Regnskap

Artikler (97)

Oversikt over tilgjengelige funksjoner i Rapportmodulen

Spørsmål og svar (94)

Hvorfor vises ikke a-kontofakturert honorar som inntekt på prosjektet? [1401]

Fakturerer man honorar som a-konto vil dette ikke fremkomme som inntekt på prosjektet før det overføres til honorar, det vil dermed vises som en negativ reserve på dashbordet (status) på prosjektet. A-konto blir balanseført og blir deretter inntektsført først når man har sluttfakturert prosjektet.

 

Hvorfor får jeg ikke slettet et bilag avvist i attestering? [1312]

Et bilag (EHF, PDF) skal i utgangspunktet kunne slettes fra Bilagsmottaket, bortsett fra der “Tillatt bokføring før bilag er attestert/godkjent” er valgt under Regnskapsregler/ seksjon Attestering, da gjelder følgende.

 

Er bilaget (faktura) bokført, men avvises i attestering. Bilag trenger da å godkjennes i attesteringen. Deretter kan man reversere føringen. Det er ikke mulig å slette. Det er kun den med rettigheten “Bruker kan attestere for bedriften” som vil kunne reversere.

 

Har man derimot valgt å tillate attestering før bokføring, vil man fint kunne slette bilaget. Det vil da ligge i “ikke bokførte bilag”.

Hjelpesider til koronasituasjonen [1257]

Her er linken til hjelpesiden. På denne siden oppdaterer vi deg om situasjonen mm.

Lukking av åpne regnskapsperioder [1174]

Du kan lukke åpne perioder i regnskapet via Regnskap/Årsregnskap/ Regnskapsoversikt, og velge det året du vil lukke en periode i.

Huk av boksen rett under måneden du vil lukke og velg lagre. Denne perioden vil da bli stengt for fremtidige føringer. 

Det er greit å ta en sjekk før man gjør dette. Sjekk at alle bilag for perioden er ført, lønn er kjørt og banken er avstemt i den valgte perioden. I annenhver periode skal man også rapportere mva-melding og det er da hensiktsmessig å lukke perioder slik at ikke inn- og utgående-fakturaer havner i feil periode.

Hvordan laster jeg ned bankfiler til automatisk bankavstemming? [1164]

For å benytte automatisk bankavstemming i Tripletex må man selv laste ned kontoutskrifter fra den banken man benytter. Hvordan man laster ned disse filene avhenger av hva slags bank man benytter. På bankens hjemmeside eller i nettbank skal man finne informasjon om hvordan man laster ned kontoutskrifter. Hvis man har problemer med å finne denne informasjonen, så kan man ta kontakt med bankens kundeservice.

Det er viktig at filene som lastes ned, ikke endres eller lagres i et annet format før man laster de opp i Tripletex. Det kan også være lurt å lagre filene i en separat mappe på datamaskinen så man enkelt finner dem igjen.

Hva viser grafene på Tripletex-tavlen? [869]

Tripletex-tavla viser diagrammer for inntekter og kostnader samt en graf for driftsresultat.

Inntekter viser periodens utfakturerte inntekter eks. mva. Det er fakturadato, ikke forfallsdato eller betalingsdato, som er avgjørende for hvilken periode inntekten inkluderes i.

Kostnader viser periodens kostnader eks. mva. Det er fakturadato på leverandørfakturaene, ikke forfallsdato eller betalingsdato, som er avgjørende for hvilken periode kostnaden inkluderes i.

Driftsresultat viser summen av driftsinntektene minus driftskostnadene. Vær oppmerksom på at finansinntekter og finanskostnader ikke er med i driftsresultatet, så denne grafen viser ikke ordinært resultat før skatt. Du kan se ditt resultat før skattekostnad samt årsresultat ved å gå til "Regnskap/Resultatrapport".

Hvordan bokfører jeg utførsel av varer og tjenester? [841]

Utførsel som skal innberettes i post 8, baserer seg på fakturaen og ikke utførselsdeklarasjonen. Man skal altså ikke registrere utførselsdeklarasjonen via registreringsbildet for tolldeklarasjon. Man må benytte mva-status for "utførsel" på ordrelinje ved fakturering. Fakturaen vil da bokføres med den korrekte mva-koden (52). Man får opp valg for utførsel når man har aktivert "Har inntekter fra avgiftsfri utførsel av varer og tjenester" under "Regnskap/Innstillinger" og fanen "Mva-innstillinger".

Gjenutførsel er ikke en omsetning og skal heller ikke innberettes i post 8.

Hva betyr feilmeldingen "Post 17 overstiger summen av post 12 og 9 fordi inngående avgift er betalt ved innførsel."? [816]

Ny mva-melding – innførsels-mva

Før innsending av mva-meldingen er det viktig at man gjennomgår grunnlaget for postene. Trykker man på tallene i mva-meldingen vil man komme ned til bilagsnivå. Finner man bilag som er bokført med feil mva-kode, kan man endre bilaget.

Skatteetaten har lagt inn en kontroll ved innsendelse av mva-meldingen om at Innførsel av varer og tjenster (Post 9 og 12) stemmer med fradragsberettiget innførsels-mva (Post 17). For 15 % mva vil dette være post 10 og 18.
Dersom du har betalt mva ved innførsel, er det korrekt at du skal direkteføre dette, og da vil post 17 være større enn 9.

Eksempel:
Du har importert en vare fra utlandet i desember 2016 og fått faktura på innførsels-mva(25 %) i januar 2017.
Innførsels-mva betalt i januar direkteføres på konto 2713 med mva kode 14, og blir tatt med i post 17 på termin 1 2017.
Resterende varer som er importert i janaur og februar 2017, har du ikke betalt innførsels-mva på. Tolldeklarasjon er bokført, og både innførsels-mva (post 9) og fradrag for innførsels-mva (post 17) blir tatt med i mva-meldingen.

Sender du inn denne mva-meldingen uten kommentar, vil du på feilmeldingen «Post 17 overstiger summen av post 12 og 9 fordi inngående avgift er betalt ved innførsel».
Hvis mva-meldingen er korrekt, trenger du bare å skrive en kommentar i feltet  for tilleggsopplysninger/forklaring til avvik, f.eks: «Det er registrert direkteført, betalt innførsels-mva i perioden.» Deretter kan du sende inn mva-meldingen.

Hva er forskjell på "Prosjektstatus" og "Resultatrapport for prosjekter"? [811]

"Resultatrapport for prosjekter" viser kun faktiske bokførte inntekter og kostnader, mens "Prosjektstatus" viser en løpende oversikt over alle inntekter og kostnader knyttet til prosjektet, uavhengig av om disse er bokført eller ikke.

Hvordan bokfører jeg avskrivninger i Tripletex? [740]

Periodiske avskrivninger av driftsmidler kan bokføres på to måter -  via registrering av leverandørfaktura eller via et avansert bilag.

 

1. Leverandørfaktura

Velg  "Bilag/Nytt bilag/Leverandørfaktura (Enkel føring eller Detaljert føring)" i hovedmenyen. Fyll ut alle felter markert med stjerne og registrer periodiseringskonto.

Kostnadskonto = konto for avskrivinger, f.eks. konto 6017.

Periodiseringskonto = balansekonto for aktivering av driftsmiddelet, f.eks. 1250.

Startmåned definerer den første perioden for avskriving. Antall perioder definerer hvor mange måneder driftsmiddelet skal avskrives.

 

Hvis kontoen man ønsker å bruke mangler i nedtrekksmenyen, må man gå til "Regnskap/Innstillinger" i hovedmenyen. I fanen "Kontoplan" trykker man på "Detaljer" ved siden av kontoen man vil benytte. Huk av feltet “Vis i 'Registrer leverandørfaktura'”.

 

Når man bokfører denne leverandørfakturaen, vil avskrivingene bokføres automatisk for hele avskrivningsperioden.

 

2. Avansert bilag

Velg "Bilag/Nytt bilag/Avansert bilag" i hovedmenyen.

Klikk på knappen "Visningsvalg" og huk av for “Vis dato/beskrivelse per linje”.

Bokfør avskrivningene manuelt med én linje for hver periode. Sum per dato må balansere.

 

Nettlesere [674]

Internet Explorer vil fra 1. oktober ikke lenger støttes av Tripletex. Denne nettleseren støtter ikke moderne web-teknologi og vil ikke videreutvikles av Microsoft. Benytter du Internet Explorer i dag bør du bytte til en annen nettleser før 01/10/19.

Du kan lese mer om utfasingen av Internet Explorer i denne artikkelen fra Microsoft.

 

Vi anbefaler alle å ta i bruk moderne nettlesere som Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge, Opera eller Apple Safari.

Om du bruker en av nettleserene vi anbefaler, men fortsatt opplever problemer som for eksempel en tom side, kan løsningen være å slette nettleserdata.

Google Chrome:
Trykk på de tre prikkene øverst til høyre, gå til "Verktøy" og trykk på "Tøm logg".

Du kan laste ned nettleseren Chrome her.

Firefox:
Trykk på de tre strekene øverst til høyre, så på "Innstillinger" så trykker du på 'Personvern og sikkerhet'. Her trykker du på "Tøm data..." under Infokapsler og nettleserdata.

Du kan laste ned Firefox her.

Opera:
Trykk på "O"-ikonet øverst til venstre på siden, så til "Historikk", så trykker du på "Slett surferdata".

Du kan laste ned Opera her.

Edge:

Du kan laste ned Microsoft Edge her.

Hvordan oppretter jeg en egen fakturakonto for hver avdeling i selskapet? [672]

Man går til kontoplanen via «Regnskap/Innstillinger» i hovedmenyen og finner kontoen som benyttes som selskapets fakturakonto. Man klikker på «Detaljer» og velger «Opprett kopi» i menyen. Man skriver inn en nytt navn og nummer på kontoen. Når man har opprettet den nye kontoen, så huker man av for at kontoen er en fakturakonto og velger en avdeling i nedtrekksmenyen. Så lagrer man den nye kontoen.

Når den valgte avdelingen knyttes til en faktura, så vil fakturakontoen for avdelingen bli valgt automatisk.

Man kan følge denne oppskriften for hver avdeling i selskapet, og man kan også opprette en egen OCR-avtale (KID-nummer på faktura) for hver fakturakonto.

Under Regnskap/Innstillinger og betalingstyper finner man en oversikt over regnskapskontoer knyttet til de ulike betalingstypene.

Hvordan får jeg fjernet purregebyr og renter som ikke er betalt? [640]

Man går inn i «Faktura/Fakturaoversikt» i hovedmenyen, finner riktig faktura, klikker på «Detaljer» og velger «Betaling» i menyen. Så registrerer man betalingsform, dato, beløpet uten purregebyr og renter og klikker på «Betaling».

Så går man inn i fakturaoversikten igjen og huker av kun linjen med originalfakturaen og velger «Fjern fra listen» i menyen. Fakturabeløpet blir da lukket i regnskapet, og purregebyr og renter blir slettet.

Hvilke mva-typer spesifiserer ordrelinjer uten mva? [618]

I Tripletex finnes det tre ulike mva-typer som spesifiserer ordrelinjer uten mva:

"Ingen utgående avgift (innenfor avgiftsområdet)" (5)

"Ingen utgående avgift (utenfor avgiftsområdet)" (6) 

"Ingen avgiftsbehandling" (0).

Forskjellene mellom disse tre ligger i hvordan man skal rapportere tallene på RF-0002. (I Tripletex sender du inn denne oppgaven til Altinn via "Bilag/Mva-melding".) Omsetning med mva-type 5 blir lagt til i postene 1, 2 og 3, mens omsetning med mva-type 6 bare legges til i post 1.

Mva-type 0 betyr at Tripletex ikke rapporterer tallene fra RF-0002 i det hele tatt.

 

Hvorfor får jeg ikke rotert vedlegget til bilaget i bilagsmottaket? [603]

Hvis du bruker nettleseren Chrome, så må du øke bredden på visningsvinduet før du får rotert vedlegget. Sett musepekeren over venstre kant på vedlegget og dra kanten mot venstre. Når du har rotert vedlegget, kan du gjøre vedlegget mindre igjen.

Hvordan delkrediterer jeg en EHF-faktura? [596]

Man kan dessverre ikke delkreditere en EHF-faktura. Man må kreditere hele originalfakturaen og sende en ny faktura.

Hvorfor vises ikke avanserte bilag i prosjektets statusfane? [593]

Avanserte bilag påvirker kun prosjektets resultatrapport og ikke prosjektstatus. Hvis man ønsker å oppdatere prosjektstatus, så må man registrere en ordrelinje på prosjektet i tillegg til bilaget som føres.

Det er kun i skjermbildet "Enkel føring" og "Detaljert føring" man kan registrere ordrelinjer på prosjektet og dermed påvirke prosjektstatus.

IBAN- og SWIFT-nummer [588]

Ved utsendelse av EHF-fakturaer må IBAN- og SWIFT-nummeret ha korrekte formater. IBAN-nummeret er basert på en landskode, to kontrollsifre og ditt kontonummer i banken. IBAN-nummeret fungerer som et internasjonalt kontonummer ved betaling til og fra utlandet. IBAN-nummeret til din konto finner du i nettbanken eller ved å kontakte banken din.

IBAN-nummeret må registreres i Tripletex uten mellomrom og tegn. Eksempel: NO3211223344556

SWIFT-nummeret, også kalt BIC-kode, fungerer som en identifikator for banken man benytter. Dette nummeret kan bestå av både tall og bokstaver og ha åtte eller elleve tegn. De seks første tegnene er stort sett alltid bokstaver. Bankene har ofte informasjon om sitt SWIFT-nummer på nettsidene sine.

SWIFT-nummeret må registreres i Tripletex uten mellomrom og tegn: Eksempel: TESTNO22

IBAN og SWIFT registreres via "Selskap/Selskapsinformasjon" i hovedmenyen og avsnittet "Fakturakonto". Hvis man ønsker at IBAN/SWIFT alltid skal vises på fakturaer, huker man av for dette via "Faktura/Innstillinger" i hovedmenyen og avsnittet "Faktura-/Ordre-/tilbudsmal".

IBAN og SWIFT kan registreres på flere kontoer som ikke nødvendigvis er fakturakonto, men som man har bankavtale for. Dette gjøres også i detaljer på regnskapskontoen hvor bankkonto er registrert.

 

Jeg har utbetalt lønn i feil måned. Hvordan får jeg rettet opp dette i regnskapet? [535]

Man kan korrigere dette ved å opprette en ny lønnsutbetaling med minusbeløp i måneden som er feil. Pass på at du bruker de samme lønnsartene som på den originale lønnsutbetalingen. Så lukker man postene mot hverandre via "Regnskap/Reskontro for ansatte" i hovedmenyen.

Nå er lønnsutbetalingen reversert i regnskapet og man kan opprette en ny lønnsutbetaling i riktig måned.

Hvordan får jeg endret ebilagsadressen i bilagsmottaket til selskapets fakturaadresse? [522]

I utgangspunktet kan man ha hvilken som helst e-postadresse som mottakeradresse i bilagsmottaket, men man er da nødt til å endre oppsettet på egen server slik at e-postene, som sendes dit, automatisk blir videresendt til ebilagsserveren (@ebilag.com). Når dette er gjort, så kan man kontakte Tripletex Support og be dem legge inn den nye e-postadressen.

NB! Når den nye e-postadressen er registrert hos oss, så kan man ikke sende fakturaer inn til den gamle ebilagsadressen.

Hvorfor får jeg ikke med alle posteringene på utskrift av hovedbok? [507]

I utgangspunktet vises det kun 500 posteringer i hovedboken. Hvis man vil øke antallet posteringer, så må man klikke på knappen "Flere valg", endre "Maks antall posteringer" i filtreringsmenyen og klikke på "Oppfrisk".

Hvordan får jeg ført et bilag datert før åpningsbalansen i Tripletex? [495]

Den første manuelle åpningsbalansen låser regnskapet før bilagsdatoen. Det er dermed ikke mulig å føre bilag i Tripletex som er datert før åpningsbalansen.

Hvis man har registrert en åpningsbalanse midt i året og vil føre et bilag før åpningsbalansen, så må man enten korrigere det på åpningsbalansen (hvis man ikke har ført noe i ettertid) eller slette åpningsbalansen og registrere en ny åpningsbalanse datert før datoen på bilaget man vil registrere.

 

Hvordan fungerer betalingstyper? [490]

En betalingstype avgjør hvordan en betaling bokføres i Tripletex. En betaling kan føres mot en regnskapskonto (typisk en balansekonto) eller en reskontro (kunde eller leverandør). Betalingstypene registreres ved å gå inn i "Regnskap/Innstillinger" i hovedmenyen og velge "Betalingstyper" i undermenyen.

Innbetalinger, som føres mot kundereskontro, vil bli liggende som åpne poster i "Faktura/Fakturaoversikt" og i "Regnskap/Reskontro for kunder". Hvis pengene mottas fra en tredjepart, som f.eks. et kredittkortselskap (Visa, Klarna, MasterCard, DIBS) på et senere tidspunkt, så må det registreres et oppgjørsbilag via "Bilag/Nytt bilag/Avansert bilag". De åpne postene lukkes enten i "Faktura/Fakturaoversikt" eller i "Regnskap/Reskontro for kunder". Hvis du er usikker på hvordan oppgjørsbilaget skal bokføres, så ta kontakt med din regnskapsfører.

Utbetalinger, som føres mot leverandørreskontro, vil bli liggende som åpne poster i "Regnskap/Reskontro for leverandører". Hvis pengene betales med kredittkort (f.eks. Visa eller MasterCard), så må det registreres et oppgjørsbilag via "Bilag/Nytt bilag/Avansert bilag". De åpne postene lukkes i "Regnskap/Reskontro for leverandører". Hvis du er usikker på hvordan oppgjørsbilaget skal bokføres, så ta kontakt med din regnskapsfører. 

Hvordan endrer jeg skattetrekkskonto? [489]

I "Regnskap/Innstillinger/" i hovedmenyen og fanen "Regnskapsregler" velger man hvilken bankkonto som benyttes som skattetrekkskonto. Se avsnittet "Eiendeler" og feltet "Bankinnskudd for skattetrekk".

Hvorfor mangler det regnskapskontoer i kontolisten? [484]

Inaktiverte regnskapskontoer vises ikke i kontolisten. Man aktiverer kontoer via "Regnskap/Innstillinger" i hovedmenyen. 

Hvordan ser jeg omsetning for en avdeling? [483]

Omsetning for en avdeling ser man i regnskapsrapporten resultatrapport via "Regnskap/Resultatrapport" i hovedmenyen. Klikk på knappen "Flere valg" og velg en avdeling fra nedtrekksmenyen. Hvis du ikke har tilgang til regnskapsmodulen, så må du ta kontakt med salg@tripletex.no.

 

 

Jeg ønsker ikke at bilag som føres mot prosjekt skal attesteres av prosjektleder. Er det mulig å ta bort denne funksjonaliteten? [481]

Det er en selskapsinnstilling som avgjør om bilag som føres mot prosjekt, automatisk skal sendes til prosjektleder for attestering. Du kan endre dette ved å fjerne haken for "Attestering på prosjektnivå" under Regnskapsinnstillinger/Regnskapsregler seksjon Attestering.

Hvorfor endrer ikke mva-satsen seg på produktet når jeg endrer mva-satsen på regnskapskontoen? [480]

Mva-satsen låser seg på produktet når man velger en regnskapskonto. Men det er mulig å oppdatere mva-satsen på produktet hvis man har endret mva-satsen manuelt på regnskapskontoen. Man velger «Produkt/Produkter» i hovedmenyen og klikker på «Detaljer» på ved siden av produktet. Så velger man en annen regnskapskonto, lagrer og så bytter man tilbake til den riktige regnskapskontoen igjen og lagrer. Da skal mva-satsen være oppdatert. 

Hvorfor mottar jeg ikke EHF-fakturaer som sendes til firmaet? [464]

Alle selskaper må være registrert i ELMA-registeret for å motta EHF-fakturaer. Man kan gå inn på http://vefa.difi.no/smp/ og taste inn selskapets organisasjonsnummer for å se om man er registrert i ELMA.

Hvis man er korrekt registrert i ELMA og fremdeles ikke mottar en EHF-faktura, så må man kontakte leverandøren, som sendte fakturaen, og be dem kontrollere at EHF-fakturaen er korrekt.

Tips: Man kan også selv kontrollere at innholdet i EHF-fakturaen er korrekt. I bilagsmottaket kan du laste ned xml-filen som sendes med fakturaen. Klikk på "Last ned"-knappen, høyreklikk på den nedlastede filen og velg "Vis i mappe". Så åpner du filen i et redigerbart program, f.eks. Notepad og markerer hele teksten (Ctrl + A). Så går du inn på følgende side - http://validator.vefa.difi.no/validation.jsp  Her limer du inn hele teksten i feltet "Paste XML data" og klikker på "Validate XML". Hvis filen inneholder feil, så vil de nå vises nederst i bildet.

Hvorfor er ikke lagerbeholdningen korrekt når jeg oppretter en ordre? [461]

Lagerbeholdningen i ordrelinjene tar bare med lagertransaksjoner opp til dagens dato (ikke til og med dagens dato). For å se lagerbeholdning også med fremtidige lagertransaksjoner, så må man velge "Produkt/Lagerbeholdning" i hovedmenyen.

Noen produkter kommer ikke opp i lista ved vareopptelling. Hvorfor ikke? [459]

Alle produkter, som er markert som lagervare, vil bli med i vareopptellinger. Hvis et produkt ikke er markert som lagervare, så vil det ikke bli med i vareopptellinger. Hvis man vil markere et produkt som lagervare, så må man gå inn i produktdetaljene og huke av boksen "Lagervare".

Jeg har attestert bilaget, men glemt å legge til et vedlegg. Hva gjør jeg? [451]

Når et bilag attesteres, så låses vedleggsfanen. Man kan derfor ikke legge til eller fjerne vedlegg. Hvis man har glemt å legge til et vedlegg eller vil fjerne et vedlegg som alt er lagt til, så må man avvise attesteringen og attestere bilaget på nytt.

Klikk på «Detaljer» på bilaget og velg «Attestering» i sidemenyen. Velg «avvist», legg inn en kommentar og velg «Utfør». Bilaget vil da havne i bilagsmottaket igjen. Hvis man klikker på «Detaljer» på bilaget, så kan man nå legge til eller fjerne vedlegg via vedleggsfanen. Så velger man «Attestering» i sidemenyen og godkjenner attesteringen på nytt. Bilaget forsvinner da fra bilagsmottaket, men man kan finne det i bilagsoversikten.

Hvordan sammenligner jeg fjorårets regnskapsår med det nye regnskapsåret i Tripletex? [449]

Hvis man har opprettet en ny konto i Tripletex og ønsker å sammenligne regnskapstallene med fjorårets regnskapsår, så kan man opprette en historisk balanse via "Regnskap/Årsregnskap" i hovedmenyen. Du kan lese mer om dette i artikkelen om historisk balanse.

Hvorfor får jeg to kopier av fakturaen inn i Bilagsmottaket? [447]

Dette skyldes vanligvis at man sender en faktura mellom to Tripletex-kontoer og bruker adressen for elektroniske bilag som mottaker. Hvis man i tillegg sender fakturaen som vedlegg, så vil den komme to ganger inn til bilagsmottaket.

Den ene fakturaen er PDF-vedlegget som blir lastet ned, og den andre kopien legges til  fordi systemet oppdager at dette er en "intern" faktura og legger en ferdig utfylt kopi av fakturaen i bilagsmottaket.

Hvordan føres mva ved kjøp av tjenester fra utlandet? [442]

Det er egne mva-koder for kjøp av tjenester fra utlandet. For å aktivere disse må man velge "Har kostnader fra kjøp av tjenester fra utlandet" under Regnskaå/Innstillinger og Mva-innstillinger. Når man nå registrerer en leverandørfaktura, kan man velge mva-kode 86, 87, 88 og 89 avhengig av om det er med eller uten fradrag. 

Les mer om mva-kodene her

Jeg har ført mot en konto i 2700-serien, men hvorfor kommer ikke postene med på mva-meldingen? [441]

I Tripletex styres koblingen til omsetningsoppgaven med mva-koder. Hvis det ikke er valgt en mva-kode, det vil si at mva-koden er satt til "0: Ingen avgiftsbehandling", så vil ikke posten påvirke mva-meldingen uansett hvilken konto den er ført mot. Dette er forskjellig fra enkelte andre regnskapsystemer hvor føring mot enkelte kontoer i 2700-serien automatisk påvirker mva-meldingen.

Jeg bruker direkte remittering. Hvorfor får ikke leverandørene mine melding om innbetaling? [420]

Dette er et problem som kan forekomme når man bruker direkte remittering til å betale regninger uten KID-nummer. Spesifikasjonen til Nets for direkte remittering definerer flere betalingstyper, blant annet:

02 - Overførsler til konto u/melding

03 - Overførsel m/melding til betalingsmottaker

12 - Overførsel m/KID til betalingsmottaker

Betalingstype 03 medfører at det sendes brev til mottakeren med informasjon om overføringen. Dessverre priser bankene dette mye høyere enn de andre betalingstypene. Tripletex støtter derfor ikke betalingstype 03, men bruker utelukkende betalingstype 02 og 12 avhengig av om det er angitt et KID-nummer eller ikke.

Hvis leverandøren ikke støtter betaling med KID-nummer, vil meldingsteksten som angis i Tripletex komme fram på mottakerens kontoutskrift.

Hvorfor må jeg fylle inn en kommentar i mva-meldingen? [410]

Altinn krever at man legger inn en kommentar i mva-meldingen i følgende tilfeller:

 • Hvis skjemaet inneholder negative tall.
 • Hvis selskapet har omsetning utenfor mva-loven.

Hvordan kan jeg direkteføre mva? [408]

Direkteføring av inngående mva er, fra 2017 og innføring av ny mva-melding, ikke mulig. 

Her er en oversikt over de systemdefinerte mva-kodene i Tripletex.

Det er mva-kodene som avgjør plassering i mva-meldingen. Man må altså bokføre mva-grunnlaget med riktig mva-kode. 

 

Det er kun én mva-kode som viser til post 14 i mva-meldigen (Fradragsberettiget innenlands inngående avgift 25 %) og det er mva-kode 1.

Det er altså ikke mulig å direkteføre MVA på konto 2710. 

 

Det man må gjøre er å føre på en kostnadskonto (feks 6790) begge veier, slik at man sitter igjen med kun mva-beløpet. Altså:

- Debet kostnadskonto med bruttobeløpet og mva-kode 1

- Kredit samme kostnadskonto med nettobeløpet og ingen mva-kode

- Da vil kun mva-beløpet gjenstå og kan betales, legge seg på 2710 samt i post 14 i mva-meldingen.

 

Eksempel: 250,- i mva. Dette gir følgende føring:

-          1250,- debet på konto 6790 med mva-kode 1

-          1000,- kredit på konto 6790 uten mva-kode

-          250,- gjenstår da som kan betales. Beløpet legger seg på konto 2710 og i post 14 i mva-melding

 

 

Jeg får opp en valideringsfeil når jeg skal registrere et avansert bilag? Hvorfor skjer dette? [407]

Avanserte bilag må balansere på dato. Valideringsfeilen inntreffer oftest fordi debet- og kreditposteringene ikke går i null på den registrerte datoen.

Hvis man har mange posteringer på samme bilag, så kan det være enklere å finne feilen om man splitter føringene på flere bilag.

Er det mulig å eksportere bilag med prosjekt- og/eller avdelingsnummer? [403]

For å få eksportert bilag med avdelingsnummer så må avdelingsregnskap være aktivert. Velg "Regnskap/Innstillinger" i hovedmenyen og "Regnskapsregler" i undermenyen. I avsnittet "Moduler" krysser man av for "Avdelingsregnskap".  Avdelingene administreres via menyvalget "Selskap" i hovedmenyen. Avdelingsnummeret i det eksterne regnskapsystemet registreres i feltet "Eksternt regnskapsnummer" på avdelingen.

For å få eksportert bilag med prosjektnummer så må prosjektregnskap være aktivert. Velg "Regnskap/Innstillinger" i hovedmenyen og "Regnskapsregler" i undermenyen. I avsnittet "Moduler" krysser man av for "Prosjektregnskap".  Prosjektene administreres via menyvalget "Prosjekt" i hovedmenyen. Prosjektnummeret i det eksterne regnskapsystemet registreres i feltet "Eksternt regnskapsnummer" på prosjektet. Ordrer må være knyttet til et prosjekt hvis fakturabilaget skal føres mot prosjektet i regnskapet.

Ta kontakt med salg@tripletex.no hvis du ikke har tilgang til prosjektmodulen.

Er det mulig å føre resultatbudsjett kun for hele år uten å måtte føre for hver måned? [402]

Legg inn tallene i januar måned og trykk på "Fordel budsjettet likt per måned". 

Hvordan får jeg bilagsført en purring i meldingsoversikten? [382]

Purringer og betalingspåminnelser er varsler og ikke nye fakturaer. Man må derfor bilagsføre den originale fakturaen og legge purregebyr og renter til dette bilaget. Husk å fordele beløpet slik at renter og gebyrer blir ført mot riktig regnskapskonto. Som dokumentasjon bør purringen legges til som vedlegg. Det er ikke mulig å koble purringen til fakturabilaget fra meldingsoversikten, så man må derfor lagre dokumentet lokalt på datamaskinen og laste opp dokumentet via fanen "Vedlegg".

Hva regnes som "Annet salg"? [374]

Annet salg viser sum ordrelinjer uten produkt, altså uspesifisert salg.

NB! Krediterte ordrelinjer fakturert før april 2013 regnes som annet salg.

Hvordan fungerer importfunksjonen når jeg skal registrere en åpningsbalanse? [368]

Åpningsbalansen må opprettes først for å få opp importvalget i menyen. Når man så velger «Import» fra menyen i åpningsbalansen, så må man først ha opprettet kundene, leverandørene og de ansatte i Tripletex. Deretter kan man velge å importere åpne poster fra kunder, leverandører og ansatte. I en gyldig åpningsbalanse må kontrollsummen være null.

NB! Support, som vedrører import av data, inngår ikke i den vanlige supporttjenesten. Hvis du ønsker hjelp av våre utviklere, så ta kontakt med kundeservice. Egne priser gjelder for teknisk support. 

Hvor finner jeg kontospesifikasjon med mva-koder? [354]

Man kan se en oversikt over omsetning fordelt på kontoer og mva-koder på side tre av bilaget for mva-meldingen. Man går inn i "Bilag/Mva-melding" i hovedmenyen, velger riktig termin med piltastene og klikker på "Vis". Man kan også finne bilaget via "Bilag/Bilagsoversikt" i hovedmenyen. Klikk på den knappen ved siden av periode og velg "Mva-melding" i nedtrekksmenyen for bilagstyper. Finn bilaget for riktig omsetningsoppgave og klikk på "Vis".

Hvordan kan jeg se når postene ble lukket i kundereskontro? [318]

Hvis en post er lukket i kundereskontroen, så kan man holde musepekeren over krysset i kolonnen "Lukket". Da kan man se når posten ble lukket og hvem som har lukket den.

Jeg har ved en feiltakelse fakturert kunden uten mva. Hvordan fakturerer jeg mva-beløpet? [269]

Hvis kunden har betalt fakturaen, og man vil sende en faktura med bare mva-beløpet, så oppretter man en ny faktura med to ordrelinjer. I den ene ordrelinjen skriver man inn hele originalfakturaen med mva, i den andre skriver man inn originalfakturaen uten mva som et minusbeløp. Da  står man igjen med kun mva-beløpet på fakturaen.

Hvordan får jeg inntektsført et produkt fra nettbutikken på en egen regnskapskonto i Tripletex? [249]

Først må man opprette en egen regnskapskonto med riktig mva-kode i Tripletex. Hvis man har regnskapsmodulen i Tripletex, så kan man opprette en ny regnskapskonto via "Regnskap/Innstillinger" i hovedmenyen.

Så oppretter man et nytt produkt i "Produkt/Nytt produkt" i hovedmenyen. Man skriver inn et navn og et produktnummer og velger den regnskapskontoen som man har opprettet. 

Så oppretter man det samme produktet i nettbutikken. Man må bruke samme navn og produktnummer her som i Tripletex. Det er viktig at mva-kode i nettbutikk og i Tripletex er den samme. Hvis man benytter en annen mva-kode i nettbutikken, så vil Tripletex automatisk velge standardkonto som regnskapskonto.

Hvis du vil ha regnskapsmodulen i din konto kan du aktivere dette via "Selskap/Vår Kundeside" i hovedmenyen.

Er det mulig kun å se bilag som ikke er ført mot prosjekt? [248]

Hvis man går inn i "Regnskap/Hovedbok" i hovedmenyen og klikker på knappen "Flere valg", så får man opp en filtreringsmeny. Her kan man velge "(Ikke ført mot prosjekt)" i nedtrekksmenyen ved siden av "Prosjekt". Da vises kun posteringer som ikke er ført mot prosjekt.

Hvilke årsoppgjørsprogrammer er integrert med Tripletex? [199]

Tripletex er integrert med følgende programmer:

 • Finale
 • Maestro
 • Total
 • Wolters Kluwer (Akelius)
 • Cantor

 

Denne integrasjonen settes opp i årsavslutningsprogrammene.

Er det mulig å levere omsetningsoppgaven uten å avstemme banken? [194]

Hvis man ønsker å levere omsetningsoppgaven uten å avstemme banken, så må man endre oppsettet på bankkontoene i regnskapet. Åpne kontodetaljene via "Regnskap/Innstillinger" i hovedmenyen. Fjern krysset "Krever avstemming".

Hvor finner jeg grunnlaget for mva-meldingen? [193]

Åpne mva-meldingen via "Bilag/Mva-melding" i hovedmenyen. Trykk på knappen "Vis bilag". Grunnlaget for omsetningsoppgaven finnes på side 2 og utover.

Hvordan registrerer jeg en tilleggsoppgave for mva? [188]

Hvis mva-meldingen er sendt, og man må levere en tilleggsoppgave, så kan man åpne regnskapet for nye mva-posteringer via "Bilag/Mva-melding" i hovedmenyen. Gå inn på "Detaljer" på mva-meldingen og klikk på "Tilleggsoppgave" i menyen nederst på siden. Da vil terminen åpnes for registrering av nye mva-posteringer.

Se hvordan man sender inn oppgaver til Altinn i artikkelen "Innsending av skjemaer til Altinn".

Hvilken kolonne angir beskrivelse ved import av Mamutbilag (GBAT10)? [180]

Beskrivelsen spesifiseres i kolonne nr. 21, "Beskrivelse hovedbok".

Hvordan registrerer jeg en mva-melding i Tripletex? [179]

Bilag for mva-meldingen opprettes via "Bilag/Mva-melding" i hovedmenyen. Velg ønsket termin, klikk på "Oppfrisk" og så på knappen "Opprett bilag" for å opprette bilaget. Hvis bilaget er opprettet tidligere, så vises bilaget i avsnittet "Eksisterende bilag". Man åpner bilagsdetaljene ved å trykke på "Detaljer".

Grunnlaget for mva-meldingen vises ved å trykke på knappen "Vis bilag". NB! Kun posteringer der en mva-kode er valgt danner grunnlaget for mva-meldingen. 

Regnskapet låses for mva-posteringer når mva-meldingen opprettes. Hvis man ønsker gjøre endringer i regnskapet før mva-meldingen sendes til Altinn, kan man enten slette eller reversere bilaget og opprette mva-meldingen på nytt.

Hvis mva-meldingen er levert, og man må levere en tilleggsoppgave, kan man åpne regnskapet for nye mva-posteringer via "Bilag/Mva-melding" i hovedmenyen. Gå inn på "Detaljer" på mva-meldingen og klikk på "Tilleggsoppgave" i menyen nederst på siden. Da vil terminen åpnes for registrering av nye mva-posteringer.

Se hvordan man sender inn oppgaver til Altinn i artikkelen "Innsending av skjemaer til Altinn".

Ved import av en Mamut-fil (GBAT10), vises følgende feilmelding: "Mva-koden finnes ikke." Hva gjør jeg? [176]

Mva-koden er spesifisert i kolonne nr. 8 i importfilen. I og med at Tripletex har sine egne mva-koder, må alle mva-kodene i importfilen mappes mot tilsvarende mva-koder i Tripletex. Mappingen registreres i avsnittet "Mva-innstillinger".

Hvordan bokfører jeg mva (direktepostert mva)? [172]

Mva bokføres automatisk når man spesifiserer posteringer med en mva-kode. Kun posteringer med mva-kode inkluderes på omsetningsoppgaven.
Oversikt over mva-koder i systemet finner man her: https://tripletex.no/execute/docViewer?articleId=743&language=0
For direkteføring av betalt innførsels-mva kan mva-kode 14 og 15 brukes (hhv konto 2713 og 2714)

 

Det er ikke mulig å direkteføre mva på konto 2710. Det er kun 1 mva-kode i SAF-t-formatet som viser til post 14 i MVA-meldingen. (Fradragsberettiget innenlands inngående avgift 25 %)

Det man må gjøre er å føre på en kostnadskonto (feks 6790) begge veier, slik at man sitter igjen med kun mva-beløpet. Altså:

- Debet kostnadskonto med bruttobeløpet og mva-kode 1

- Kredit samme kostnadskonto med nettobeløpet og ingen mva-kode

- Da vil kun mva-beløpet gjenstå og kan betales, havne på 2710 samt korrekt i mva-meldingen.

Hvordan lukker jeg to posteringer med ulik valuta? [171]

Posteringer, som skal lukkes, må være registrert med samme valuta. Hvis man har to posteringer med forskjellig valuta, må man registrere et bilag som overfører den ene posteringen til den andre posteringens valuta. 

Eksempel med to posteringer med forskjellig valuta:

Debet: 1000 NOK

Kredit: -1000 NOK, -8000 EUR

Debetposteringen korrigeres ved å opprette et bilag via "Bilag/Nytt bilag/Avansert bilag" i hovedmenyen:

Debet: 1000 NOK, 8000 EUR

Kredit: -1000 NOK

NOK- og EUR-posteringene kan nå lukkes:

Debet: 1000 NOK, 8000 EUR

Kredit: -1000 NOK, -8000 EUR 

Debet: 1000 NOK

Kredit: -1000 NOK

Hvordan registrerer jeg tilbakebetaling av mva? [169]

Tilbakebetaling av merverdiavgift registreres via "Bilag/Mva-melding" i hovedmenyen. Man velger ønsket termin og registrerer betalingen med negativt fortegn.

Jeg har registrert en leverandørfaktura som "ikke betalt". Hvordan registrerer jeg betalingen i ettertid? [147]

Søk opp bilaget via "Bilag/Bilagsoversikt", åpne bilagsdetaljene ved å klikke på "Detaljer" og velg "Registrer betaling" i menyen.

Man kan også registrere betalingen manuelt via "Bilag/Nytt bilag/Avansert bilag". Leverandørposteringene lukkes via "Regnskap/Reskontro for leverandører" i hovedmenyen. Velg funksjonen "Lukk poster".

Påvirker registrering av inntekt rapporten "Salg per produkt"? [133]

Nei. Rapporten "Produkt/Salg per produkt" i hovedmenyen er basert på ordrelinjene som er registrert på utgående fakturaer. Bilag der man registrerer inntekt påvirker ikke salg per produkt.

Tallene i Næringsoppgave 1 er feil. Hva kan være årsaken? [127]

Næringsoppgave 1 er basert på alle regnskapskontoer som er registrert med en post i næringsoppgaven. Se "Regnskap/Innstillinger". Hvis du mener at tallene ikke stemmer, så må du avstemme alle regnskapskontoene som er knyttet mot de aktuelle postene. En vanlig feil er at en regnskapskonto er registrert mot feil post i næringsoppgaven.

NB. Ren regnskapsteknisk support inngår ikke i vår supporttjeneste. Hvis du trenger hjelp, så kan du kontakte en av våre partnere innen regnskap. Se hjemmesiden vår for kontaktinformasjon.

 

 

Ved fakturering ønsker jeg å føre inntekten mot prosjektleder eller kundeansvarlig i regnskapet. Er dette mulig? [121]

Ved å gå inn på "Regnskap/Innstillinger" i hovedmenyen og "Regnskapsregler" i undermenyen kan man velge om inntekten skal føres mot prosjektleder eller kundeansvarlig (under avsnittet "Ansattregnskap). Opsjonen gjelder for alle prosjekt/ordre.

Hvordan lukker jeg åpne poster i regnskapet? [120]

I følgende skjermbilder kan åpne poster lukkes mot hverandre ved å klikke på "Lukk poster" (eller "Fjern fra listen") i sidemenyen:

 • Faktura/Fakturaoversikt
 • Regnskap/Reskontro for kunder
 • Regnskap/Reskontro for leverandører
 • Regnskap/Reskontro for ansatte
NB! Postene må gå i null for hver valuta som er benyttet.

Hvordan oppdaterer man lagerstatusen? [118]

Lagerstatusen oppdateres ved å opprette en lagerkorreksjon. Hvis produktene kun skal føres ut av lageret, så velger man "Ikke valgt" i "Til lager".

Hvorfor vises feilmeldingen "Regnskapet er låst for mva-posteringer" ved føring av bilag? [115]

Feilmeldingen betyr at mva-oppgaven er registrert for perioden. Regnskapet er derfor låst for mva-posteringer. Man kan åpne regnskapet for nye mva-posteringer via "Bilag/Mva-melding" i hovedmenyen. Gå inn på "Detaljer" på mva-meldingen og klikk på "Tilleggsoppgave" i menyen. Da vil terminen åpnes for registrering av nye mva-posteringer.

Hvordan gir jeg en ansatt tilgang til bilagsmottaket? [114]

Gå inn i den ansattes brukerdetaljer og velg fanen "Brukertilgang". I avsnittet "Bilag" huker man av boksen "Tilgang til bilagsmottak", og i avsnittet "Kunde/leverandør" huker man av boksen "Tilgang til kunde- og leverandørinformasjon". Grunnen til at den ansatte også må ha tilgang til kunde- og leverandørinformasjon, er at den ansatte får tilgangen til å registrere, men ikke bilagsføre, leverandørfakturaer.

Hvilken regnskapsrapport viser resultat etter skatt? [113]

Rapporten "Regnskap/Resultatrapport" viser resultat før og etter skatt.

Hvorfor må jeg velge ansatt når jeg posterer mot konto 2910? [112]

Konto 2910 er standardkonto for ansattreskontro. Denne kontoen krever at ansatt spesifiseres når man registrerer posteringer. Ved å velge "Regnskap/Innstillinger" i hovedmenyen og "Regnskapsregler" i undermenyen administrerer man hvilken konto som fungerer som ansattreskontro. Ansattreskontroen brukes når man oppretter lønnsbilag.

Hvis man ønsker å endre regnskapskonto for ansattreskontro, så anbefaler vi at man endrer nummeret på kontoen i stedet for å bytte konto. Da unngår man at ansattregnskapet blir feil.

Hvordan retter jeg på et bilag som er ført feil? [111]

Hvis ikke bilaget lar deg endre, så må feilføringen korrigeres ved å opprette et nytt bilag. 

NB. Ren regnskapsteknisk support inngår ikke i vår supporttjeneste. Vi anbefaler at du tar opp slike spørsmål med en regnskapsfører. Du kan eventuelt kontakte en av våre partnere innen regnskap. Se hjemmesiden vår for kontaktinformasjon.

 

 

Hvorfor får jeg ikke endret merverdiavgiftssats ved føring av bilag? [107]

Man får ikke endret merverdiavgiftssats hvis regnskapskontoen er låst til en bestemt merverdiavgiftssats. Vanligvis er merverdiavgiftssats låst for alle inntektskontoer (nummerserie 3000).

Hvordan fører jeg forholdsmessig mva? [104]

Hvis selskapet har omsetning som er innenfor og utenfor mva-loven, vil det utløse forholdsmessig fradrag for inngående mva. Via "Regnskap/Innstillinger/Mva-innstillinger" i hovedmenyen oppretter man mva-koder som brukes for å registrere forholdsmessig mva. Se avsnittet "Forholdsmessig mva". Legg til ny rad, og spesifiser nummer (må være unik), mva-kode (inngående mva) og grunnlagsprosent. Hvis man setter grunnlagsprosenten til 60 prosent, så vil det si at selskapet skal ha fradrag for 60 prosent av inngående avgift på denne mva-koden.

Ved bilagsføring velger man regnskapskonto og mva-koden for forholdsmessig mva.

Vi har byttet bank og fått nytt kontonummer. Hvordan endrer jeg dette i Tripletex? [103]

Hvis du har tilgang til regnskapsmodulen, så må du opprette en ny regnskapskonto for å legge inn nytt (nye) kontonummer. Dette gjøres via "Regnskap/Innstillinger" i hovedmenyen. Velg "Ny konto" i undermenyen eller gå inn på en eksisterende konto og velg "Opprett kopi". 

Ved endringer og oppretting av nye betalingstyper anbefaler vi å kontrollere valgene via Regnskap/Innstillinger og betalingstyper.

I Tripletex kan man kun ha en fakturakonto i samme valuta med mindre man har avdelingsregnskap. Når man huker av for fakturakonto på ny bankkonto vil denne kontoen fremkomme som innbetalingskonto på nye ordre / fakturaer. 

 

Ved bankbytte vil det evt. også være aktuelt å endre kontonummer for skattetrekk. Ny skattetrekkskonto endres under “Regnskap/Innstillinger og fanen Regnskapsregler > konteringsregler > bankinnskudd for skattetrekk. 

 

Bankavtaler

Hvis man benytter bankintegrasjon via Autopay kan man ha flere aktive bankavtaler på samme tid, også med ulike banker. 

 

Les mer om bankintegrasjon via AutoPay her.

 

Tilbyr Tripletex regnskapssupport? [100]

Ren regnskapsteknisk support inngår ikke i vår supporttjeneste. Hvis du trenger hjelp, så kan du kontakte en av våre partnere innen regnskap. Gå inn på hjemmesiden vår for kontaktinformasjon.

 
 

Tilbyr Tripletex en løsning for mobiltelefon? [99]

Ja, alle sidene i Tripletex-løsningen er tilpasset mobiltelefonen.

Vi har i tillegg en egen app for timeføring og lønnslipp

AppStore

Google Play

Hvorfor inkluderer saldobalansen tall fra det forrige regnskapsåret? [98]

Saldobalansen inkluderer tall fra fjorårets regnskap fordi fjorårets regnskap ikke er avsluttet.

Jeg har problemer med visning av PDF-dokumenter. Hva gjør jeg? [96]

Tripletex støtter de aller fleste PDF-lesere for visning av PDF-dokumenter. Hvis du alikevel har problemer med visning av PDF-dokumenter i løsningen, så kan du prøve en annen nettleser og se om det samme problemet oppstår der, eller du kan prøve å installere Adobe Reader.

Hvis du fortsatt har problemer med PDF-dokumenter, så kan du prøve å slette midlertidige internettfiler og informasjonskapsler i nettleseren din. Se hvordan du gjør det via disse lenkene.

Chrome:

https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=no

 

Safari:

http://help.apple.com/safari/mac/9.0/#/sfri11471

 

Internet Explorer:

Se under “Sider vises ikke riktig eller er tomme”

http://windows.microsoft.com/nb-no/internet-explorer/ie-crashes-stops-working#ie=ie-11

 

Firefox:

https://support.mozilla.org/no/kb/slett-informasjonskapsler-fjerne-informasjon-netts

 

Opera:

Gå til Opera/Flere verktøy og velg «Slett surfedata».

Hvorfor får jeg feilmeldingen "Ugyldig filformat (application/octet-stream)" når jeg sender inn PDF-dokumenter til bilagsmottaket? [92]

Filformatet "application/octet-stream" er ikke et gyldig format for PDF-dokumenter. Tripletex klarer derfor ikke å importere dokumentet. Korrekt filtype for PDF-dokumenter er "application/pdf".

Årsaken til dette kan skyldes en feil/svakhet i e-postprogrammet/skanneren du benytter.

Vi har opplevd at filnavnet inneholder tegn som gjør at e-postprogrammet ikke forstår at filen er et PDF-dokument. Løsningen er da å endre navnet på dokumentet til for eksempel test.pdf.

Hvordan får jeg gjenåpnet en lukket regnskapsperiode? [91]

Man velger riktig årsregnskap via "Regnskap" i hovedmenyen. Der velger man "Periode gjenåpnet" for riktig periode.

Hvis det er en godkjent bankutskrift, som sperrer for nye posteringer, må man i tillegg avgodkjenne alle bankavstemminger tilbake til den ønskede perioden.

Hvis man har registrert omsetningsoppgave for perioden, så må man gå inn på "Detaljer" på omsetningsoppgaven og klikke på "Tilleggsoppgave" i menyen nederst i skjermbildet. Da vil mva-terminen åpnes for registrering av nye mva-posteringer. Hvis omsetningsoppgaven har blitt opprettet ved en feiltakelse, må oppgaven slettes eller eventuelt reverseres.

NB. Har man lukket perioder i påfølgende år, må også disse gjenåpnes.

Hvorfor får jeg ikke endret merverdiavgiftssatsen på en regnskapskonto? [89]

Merverdiavgiftssatsen på en regnskapskonto kan ikke endres i følgende tilfeller:

 • Kontoen er en inntektskonto og det er postert mot kontoen. Tripletex tillater ikke at man posterer med flere merverdiavgiftssatser mot samme inntektskonto. Dette gjelder også om man har ulike fritak for merverdiavgift (f.eks. innenfor og utenfor avgiftsområdet). Disse kan ikke blandes.
 • Kontoen er knyttet til en regnskapsregel. Gå inn i "Regnskap/Innstillinger" i hovedmenyen og velg "Regnskapsregler" i undermenyen.

Kan jeg oppdatere kostpris på varer som alt er solgt? [75]

Først må man oppdatere kostprisen via produktets detaljside. Så går man inn på "Produkt/Lagerrapport" i hovedmenyen og klikker på "Oppdater kostpris fra produkt".

Er det en enkel måte å redusere antall kontoer i kontoplanen? [72]

Gå inn på "Regnskap/Regnskapsinnstillinger" i hovedmenyen og "Kontoplan" i undermenyen. Huk av boksen "Tillat redigering". Kryss av for "Inaktiv" på kontoene du ikke ønsker å bruke.

Kan jeg betale en faktura fra en utenlandsk leverandør med direkte remittering? [70]

Nei, men mulig via direkte bankintegrasjon.

Hvorfor får jeg ikke ført posteringer på ulike datoer i avansert bilag? [69]

Det er mulig å føre posteringer på forskjellige datoer, men bilaget må balansere (summen må være null) på hver dato.

Jeg vil registrere omsetningsoppgaven én gang i året i stedet for seks. Hvordan endrer jeg dette? [67]

Gå inn på "Regnskap/Innstillinger" i hovedmenyen og velg "Regnskapsregler" i undermenyen. Gå til avsnittet "Omsetningsoppgave" og endre periode.

Hvordan knytter jeg et innskannet dokument til et bilag? [38]

Klikk på "Detaljer" via "Bilag/Bilagsoversikt" i hovedmenyen. Åpne fanen "Vedlegg". Her kan du laste opp et dokument fra datamaskinen, bilagsmottaket eller dokumentmottaket.

Hvordan kan jeg se avdeling i kontospesifikasjonen? [31]

Hvis man klikker på knappen "Flere valg", så kan man huke av boksen for "Vis avdeling".

Jeg har oppdatert et bilag, så hvorfor ligger det fortsatt under "Ikke bokførte bilag"? [29]

Man må gå inn i "Bilag/Ikke bokførte bilag" i hovedmenyen, huke av bilaget og klikke på "Send til hovedbok" via menyen oppe til høyre i oversikten.

Hvorfor stemmer ikke tallene i omsetningsoppgaven med tallene i hovedboken? [28]

Omsetningsoppgaven er basert på de posteringene der det er registrert en mva-kode. Hvis man har postert direkte mot en merverdiavgiftskonto, f.eks. konto 2710, uten å spesifisere en merverdiavgiftskode, så får man et avvik på omsetningsoppgaven. Når man direktefører mva, må man velge en merverdiavgiftskode for dette. Gå inn i "Regnskap/Innstillinger" i hovedmenyen og velg fanen "Mva-innstillinger". Du finner en beskrivelse av Tripletex' systemdefinerte mva-koder i linken under.

Hvis du oppretter omsetningsoppgaven, så vil du kunne se mva-grunnlaget på bilaget. Man kan da sammenligne med hovedbok for å finne bilag som ikke er inkludert i grunnlaget.

Hvordan får jeg ført en leverandørfaktura og en kreditnota mot hverandre? [18]

Fakturaen og kreditnotaen registreres hver for seg via "Bilag/Nytt bilag/Leverandørfaktura" i hovedmenyen. Leverandørposteringene må lukkes via "Regnskap/Reskontro for leverandører" i hovedmenyen.

Hvis man fører kreditnotaen via skjermbildet "Registrer leverandørfaktura", så legger man inn et minusbeløp. Hvis man har fått penger tilbake fra leverandøren, så kan betalingen også registreres som et minusbeløp.

Se gjerne egen artikkel for å "Trekke kreditnota fra en leverandørfaktura"

Hvilke kontoer brukes ved automatisk bilagsføring av mva? [9]

Gå inn i "Regnskap/Innstillinger" i hovedmenyen og velg "Regnskapsregler" i undermenyen. Under avsnittet "Konteringsregler" finner man en oversikt over hvilke regnskapskontoer som brukes av systemet ved automatisk føring av mva.

Hvordan avslutter jeg et årsregnskap? [8]

Årsregnskapet avsluttes ved å gå inn på "Regnskap/Årsregnskap/Regnskapsoversikt" i hovedmenyen og klikke på "Detaljer" for regnskapsåret. 

Før årsregnskapet kan avsluttes må det være opprettet en gyldig åpningsbalanse (IB). Åpningsbalansen åpnes via "Regnskap/Regnskapsoversikt" eller ved å gå inn på "Regnskap/Åpningsbalanse" i hovedmenyen. Kontrollsummen må være null for at bilaget skal være gyldig. 

For enkelte selskapstyper (f.eks. enkeltpersonforetak) tilbyr Tripletex en funksjon ("Avslutt årsregnskap") som oppretter sluttposteringer for årsregnskapet. Hvis ikke funksjonen er tilgjengelig, må sluttposteringene registreres via "Bilag/Nytt bilag/Avansert bilag" før regnskapet kan avsluttes.

Hvordan fordeler jeg en kostnad på flere avdelinger? [3]

Via "Bilag/Nytt bilag/Avansert bilag" i hovedmenyen kan man splitte posteringene på flere avdelinger ved å legge til flere rader. NB! Bilaget må balansere (sum = 0) for hver dato.

Når man registrerer en leverandørfaktura, så kan beløpet splittes på flere avdelinger ved å trykke på knappen "Fordel beløp".

Hvis det ikke er mulig å velge avdeling når man registrerer bilaget, så må man aktivere modulen "Avdelingsregnskap". Dette gjøres ved å velge "Regnskap/Innstillinger" i hovedmenyen og "Regnskapsregler" i undermenyen. Under avsnittet "Moduler" huker man av boksen for "Avdelingsregnskap". Her velger man også om mva skal posteres per avdeling.Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no