74]

Man må velge en aktivitet når man fører timer i Tripletex. Det er mulig å knytte aktiviteter opp mot prosjekt. Disse aktivitetene kaller vi prosjektaktiviteter. Aktiviteter, som ikke er knyttet til prosjekt, kaller vi internaktiviteter. Disse aktivitetene er derfor ikke fakturerbare.

Alle aktiviteter administreres via "Timeliste/Innstillinger" i hovedmenyen. Prosjektaktivitetene som vises her, vil være tilgjengelig på alle prosjekter.

Det er også mulig å opprette egne aktiviteter per prosjekt. Dette gjøres via budsjettfanen på prosjektet. Legg til nye rader i avsnittet "Aktiviteter".

Hvorfor kommer ikke e-posten jeg sender fra Tripletex frem til mottaker? [73]

Hvis e-post sendt fra Tripletex (f.eks. fakturaer) ikke kommer fram til mottaker, så kan dette skyldes flere ting. Den mest opplagte forklaringen er at e-postadressen til mottakeren er feil. Dobbeltsjekk at du har brukt riktig e-postadresse og send e-posten på nytt med riktig adresse hvis denne var feil. Det kan også være at e-posten faktisk har kommet fram, men at mottakeren ikke har fått det med seg.

En annen forklaring kan være at e-posten oppfattes som spam av mottakerens system. I slike tilfeller kan det til og med hende at mottakerens system velger å ignorere e-posten uten å varsle verken avsender eller mottaker (e-posten legges ikke i spam-filteret). Se her for mer informasjon om dette: http://en.wikipedia.org/wiki/Bounce_message#Silently_dropping_messages. Det kan være mange årsaker til at e-post oppfattes som spam, og det kan være årsaker som er helt utenfor Tripletex' kontroll. For eksempel kan det hende at mottakeren krever at det ligger en såkalt SPF-record i DNS-registeret til avsenderens domene.

For å minske risikoen for at e-post skal anses som spam, anbefaler vi å skru av “Sett aktiv bruker som avsender” i fakturainnstillingene hvis man har den på. Som alternativ adresse for avsender legger du inn “noreply@tripletex.no” for avsender. Selskapsnavn vil fortsatt fremkomme som avsenders navn i e-postfeltet og i mailteksten. 

 

Er det en enkel måte å redusere antall kontoer i kontoplanen? [72]

Gå inn på "Regnskap/Regnskapsinnstillinger" i hovedmenyen og "Kontoplan" i undermenyen. Huk av boksen "Tillat redigering". Kryss av for "Inaktiv" på kontoene du ikke ønsker å bruke.

Er det mulig å legge forskudd på lønn via betalingstjeneste og få systemet til å fange opp dette slik at forskuddet blir trukket fra neste lønnsutbetaling? [71]

Forskudd på lønn registreres på riktig lønnsart. Når pengene er utbetalt, vil forskuddet være registrert som en åpen post i regnskapet. Se "Regnskap/Reskontro/for ansatte" i hovedmenyen for å få en oversikt over alle åpne ansattposter. Åpne ansattposter vil automatisk bli inkludert på neste lønnskjøring.

Kan jeg betale en faktura fra en utenlandsk leverandør med direkte remittering? [70]

Nei, men mulig via direkte bankintegrasjon.

Hvorfor får jeg ikke ført posteringer på ulike datoer i avansert bilag? [69]

Det er mulig å føre posteringer på forskjellige datoer, men bilaget må balansere (summen må være null) på hver dato.

Hvordan bokføres ordrelinjer på en utgående faktura? [68]

Standardreglene for bokføring av ordrelinjer administreres ved å velge "Regnskap/Innstillinger" i hovedmenyen og "Regnskapsregler" i undermenyen. Merverdiavgiftssatsen på ordrelinjen avgjør hvilken regnskapsregel som benyttes.
Hvis ordrelinjen er knyttet til et produkt, som er knyttet opp mot en regnskapkonto, så vil inntekten føres mot produktets regnskapskonto hvis merverdiavgiftssatsen på ordrelinjen er identisk med merverdiavgiftssatsen til regnskapskontoen. Hvis den ikke er det, så vil standardreglene avgjøre hvilken inntektskonto som skal benyttes.

Vær oppmerksom på at systemet skiller mellom følgende merverdiavgiftsfritak:

 • Ingen avgiftsbehandling. 
 • Ingen merverdiavgift, innenfor avgiftsområdet.
 • Ingen merverdiavgift, utenfor avgiftsområdet.

Tripletex tillater ikke at man posterer med flere forskjellige merverdiavgiftssatser mot samme inntektskonto. Det må derfor opprettes en inntektskonto for hver merverdiavgiftssats. Merverdiavgiftssatsen på regnskapskontoen kan ikke endres etter at det er postert mot kontoen.

Jeg vil registrere omsetningsoppgaven én gang i året i stedet for seks. Hvordan endrer jeg dette? [67]

Gå inn på "Regnskap/Innstillinger" i hovedmenyen og velg "Regnskapsregler" i undermenyen. Gå til avsnittet "Omsetningsoppgave" og endre periode.

Hvordan får jeg oppdatert feriesaldoen i månedsoversikten hvis den ansatte har tatt ut feriedager? [65]

Feriesaldoen oppdateres automatisk når den ansatte fører ferie i timelisten.

Hvis man ønsker å oppdatere feriesaldoen uten å føre timer, så må man gjøre følgende: Velg "Selskap/Ansatte" i hovedmenyen. Klikk på "Detaljer" for riktig ansatt og velg fanen "Arbeidsforhold". Se avsnittet "Avregnet feriesaldo". Her kan man nullstille feriesaldoen fra en gitt dato.

Hvordan runde av et fakturabeløp til hele kroner? [64]

Velg "Faktura/Innstillinger" i hovedmenyen og gå til avsnittet "Faktura-/ordre-/tilbudsmal". Her huker man av boksen for "Øresavrunding" hvis man ønsker at fakturabeløpet skal rundes av til hele kroner.

Hvordan bokfører jeg en reiseregning mot en annen avdeling enn den ansattes avdeling? [63]

Reiseregninger bokføres som standard mot den ansattes avdeling. Det er mulig å endre oppsettet slik at reiseregninger bokføres mot prosjektets avdeling. Gå inn på "Regnskap/Innstillinger" i hovedmenyen og velg "Regnskapsregler" i undermenyen. Se avsnittet "Avdelingsregnskap". 

Hvordan administreres bedriftens fridager? [59]

Velg "Timeliste/Innstillinger" i hovedmenyen og "Fridager" i undermenyen. Alle offisielle norske fridager ligger alt inne i systemet, men egne fridager eller reduserte dager kan legges til eller endres for hvert selskap. Man kan f.eks. spesifisere om man har fri hele (100%) eller halve (50%) julaften.

Ferie-/fleksisaldoen i månedoversikten er ikke riktig. Hvordan får jeg rettet opp dette? [58]

For å få korrekt ferie-/fleksisaldo må korrekt startsaldo registreres.

Velg "Selskap/Ansatte" i hovedmenyen. Klikk på "Detaljer" for riktig ansatt og velg fanen "Arbeidsforhold". Se avsnittene "Avregnet fleksisaldo" og "Avregnet feriesaldo". Her kan man nullstille ferie-/fleksisaldoen fra en gitt dato.

Hvis en ansatt har registrert timer før ansettelsesdatoen, så vil dette påvirke fleksisaldoen. Man kan da nullstille fleksisaldoen på ansettelsesdatoen. Man går inn i ansattdetaljene, velger fanen "Arbeidsforhold" og registrerer ansettelsesdatoen i avsnittet "Avregnet fleksisaldo". Man registrerer datoen i feltet "Dato fra og med" og skriver "0" i feltet "Fleksisaldo (timer)". Fleksisaldoen vil da korrigeres til null på ansettelsesdatoen.

Hvorfor får jeg ikke slettet/endret timer i timelisten? [56]

Timene i timelisten låses i følgende tilfeller:

 • Timene er fakturert. Timene har da blå farge. Hvis fakturaen krediteres, så kan man endre timene og fakturere på nytt. 
 • Månedsoversikten er godkjent. Se "Timeliste/Månedsoversikt" i hovedmenyen.
 • Timelisten er godkjent.
 • Timene er utbetalt som lønn.

Hvordan utbetaler jeg en del av en reiseregning på en lønnsutbetaling? [51]

Delutbetalingen kan føres som forskudd på lønn. Legg til en manuell rad på lønnsutbetalingen og velg riktig lønnsart for forskudd på lønn. Når lønnsbilaget er opprettet, så vil forskuddet dukke opp som en åpen post med negativt beløp på neste lønnsutbetaling. Reiseregningen minus forskuddet kan da utbetales til den ansatte.

Hvorfor beregnes det merverdiavgift på utgifter som er fritatt merverdiavgift? [49]

Det beregnes vanligvis merverdiavgift på utgifter når de er en del av et prosjekt som er merverdiavgiftpliktig. Man kan lese mer om dette på skatteetatens hjemmeside.

Hvis man likevel vil fakturere ordrelinjer med en annen mva-kode enn det som gjelder for prosjektet, så må man først aktivere innstillingen "Tillat endring av mva-kode ved registrering av ordrelinjer" via "Prosjekt>Innstillinger" og avsnittet "Generelle prosjektinnstillinger". Det vil da bli mulig å velge mva-kode ved registrering av ordrelinjer på prosjektet.

Hvordan fakturerer jeg et prosjekt? [47]

Prosjekter godkjennes til fakturering via "Faktura/Prosjektgodkjenning" i hovedmenyen. 

Ufakturerte timer, ordrelinjer, reiseregninger og ansattutlegg inkluderes på fakturaen. For å se en forhåndsvisning av en faktura, så velg prosjektet som skal faktureres og trykk "Godkjenn". Da vil det stå "Forhåndsvisning" under "Kommentar/Status". Hvis du savner noe på forhåndsvisningen, så pass på at du har valgt riktig periode. Man kan fjerne forhåndsvisningen ved å velge prosjektet og trykke på knappen "Avgodkjenn".

Avhengig av kontooppsettet så må timer, reiseregninger og ansattutlegg godkjennes før prosjektet godkjennes til fakturering. Dette gjøres via "Timeliste/Godkjenn timer", "Reiser og utlegg" og "Lønn/Godkjenn utlegg" i hovedmenyen.

Faktura opprettes ved å trykke på knappen "Fakturering", hvis denne er tilgjengelig. Fakturadatoen kan endres før man oppretter fakturaen.

Hvis modulen "Fakturering - prosjekter" (se "Prosjekt/Innstillinger" i hovedmenyen) er aktivert, så gjøres selve faktureringen i "Faktura/Prosjektfakturering" i hovedmenyen.

Hvordan får jeg sendt kunden en faktura på e-post? [46]

Hvis man har oppgitt kundens e-postadresse på prosjektet/ordren, så vil kunden få fakturaen på e-post direkte fra Tripletex når man fakturerer. Fakturaen kan enten sendes som link eller som vedlegg. Hvis man i tillegg har KID-nummer på fakturaen, vil fakturaoversikten oppdateres automatisk når fakturaen er betalt. Betalingspåminnelser og purringer kan også sendes per e-post.

Fakturaer, som allerede er opprettet, kan sendes på e-post via fakturadetaljene. Velg "Faktura/Fakturaoversikt" i hovedmenyen og klikk på fakturadetaljene for den ønskede fakturaen. Trykk på knappen "Send på e-post".

Hvordan får jeg fjernet purregebyret når en faktura er registrert som betalt? [45]

Gå inn i "Faktura/Fakturaoversikt" i hovedmenyen. Kryss av for utestående fakturaer øverst til venstre. Huk av boksen for den fakturaen det er sent ut purring for og velg "Fjern fra listen" i menyen oppe til høyre. Kundeposten lukkes, og purringen vil ikke bli bilagsført.

Hvordan får jeg opprettet en kreditnota for et delbeløp? [44]

I Tripletex kan man ikke delkreditere fakturaer automatisk. Delkreditering gjør jobben vanskelig for regnskapsførere siden innbetalingsbeløpet ikke er det samme som fakturabeløpet. Det er også derfor mange selskaper alltid krever å få en ny faktura hvis noe må korrigeres. I bokføringsloven § 9 står det: "…korreksjoner skal skje ved at den opprinnelige posteringen i sin helhet reverseres."

Hvis man likevel ønsker å delkreditere en faktura, så må man opprette kreditnotaen manuelt f.eks. via "Faktura/Ny ordre/faktura" i hovedmenyen. Man registrerer da beløpet som et minusbeløp. Hvis man har lagermodulen i Tripletex, så registrerer man varene med minustegn i ordrelinjene. Det er også viktig at man bruker riktig mva-sats.

Hvordan får man opprettet en kreditnota? [43]

Da må man gå inn i "Faktura/Fakturaoversikt" i hovedmenyen og klikke på fakturadetaljer på den fakturaen som skal krediteres. Så klikker man på "Kreditnota" i menyen nederst i skjermbildet. Den nye kreditnotaen vil "nulle ut" den opprinnelige fakturaen og frigjøre timer, ordrelinjer, reiseregninger og ansattutlegg som er knyttet til fakturaen. Disse elementene kan nå faktureres på nytt.

Funksjonen for å opprette kreditnota er også tilgjengelig via fakturaoversikten. Da huker man av for den/de faktura som skal krediteres først og velger "Kreditnota" i menyen oppe til høyre.

Hvordan oppretter jeg en faktura uten å måtte opprette et prosjekt? [40]

Via "Faktura/Ny ordre/faktura" i hovedmenyen kan man opprette en faktura uten å opprette et prosjekt. Det er mulig å knytte ordren til et prosjekt. Inntekten vil da bli registrert i prosjektregnskapet.

Hvorfor vises ikke månedslønnen til en ansatt i lønnsutbetalingen? [39]

Gå til "Selskap/Ansatte" i hovedmenyen og klikk på "Detaljer" ved siden av den ansatte. Velg fanen "Arbeidsforhold" og sjekk at det er registrert stillingsprosent og årslønn på den ansatte i avsnittet "Arbeidsforhold".

Månedslønnen vil heller ikke vises på lønnsutbetalinger hvis det allerede er ført lønn på den ansatte i denne perioden. Man kan også sjekke om det ligger et lønnsbilag "under bearbeiding" for perioden.

Du kan også dobbeltsjekke via fanen "Brukertilgang" at det er huket av for "Brukeren kan velges av andre brukere som fører timer, reiser og utlegg m.m i selskapet " i avsnittet "Generelle tilganger".

Hvordan knytter jeg et innskannet dokument til et bilag? [38]

Klikk på "Detaljer" via "Bilag/Bilagsoversikt" i hovedmenyen. Åpne fanen "Vedlegg". Her kan du laste opp et dokument fra datamaskinen, bilagsmottaket eller dokumentmottaket.

Hvor styrer jeg tilgangskontrollen/brukertilgangen til brukerne? [37]

Det er kun brukere med administratorrettigheter som har tilgang til å styre andre brukeres tilgang.

Brukertilgangen til en ansatt kan endres via "Selskap/Ansatte" i hovedmenyen. Klikk på "Detaljer" for den ansatte og velg "Brukertilgang" i menyen.

Brukertilgangen til en kontakt kan endres via "Kunde/Kontakter" i hovedmenyen. Klikk på "Detaljer" for kontakten og velg "Brukertilgang" i menyen.

Hvordan endrer jeg passordet til en bruker? [36]

Kun brukeren selv kan endre passord. Gå til "Min profil>Brukerinnstillinger" (klikk på navnet ditt til venstre over hovedmenyen). Helt nede i menylinjen kan du velge "Endre passord".

Hvordan gir jeg brukertilgang til personer som ikke er ansatte, men som skal ha tilgang til kontoen? [35]

Brukere, som ikke er ansatte, opprettes ved å gå inn på "Kunde/Ny kontakt" i hovedmenyen. Så krysser man av for at kontakten skal ha "Systemtilgang".

Hvordan oppretter jeg en ny ansatt/bruker? [34]

Nye ansatte/brukere opprettes ved å gå til "Selskap/Ny ansatt" i hovedmenyen.

Hvis man ønsker å opprette en bruker som ikke er ansatt, så velger man "Kunde/Ny kontakt" i hovedmenyen.  Huk av for "Vanlig ansatt/kontakt" om ansatt/kontakt skal ha tilgang til å logge seg inn i Tripletex.

Jeg savner prosjektinformasjon på samlefaktura. Hvorfor vises ikke den samme informasjonen som på enkeltfakturaer? [33]

Tripletex har en opsjon som gjør at kun prosjektnavnet er synlig på samlefakturaer. Gå inn i "Faktura/Innstillinger" i hovedmenyen. Under avsnittet "Faktura-/ordre-/tilbudsmal" ligger innstillingen "Samlefaktura - komprimert format".

Hvordan endrer jeg en utgående faktura? [32]

Tripletex tillater ikke at man endrer en utgående faktura. Fakturaen må krediteres, og en ny faktura må opprettes. Fakturaen kan krediteres via "Faktura/Fakturaoversikt" eller ved å gå inn på fakturadetaljene. Hvis man kun skal kreditere deler av en faktura, kan man enten kreditere hele fakturaen og lage en ny, eller man kan opprette en ny faktura med negative beløp. Kundepostene lukkes via "Faktura/Fakturaoversikt" i hovedmenyen. Velg postene og klikk på "Fjern fra listen". 

Hvordan kan jeg se avdeling i kontospesifikasjonen? [31]

Hvis man klikker på knappen "Flere valg", så kan man huke av boksen for "Vis avdeling".

Opptjente feriepenger for en ansatt er feil. Hvordan korrigerer jeg dette? [30]

Først må feriepengeprosenten oppdateres. Standardinnstillingene for selskapet administreres via "Lønn>Innstillinger" i hovedmenyen. Dersom den ansatte ikke følger standardoppsettet, så kan man registrere feriepengeprosenten via ansattdetaljene. Gå inn i "Selskap>Ansatte" i hovedmenyen, velg" Detaljer" for den ansatte, velg fanen "Arbeidsforhold" og se avsnittet "Ferie".

Normal feriepengeprosent for ansatte som har 21 dager ferie, er 10,2 % (12,5 % for ansatte som har krav på en ekstra ferieuke - 59 år+). Normal feriepengeprosent for ansatte som har 5 ukers feire, er 12 % (14,3 % for ansatte som har krav på en ekstra ferieuke - 59 år+). Dersom den ansatte følger standardoppsettet skal man ikke legge til ny rad under avsnitt "Ferie".

For å korrigere opptjente feriepenger må det opprettes et nytt lønnsbilag for de ansatte som skal endres. Hvis man ikke skal utbetale mer lønn for året, så kan man opprette et lønnsbilag der utbetalingsbeløpet er null. Dette gjøres ved å legge til to rader som nuller hverandre ut. F.eks. 1 kr. og -1 kr. mot lønnsarten " Fastlønn". Korreksjonen verifiseres via "Lønn>Feriepengeliste" i hovedmenyen.

Merk at denne automatiske korrigeringen ikke vises før selve lønnsbilaget opprettes.

 

Jeg har oppdatert et bilag, så hvorfor ligger det fortsatt under "Ikke bokførte bilag"? [29]

Man må gå inn i "Bilag/Ikke bokførte bilag" i hovedmenyen, huke av bilaget og klikke på "Send til hovedbok" via menyen oppe til høyre i oversikten.

Hvorfor stemmer ikke tallene i omsetningsoppgaven med tallene i hovedboken? [28]

Omsetningsoppgaven er basert på de posteringene der det er registrert en mva-kode. Hvis man har postert direkte mot en merverdiavgiftskonto, f.eks. konto 2710, uten å spesifisere en merverdiavgiftskode, så får man et avvik på omsetningsoppgaven. Når man direktefører mva, må man velge en merverdiavgiftskode for dette. Gå inn i "Regnskap/Innstillinger" i hovedmenyen og velg fanen "Mva-innstillinger". Du finner en beskrivelse av Tripletex' systemdefinerte mva-koder i linken under.

Hvis du oppretter omsetningsoppgaven, så vil du kunne se mva-grunnlaget på bilaget. Man kan da sammenligne med hovedbok for å finne bilag som ikke er inkludert i grunnlaget.

Hvorfor inneholder kontaktlisten min kontakter som ikke hører til kunden? [23]

Kontaktlisten viser alle kontakter for den valgte kunden samt kontakter som ikke er knyttet til noen kunde. For å fjerne en kontakt fra listen, så må kontakten knyttes til en kunde.

Blir utgående fakturaer periodisert i henhold til når timene er ført? [22]

Nei. Inntektene føres på fakturadatoen. Periodisering må føres manuelt via "Bilag/Nytt bilag/Avansert bilag" i hovedmenyen.

Hvorfor får jeg opp feilmeldingen "Timeprisen er endret for tidligere fakturerte timer. Prosjektet inneholder korreksjoner" når jeg skal fakturere et prosjekt? [20]

Hvis man har endret timeprisene for timer som er fakturert tidligere, så lager systemet en korreksjon som inkluderes på neste faktura. Det er viktig å være klar over at timeprisene på prosjektene må være historisk korrekte. Hvis man ønsker å oppdatere prosjektet med nye timepriser, så må man registrere timeprisene ved å trykke på "Nye timepriser" i kontraktsfanen til prosjektet. Da må man angi en startdato for de nye timeprisene.

Hvis man vil finne ut hvilke timer som er korrigert, så kan man godkjenne prosjektet til fakturering. Fakturagrunnlaget vil da vise hvilke timer som er fakturert. Hvis man ønsker å endre de korrigerte timeprisene, så kan man oppdatere timeprisene i prosjektet slik at de fakturerte timene får tilbake sin opprinnelige timepris.

Hvorfor sorteres ikke prosjektene korrekt etter prosjektnumre? [19]

I "Prosjekt>Innstillinger" kan man i avsnittet "Innstillinger for nye prosjekter" velge å sortere prosjekter etter nummer eller navn. Hvis man velger "Nummer", så er det viktig å huske at nummeret behandles som tekst. Prosjektnumrene bør derfor ha like mange numre.

Hvordan får jeg ført en leverandørfaktura og en kreditnota mot hverandre? [18]

Fakturaen og kreditnotaen registreres hver for seg via "Bilag/Nytt bilag/Leverandørfaktura" i hovedmenyen. Leverandørposteringene må lukkes via "Regnskap/Reskontro for leverandører" i hovedmenyen.

Hvis man fører kreditnotaen via skjermbildet "Registrer leverandørfaktura", så legger man inn et minusbeløp. Hvis man har fått penger tilbake fra leverandøren, så kan betalingen også registreres som et minusbeløp.

Se gjerne egen artikkel for å "Trekke kreditnota fra en leverandørfaktura"

På hvilken dato utgiftsføres kostnadene på en reiseregning? [15]

Dette er avhengig av hva slags kostnad det er. Følgende kostnader posteres på reiseregningens bilagsdato:

 • Kostgodtgjørelse
 • Nattillegg
 • Kjøregodtgjørelse.
 • Private utlegg (refusjon).

Utgifter, som ikke refunderes til den ansatte, vil utgiftsføres på datoen for utgiften og ikke på den datoen man bokførte reiseregningen.

NB! Hvis man får opp feilmeldingen: "Datoen angir en termin med registrert omsetningsoppgave".

Da er det ført utgifter i en periode der omsetningsoppgaven er registrert. Dette kan for eksempel skje hvis man har registrert utgifter som ikke er private utlegg.

Det er to løsninger på dette. Man kan endre dato på utgiftene til en periode der omsetningsoppgaven ikke er levert, eller man kan levere en tilleggsoppgave for mva. Ta kontakt med din regnskapsfører hvis du er usikker på hva du bør gjøre.

Hvordan registrerer jeg reiseutgifter som er betalt av firmaet? [14]

Når man registrerer utgifter på en reiseregning, så er det betalingstypen som avgjør om og hvordan kostnaden skal føres i regnskapet. Betalingstyper administreres via reiseregningsinnstillingene. Man må bestemme hvordan betalingen skal føres i regnskapet. Hvis man er usikker på hvilken konto man skal benytte, så bør man kontakte regnskapsfører. Hvis man ikke ønsker at kostnaden skal bokføres på reiseregningsbilaget, så velger man "Ikke valgt" som regnskapskonto.

Hvordan fører man en reiseregning på tvers av år? [13]

Her er det viktig at man fører to reiseregninger – én for hvert år. En reiseregning påvirker både regnskapet, rapportering via a-melding og lønnssammenstillingen. Det er derfor viktig at man fører utgifter og lønn for riktig år. Derfor bør reiseregningen deles opp og føres på to ulike år.

Hvordan godkjenner man reiseregninger til fakturering/lønn? [12]

Via reiseregningsinnstillingene velger man om reiseregninger må godkjennes før de kan faktureres eller utbetales som lønn. I seksjonen "Moduler" krysser man av for "Godkjenning av reiseregninger".

Reiseregninger godkjennes via "Reiser og utlegg" i hovedmenyen. Man huker av reiseregningene og velger "Godkjenn" i toppmenyen.

Hvilke satser er det som brukes på reiseregninger, og hva er skatteetatens regler? [11]

Satsene for kostgodtgjørelse/diett og kjøregodtgjørelse er iht. statens egne satser. Satsene blir kontinuerlig oppdatert. Disse satsene representerer ikke nødvendigvis Skatteetatens bestemmelse av hva som er et skattefritt beløp.
Hvis reiseregningssatsene overskrider det skattefrie beløpet, må den ansatte betale skatt av det overskytende beløpet. Dette håndterer Tripletex automatisk. Lønnsinformasjonen som man kan se nederst på reiseregningen, viser de ulike føringene (på de ulike lønnsartene) på reiseregningen, og man vil da kunne se om deler av reiseregningen er skattepliktig.

Ønsker man at de ansatte kun skal få utbetalt den skattefrie delen av kjøregodtgjørelsen, så kan man gå til "Reiseregning/Innstillinger" i hovedmenyen og huke av boksen "Bruk skattefrie satser for kjøregodtgjørelse" i avsnittet "Satser". Da vil kun den skattefrie satsen for kjøregodtgjørelse bli utbetalt.

Ved overnatting på pensjonat eller hybel/brakke (privat) er ikke hele diettbeløpet skattefritt. Man kan velge om den ansatte skal få utbetalt det skattefrie beløpet eller hele beløpet iht. statens satser. Dette gjøres ved å gå til reiseregningsinnstillingene og huke av boksen "Bruk skattefrie diettsatser" i seksjonen "Satser".

Hvorfor får jeg ikke opp statens satser når jeg klikker på "Velg sats"? [10]

Man må først velge om reiseregningen gjelder en innenlandsreise eller en utenlandsreise. Så må man fylle ut feltene for "Avreisedato" og "Returdato" samt alle obligatoriske felter som er merket med stjerne. 
I listen med satser velger man hvilke satser man vil bruke. Reiser, som går på tvers av år, må føres som to reiseregninger slik at regnskapet og lønnsregnskapet blir korrekt.

NB! Ved registrering av utenlandsreiser vil innenlandssatsene for kjøregodtgjørelse være tilgjengelig.

Hvilke kontoer brukes ved automatisk bilagsføring av mva? [9]

Gå inn i "Regnskap/Innstillinger" i hovedmenyen og velg "Regnskapsregler" i undermenyen. Under avsnittet "Konteringsregler" finner man en oversikt over hvilke regnskapskontoer som brukes av systemet ved automatisk føring av mva.

Hvordan avslutter jeg et årsregnskap? [8]

Årsregnskapet avsluttes ved å gå inn på "Regnskap/Årsregnskap/Regnskapsoversikt" i hovedmenyen og klikke på "Detaljer" for regnskapsåret. 

Før årsregnskapet kan avsluttes må det være opprettet en gyldig åpningsbalanse (IB). Åpningsbalansen åpnes via "Regnskap/Regnskapsoversikt" eller ved å gå inn på "Regnskap/Åpningsbalanse" i hovedmenyen. Kontrollsummen må være null for at bilaget skal være gyldig. 

For enkelte selskapstyper (f.eks. enkeltpersonforetak) tilbyr Tripletex en funksjon ("Avslutt årsregnskap") som oppretter sluttposteringer for årsregnskapet. Hvis ikke funksjonen er tilgjengelig, må sluttposteringene registreres via "Bilag/Nytt bilag/Avansert bilag" før regnskapet kan avsluttes.

Hvordan sender jeg ut importerte fakturaer på e-post automatisk? [5]

Fakturaer, som importeres til Tripletex fra nettbutikk eller manuelt via menyvalget "Faktura/Fakturaimport", vil i utgangspunktet ikke bli sendt via e-post. Hvis man ønsker å sende importerte fakturaer via e-post, så må man aktivere funksjonen "Send importerte fakturaer på e-post" via Faktura/Innstillinger" i hovedmenyen og avsnittet "Import". Kun fakturaer som inneholder kundens e-postadresse, vil blir sendt til kunden.

Hvis man har tilleggtjenesten KID-nummer på faktura (OCR), så kan man ikke bruke eksisterende OCR-avtale på importerte fakturaer med annen lengde på KID-nummerne.

Hvordan registrerer jeg et utenlandsk organisasjonsnummer på kunden? [4]

Hvis man ikke har registrert land på kunden, så valideres organisasjonsnummeret i henhold til norske regler. Land på kunden kan registreres ved å klikke på "Detaljer" ved siden av kunden via "Kunde/Kunder/leverandører" i hovedmenyen.

Hvordan fordeler jeg en kostnad på flere avdelinger? [3]

Via "Bilag/Nytt bilag/Avansert bilag" i hovedmenyen kan man splitte posteringene på flere avdelinger ved å legge til flere rader. NB! Bilaget må balansere (sum = 0) for hver dato.

Når man registrerer en leverandørfaktura, så kan beløpet splittes på flere avdelinger ved å trykke på knappen "Fordel beløp".

Hvis det ikke er mulig å velge avdeling når man registrerer bilaget, så må man aktivere modulen "Avdelingsregnskap". Dette gjøres ved å velge "Regnskap/Innstillinger" i hovedmenyen og "Regnskapsregler" i undermenyen. Under avsnittet "Moduler" huker man av boksen for "Avdelingsregnskap". Her velger man også om mva skal posteres per avdeling.Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no