Fakturering

Artikler (95)

Spørsmål og svar (85)

Hvorfor vises ikke a-kontofakturert honorar som inntekt på prosjektet? [1401]

Fakturerer man honorar som a-konto vil dette ikke fremkomme som inntekt på prosjektet før det overføres til honorar, det vil dermed vises som en negativ reserve på dashbordet (status) på prosjektet. A-konto blir balanseført og blir deretter inntektsført først når man har sluttfakturert prosjektet.

 

Innestående på prosjekt [1383]

Hvordan registrere en prosentsats av kontraktssum i prosjektet? Eksempelvis kan det være 7,5% av hver a-kontofaktura man oppretter for kontraktssummen, som skal registreres.  

 

Dette må man håndtere manuelt. 

Man kan velge å opprette et produkt som heter f.eks “Innestående” og knytte dette produktet til en balansekonto.  Det vil da være enkelt å filtrere på dette produktet under ordrelinjer når man skal sluttføre prosjektet.

 

Man regner ut beløpet (f.eks 7,5% av a-kontobeløpet) og legger det inn på en ordrelinje med minus fortegn (på antall) og markerer fakturerbar. Så inkluderer man ordrelinjen ved fakturering av a-kontoen. Når man skal sluttfakturere prosjektet, føres en ny ordrelinje med det totale beløpet man har fakturert produktet “Innestående”. Dette skal stå med pluss i fortegn. 

 

Viderefakturering av reiser og utlegg på prosjekt [1361]

Mva-satsen i selve prosjektet vil styre hvilken sats reiser og utlegg får ved viderefakturering.

Selve reiseregningen/utlegget man har opprettet vil ved viderefakturering komme med som vedlegg til prosjektfakturaen. Eventuelle vedlegg som er knyttet til reiseregningen/utlegget man har ført, kan man velge å utelate ved faktureringen. Det gjør man ved å fjerne haken "Inkluder vedlagte kvitteringer ved viderefakturering" inne på reiseregningen/utlegget.

Man kan ikke sette et prosentvis påslag på reiser og utlegg tilsvarende som for ordrelinjer, men man kan velge å sette et ønsket beløp for viderefakturering. Det gjøres ved å aktivere "Fast fakturert beløp" inne på reiseregningen/utlegget.

Hvorfor kan ikke valuta endres på prosjektet? [1356]

Når et prosjekt er fakturert så er valuta låst. Dette gjelder selv om fakturaen senere krediteres.

Valutaen låses også når det er ført ordrelinjer på prosjektet. Det gjelder både ordrelinjer på fanen ordrelinjer og via fanen budsjett. Ordrelinjer må dermed fjernes for at man skal kunne endre valuta.

 

Har man registrert leverandørfaktura mot prosjektet, må tilknytningen til prosjektet på leverandørfakturaen midlertidig endres til "ikke valgt".

Etter at man har endret valuta på prosjektet, kan man legge inn igjen ordrelinjer og knytte de eventuelle leverandørfakturaene til prosjektet.

 

Strekkode [1314]

Det er nå mulig å registrere EAN/GTIN (strekkodenummer) på produktkortet. Feltet er søkbart i globalt søk samt der man kan filtrere eller velge produkt i nedtrekkslister.

Feltet er også tilgjengelig via vårt API og det er mulig å importere dette via produktimporten.

Har du en strekkodeleser tilknyttet maskinen du arbeider på i Tripletex, kan du således benytte denne for å søke opp produkter etter å ha lagt inn EAN-nummeret på produktet.


For mobil-/nettbrett-brukere kan man laste ned tastaturer som har funksjonsknapp for å lese strekkoder. Dette vil kunne gjøre det enklere å gjøre oppslag.

Vipps eFaktura status [1302]

I fakturaoversikten kan man se hvor i løypa en Vipps eFaktura er. Nedenfor finner du status;

 

1. Under bearbeiding. Faktura sendes som Vipps eFaktura

(Faktura er laget og klar til utsendelse).

2. <dato>: Under bearbeiding. Faktura sendes om Vipps eFaktura.

(Faktura er “plukket opp” og sendt til AutoInvoice).

3. Sendt som Vipps eFaktura <dato> til <mobilnummer>.

(Faktura er levert til mottaker)

 

Hvis en utsendelse feiler vil det stå følgende i Status-feltet:

 

4. Sendt <dato>: Utsending av Vipps eFaktura feilet

(Faktura er ikke levert videre fra AutoInvoice. Årsak ikke oppgitt).

 

Grunnen til feilmelding kan være feil mobilnummer, mottaker har ikke godkjent for mottak av vipps eFaktura*, kundens bank støtter ikke Vipps eFaktura evt kunden har skrudd av for AutoInvoice (eFaktura), forfallsdato er mindre enn fire dager.

 

Her må man da ta kontakt med kunden for å få avklart grunnen til at utsendelse av eFaktura feiler. * Mottaker må godkjenne for Vipps eFaktura i appen, sjekk status “Alltid Vipps eFaktura)

Banksaldo [1296]

For kunder som har "Bankintegrasjon via AutoPay" og har aktivert bankavstemming (NB. man bestiller bankavstemming via banken), vil man i oversikten "Betalinger", se saldo på de ulike kontoene knyttet til avtalen(e). Saldo er hentet fra siste bankavstemmingsfil (automatisk fra banken), og viser gårsdagens saldo.

Hva betyr "Annet" i overordnet status? [1071]

 

“Annet” i overordnet status inkluderer ordrelinjer, reiser og utlegg som er ført mot prosjektet, samt ordrer (Ny ordre/faktura) som er knyttet til prosjektet.

Prosjektaktiviteter - Lønnsart for timelønn [972]

Vi har lærlinger med timelønn der overtid skal føres på egendefinerte lønnsarter. Kan jeg knytte disse lønnsartene til prosjektaktiviteter i Tripletex?  

Tripletex kan aktivere en modul i kontoen slik at man kan spesifisere lønnsarter per prosjektaktivitet i timelisteinnstillingene. Denne modulen skal settes opp av regnskapsfører eller kyndig lønnsansvarlig, som kan kontrollere og verifisere at de nye lønnsartene blir korrekt satt opp.

Denne måten å føre overtid på krever en annen type registrering av lønnsartene enn det som er standard lønnsart for overtid i Tripletex. Det er derfor viktig å være nøye med registreringen.

Fremgangsmetode:

Man må først opprette lønnsartene via «Lønn>Innstillinger» i hovedmenyen. Man oppretter en kopi av en eksisterende lønnsart eller velger «Ny lønnsart» i menyen. Lønnsarten må gis et nummer og et navn, og man må velge en av de to a-meldingskodene som støttes for innsending av overtidstimer for timelønte. Hvis det skal gis en fast sats for overtidstimene, så velger man «Fast sats» under «Lønnsberegning» og registrerer satsen i feltet.

1 time x lønnsart med fast sats = beløp angitt fast sats (ikke tillegg til timelønn)

Så kan man opprette nye prosjektaktiviteter via «Timeliste>Innstillinger» i hovedmenyen. Man velger ny rad, registrerer et navn på aktiviteten og velger korrekt lønnsart i nedtrekksmenyen. Dersom man har flere lærlinger med ulike faste satser, må man opprette egne lønnsarter for hver av de.

Dersom man også ønsker å registrere ordinær overtidsbetaling (Lønnsberegning: %) på samme måte, må man også sette opp egne lønnsarter for dette.

1 time x lønnsart % av timelønn = beløp per time

Lønnsart for 50% overtid settes opp slik:
Lønnsberegning: % av timelønn
Prosentsats: 150

Lønnsart for 100% overtid settes opp slik:
Lønnsberegning: % av timelønn
Prosentsats: 200

Kan jeg sette fast forfallsdato på abonnementsfakturaen? [843]

Man kan gjøre dette på tre nivåer:

Man kan sette fast forfallsdato for alle kunder via "Kunde/Innstillinger" i hovedmenyen. Den registrerte forfallsdatoen vil da foreslås på alle utgående fakturaer. Hvis man setter "31" i feltet for dato, så vil alltid den siste datoen i en måneden velges.

Man kan sette fast forfallsdato på fakturaer for kunder i kundedetaljer og seksjonen "Fakturainnstillinger". Den registrerte datoen vil da foreslås som forfallsdato på alle fakturaer til denne kunden. Hvis man setter "31" i feltet for dato, så vil alltid den siste datoen i en måneden velges.

Hvis man ikke vil sette fast forfallsdato på kunden, så kan man også sette fast forfallsdato på abonnementsordren når man oppretter den. Man registrerer da "Fast forfallsdato på fakturaer" i seksjonen "Ordre-/fakturadetaljer".

Hvordan får jeg fjernet purregebyr og renter som ikke er betalt? [640]

Man går inn i «Faktura/Fakturaoversikt» i hovedmenyen, finner riktig faktura, klikker på «Detaljer» og velger «Betaling» i menyen. Så registrerer man betalingsform, dato, beløpet uten purregebyr og renter og klikker på «Betaling».

Så går man inn i fakturaoversikten igjen og huker av kun linjen med originalfakturaen og velger «Fjern fra listen» i menyen. Fakturabeløpet blir da lukket i regnskapet, og purregebyr og renter blir slettet.

Hvordan delkrediterer jeg en EHF-faktura? [596]

Man kan dessverre ikke delkreditere en EHF-faktura. Man må kreditere hele originalfakturaen og sende en ny faktura.

IBAN- og SWIFT-nummer [588]

Ved utsendelse av EHF-fakturaer må IBAN- og SWIFT-nummeret ha korrekte formater. IBAN-nummeret er basert på en landskode, to kontrollsifre og ditt kontonummer i banken. IBAN-nummeret fungerer som et internasjonalt kontonummer ved betaling til og fra utlandet. IBAN-nummeret til din konto finner du i nettbanken eller ved å kontakte banken din.

IBAN-nummeret må registreres i Tripletex uten mellomrom og tegn. Eksempel: NO3211223344556

SWIFT-nummeret, også kalt BIC-kode, fungerer som en identifikator for banken man benytter. Dette nummeret kan bestå av både tall og bokstaver og ha åtte eller elleve tegn. De seks første tegnene er stort sett alltid bokstaver. Bankene har ofte informasjon om sitt SWIFT-nummer på nettsidene sine.

SWIFT-nummeret må registreres i Tripletex uten mellomrom og tegn: Eksempel: TESTNO22

IBAN og SWIFT registreres via "Selskap/Selskapsinformasjon" i hovedmenyen og avsnittet "Fakturakonto". Hvis man ønsker at IBAN/SWIFT alltid skal vises på fakturaer, huker man av for dette via "Faktura/Innstillinger" i hovedmenyen og avsnittet "Faktura-/Ordre-/tilbudsmal".

IBAN og SWIFT kan registreres på flere kontoer som ikke nødvendigvis er fakturakonto, men som man har bankavtale for. Dette gjøres også i detaljer på regnskapskontoen hvor bankkonto er registrert.

 

Hvorfor vises ikke enhetsprisen på ordrelinjen når produktet er registrert med innkjøps- og utsalgspris? [567]

Hvis produktet er registrert med en annen valuta enn NOK, så vises ikke enhetsprisen automatisk på ordrelinjen. Man må da registrere enhetsprisen manuelt.

Hvordan får jeg fjernet El-nummeret/produktnummeret på fakturaen? [521]

 Via «Faktura/Fakturainnstillinger» i hovedmenyen kan man fjerne haken i boksen «Vis produktnummer på faktura». Da vil ikke El-nummer/produktnummer være synlig på fakturaer.

Husk at du alltid kan se en forhåndsvisning av fakturaen.

Hvorfor kommer ikke min faktura inn i bilagsmottaket til kunden når kunden er Tripletex-kunde? [512]

Hvis din faktura ikke kommer automatisk inn i bilagsmottaket ti kunden når denne er en Tripletex-kunde, så kontroller e-postadressen for fakturaer/purringer i kundedetaljene. Denne e-postadressen må også være registrert i kundens konto via brukerinnstillinger eller selskapsinformasjon.

Hvordan fungerer betalingstyper? [490]

En betalingstype avgjør hvordan en betaling bokføres i Tripletex. En betaling kan føres mot en regnskapskonto (typisk en balansekonto) eller en reskontro (kunde eller leverandør). Betalingstypene registreres ved å gå inn i "Regnskap/Innstillinger" i hovedmenyen og velge "Betalingstyper" i undermenyen.

Innbetalinger, som føres mot kundereskontro, vil bli liggende som åpne poster i "Faktura/Fakturaoversikt" og i "Regnskap/Reskontro for kunder". Hvis pengene mottas fra en tredjepart, som f.eks. et kredittkortselskap (Visa, Klarna, MasterCard, DIBS) på et senere tidspunkt, så må det registreres et oppgjørsbilag via "Bilag/Nytt bilag/Avansert bilag". De åpne postene lukkes enten i "Faktura/Fakturaoversikt" eller i "Regnskap/Reskontro for kunder". Hvis du er usikker på hvordan oppgjørsbilaget skal bokføres, så ta kontakt med din regnskapsfører.

Utbetalinger, som føres mot leverandørreskontro, vil bli liggende som åpne poster i "Regnskap/Reskontro for leverandører". Hvis pengene betales med kredittkort (f.eks. Visa eller MasterCard), så må det registreres et oppgjørsbilag via "Bilag/Nytt bilag/Avansert bilag". De åpne postene lukkes i "Regnskap/Reskontro for leverandører". Hvis du er usikker på hvordan oppgjørsbilaget skal bokføres, så ta kontakt med din regnskapsfører. 

Hvordan ser jeg omsetning for en avdeling? [483]

Omsetning for en avdeling ser man i regnskapsrapporten resultatrapport via "Regnskap/Resultatrapport" i hovedmenyen. Klikk på knappen "Flere valg" og velg en avdeling fra nedtrekksmenyen. Hvis du ikke har tilgang til regnskapsmodulen, så må du ta kontakt med salg@tripletex.no.

 

 

Hvordan skrur jeg av automatisk purring for importerte fakturaer? [482]

Det er en innstilling i kundedetaljene i avsnittet "Fakturainnstillinger" som avgjør om det skal sendes ut purringer automatisk. For eksisterende kunder må man skru av automatisk betalingspåminnelse/purring i kundedetaljene. Man må også skru av den samme innstillingen for nye kunder via "Faktura/Innstillinger" i hovedmenyen.

Hvorfor endrer ikke mva-satsen seg på produktet når jeg endrer mva-satsen på regnskapskontoen? [480]

Mva-satsen låser seg på produktet når man velger en regnskapskonto. Men det er mulig å oppdatere mva-satsen på produktet hvis man har endret mva-satsen manuelt på regnskapskontoen. Man velger «Produkt/Produkter» i hovedmenyen og klikker på «Detaljer» på ved siden av produktet. Så velger man en annen regnskapskonto, lagrer og så bytter man tilbake til den riktige regnskapskontoen igjen og lagrer. Da skal mva-satsen være oppdatert. 

Hvorfor er valutakursen på ordren ulik fakturadatoens valutakurs fra Norges Bank? [477]

Valutakursene hentes fra ordrens leveringsdato. Det kan iblant forekomme én dag forsinkelse på valutakursene.

Kan jeg endre hvilket lager som står som standardvalg på ordrelinjer? [473]

Hovedlageret vil stå som standardvalg på ordrelinjer. Man kan endre hvilket lager som skal stå som standardvalg på ordrelinjer via brukerinnstillingene. Hvis man ønsker å spesifisere lager per ordrelinje, så må gjeldende bruker spesifisere lager på hver ordrelinje på ordre og prosjekt.

Hvorfor mottar jeg ikke EHF-fakturaer som sendes til firmaet? [464]

Alle selskaper må være registrert i ELMA-registeret for å motta EHF-fakturaer. Man kan gå inn på http://vefa.difi.no/smp/ og taste inn selskapets organisasjonsnummer for å se om man er registrert i ELMA.

Hvis man er korrekt registrert i ELMA og fremdeles ikke mottar en EHF-faktura, så må man kontakte leverandøren, som sendte fakturaen, og be dem kontrollere at EHF-fakturaen er korrekt.

Tips: Man kan også selv kontrollere at innholdet i EHF-fakturaen er korrekt. I bilagsmottaket kan du laste ned xml-filen som sendes med fakturaen. Klikk på "Last ned"-knappen, høyreklikk på den nedlastede filen og velg "Vis i mappe". Så åpner du filen i et redigerbart program, f.eks. Notepad og markerer hele teksten (Ctrl + A). Så går du inn på følgende side - http://validator.vefa.difi.no/validation.jsp  Her limer du inn hele teksten i feltet "Paste XML data" og klikker på "Validate XML". Hvis filen inneholder feil, så vil de nå vises nederst i bildet.

Hvorfor er ikke lagerbeholdningen korrekt når jeg oppretter en ordre? [461]

Lagerbeholdningen i ordrelinjene tar bare med lagertransaksjoner opp til dagens dato (ikke til og med dagens dato). For å se lagerbeholdning også med fremtidige lagertransaksjoner, så må man velge "Produkt/Lagerbeholdning" i hovedmenyen.

Hvorfor vises ikke prosjektet i listen "Prosjektfakturering"? [448]

Hvis prosjektet er spesifisert som et tilbud i prosjektdetaljene, så kan det ikke faktureres. Prosjektet vil dermed ikke vises i listen på sidene for godkjenning og fakturering av prosjekter. Hvis man ønsker å fakturere prosjektet, så må man først gå inn på prosjektet og velge fanen "Kontrakt". I menylinjen nederst på siden velger man  "Konverter til prosjekt". Når man lagrer denne endringen, så vil prosjektet kunne faktureres.

Det er mulig å “angre” , klikk på handlingsknappen helt nede til venstre i bildet, velg “Konverter til prosjekttilbud”.

Jeg bruker direkte remittering. Hvorfor får ikke leverandørene mine melding om innbetaling? [420]

Dette er et problem som kan forekomme når man bruker direkte remittering til å betale regninger uten KID-nummer. Spesifikasjonen til Nets for direkte remittering definerer flere betalingstyper, blant annet:

02 - Overførsler til konto u/melding

03 - Overførsel m/melding til betalingsmottaker

12 - Overførsel m/KID til betalingsmottaker

Betalingstype 03 medfører at det sendes brev til mottakeren med informasjon om overføringen. Dessverre priser bankene dette mye høyere enn de andre betalingstypene. Tripletex støtter derfor ikke betalingstype 03, men bruker utelukkende betalingstype 02 og 12 avhengig av om det er angitt et KID-nummer eller ikke.

Hvis leverandøren ikke støtter betaling med KID-nummer, vil meldingsteksten som angis i Tripletex komme fram på mottakerens kontoutskrift.

Hvorfor får jeg ikke sendt ut et inkassovarsel til kunden? [414]

I følge inkassoloven skal det minimum ha gått 14 dager etter den opprinnelige betalingsfristen før man sender ut et inkassovarsel med renter og gebyrer. På Forbrukerrådets nettside står det:

"Du har krav på et inkassovarsel før et krav sendes til inkasso. Kravene for et inkassovarsel er:

 • Det skal være skriftlig og på papir
 • Fristen for å betale det opprinnelige kravet skal ha utløpt
 • Det skal i varselet bli gitt en betalingsfrist på minimum 14 dager

Hvis kreditor skal ta seg betalt for varselet, stilles det ytterligere krav. Det skal:

 • ha gått minimum 14 dager etter den opprinnelige betalingsfristen
 • opplyse om kravets størrelse
 • opplyse hva kravet gjelder"

Hvordan får jeg oppdatert produkter med korrekt kostpris og utsalgspris? [409]

Ved faktura- og ordreimport overføres kun produktnummer og produktnavn. Produktene opprettes automatisk hvis de ikke finnes fra før.

Produktenes utsalgspris og kostpris oppdateres ikke. Hvis man for eksempel ønsker å oppdatere kostpris og utsalgspris, så har man to muligheter. Den ene er å oppdaterere produktene via brukergrensesnittet. Se "Produkt/Import" i hovedmenyen. Alternativt kan man programmere mot API-et. Man kan lese mer om dette på vår hjelp- og supportside.

Hvorfor er ikke alle fakturaene synlig i fakturaoversikten? [380]

En bruker må ha full tilgang til kunden for å få sett fakturaene som er sendt til kunden. Brukere, som er kundeansvarlig eller har rettigheten "Full tilgang til alle kunder og leverandører", har den nødvendige tilgangen.

Hvordan etterfakturerer jeg merverdiavgift på en faktura? [379]

For å etterfakturere merverdiavgift opprettes en ny ordre/faktura med to ordrelinjer. I den ene ordrelinjen skriver man inn fakturabeløpet med mva. I den andre ordrelinjen skriver man inn fakturabeløpet som et negativt beløp uten mva. Da vil sluttbeløpet kun bli mva-beløpet.

NB. Når man endrer mva-status til "Registrert i Merverdiavgiftsregisteret, mister man mulighet til å sette mva-sats med 0%. For å få tilgang til mva-kode 6 (som er mva-satsen som brukes før man er mva-registrert), må det være huket av for at man har "omsetning utenfor mva-loven" i mva-innstillingene.

Hvordan får jeg tilgang til innkjøp i Tripletex? [376]

For å få valgene "Nytt innkjøp" og "Innkjøpsoversikt"  i produktmenyen må man slå på modulen "Innkjøp" i produktinnstillingene. I tillegg må man ha rettigheten "Full tilgang til produktmodulen".

Hvorfor får jeg mva på faktura til utenlandsk kunde når denne er utenfor avgiftsområdet? [366]

Mva-kodene på ordrelinjene avgjøres ut ifra mva-kodene på produktene. Hvis produktet er opprettet med en mva-sats, så vil mva-satsen følge produktet uansett kunde. Hvis man ønsker å fakturere uten mva-sats, så må man endre mva-satsen på ordrelinjen når man oppretter ordren. 

Hvordan får jeg sendt samme ordre til flere kunder? [352]

Man oppretter først ordren. Så går man inn i «Kunde/Kunder/leverandører» i hovedmenyen. Man huker av kundene som skal motta ordren og klikker på «Kopier tilbud/ordre» i den fargede menyen. Så velger man ordren i nedtrekksmenyen og klikker på «Kopier tilbud/ordre».

Hvis man skal sende ordren til mange kunder, så kan man opprette en kundekategori via «Kunde/Kategorier» i hovedmenyen. Man går så inn i kundedetaljene på hver kunde og knytter dem til kundekategorien. Så går man i kunde-/leverandøroversikten og klikker på knappen ved siden av «Type», velger riktig kategori fra nedtrekksmenyen og klikker på «Oppfrisk». Da kan man kopiere ordren til alle kundene i kundekategorien.

Kundene mine får melding om feil KID ved betaling i nettbank. Hvorfor skjer dette? [313]

Det siste sifferet i KID-nummeret er et kontrollsiffer som beregnes ut ifra de øvrige sifrene etter en spesiell formel som heter Modulus 10. Modulus 10-formelen er laget spesielt for å fange opp de vanligste inntastingsfeilene: Hvis ett siffer mangler, eller to sifre har byttet plass, vil Modulus 10 alltid beregne et annet kontrollsiffer enn det som er riktig.

I motsetning til hva mange tror, så er det ikke noe sentralt register for gyldige KID-numre. Bankene har ikke kjennskap til hvilke KID-numre som brukes av fakturasystemene. Hvis nettbanken gir beskjed om at KID-nummeret ikke er gyldig, så er det mest sannsynlig fordi kontrollsifferet, som er beregnet med Modulus 10-formelen, ikke stemmer med det siste sifferet i KID-nummeret.

I tillegg vil nettbanken gjøre et oppslag mot Nets for å sjekke at det finnes en OCR-avtale for den valgte kontoen. Nettbanken vil også kontrollere at KID-nummerets lengde stemmer med det som er registrert i avtalen, og at Modulus 10 er benyttet for å beregne kontrollsifferet. (Det er nemlig også mulig å bruke en formel som heter Modulus 11, men denne brukes ikke av Tripletex.)

Her er en link til en side man kan bruke for å kontrollere om et KID-nummer er riktig i henhold til Modulus 10: http://www.ee.unb.ca/cgi-bin/tervo/luhn.pl?N=

Hvis man får en feilmelding fra nettbanken selv om KID-nummeret stemmer når det kontrolleres på denne siden, så skyldes dette at OCR-avtalen ikke er registrert riktig hos Nets. I så fall må du ta kontakt med Nets for å få kontrollert at avtalen er lagt inn med riktig lengde på KID-nummer og riktig Modulus.

Skjema for bestilling av OCR

Jeg har ved en feiltakelse fakturert kunden uten mva. Hvordan fakturerer jeg mva-beløpet? [269]

Hvis kunden har betalt fakturaen, og man vil sende en faktura med bare mva-beløpet, så oppretter man en ny faktura med to ordrelinjer. I den ene ordrelinjen skriver man inn hele originalfakturaen med mva, i den andre skriver man inn originalfakturaen uten mva som et minusbeløp. Da  står man igjen med kun mva-beløpet på fakturaen.

Hvordan registrerer jeg fakturaene som betalt ved fakturaimport? [255]

Fakturaene registreres som betalt ved å angi betalingstype og betalingsbeløp i importfilen.

Betalingstypene registreres ved å gå inn på "Regnskap/Innstillinger" i hovedmenyen og velge "Betalingstyper" i undermenyen. Se avsnittet "Innbetaling". Legg inn en "Ny rad" for hver betalingstype. Koden, som identifiserer betalingstypen i importfilen, registreres i kolonnen "Import ID". Man må velge hvilken regnskapskonto betalingen skal føres mot. Man kan velge å bokføre betalingen mot en kunde ("Til kundereskontro", konto 1500), eller mot en vanlig konto. Betalinger, som føres mot en kunde, vil dukke opp som åpne poster i "Faktura/Fakturaoversikt" og i "Regnskap/Reskontro for kunder". Hvis du er usikker på hvordan betalingen skal bokføres, så ta kontakt med din regnskapsfører.

Hvordan får jeg importert fakturaer med engelsk språk? [251]

Hvis man går inn i "Selskap/Selskapsinformasjon" i hovedmenyen og setter "Språk" til engelsk, så vil nye kunder bli registrert med engelsk som standardspråk.

Hvordan får jeg inntektsført et produkt fra nettbutikken på en egen regnskapskonto i Tripletex? [249]

Først må man opprette en egen regnskapskonto med riktig mva-kode i Tripletex. Hvis man har regnskapsmodulen i Tripletex, så kan man opprette en ny regnskapskonto via "Regnskap/Innstillinger" i hovedmenyen.

Så oppretter man et nytt produkt i "Produkt/Nytt produkt" i hovedmenyen. Man skriver inn et navn og et produktnummer og velger den regnskapskontoen som man har opprettet. 

Så oppretter man det samme produktet i nettbutikken. Man må bruke samme navn og produktnummer her som i Tripletex. Det er viktig at mva-kode i nettbutikk og i Tripletex er den samme. Hvis man benytter en annen mva-kode i nettbutikken, så vil Tripletex automatisk velge standardkonto som regnskapskonto.

Hvis du vil ha regnskapsmodulen i din konto kan du aktivere dette via "Selskap/Vår Kundeside" i hovedmenyen.

Hvordan behandler Tripletex øredifferanser ved fakturaimport? [246]

I "Faktura/Innstillinger" i hovedmenyen finner man innstillingen for øreavrunding i avsnittet "Faktura-/ordre-/tilbudsmal". 

Øreavrunding føres mot regnskapskonto 7740. Man kan se kontodetaljene i kontoplanen ved å gå inn på "Regnskap/Innstillinger" i hovedmenyen. "Øreavrunding posteres med mva-koden "Ingen avgiftsbehandling".  Posteringen påvirker altså ikke mva-meldingen.

Hvordan får jeg logo på fakturaer? [245]

Man kan selv legge til logo på faktura via "Faktura/Innstillinger" og fanen "Brevhode". Her velger man malen "Brevhode med logo" og lagrer. Så laster man opp logoen via menyen. Filen må være i formatet JPEG eller PNG og kan ikke overstige 150 kb.

Jeg har ved en feiltagelse opprettet en kreditnota. Hvordan retter jeg opp dette? [213]

For ordrer er løsningen å reversere/kreditere kreditnotaten. Gå til "Faktura/Fakturaoversikt" i hovedmenyen og åpne fakturadetaljene for fakturaen. Trykk på knappen "Gjenåpne poster". Åpne ordren ved å trykke på linken til ordredetaljene. Trykk på knappen "Kopier" og opprett ordren. Opprett en faktura ved å trykke på knappen "Fakturering". Gå til "Faktura/Fakturaoversikt" i hovedmenyen. Lukk postene for kreditnotaten og den reverserte kreditnotaten ved å trykke på knappen "Fjern fra listen".

Ved kreditering av prosjekter må man opprette fakturaen på nytt via "Faktura/Prosjektfakturering".

Jeg er advokat og skal fakturere klienten en egenandel uten mva og tingretten med mva. Hvordan gjør jeg dette? [198]

Prosjektet registreres først med klienten som kunde. Egenandelen registreres som en ordrelinje uten mva via fanen "Ordrelinjer/kostnader" i prosjektmenyen. Registrerte timer skal ikke inkluderes på fakturaen til klienten.

Når egenandelen er fakturert, endres kunden på prosjektet til "Tingretten". Via fanen "Ordrelinjer/utgifter" i prosjektmenyen registreres en negativ ordrelinje uten mva tilsvarende egenandelen. Fakturaen til Tingretten skal inkludere timene med mva minus egenandelen uten mva. Tingretten betaler da mva for hele beløpet.

Hvis man ikke fakturerer via prosjektmodulen, er fremgangsmåten den samme bortsett fra at timene faktureres som en ordrelinje med mva.

Jeg er Herbalife-kunde. Hvorfor stemmer ikke summen på ordrelinjen med enhetsprisen minus rabatt? [167]

Herbalife-produkter er registrert med to priser: Utsalgspris og fortjenestebeløp, og fortjenestebeløp er alltid lavere enn utsalgspris. Ihht. Herbalife sin rabattberegningsmetode skal rabatten beregnes basert på fortjenestebeløp og ikke utsalgspris. Dessverre er ikke dette i overenstemmelse med offentlige bestemmelser som krever at utsalgspris minus rabatt skal være lik sluttpris.

For å bøte på dette vil utsalgsprisen som vises på fakturaen beregnes slik at den stemmer med valgt rabatt og sluttpris. Dette kan imidlertid virke forvirrende, og mange velger å løse dette ved å fjerne krysset for "Vis påslag/rabatt på faktura/ordreutskrift" ved opprettelse av ordren. Da vil kun den rabatterte prisen vises.

Ta kontakt med Herbalife hvis du har spørsmål om rabattberegningsmodellen.

Jeg har en OCR-avtale i Tripletex, men nå har jeg byttet bank og fått nytt kontonummer. Hva gjør jeg? [166]

Den enkleste måten å løse dette på er å bestille en ny OCR-avtale i den nye banken. Man fyller ut og sender inn skjema på vanlig måte. Når man mottar en ny avtale-ID, så må denne sendes til Tripletex slik at vi kan legge den inn i systemet.

Det er mulig å beholde OCR-avtalen man har fra før, men da må man endre kontonummeret i avtalen. Hvis man ønsker å gjøre dette, så må man ta kontakt med banken sin. Når kontonummeret er endret i avtalen, så må man ta kontakt med Tripletex så vi kan endre kontonummeret i vårt system.

Alle utestående fakturaer vil fortsatt bli registrert i Tripletex selv om man får en ny OCR-avtale.

Oversikt over betalingstyper finner man under Regnskap/Innstillinger og betalingstyper.

Hva betyr feilmeldingen "Ugyldig betalingsbeløp"/"Ugyldig betalingstype"? [145]

Meldingen "Ugyldig betalingsbeløp" og "Ugyldig betalingstype" betyr at betalingstypen mangler eller er ugyldig. Betalingstypen spesifiserer hvordan betalingen skal bokføres. 

NB! Hvis fakturaen ikke er betalt og betalingen ikke skal bokføres, så skal betalingstypen og betalingsbeløpet være blanke.

Betalingstypen registreres ved å åpne "Regnskap/Innstillinger" i hovedmenyen og velge "Betalingstyper" i undermenyen. Se avsnittet "Innbetaling". Legg inn en "Ny rad" for hver betalingstype. Koden, som identifiserer betalingstypen i importfilen, registreres i kolonnen "Import ID". Man må velge hvilken regnskapskonto betalingen skal føres mot. Man kan velge å bokføre betalingen mot en kunde ("Til kundereskontro", konto 1500), eller mot en vanlig konto. Betalinger, som føres mot en kunde, vil dukke opp som åpne poster i "Faktura/Fakturaoversikt" og i "Regnskap/Reskontro for kunder". Hvis du er usikker på hvordan betalingen skal bokføres, så ta kontakt med din regnskapsfører.

Jeg ønsker å importere fakturaer fra nettbutikk. Hvordan gjøres dette i Tripletex? [143]

Hvordan importere faktura fra nettbutikk se her for mer informasjon.

For hver betalingstype du benytter i nettbutikken (Paypal, kredittkort, Klarna osv.) må du registrere en tilsvarende betalingstype i Tripletex slik at Tripletex kan bokføre og skille betalingene fra hverandre. Betalingstypene varierer fra nettbutikk til nettbutikk. Ta kontakt med nettbutikken for å få en oversikt over hvilke betalingstyper den støtter. En betalingstype er identifisert med en kode, f.eks. VISA, KLARNA, MASTERCARD, DIBS. Denne koden skal registreres i Tripletex. 

Betalingstypene registreres ved å gå inn på "Regnskap/Innstillinger" i hovedmenyen og velge "Betalingstyper" i undermenyen. Se avsnittet "Innbetaling". Legg inn en "Ny rad" for hver betalingstype. Koden, som identifiserer betalingstypen i nettbutikken, registreres i kolonnen "Import ID". Man må velge hvilken regnskapskonto betalingen skal føres mot. Man kan velge å bokføre betalingen mot en kunde ("Til kundereskontro", konto 1500), eller mot en vanlig konto. Betalinger, som føres mot en kunde, vil dukke opp som åpne poster i "Faktura/Fakturaoversikt" og i "Regnskap/Reskontro for kunder". Hvis pengene mottas fra tredjepart (feks. fra et kredittkortselskap) på et senere tidspunkt, så må det registreres et oppgjørsbilag via "Bilag/Nytt bilag/Avansert bilag". Hvis du er usikker på hvordan bilaget skal bokføres, så ta kontakt med din regnskapsfører.

Ved import av kunder fra nettbutikk, så må du sørge for at det ikke blir konflikt mellom kundenumrene i nettbutikken og kundenumrene på kunder som opprettes manuelt i Tripletex.

Hvis man ønsker å bokføre ordrelinjene mot bestemte inntektskontoer, må man endre oppsettet på produktene. Det er ikke mulig å spesifisere regnskapskontoer i importfilen, så produktene må først opprettes før regnskapskontoene endres. Følgende artikkel forklarer hvordan ordrelinjer bokføres:  Hvordan bokføres ordrelinjer på en utgående faktura?

Det er kundens ansvar å sørge for at fakturaene importeres korrekt i Tripletex. Kunden bør derfor verifisere at fakturaene er korrekt importert når importfunksjonen tas i bruk. Hvis man er usikker på det regnskapstekniske rundt dette, så bør man ta kontakt med en regnskapsfører.   

Support, som vedrører import av data, inngår ikke i den vanlige supporttjenesten til Tripletex. Hvis du trenger hjelp av våre utviklere, så ta kontakt med kundeservice. Egne priser gjelder for teknisk support.

Jeg har fakturert a konto, og nå får jeg ikke avsluttet prosjektet. Hva gjør jeg? [134]

Når man fakturerer a konto, så er det viktig at a konto-saldoen er 0 før prosjektet avsluttes. A konto-saldoen må være 0 fordi a konto behandles forskjellig i regnskapet i forhold til inntektsføring av honorar og ordrelinjer.

Hvis man har fakturert kunden, kan man opprette en nullfaktura. Eksempel:

Hvis a konto-saldoen er 10 000, kan man fakturere 10 000 som a konto og 10 000 som honorar. Man flytter altså inntekten fra a konto til honorar. Beløp å betale er 0 gitt at a konto-beløpet har samme mva-sats som honoraret. Hvis a konto-beløpet og honoraret har forskjellig mva-sats, så må kunden betale mva-beløpet.

Tips: Når man godkjenner et prosjekt til fakturering, kan man skrive inn honoraret som skal faktureres.

 

 

Er det mulig å fjerne leveransested på fakturaene? [132]

Ja. Via "Faktura/Innstillinger" i hovedmenyen kan man fjerne krysset i boksen for "Vis leveransested" i avsnittet ""Faktura-/ordre-/tilbudsmal". Denne innstillingen gjelder alle fremtidige fakturaer.

Jeg fakturerer i valuta (EUR og USD). Hvordan vise korrekt kontonummer på fakturaene? [126]

Det er mulig å registrere en fakturakonto per valuta. Hvis ordren er i USD, så velges fakturakontoen for USD. Hvis det ikke er registrert en fakturakonto for USD, så velges fakturakontoen for selskapets valuta (se Selskap/Selskapsinformasjon).

Hvis man har regnskapsmodulen i Tripletex, så kan man opprette nye bankkontoer via "Regnskap/Innstillinger" i hovedmenyen. Velg "Ny konto" i undermenyen, eller opprett en kopi av en eksisterende bankkonto (f.eks. 1920). Via kontodetaljene kan du krysse av for "Bankkonto" og "Fakturakonto". Registrer korrekt bankkontonummer, IBAN- og SWIFT-nummer.

Hvis du ikke har tilgang til regnskapsmodulen, kan man åpne kontodetaljene for fakturakontoen via "Selskap/Selskapsinnstillinger" i hovedmenyen. Opprett en kopi av denne kontoen (Velg f.eks. kontonummer 1921). Via kontodetaljene kan du krysse av for "Bankkonto" og "Fakturakonto". Registrer korrekt bankkontonummer, IBAN- og SWIFT-nummer. Tips: Du kan bla mellom regnskapskontoene ved å trykke på høyre og venstre piltast.

For å få valutaen på en faktura så må du også angi valutaen i kundedetaljene på kunden som skal faktureres. For å få med IBAN- og SWIFT-nummer på fakturaen må kundens land også registreres i kundedetaljene. 

 Ved endringer og oppretting av nye betalingstyper anbefaler vi å kontrollere valgene via Regnskap/Innstillinger og betalingstyper.

Hvordan oppretter jeg en purring på en faktura som er laget i et annet regnskapsystem? [125]

Ønsker du at purring av importerte faktura skal gå automatisk, kan du før importen sette på “Aktiver på nye kunder” via Faktura/Innstillinger, avsnitt “Automatisk betalingspåminnelse/purring”. Marker utenfor de aktiverte valgene.

 

Er faktura importert, kan du i ettertid oppdatere kunder samlet ved å markere utenfor “Kopier innstillingene nedenfor til eksisterende kunder”.

 

Gjelder dette for kun noen få faktura, kan du aktivere purringer fra kunde- og leverandøroversikten, i kundedetaljer.

Hvorfor er ikke enhetsprisen på fakturaen nøyaktig lik enhetsprisen på ordren? [124]

På grunn av avrunding hender det at enhetsprisen, som vises på fakturaen, er litt forskjellig fra enhetsprisen som er spesifisert på ordren. Systemet sørger for at ordrelinjebeløpet alltid er nøyaktig lik antall * enhetspris + påslag - rabatt. 

Utskrift av PDF i Firefox. Hvorfor får jeg med uønsket tekst? [123]

Enkelte brukere kan oppleve at de får med ekstra informasjon i topp- og bunntekst ved utskrift av PDF fra nettleseren Firefox. Dette skyldes en feil i Firefox som ble introdusert i versjon 19 av programmet. Firefox har anerkjent at dette er en feil og vil rette det senest i versjon 22, men muligens før. I mellomtiden er det mulig å endre innstillingene i Firefox så nettleseren bruker et annet program til visning av PDF. Her er en link med instruksjoner om hvordan man kan gjøre dette:

http://support.mozilla.org/en-US/kb/view-pdf-files-firefox-without-downloading-them#w_using-a-pdf-reader-plugin

Ved fakturering ønsker jeg å føre inntekten mot prosjektleder eller kundeansvarlig i regnskapet. Er dette mulig? [121]

Ved å gå inn på "Regnskap/Innstillinger" i hovedmenyen og "Regnskapsregler" i undermenyen kan man velge om inntekten skal føres mot prosjektleder eller kundeansvarlig (under avsnittet "Ansattregnskap). Opsjonen gjelder for alle prosjekt/ordre.

Hvordan lukker jeg åpne poster i regnskapet? [120]

I følgende skjermbilder kan åpne poster lukkes mot hverandre ved å klikke på "Lukk poster" (eller "Fjern fra listen") i sidemenyen:

 • Faktura/Fakturaoversikt
 • Regnskap/Reskontro for kunder
 • Regnskap/Reskontro for leverandører
 • Regnskap/Reskontro for ansatte
NB! Postene må gå i null for hver valuta som er benyttet.

Kan en kontakt stå som kundeansvarlig? [117]

Ja, men kontakten må være aktivert som bruker. Dette gjør man ved å gå inn på "Kunde/Kontakter" i hovedmenyen, klikke på "Detaljer" ved siden av kontakten og gå inn på "Brukertilgang". Huk av opsjonen "Tillat registrering av informasjon" i avsnittet "Generelt". Kontakten trenger ikke ha påloggingstilgang.

Hvorfor vises feilmeldingen "Regnskapet er låst for mva-posteringer" ved føring av bilag? [115]

Feilmeldingen betyr at mva-oppgaven er registrert for perioden. Regnskapet er derfor låst for mva-posteringer. Man kan åpne regnskapet for nye mva-posteringer via "Bilag/Mva-melding" i hovedmenyen. Gå inn på "Detaljer" på mva-meldingen og klikk på "Tilleggsoppgave" i menyen. Da vil terminen åpnes for registrering av nye mva-posteringer.

Endre sortering på ordrelinjer [110]

Via hovedmenyen Faktura - Innstillinger, avsnittet "Innstillinger for nye ordre/tilbud" kan man endre den globale sortering for ordrelinjene på tilbud/ordre/faktura.

 

 

I tilbud-/ordredetaljer kan man overstyre og tilpasse ordrelinjene.

 

 

 

I tillegg har du en “drag and drop” funksjon i tilbud/ordre/fakturagrunnlaget.

 

Jeg får ikke opprettet en kunde/leverandør pga. ugyldig nummer: Hvordan løser jeg dette? [109]

Ved import av kunder via faktura- og ordreimport må man sørge for at det ikke blir konflikt mellom kundene som er importert og kundene/leverandørene som er opprettet manuelt i Tripletex. Hvis en konflikt har oppstått, er løsningen typisk å flytte de manuelt opprettede kundene/leverandørene til en høyere nummerserie som ikke er i konflikt med de importerte kundene. 

Hvis man ikke ønsker å skille kundene i to nummerserier, kan man ta bort krysset "Importert" på de importerte kundene. Åpne kundedetaljene via "Kunde/Kunde/leverandører" i hovedmenyen, fjern krysset i boksen for "Importert" og lagre siden. 

Vi har byttet bank og fått nytt kontonummer. Hvordan endrer jeg dette i Tripletex? [103]

Hvis du har tilgang til regnskapsmodulen, så må du opprette en ny regnskapskonto for å legge inn nytt (nye) kontonummer. Dette gjøres via "Regnskap/Innstillinger" i hovedmenyen. Velg "Ny konto" i undermenyen eller gå inn på en eksisterende konto og velg "Opprett kopi". 

Ved endringer og oppretting av nye betalingstyper anbefaler vi å kontrollere valgene via Regnskap/Innstillinger og betalingstyper.

I Tripletex kan man kun ha en fakturakonto i samme valuta med mindre man har avdelingsregnskap. Når man huker av for fakturakonto på ny bankkonto vil denne kontoen fremkomme som innbetalingskonto på nye ordre / fakturaer. 

 

Ved bankbytte vil det evt. også være aktuelt å endre kontonummer for skattetrekk. Ny skattetrekkskonto endres under “Regnskap/Innstillinger og fanen Regnskapsregler > konteringsregler > bankinnskudd for skattetrekk. 

 

Bankavtaler

Hvis man benytter bankintegrasjon via Autopay kan man ha flere aktive bankavtaler på samme tid, også med ulike banker. 

 

Les mer om bankintegrasjon via AutoPay her.

 

Jeg har problemer med visning av PDF-dokumenter. Hva gjør jeg? [96]

Tripletex støtter de aller fleste PDF-lesere for visning av PDF-dokumenter. Hvis du alikevel har problemer med visning av PDF-dokumenter i løsningen, så kan du prøve en annen nettleser og se om det samme problemet oppstår der, eller du kan prøve å installere Adobe Reader.

Hvis du fortsatt har problemer med PDF-dokumenter, så kan du prøve å slette midlertidige internettfiler og informasjonskapsler i nettleseren din. Se hvordan du gjør det via disse lenkene.

Chrome:

https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=no

 

Safari:

http://help.apple.com/safari/mac/9.0/#/sfri11471

 

Internet Explorer:

Se under “Sider vises ikke riktig eller er tomme”

http://windows.microsoft.com/nb-no/internet-explorer/ie-crashes-stops-working#ie=ie-11

 

Firefox:

https://support.mozilla.org/no/kb/slett-informasjonskapsler-fjerne-informasjon-netts

 

Opera:

Gå til Opera/Flere verktøy og velg «Slett surfedata».

Hvordan finner jeg ufakturert honorar ved utgangen av året? [95]

Ufakturert honorar vises som honorarreserve i prosjektstatusrapportene. Se f.eks. "Prosjekt/Prosjektstatus for selskap". Klikk på "Flere valg" og kryss av for "Vis fakturareserve" i filtreringsmenyen. Velg riktig periode og trykk "Oppfrisk". Kolonnen "Honorarreserve" viser ufakturert honorar pr. 31. desember.

Er det mulig å legge til vedlegg på fakturaer? [94]

Ja, forutsatt at man har elektroniske bilag i Tripletex. Gå til "Selskap/Vår kundeside" i hovedmenyen hvis du ønsker å få tilgang til denne modulen.

Dokumenter kan da lastes opp fra dokumentmottaket eller fra datamaskinen via fakturadetaljene.

Man kan i tillegg legge ved kvitteringer på utgående fakturaer. Les mer om dette i artikkelen "Vedlegg på utgående faktura".

Hvorfor stemmer ikke fakturareserven med fakturagrunnlaget når prosjektet godkjennes til fakturering i en tidligere periode? [88]

Fakturareserven er lik opparbeidet honorar til og med godkjenningsdatoen minus alt som er fakturert fremover i tid. Hvis prosjektet er fakturert, og man godkjenner prosjektet til fakturering i en tidligere periode, vil fakturareserven ikke stemme med fakturagrunnlaget (timene). Man må da manuelt skrive inn honoraret som skal faktureres.

Hvordan sjekker jeg at et abonnementet er korrekt satt opp? [85]

For å sjekke om abonnementet er korrekt satt opp, så kan man godkjenne abonnementet til fakturering. Ved å angi godkjenningsdato kan man simulere fakturering på et gitt tidspunkt. Når abonnementet er korrekt satt opp, kan man fakturere eller avgodkjenne abonnementet.

Hvordan inkluderer jeg flere ordre eller flere prosjekter på samme faktura (samlefaktura)? [84]

Via kundedetaljene huker man av boksen for "Samlefaktura" under "Fakturainnstillinger" hvis kunden skal motta dette. Ved fakturering vil man se hvilke ordre som grupperes sammen. I statuskolonnen vises teksten "Samlefaktura 1", "Samlefaktura 2" osv.

Følgende informasjon må være identisk for ordrer eller prosjekter som skal tilhøre samme samlefaktura:

 • Kunde/Annen fakturamottager
 • Attn.
 • Valuta
 • Fakturaforfall
 • E-postadresse for elektronisk faktura
 
Standardoppsettet for nye kunder administreres via "Faktura/Innstillinger" i hovedmenyen under avsnittet "Generelt".
 
NB. Det er dessverre ikke mulig å samlefakturere via EHF".
 

 

Hvorfor får jeg ikke registrert ordrelinjer med middels/lav merverdiavgiftssats? [76]

For å fakturere med lav eller middels mva-sats må man endre mva-innstillingene til selskapet. Velg "Selskap>Selskapsinformasjon" i hovedmenyen og velg opsjonen "Har omsetning med lav (middels) sats" under avsnittet "Mva-innstillinger".

Hvis du har tilgang til regnskapsmodulen, så kan man endre mva-innstillingene ved å gå inn på "Regnskap>Innstillinger i hovedmenyen og velge "Mva-innstillinger" i undermenyen.

Hvis det ikke er mulig å velge mva-kode når man registrerer ordrelinjer på et prosjekt, så må man endre prosjektinnstillingene til selskapet. Gå inn i "Prosjekt>Innstillinger" og huk av innstillingen "Tillat endring av mva-kode ved registrering av ordrelinjer" i avsnittet "Avanserte innstillinger".

Kan jeg oppdatere kostpris på varer som alt er solgt? [75]

Først må man oppdatere kostprisen via produktets detaljside. Så går man inn på "Produkt/Lagerrapport" i hovedmenyen og klikker på "Oppdater kostpris fra produkt".

Hvorfor kommer ikke e-posten jeg sender fra Tripletex frem til mottaker? [73]

Hvis e-post sendt fra Tripletex (f.eks. fakturaer) ikke kommer fram til mottaker, så kan dette skyldes flere ting. Den mest opplagte forklaringen er at e-postadressen til mottakeren er feil. Dobbeltsjekk at du har brukt riktig e-postadresse og send e-posten på nytt med riktig adresse hvis denne var feil. Det kan også være at e-posten faktisk har kommet fram, men at mottakeren ikke har fått det med seg.

En annen forklaring kan være at e-posten oppfattes som spam av mottakerens system. I slike tilfeller kan det til og med hende at mottakerens system velger å ignorere e-posten uten å varsle verken avsender eller mottaker (e-posten legges ikke i spam-filteret). Se her for mer informasjon om dette: http://en.wikipedia.org/wiki/Bounce_message#Silently_dropping_messages. Det kan være mange årsaker til at e-post oppfattes som spam, og det kan være årsaker som er helt utenfor Tripletex' kontroll. For eksempel kan det hende at mottakeren krever at det ligger en såkalt SPF-record i DNS-registeret til avsenderens domene.

For å minske risikoen for at e-post skal anses som spam, anbefaler vi å skru av “Sett aktiv bruker som avsender” i fakturainnstillingene hvis man har den på. Som alternativ adresse for avsender legger du inn “noreply@tripletex.no” for avsender. Selskapsnavn vil fortsatt fremkomme som avsenders navn i e-postfeltet og i mailteksten. 

 

Hvordan bokføres ordrelinjer på en utgående faktura? [68]

Standardreglene for bokføring av ordrelinjer administreres ved å velge "Regnskap/Innstillinger" i hovedmenyen og "Regnskapsregler" i undermenyen. Merverdiavgiftssatsen på ordrelinjen avgjør hvilken regnskapsregel som benyttes.
Hvis ordrelinjen er knyttet til et produkt, som er knyttet opp mot en regnskapkonto, så vil inntekten føres mot produktets regnskapskonto hvis merverdiavgiftssatsen på ordrelinjen er identisk med merverdiavgiftssatsen til regnskapskontoen. Hvis den ikke er det, så vil standardreglene avgjøre hvilken inntektskonto som skal benyttes.

Vær oppmerksom på at systemet skiller mellom følgende merverdiavgiftsfritak:

 • Ingen avgiftsbehandling. 
 • Ingen merverdiavgift, innenfor avgiftsområdet.
 • Ingen merverdiavgift, utenfor avgiftsområdet.

Tripletex tillater ikke at man posterer med flere forskjellige merverdiavgiftssatser mot samme inntektskonto. Det må derfor opprettes en inntektskonto for hver merverdiavgiftssats. Merverdiavgiftssatsen på regnskapskontoen kan ikke endres etter at det er postert mot kontoen.

Hvordan runde av et fakturabeløp til hele kroner? [64]

Velg "Faktura/Innstillinger" i hovedmenyen og gå til avsnittet "Faktura-/ordre-/tilbudsmal". Her huker man av boksen for "Øresavrunding" hvis man ønsker at fakturabeløpet skal rundes av til hele kroner.

Hvorfor beregnes det merverdiavgift på utgifter som er fritatt merverdiavgift? [49]

Det beregnes vanligvis merverdiavgift på utgifter når de er en del av et prosjekt som er merverdiavgiftpliktig. Man kan lese mer om dette på skatteetatens hjemmeside.

Hvis man likevel vil fakturere ordrelinjer med en annen mva-kode enn det som gjelder for prosjektet, så må man først aktivere innstillingen "Tillat endring av mva-kode ved registrering av ordrelinjer" via "Prosjekt>Innstillinger" og avsnittet "Generelle prosjektinnstillinger". Det vil da bli mulig å velge mva-kode ved registrering av ordrelinjer på prosjektet.

Hvordan fakturerer jeg et prosjekt? [47]

Prosjekter godkjennes til fakturering via "Faktura/Prosjektgodkjenning" i hovedmenyen. 

Ufakturerte timer, ordrelinjer, reiseregninger og ansattutlegg inkluderes på fakturaen. For å se en forhåndsvisning av en faktura, så velg prosjektet som skal faktureres og trykk "Godkjenn". Da vil det stå "Forhåndsvisning" under "Kommentar/Status". Hvis du savner noe på forhåndsvisningen, så pass på at du har valgt riktig periode. Man kan fjerne forhåndsvisningen ved å velge prosjektet og trykke på knappen "Avgodkjenn".

Avhengig av kontooppsettet så må timer, reiseregninger og ansattutlegg godkjennes før prosjektet godkjennes til fakturering. Dette gjøres via "Timeliste/Godkjenn timer", "Reiser og utlegg" og "Lønn/Godkjenn utlegg" i hovedmenyen.

Faktura opprettes ved å trykke på knappen "Fakturering", hvis denne er tilgjengelig. Fakturadatoen kan endres før man oppretter fakturaen.

Hvis modulen "Fakturering - prosjekter" (se "Prosjekt/Innstillinger" i hovedmenyen) er aktivert, så gjøres selve faktureringen i "Faktura/Prosjektfakturering" i hovedmenyen.

Hvordan får jeg sendt kunden en faktura på e-post? [46]

Hvis man har oppgitt kundens e-postadresse på prosjektet/ordren, så vil kunden få fakturaen på e-post direkte fra Tripletex når man fakturerer. Fakturaen kan enten sendes som link eller som vedlegg. Hvis man i tillegg har KID-nummer på fakturaen, vil fakturaoversikten oppdateres automatisk når fakturaen er betalt. Betalingspåminnelser og purringer kan også sendes per e-post.

Fakturaer, som allerede er opprettet, kan sendes på e-post via fakturadetaljene. Velg "Faktura/Fakturaoversikt" i hovedmenyen og klikk på fakturadetaljene for den ønskede fakturaen. Trykk på knappen "Send på e-post".

Hvordan får jeg fjernet purregebyret når en faktura er registrert som betalt? [45]

Gå inn i "Faktura/Fakturaoversikt" i hovedmenyen. Kryss av for utestående fakturaer øverst til venstre. Huk av boksen for den fakturaen det er sent ut purring for og velg "Fjern fra listen" i menyen oppe til høyre. Kundeposten lukkes, og purringen vil ikke bli bilagsført.

Hvordan får jeg opprettet en kreditnota for et delbeløp? [44]

I Tripletex kan man ikke delkreditere fakturaer automatisk. Delkreditering gjør jobben vanskelig for regnskapsførere siden innbetalingsbeløpet ikke er det samme som fakturabeløpet. Det er også derfor mange selskaper alltid krever å få en ny faktura hvis noe må korrigeres. I bokføringsloven § 9 står det: "…korreksjoner skal skje ved at den opprinnelige posteringen i sin helhet reverseres."

Hvis man likevel ønsker å delkreditere en faktura, så må man opprette kreditnotaen manuelt f.eks. via "Faktura/Ny ordre/faktura" i hovedmenyen. Man registrerer da beløpet som et minusbeløp. Hvis man har lagermodulen i Tripletex, så registrerer man varene med minustegn i ordrelinjene. Det er også viktig at man bruker riktig mva-sats.

Hvordan får man opprettet en kreditnota? [43]

Da må man gå inn i "Faktura/Fakturaoversikt" i hovedmenyen og klikke på fakturadetaljer på den fakturaen som skal krediteres. Så klikker man på "Kreditnota" i menyen nederst i skjermbildet. Den nye kreditnotaen vil "nulle ut" den opprinnelige fakturaen og frigjøre timer, ordrelinjer, reiseregninger og ansattutlegg som er knyttet til fakturaen. Disse elementene kan nå faktureres på nytt.

Funksjonen for å opprette kreditnota er også tilgjengelig via fakturaoversikten. Da huker man av for den/de faktura som skal krediteres først og velger "Kreditnota" i menyen oppe til høyre.

Hvordan oppretter jeg en faktura uten å måtte opprette et prosjekt? [40]

Via "Faktura/Ny ordre/faktura" i hovedmenyen kan man opprette en faktura uten å opprette et prosjekt. Det er mulig å knytte ordren til et prosjekt. Inntekten vil da bli registrert i prosjektregnskapet.

Jeg savner prosjektinformasjon på samlefaktura. Hvorfor vises ikke den samme informasjonen som på enkeltfakturaer? [33]

Tripletex har en opsjon som gjør at kun prosjektnavnet er synlig på samlefakturaer. Gå inn i "Faktura/Innstillinger" i hovedmenyen. Under avsnittet "Faktura-/ordre-/tilbudsmal" ligger innstillingen "Samlefaktura - komprimert format".

Hvordan endrer jeg en utgående faktura? [32]

Tripletex tillater ikke at man endrer en utgående faktura. Fakturaen må krediteres, og en ny faktura må opprettes. Fakturaen kan krediteres via "Faktura/Fakturaoversikt" eller ved å gå inn på fakturadetaljene. Hvis man kun skal kreditere deler av en faktura, kan man enten kreditere hele fakturaen og lage en ny, eller man kan opprette en ny faktura med negative beløp. Kundepostene lukkes via "Faktura/Fakturaoversikt" i hovedmenyen. Velg postene og klikk på "Fjern fra listen". 

Hvorfor inneholder kontaktlisten min kontakter som ikke hører til kunden? [23]

Kontaktlisten viser alle kontakter for den valgte kunden samt kontakter som ikke er knyttet til noen kunde. For å fjerne en kontakt fra listen, så må kontakten knyttes til en kunde.

Blir utgående fakturaer periodisert i henhold til når timene er ført? [22]

Nei. Inntektene føres på fakturadatoen. Periodisering må føres manuelt via "Bilag/Nytt bilag/Avansert bilag" i hovedmenyen.

Hvorfor får jeg opp feilmeldingen "Timeprisen er endret for tidligere fakturerte timer. Prosjektet inneholder korreksjoner" når jeg skal fakturere et prosjekt? [20]

Hvis man har endret timeprisene for timer som er fakturert tidligere, så lager systemet en korreksjon som inkluderes på neste faktura. Det er viktig å være klar over at timeprisene på prosjektene må være historisk korrekte. Hvis man ønsker å oppdatere prosjektet med nye timepriser, så må man registrere timeprisene ved å trykke på "Nye timepriser" i kontraktsfanen til prosjektet. Da må man angi en startdato for de nye timeprisene.

Hvis man vil finne ut hvilke timer som er korrigert, så kan man godkjenne prosjektet til fakturering. Fakturagrunnlaget vil da vise hvilke timer som er fakturert. Hvis man ønsker å endre de korrigerte timeprisene, så kan man oppdatere timeprisene i prosjektet slik at de fakturerte timene får tilbake sin opprinnelige timepris.

Hvilke kontoer brukes ved automatisk bilagsføring av mva? [9]

Gå inn i "Regnskap/Innstillinger" i hovedmenyen og velg "Regnskapsregler" i undermenyen. Under avsnittet "Konteringsregler" finner man en oversikt over hvilke regnskapskontoer som brukes av systemet ved automatisk føring av mva.

Hvordan sender jeg ut importerte fakturaer på e-post automatisk? [5]

Fakturaer, som importeres til Tripletex fra nettbutikk eller manuelt via menyvalget "Faktura/Fakturaimport", vil i utgangspunktet ikke bli sendt via e-post. Hvis man ønsker å sende importerte fakturaer via e-post, så må man aktivere funksjonen "Send importerte fakturaer på e-post" via Faktura/Innstillinger" i hovedmenyen og avsnittet "Import". Kun fakturaer som inneholder kundens e-postadresse, vil blir sendt til kunden.

Hvis man har tilleggtjenesten KID-nummer på faktura (OCR), så kan man ikke bruke eksisterende OCR-avtale på importerte fakturaer med annen lengde på KID-nummerne.

Hvordan registrerer jeg et utenlandsk organisasjonsnummer på kunden? [4]

Hvis man ikke har registrert land på kunden, så valideres organisasjonsnummeret i henhold til norske regler. Land på kunden kan registreres ved å klikke på "Detaljer" ved siden av kunden via "Kunde/Kunder/leverandører" i hovedmenyen.Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no