Lønn

Artikler (65)

Spørsmål og svar (79)

eBoks ikke tilgjengelig per 13.11.20 [1371]

I forbindelse med varslet kansellering av eBoks har vi endret metode for utsendelse av lønnslipp. For de ansatte som per 13.11.2020 hadde eBoks er det nå endret til manuell håndtering. Manuell håndtering tilsier at den ansatte må ha systemtilgang for å se egen lønnsslipp.

 

Man kan enkelt endre utsendelsesformen til de ansatte;  Gå til "Selskap/Ansatte" i hovedmenyen, marker de ansatte, . Huk av de ansatte som man skal endre for,  velg “Endre ansattinformasjon”, velg “Lønnsslipp via” og deretter “Endre ansattinformasjon”.

 

Her kan du lese mer om alternative utsendelsesformer av lønnsslipp; "Krypterte lønnsslipper på e-post" og "Lønnsslipp i mobilapp for alle lønnsmottakere".

 

Administrere vedlegg i et ansattutlegg [1170]

Hvordan legge til vedlegg i et ansattutlegg?

I feltet som heter “Vedlegg” har man mulighet til å laste opp et eller flere vedlegg man ønsker å knytte til utlegget. Knappen “Legg til” lar deg laste opp filer fra din maskin. Binders-knappen lar deg hente vedlegg fra bilagsmottaket, dokumentmottaket eller lokalt fra din maskin. Det er også mulig å laste opp filer ved å dra og slippe den i det blå feltet som heter “Legg til eller slipp filer”.

 

Hvordan skjule/vise vedlegg?

Ved å klikke på øyet i feltet “Vedlegg” vil vedlegget skjules/vises.

 

Hvordan fjerne vedlegg?

Ved å klikke på binders-knappen får man et valg som heter “Fjern vedlegg”. Denne handlingen vil fjerne alle vedlegg som er knyttet til ansattutlegget. Om man markerer for “Flytt til bilagsmottak” så vil vedlegget legge seg i bilagsmottaket. Har man flere vedlegg knyttet til ansattutlegget, kan de deles opp ved å bruke funksjonen “Del opp dokument”. Det opprettes da et nytt bilag per side. Skal du slette ansattutlegget og ønsker å beholde vedlegget må man gjøre dette først.

Jeg får feilmelding når jeg førsøker å endre utsendingsmetode for lønnsslipp. Hva skal jeg gjøre? [1149]

Siden e-postadresse benyttes som brukernavn ved innlogging i systemet, så kan ikke flere brukere med påloggingstilgang benytte samme e-postadresse. Det er derimot mulig å registrere samme e-postadresse på flere brukere/kontakter hvis kun en av dem har påloggingstilgang i Tripletex.

Når man endrer lønnsslipputsendelse til «Tripletex- app/webløsning», så vil brukere som før ikke har hatt tilgang til Tripletex, få påloggingstilgang for å se egne lønnsslipper i Tripletex. Disse brukerne vil derfor måtte ha en unik e-postadresse for pålogging.

Hvis samme person er registrert både som kontakt og ansatt, så må påloggingstilgang fjernes på brukeren, som ikke skal motta lønnsslipp, av en brukeradministrator i kontoen. Hvis man ønsker å beholde påloggingstilgang på begge/alle brukerne, så må e-postadressen endres så hver bruker har en unik e-postadresse.

Når blir lønnsslipper tilgjengelig for de ansatte? [1119]

Dette kan man definere under lønnskjøringen når man oppretter lønnsbilaget. Man vil da få et datofelt der man kan velge når lønnsslippene skal bli tilgjengelige i systemet, og evt. når de ansatte skal bli varslet om at de har fått en ny lønnsslipp.

Man kan ikke sette denne datoen før lønnsutbetalingens dato eller mer enn én dag etter bilagsdato.

Hvordan legger man inn negativ lønn? [1100]

Vi anbefaler ikke at man kjører negativ lønn, men heller at beløpet til utbetaling hos den ansatte går i null. Dette kan man gjøre ved å velge "Ny rad" på lønnsutbetalingen med en lønnsart som går mot ansattreskontroen. Beløpet vil da bli trukket fra på neste lønnskjøring hvis du inkluderer de åpne postene.

Når lønnsbilaget, som har 0 til utbetaling, registreres som betalt, vil reskontroposteringene vises som åpne poster i ansattreskontroen. Lønnsbilaget må registreres som betalt for å få ønsket effekt i reskontro.

Jeg får feilmelding på a-meldingen, hva gjør jeg? [1017]

Du finner en komplett veiledning til a-ordningen med en oversikt over feilmeldinger på Skatteetatens nettsider.

Prosjektaktiviteter - Lønnsart for timelønn [972]

Vi har lærlinger med timelønn der overtid skal føres på egendefinerte lønnsarter. Kan jeg knytte disse lønnsartene til prosjektaktiviteter i Tripletex?  

Tripletex kan aktivere en modul i kontoen slik at man kan spesifisere lønnsarter per prosjektaktivitet i timelisteinnstillingene. Denne modulen skal settes opp av regnskapsfører eller kyndig lønnsansvarlig, som kan kontrollere og verifisere at de nye lønnsartene blir korrekt satt opp.

Denne måten å føre overtid på krever en annen type registrering av lønnsartene enn det som er standard lønnsart for overtid i Tripletex. Det er derfor viktig å være nøye med registreringen.

Fremgangsmetode:

Man må først opprette lønnsartene via «Lønn>Innstillinger» i hovedmenyen. Man oppretter en kopi av en eksisterende lønnsart eller velger «Ny lønnsart» i menyen. Lønnsarten må gis et nummer og et navn, og man må velge en av de to a-meldingskodene som støttes for innsending av overtidstimer for timelønte. Hvis det skal gis en fast sats for overtidstimene, så velger man «Fast sats» under «Lønnsberegning» og registrerer satsen i feltet.

1 time x lønnsart med fast sats = beløp angitt fast sats (ikke tillegg til timelønn)

Så kan man opprette nye prosjektaktiviteter via «Timeliste>Innstillinger» i hovedmenyen. Man velger ny rad, registrerer et navn på aktiviteten og velger korrekt lønnsart i nedtrekksmenyen. Dersom man har flere lærlinger med ulike faste satser, må man opprette egne lønnsarter for hver av de.

Dersom man også ønsker å registrere ordinær overtidsbetaling (Lønnsberegning: %) på samme måte, må man også sette opp egne lønnsarter for dette.

1 time x lønnsart % av timelønn = beløp per time

Lønnsart for 50% overtid settes opp slik:
Lønnsberegning: % av timelønn
Prosentsats: 150

Lønnsart for 100% overtid settes opp slik:
Lønnsberegning: % av timelønn
Prosentsats: 200

Refererer lønnsartnummer til årstall ved utbetaling av feriepenger? [849]

Nei. Lønnsartnummer 2015 og 2016 er kun et nummer som er gitt på lønnsarten, og dette lønnsartnummeret refererer ikke til årstall.

 

I enkelte Tripletex-kontoer er følgende standard lønnsarter satt opp.

2015 : Feriepenger uten skattetrekk

2016 : Feriepenger med skattetrekk

 

Lønnsartnummer 2015 skal benyttes ved utbetaling av feriepenger opptjent året før. Utbetaler du feriepenger i år 2017, som er opptjent i 2016, skal du benytte lønnsartnummer 2015.

Lønnsartnummer 2016 skal benyttes ved utbetaling av feriepenger opptjent samme år. Utbetaler du feriepenger i år 2017, som er opptjent i 2017, skal du benytte lønnsartnummer 2016 slik at det blir trukket forskuddstrekk av beløpet.

Det kommer feil bankkontonummer når jeg skal betale skatt og arbeidsgiveravgift. Hvordan endrer jeg det? [756]

Bankkontonummer til skatteoppkreveren, som kommer opp når man skal betale skatt og arbeidsgiveravgift, hentes fra a-meldingen og tilhørende tilbakemelding.
Dette kontonummeret kommer da fra a-ordningen og er noe Skatteetaten sender ut. Det er ikke et nummer som Tripletex genererer.

Kontonummeret hentes på bakgrunn av bedriftens registrerte forretningsadresse i Brønnøysundregistrene. Man skal betale skatt og arbeidsgiveravgift til skatteoppkreveren (kemneren) i den kommunen der bedriften har sitt hovedkontor.

NB! Man skal betale skatt og arbeidsgiveravgift til samme skatteoppkrever i hele inntektsåret, selv om bedriften flytter forrretningsadresse til en annen kommune i løpet av året.

Eksempel:
Bedriften AS flytter forretningsadresse fra Trondheim til Oppdal i april2016. Men siden det er forretningsadressen Bedrifen AS er registrert på pr. 01.01.2016 som avgjør hvor Bedriften AS skal betale skatt og arbeidsgiveravgift i inntektsåret 2016, vil fortsatt kontonr. til skatteoppkreveren i Trondheim komme opp når Bedriften AS skal betale skatt og arbeidsgiveravgift for 3.termin (mai & juni).
Kontonummer til skatteoppkreveren i Oppdal vil først komme inn når selskapet skal betale skatt og arbeidsgiveravgift for 1. termin 2017.

 

* Det kommer ikke noe kontornr. når jeg skal betale skatt og arbeidsgiveravgift. Feltet er blankt:
Hvis man opplever at det ikke kommer noe bankkontonr. når man skal betale skatt og Arbeidsgiveravgift, så kan det være fordi selskapet nylig er registrert i Brønnysundregistrene (Enhetsregisterert), og at skatteetaten dermed ikke har fått oppdatert dette i sine registre.
Da kan man selv finne korrekt kontonummer til skatteoppkreveren bedriften har tilhørighet til på Skatteetatens sider. Her finner man en oversikt over alle skatteoppkreverne i Norge inndelt etter fylker. Se her: Kontonumre til skatteoppkreverne.

Hvorfor får jeg ikke hentet elektronisk skattekort til ansatte med D-nummer? [753]

Utenlandske arbeidstakere som skal oppholde seg og jobbe i Norge for en kortere periode, får tildelt D-nummer. Siden oppholdet i Norge er midlertidig vil den ansatte kun motta skattekort for inneværende år.
Ved årskiftet må derfor ansatte med D-nummer søke om nytt skattekort.

Utenlandske arbeidstakere må møte opp på skattekontoret for å søke om skattekort, men det finnes noen unntak, blant annet for personer som har D-nummer og har møtt til ID-kontroll de to siste årene.
Når skattkortet er klart, kan man som arbeidsgiver hente dette elektronisk.

Du kan lese mer om eSkattekort her: Elektronisk skattekort
Du finner informasjon om frikort i følgende artikkel - Frikort

Kan jeg redusere antall ansatte per lønnsbilag? [702]

Ja, via "Lønn>Innstillinger" og avsnittet "Globale innstillinger" kan man sette maks antall ansatte per lønnsbilag. Hvis man har flere ansatte enn antallet man setter her, så vil lønnsutbetalingen automatisk splittes i to lønnsbilag.

Hvilken trekkperiode skal jeg velge i avsnittet «Skattekort» i arbeidsforholdsfanen? [690]

Trekkperiode er den perioden du mottar lønn/pensjon for. Det er flere typer trekktabeller: månedstabeller, 14-dagerstabeller, uketabeller og dagtabeller. De forskjellige tabellene brukes ut fra antall dager man jobber. Du finner informasjon om reglene for hvilken trekkperiode som skal benyttes på Skatteetatens nettsider.

Her er noen tips:

-          Det er kalenderdager og ikke arbeidsdager som telles.

-          Alt fra 11 til 17 dager dekkes av 14-dagerstabellen.

-          14 dager og en halv måned beregnes forskjellig (en halv måned beregnes fra månedstabellen).

-          Tre uker dekkes av månedstabellen.

-          Informasjonen fra skatteetaten beskriver hvordan man beregner skattetrekk ut ifra valgt trekkperiode, men dette gjør Tripletex for deg.

Hvilken skattekommune skal bedriften betale skattetrekk til? [689]

Arbeidsgiver skal betale skattetrekket til skatteoppkreveren i den kommunen der selskapet har sitt hovedkontor. Det skal brukes samme skatteoppkrever i hele inntektsåret selv om hovedkontoret flytter til en annen skattekommune i løpet av året.

Når det gjelder ansatte, som er bosatt i Norge, så er hovedregelen at de skattlegges i den kommunen de er bosatt i 1. november året forut for inntektsåret.

Hvordan forholder Tripletex seg til rapportering av antall kilometer i inneværende år når man alt har rapportert inn i kilometer i et annet lønnssystem? [688]

Hvis man ønsker å få disse kilometerne med på lønnssammenstillingen, så må man registrere dem via et historisk lønnsbilag i Tripletex. Man kan opprette historiske lønnsbilag via «Lønn>Innstillinger» i hovedmenyen.

NB! Tripletex vil ikke summere opp antall kilometer som føres i Tripletex med antallet kilometer som føres via historiske lønnsbilag. Det er derfor viktig at man selv passer på når man passerer 10 000 kilometer.

Hvordan oppretter jeg en egen fakturakonto for hver avdeling i selskapet? [672]

Man går til kontoplanen via «Regnskap/Innstillinger» i hovedmenyen og finner kontoen som benyttes som selskapets fakturakonto. Man klikker på «Detaljer» og velger «Opprett kopi» i menyen. Man skriver inn en nytt navn og nummer på kontoen. Når man har opprettet den nye kontoen, så huker man av for at kontoen er en fakturakonto og velger en avdeling i nedtrekksmenyen. Så lagrer man den nye kontoen.

Når den valgte avdelingen knyttes til en faktura, så vil fakturakontoen for avdelingen bli valgt automatisk.

Man kan følge denne oppskriften for hver avdeling i selskapet, og man kan også opprette en egen OCR-avtale (KID-nummer på faktura) for hver fakturakonto.

Under Regnskap/Innstillinger og betalingstyper finner man en oversikt over regnskapskontoer knyttet til de ulike betalingstypene.

Jeg har startet med lønn i Tripletex midt i en termin. Hva gjør jeg med arbeidsgiveravgift og skattetrekk? [658]

Arbeidsgiveravgift og skattetrekk betales per termin. Man må derfor gjøre en manuell korrigering i den første terminen i Tripletex. Man må da hente beløpene fra sitt gamle regnskapssystem og korrigere beløpene til innbetaling i første termin i Tripletex-kontoen.

Hvordan registreres ferietimer når ansatt har gradert permisjon? [656]

Hvis permisjonen er på 50 %, så beregner systemet normaltiden til 50 % av den registrerte normaltiden. Så hvis permisjonen er på 50 %, så skal kun halvparten av timene registreres som ferie i timelisten.

Hvis man har lagt inn permisjonen i den ansattes arbeidsforhold for perioden med prosentsats, så kan man i månedsoversikten se hva som er den ansattes normaltid i perioden i avsnittet "Sammendrag". Man kan også her se overskudd/underskudd for timene som er ført i perioden.

Hvordan kan jeg spesifisere flere beregningsmetoder for arbeidsgiveravgift innenfor samme virksomhet? [650]

Man kan spesifisere hvilken beregningsmetode for arbeidsgiveravgift man vil benytte på lønnsutbetalinger og ved refusjon av sykepenger. Beregningsmetoder for arbeidsgiveravgift blir gruppert på a-meldinger og på terminoppgaver.

Hva skal føres som fast trekk, og hva skal føres som fast tillegg på ansatte ved lønnskjøring? [639]

I utgangspunktet skal alle ekstrasummer som legges til lønnen, registreres som tillegg og faste trekk som trekkes fra lønnen, skal registreres som trekk. Iblant kan det være litt vanskelig å vurdere hva som er et tillegg og hva som er et trekk. Her er en liten oversikt.

Elektronisk kommunikasjon/Fri telefon: Dette skal føres som et tillegg.

Fri bil: Dette skal føres som et tillegg.

Fri avis: Dette skal føres som et tillegg.

Bedriftskantine/arbeidsgiver betaler lunsj: Dette skal føres som et trekk.

Obligatorisk tjenestepensjon: Dette skal føres som et tillegg.

 

Er det tillatt å sende inn negativt avgiftsgrunnlag for arbeidsgiveravgift? [619]

Ved negativt avgiftsgrunnlag for arbeidsgiveravgift vil man få en feilmelding fra Altinn ved innsending av a-melding:

"Sum avgiftsgrunnlag totalt for kalendermåneden må være større enn eller lik 0 for hver virksomhet innenfor type avgiftsgrunnlag, beregningskode, sone og sats."

Skatteetaten sier følgende om dette:
Det er tillatt å rapportere negative tall som korrigering av tidligere innsendte feil, men regel F183 sier at summen for en hel periode må være større enn null.

Dette betyr at Tripletex må tillate innsending av negative tall, og at selskapet selv må sørge for at summen av avgiftsgrunnlaget for perioden blir 0 eller større.

Ta kontakt med Skatteetaten for å høre hva du må gjøre dersom denne regelen skaper problemer.

Hvorfor kommer ikke reiseregningen/ansattutlegget med på lønnsutbetalingen? [602]

Hvis reiseregningen/ansattutlegget er datert før startdatoen for lønnsutbetaling, så vil ikke reiseregningen/ansattutlegget komme med på lønnsutbetalingen. Startdato for lønnsutbetaling kan endres via "Lønn>Innstillinger" i hovedmenyen.

Hvis modulen "Godkjenning av reiseregninger" er aktivert via reiseregningsinnstillingene, så må alle reiseregninger og ansattutlegg godkjennes før de kommer med på lønnsutbetalingen. Reiseregninger og ansattutlegg godkjennes via "Reiser og utlegg" i hovedmenyen.

Hvis lønnsinnstillingen "Kun bokførte reiseregninger/ansattutlegg" er huket av i seksjonen "Globale innstillinger", så må reiseregningen/ansattutlegget bokføres før den blir lagt til lønnsutbetalingen.

Hvis man vil ha med reiseregningen/ansattutlegget på en lønnsutbetaling under bearbeiding, så må man gå inn på lønnsutbetalingen og velge "Legg til lønnsrader" i menyen. Så velger man riktig ansatt i nedtrekksmenyen, huker av boksen for "Reiseregninger/ansattutlegg" og klikker på "Legg til lønnsrader". 

Jeg får ikke endret virksomhet på arbeidsforholdet. Hva gjør jeg? [595]

Man får ikke endret virksomhet på et arbeidsforholdet når det knyttet til opprettede lønnsbilag og evt. sendte a-meldinger.

1. Kanseller alle a-meldinger som den ansatte er tilknyttet. A-meldinger som inneholder lønnsbilag, må slettes etterpå (evt. reverseres først hvis det er opprettet bilag).

2. Reverser alle lønnsbilag som den ansatte er tilknyttet (f.o.m. 2015).

3. Slett alle lønnsbilag under bearbeiding som opprettes pga. punkt 2.

4. Endre virksomhet på arbeidsforholdet.

5. Opprett lønnsbilagene på nytt.

6. Send nye a-meldinger.

Hvis dette problemet gjelder flere arbeidsforhold som er knyttet til mange lønnsbilag, så kan man gjøre følgende:

1. Avslutt alle arbeidsforholdene og sett sluttdato til den siste dagen i måneden.

2. Opprett nye arbeidsforhold med startdato den 1. i den påfølgende måneden og knytt arbeidsforholdene til riktig underenhet/virksomhet.

3. Reverser alle lønnsbilag i måneden der de nye arbeidsforholdene er registrert.

4. Sørg for at det er sendt inn a-meldinger for hver måned helt frem til de gamle arbeidsforholdene ble avsluttet. (Ellers vil man få avvik også i neste måned.)

Skatteetaten har tidligere sagt at dette er en grei løsning siden a-meldinger fremover i tid da blir korrekte, men man kan ta kontakt med Skatteetaten hvis man vil være på den sikre siden.

Hvordan håndterer Altinn (A-ordningen) innrapportering fra ulike regnskapssystemer? [587]

A-ordningen har nå åpnet opp for at man ikke lenger må avslutte og opprette nye arbeidsforhold ved bytte av lønnssystem. Så lenge man husker å rapportere inn alle arbeidsforholdene i det nye systemet, så skal man ikke få feilmeldinger. Man skal heller ikke få feilmeldinger om noen av de ansatte har fått nye arbeidsforhold. Man vil kun få feilmeldingen EDAG-108 hvis et eller flere arbeidsforhold mangler i innrapporteringen sammenlignet med forrige måned (dersom det ikke i forrige måned ble satt en sluttdato på disse).

Om man bytter lønnssystem fra en måned til en annen skal dette ikke gi noen avvik på manglende arbeidsforhold (Edag-108) fra A-ordningen, men om man rapporterer de ansatte fra gammelt system i samme periode som man begynner å rapportere de ansatte fra Tripletex, vil det bli registrert 2 arbeidsforhold i den perioden. Man vil da få avvik på Edag -108 pga manglende innrapporterte arbeidsforhold i den påfølgende måneden.
Les mer om avviket Edag-108 her, her ser du også forklaring hvordan du best kan korrigere disse avvikene: A-meldingen: forklaring til feilmeldingen "MAGNET_EDAG-108 Øyeblikkelig"

NB! Ved bytte av lønnssystem må du alltid bruke de samme startdatoene på arbeidsforholdene som det du har rapportert inn med det gamle systemet. Hvis man setter en annen startdato, så vil det bli oppfattet som et nytt arbeidsforhold.

 

Er det noen a-meldingskoder Tripletex ikke støtter? [562]

Det er noen a-meldingskoder Tripletex foreløpig ikke støtter. Dette gjelder a-meldingskoder knyttet til ansatte i staten, ansatte på Svalbard og ansatte på Jan Mayen.

Tripletex støtter heller ikke arbeidsgiveravgift med særskilt prosentsats til utlendinger fra USA og Canada (tidligere UTL1), refusjon av lønn for arbeidstakere fra USA og Canada med særskilt prosentsats (tidligere UTR1) og fast sats for avgiftsberegning for utlendinger (tidligere UTL2). Tripletex støtter foreløpig ikke a-meldingskoder knyttet til LTO-kode 149-A der ansatt er skattemessig bosatt i USA (USA-avtalen).

Hvilke rettigheter må jeg ha i Altinn for å sende inn a-meldinger fra Tripletex? [552]

Du må ha rettigheten "Utfyller/innsender". Roller og rettigheter delegeres via fanen "Tilgangsstyring" i Altinn.

Må jeg sende inn alle arbeidsforhold via a-meldingen før jeg sender inn lønnsinformasjon? [548]

Nei. Hvis man sender inn lønnsinformasjon via «Lønn/A-melding», så sendes automatisk alle arbeidsforholdene inn. Men da vil man også få tilbakemeldinger fra Altinn på alt man har sendt inn. Et arbeidsforhold må bare sendes inn separat hvis det er gjort endringer i arbeidsforholdet. 

Hva betyr "Skift 365" og "Offshore 336"? [547]

365 betyr 36,5 timer per uke, og 336 betyr 33,6 timer per uke.

En ansatt har et delt arbeidsforhold mellom to underenheter i selskapet. Hvordan registreres dette i arbeidsforholdet? [546]

Tripletex støtter dessverre ikke at brukere har overlappende arbeidsforhold i flere underenheter samtidig. Hvis en ansatt skal ha et arbeidsforhold i to forskjellige underenheter, så må man opprette to brukere i Tripletex og knytte de til hvert sitt arbeidsforhold.

Hva gjør jeg med stillingsprosent på ansatte der denne ikke er kjent? [544]

Hvis stillingsprosent ikke er kjent, som for eksempel på timelønte uten avtalt arbeidstid, kan man sette stillingsprosent til null. Man rapporterer da inn antall timer som er jobbet.

Men stillingsprosenten kan omregnes fra avtalt arbeidstid (avtalt arbeidstid som andel av 100% stilling). Det er da kun unntaksvis, i de tilfeller der ikke foreligger avtale om stillingsprosent eller
avtalt arbeidstid (f.eks tillkallingsvikar mv) at stillingsprosent kan innrapporteres med 0.

Hvordan innrapporterer jeg ansatte uten fast avtalt arbeidstid med a-meldingen? [541]

Hvis inntektsmottakeren har varierende lønn og ikke fast avtalt arbeidstid, så rapporterer du slik:  
Avlønningstype:   Timelønn.
Stillingsprosent :  Settes til 0 hvis den er ukjent.
Timelønn:              Her rapporterer du den faktiske arbeidstiden med antall timer.

NAV og SSB (Statistisk sentralbyrå) vil da se på hva som er oppgitt som "normaltid" i bedriften i kombinasjon med antall timer som er oppgitt på lønnsbilaget, for å beregne stillingsprosenten for timelønte når stillingsprosenten ikke er innrapportert.

Hvordan innrapporterer jeg ekstrahjelper, vikarer o.l. med a-meldingen? [540]

Ekstrahjelper vil normalt være i et ordinært arbeidsforhold. Det betyr at det skal foretas månedlig rapportering fra og med den 5. i måneden etter startdato for arbeidsforholdet. Utbetalinger rapporteres i a-meldingen for den måneden de er utbetalt.

Hvis du ikke melder inn sluttdato på arbeidstakerne, må du månedlig sende inn en a-melding med opplysninger om arbeidsforholdet. Dette gjelder også for måneder der det ikke har vært utbetalt noen ytelser/lønn etc.

For sesongarbeidere eller personer med sporadisk arbeid bør man rapportere sluttdato når sesongen/oppdraget er over selv om de skal jobbe for bedriften igjen ved en senere anledning.
Dersom det ikke er avtalt arbeid de neste 30 dager, anbefaler a-ordningen at det settes sluttdato.
Når man setter sluttdato for sesongarbeiderne, har man ikke lenger plikt til å sende a-meldinger hvis bedriften ikke har andre ansatte eller utbetalinger.

Jeg har utbetalt lønn i feil måned. Hvordan får jeg rettet opp dette i regnskapet? [535]

Man kan korrigere dette ved å opprette en ny lønnsutbetaling med minusbeløp i måneden som er feil. Pass på at du bruker de samme lønnsartene som på den originale lønnsutbetalingen. Så lukker man postene mot hverandre via "Regnskap/Reskontro for ansatte" i hovedmenyen.

Nå er lønnsutbetalingen reversert i regnskapet og man kan opprette en ny lønnsutbetaling i riktig måned.

Hvorfor stemmer ikke 'Uttak av ferie så langt i år' med antall timer ferie som er registrert? [496]

Hvis stillingsprosenten eller normaltiden har endret seg i løpet av året, så kan antall timer i "Uttak av ferie så langt i år" også endre seg. 

Eksempel: 

Normaltiden er 8 timer. Det er ført 12 timer ferie i januar. Månedsoversikten for januar viser for "Uttak av ferie så langt i år": 1 d 4 t. En halv dag = 4 timer.

Stillingsprosenten endres til 50% i februar. Månedsoversikten for februar viser for "Uttak av ferie så langt i år": 1 d 2 t. En halv dag = 2 timer.

 

Hvordan endrer jeg skattetrekkskonto? [489]

I "Regnskap/Innstillinger/" i hovedmenyen og fanen "Regnskapsregler" velger man hvilken bankkonto som benyttes som skattetrekkskonto. Se avsnittet "Eiendeler" og feltet "Bankinnskudd for skattetrekk".

Jeg har reversert et lønnsbilag med ansattutlegg, men ansattutlegget er ikke inkludert på lønnsutbetalingen (under bearbeiding). Hvorfor ikke? [485]

Hvis et lønnsbilag er betalt via betalingstjeneste, så vil betalingsposteringene for ansattutlegget tilhøre betalingsbilaget, ikke lønnsbilaget. Når man reverserer lønnsbilaget, så vil ikke betalingsposteringene registrert via betalingstjenesten bli reversert, og ansattutlegget vil fremdeles være registrert som betalt. Ansattutlegget vil derfor ikke bli inkludert på lønnsutbetalingen (under bearbeiding) som opprettes når lønnsbilaget reverseres.

Hvordan ser jeg omsetning for en avdeling? [483]

Omsetning for en avdeling ser man i regnskapsrapporten resultatrapport via "Regnskap/Resultatrapport" i hovedmenyen. Klikk på knappen "Flere valg" og velg en avdeling fra nedtrekksmenyen. Hvis du ikke har tilgang til regnskapsmodulen, så må du ta kontakt med salg@tripletex.no.

 

 

Hvordan ser jeg samlet arbeidsgiveravgift for gjeldende regnskapsår? [475]

Arbeidsgiveravgiften står oppført på hver terminoppgave. Klikk på «Vis» på terminoppgaven, så finner du arbeidsgiveravgiftsbeløpet i en egen kolonne. Man må da legge sammen arbeidsgiveravgiftsbeløpene på hver terminoppgave. Hvis man i tillegg har lønnsutbetalinger, som ikke er knyttet til en terminoppgave, så må man også ta med arbeidsgiveravgiftsbeløpene på disse.

Hvorfor får jeg ikke hentet ut elektroniske skattekort fra Altinn? [470]

For å hente ut meldinger fra Altinn må du ha rollen Utfyller/Innsender. Logg inn i Altinn og sjekk roller under Tilgangsstyring -> Rolleoversikt.

Hvorfor er ikke alle postene på lønnsbilaget lukket? [467]

Hvis man har utbetalt forskudd på lønn, så vil denne posten stå som en åpen post på lønnsbilaget. Den åpne posten vil automatisk bli inkludert på neste lønnskjøring som et minusbeløp, og først her vil posten lukkes.

Hvordan registrerer jeg to arbeidsforhold med ulike skattetrekk på en ansatt? [456]

De nye elektroniske skattekortene har ikke to deler som de gamle skattekortene. Hvis en ansatt har to arbeidsforhold og et eget skattetrekk fra biarbeidsgiver, så er det mulig å legge til en prosentsats i tillegg til trekktabellen. Man går da inn i ansattdetaljene, velger fanen "Arbeidsforhold", huker av prosentkort og skriver inn en prosentsats i avsnittet «Skattekort». Det er så opp til arbeidsgiver og den ansatte om trekktabell eller prosentsats skal benyttes ved utbetaling av lønn.

NB! Det står ikke i de elektroniske skattekortene hvem den ansattes hovedarbeidsgiver er, så dette må avklares mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. 

Hva skriver jeg som skattekommune på utenlandske arbeidere som jobber i Norge? [445]

På Kemnerkontorets hjemmeside står det:

Skattekommune for utenlandske arbeidstakere som jobber i Norge
På lønnsoppgaven skal arbeidstakerens skattekommune oppgis. Skattekommunen følger av skattekortet. Hvis skattekommunen ikke er kjent, skal følgende oppgis (i prioritert rekkefølge):

 • Kommunen hvor arbeidstakeren bodde per 1. november i året før inntektsåret.
 • Kommunen hvor arbeidstakeren først bosatte seg.
 • Kommune 2312 dersom arbeidsgiveren er utenlandsk.
 • Arbeidsgiverens kontorkommune dersom arbeidsgiveren er norsk.

Hvordan beregnes halv skatt i Tripletex? [435]

Måned for halv skatt registreres i "Lønn>Innstillinger" i hovedmenyen. Skattereduksjonen i denne måneden beregnes ut ifra normal månedslønn. ikke ut ifra hva som faktisk utbetales denne måneden. Så hvis den ansatte har jobbet mer eller mindre enn normaltiden, så vil dette påvirke skattetrekket.

NB. Ansatte med kildeskatt får ikke halv skatt. Man kan se om den ansatte er satt opp med kildeskatt ved å klikke på skattekortet via Arbeidsforholdet til den ansatte.

 

Jeg prøver å legge inn frikort på en ansatt, men systemet sier at jeg må legge inn en trekktabell. Hva gjør jeg? [431]

Når man registrerer frikort på en ansatt, så huker man av for prosentkort. Da trenger man ikke legge inn en trekktabell.

Frikort kan bestilles og hentes elektronisk (via eSkattekort) på samme måte som vanlige skattekort, men man kan også legge inn dette frikortet manuelt.
For å legge inn frikortet manuelt går man til den ansattes arbeidsforhold og avsnittet "Skattekort". Her huker man av for "Prosentkort" og legger inn frikortbeløpet under "Fribeløp".
Man bør også legge inn 50 % skattetrekk.

Om man legger inn en prosentsats for skattetrekk i tillegg til fribeløpet, vil det automatisk bli trukket skatt når fribeløpet blir oppbrukt/overskredet. Det vil da kun trekkes skatt av det beløpet som overstiger fribeløpet. Frem til det foreligger et ordinært skattekort skal man som arbeidsgiver trekke 50 % i skatt om fribeløpet er overskredet.

Om den ansatte senere får et ordinært skattekort med enten tabelltrekk eller prosenttrekk, legges dette skattekortet inn ved å legge til en "ny rad" i arbeidsforholdet. Om man derimot velger å bestille eSkattekort vil dette skattekortet legges automatisk til den ansattes arbeidsforhold. Du kan lese mer om eSkattekort her: Elektroniske skattekort

Generell info vedr. frikort:
Frikortet må fornyes hvert år. Ansatte med frikort må derfor huske å bestille et nytt frikort hvert år. Den ansatte får beskjed når frikortet er klart, og det vil som regel ta tre virkedager fra den ansatte har bestilt til frikortet er klart og man som arbeidsgiver kan hente det elektronisk.
Hvis den ansatte har flere arbeidsgivere, er det viktig at vedkommende bestemmer hvor mye hver arbeidsgiver skal bruke av frikortet, og den ansatte må da fordele fribeløpet på de ulike arbeidsgiverne.

Får man 0 i beløp når man henter et frikort på en ansatt, så har en annen arbeidsgiver hentet frikortet først. Den første arbeidsgiveren som henter den ansattes frikort, blir automatisk tildelt 100% av fribeløpet. (Dette er dersom den ansatte ikke har fordelt beløpet på flere arbeidsgivere.)

Når man har frikort, så kan man tjene opptil 60 000 kroner (2021) uten at det blir trukket skatt av pengene. Det gjelder all skattepliktig lønn, sykepenger, feriepenger, fri kost og losji.
Merk at dette også gjelder alle feriepenger som blir utbetalt. Både feriepenger som er opptjent i fjor og som blir utbetalt i år, og feriepenger som blir utbetalt ved slutt i inneværende år, inngår i frikortbeløpet på 60 000 kroner (2021).

Jeg har et D-nummer på en ansatt. Hvordan beregner jeg fødselsdatoen? [418]

De første seks sifrene i D-nummeret er fødselsdato, og det første tallet er tillagt fire. Man trekker derfor bare ifra fire på det første tallet i D-nummeret. Hvis et D-nummer er 51017000000, så blir fødselsdatoen 11.01.1970.

Hvordan registrerer jeg D-nummer for utenlandske arbeidere? [400]

D-nummeret registreres i feltet for D-nummer i den ansattes arbeidsforhold.  
For ansatte som ikke har fått norsk ID (fødselsnr. eller D-nummer) kan det midlertidig oppgis en Internasjonal ID. Man må da registrere en reell fødselsdato i tillegg til den internasjonale ID-en for å få rapportert den ansatte via a-ordningen.

Hvordan beregnes lønnskorreksjon for ferie? [391]

Følgende tabeller viser formlene som brukes for å beregne lønnskorreksjon for ferie.

NB! Ferieloven opererer med seksdagersuker. Beregningene her gjør derfor det samme.

Beskrivelse Verdi Formel
Ferie 5 uker

 

Antall feriedager 30 5*6

Antall dager per år

312 52*6
Dager per måned 26 312/12
Differanse i antall dager -4 26-30
     
Eksempel Verdi Formel
Årslønn 600000  
Månedslønn 50000 600000/12
Dagslønn 1923,08 50000/26
Tillegg/trekk i lønn -7692,31 -4*1923,08

 

Her er de samme utregningene med femdagersuker.

 
Beskrivelse Verdi Formel
Ferie 5 uker  
Antall feriedager 25 5*5
Antall dager per år 260 52*5
Dager per måned 21,67 260/12
Differanse i antall dager -3,33 21,67-25
     
Eksempel Verdi Formel
Årslønn 600000  
Månedslønn 50000 600000/12
Dagslønn 2307,69 50000/21,67
Tillegg/trekk i lønn -7692,31 -3,33*2307,69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ser at tillegg/trekk i lønn resulterer i det samme uansett om man bruker femdagersuker eller seksdagersuker.

Jeg får ikke opp riktig timepris per ansatt på prosjekt med predefinerte timepriser. Hvordan endrer jeg dette? [386]

Det er timeprisen som er registrert på hver ansatt, som styrer timeprisene på prosjekt med predefinerte timepriser. Man legger inn eller endrer timepris på en ansatt via «Selskap/Ansatte» i hovedmenyen. Man klikker på «Detaljer» ved siden av den ansatte og registrerer ny timepris nederst på siden i avsnittet «Timepris/Timekost».

Hvordan registreres sommertid/vintertid? [385]

Under "Lønn>Innstillinger kan man sette opp en periode for sommertid. Under feltet Normaltid velger man ny rad - legger inn dato fra og med sommertiden starter og antall timer per dag.
Når perioden for sommertid er over velger man igjen ny rad og ny dato for når vintertid starter. Man må endre for hvert gjeldende år.

Hvis man ikke har lønnsmodulen, kan man administrere selskapets normaltid via "Timeliste>Innstillinger", under punktet Normaltid.

Hva betyr "Korreksjon månedslønn"? [377]

Ansatte med månedslønn får utbetalt elleve månedslønner i løpet av et år. I feriemåneden får man ikke utbetalt månedslønn. Feriepengene fra fjoråret skal dekke lønnen i feriemåneden. Når ferien er lengre eller kortere enn en hel måned, så må man korrigere for dette i en måned hvor den ansatte får utbetalt lønn. Korreksjonen vises på lønnsutbetalingen som "Korreksjon månedslønn".

NB! Ferieloven opererer med 6-dagers uker, og Tripletex beregner derfor korreksjonen ut ifra 6-dagers uker. Systemet kunne like gjerne beregnet korreksjonen ut ifra 5-dagers uker, men da ville dagslønnen blitt endret. Trekket/tillegget ville blitt det samme.

 • En ansatt med 21 dager ferie vil få 1 dag ekstra utbetalt.
 • Ansatte med 5 uker ferie vil bli trukket for 4 dager
 • Ansatte med 6 uker ferie vil bli trukket for 10 dager.

Har du flere spørsmål angående dette, så anbefaler vi at du tar kontakt med en regnskapsfører.

Se også artikkel: Feriepenger og lønnstrekk (korreksjon månedslønn)

Hvordan fører jeg avspasering i timelisten? [371]

Hvis du ønsker å registrere avspasering eksplisitt i timelisten, så kan du opprette en aktivitet for avspasering. Åpne "Timeliste/Innstillinger" i hovedmenyen og registrer aktiviteten som en internaktivitet i avsnittet "Internaktiviteter".
Kryss av for "Fravær", "uten lønn" og "Avspasering".

Avspasering kan også håndteres ved å la være å føre timer. Fleksisaldoen i månedsoversikten vil vise om du har pluss- eller minustid.

Hvorfor vises ikke reiseregningen/ansattutlegget i reskontro for ansatte? [270]

Hvis den ansatte har ført en reiseregning eller et ansattutlegg, og de ikke vises i reskontro for ansatte, så er ikke reiseregningen/ansattutlegget bilagsført.
Bilaget opprettes via "Reiser og utlegg" i hovedmenyen.  Man markerer reiseregningen/ansattutlegget og klikker på "Opprett bilag" i menyen.

Hvorfor beregnes det skatt med prosenttrekk når den ansatte er registrert med tabelltrekk? [241]

Enkelte lønnsarter krever prosenttrekk selv om den ansatte er registrert med tabelltrekk. Hvis man går inn i "Lønn>Innstillinger" i hovedmenyen og velger fanen "Lønnsarter", så kan man klikke på "Detaljer" for lønnsarten for å se om den krever prosenttrekk. 

Hva gjør jeg når lønnen overstiger trekktabellen? [228]

Hvis lønnen overstiger trekktabellen, så kan man splitte lønnen på to linjer. Beløpet, som overstiger tabellen, føres mot en lønnsart som krever prosenttrekk. Lønnsartene administreres via "Lønn>Innstillinger" i hovedmenyen. Velg fanen "Lønnsarter". Via detaljsiden til en lønnsart kan man krysse av for "Krever prosenttrekk". Lønnsarten for bonus er som standard registrert med prosenttrekk.

Skattetrekket kan også korrigeres manuelt på lønnsutbetalingen ved å føre en ekstra linje mot lønnsarten for skattetrekk. 

Hvordan beregnes "grunnlag skatt" på lønnsslippen? [221]

"Grunnlag skatt" er summen av alle lønnsartene som påvirker skattegrunnlaget. Se "Lønn/Lønnsinnstillinger" i hovedmenyen og velg fanen "Lønnsarter". Kolonnen "Skatt" angir om lønnsarten skal inkluderes i skattegrunnlaget.

En ansatt er trukket for lite i skatt. Hva kan være årsaken til dette? [216]

Her er noen vanlige årsaker til at en ansatt har blitt trukket for lite i skatt:

 • Det er ikke registrert en prosentsats i tillegg til tabelltrekk på den ansatte. Noen lønnsarter krever en prosentsats (se innstillingene for lønnsarten), og da vil det kun trekkes skatt av grunnlaget for tabelltrekket.
 • Det er utbetalt lønn flere ganger i samme måned. I måneden med halv skatt kan dette føre til at skattetrekket for måneden totalt sett blir for lavt.
 • Lønnen overstiger maksbeløpet i trekktabellen. Trekkprosenten beregnes da ut fra det høyeste beløpet i tabellen.

Hvordan registrerer jeg ferie i timelisten? [186]

Første gang man registrerer ferie i timelisten velger man "Ny rad" og aktiviteten "Ferie". Man kan da ikke velge et prosjekt. Det er kun timer ført på ferieaktiviteten som påvirker feriesaldoen. 

I "Timeliste/Månedsoversikt" i hovedmenyen vil man se hvor mange feriedager som er tatt ut for året og den resterende feriesaldoen.

Hvis man har tilgang til ressursplanmodulen, kan man planlegge ferien via "Timeliste/Ressursplan" i hovedmenyen. Velg "Ny rad" og aktiviteten "Ferie". Rapporten "Timeliste/Ferieplan" i hovedmenyen viser en oversikt over planlagt ferie. Modulene "Ressursplan" og "Ferieplan" kan aktiveres via "Prosjekt/Innstillinger" i hovedmenyen. Hvis man ikke har tilgang til prosjektmodulen, ta kontakt med salg@tripletex.no.

Betale forskuddsskatt [173]

Forskuddsskatt kan betales via betalingsløsningen.

Gå til "Bilag/Nytt bilag/Leverandørfaktura" i hovedmenyen. Som leverandør legger du inn skatteoppkreveren i selskapets kontorkommune. Kontonummer og annen betalingsinformasjon finner du på tilsendt forkuddskatteseddel.

Velg ønsket balansekonto som kostandskonto, f.eks. konto 2500 - Betalbar skatt. Får man ikke opp ønsket konto i nedrekksmenyen, så må man gå til "Regnskap/Innstillinger" i hovedmenyen og trykke på "Detaljer" på kontoen. Huk av for "Vis i 'Registrer leverandørfaktura'".

Velg korrekt betalingstype, og betalingen vil legge seg til godkjenning i Betalingsoversikten.

Forskuddsskatt på selskapet må ikke forveksles med forskuddstrekk på lønn. Forskuddstrekk betales normalt i nettbanken fra selskapets skattetrekkskonto.

Hvordan registrerer jeg tilbakebetaling av arbeidsgiveravgift? [170]

Tilbakebetaling av avbeidsgiveravgift registreres via "Lønn>Betaling av skatt" i hovedmenyen. Man velger ønsket termin og registrerer betalingen med negativt fortegn.

Hvorfor kommer ikke en av de ansatte opp ved lønnsutbetaling? [146]

Sjekk følgende:

 • Gå inn i ansattdetaljene via "Selskap>Ansatte", velg fanen "Brukertilgang" på den ansatte og kontroller at boksen "Brukeren kan velges av andre brukere som fører timer, reiser og utlegg m.m. i selskapet" er krysset av i avsnittet "Generelle tilganger".
 • Gå inn i ansattdetaljene, velg fanen "Arbeidsforhold" og kontroller at startdatoen for arbeidsforholdet  er satt til før den perioden det skal utbetales lønn for.
 • Gå inn i "Lønn>Innstillinger" i hovedmenyen og kontroller at "Startdato for lønnsutbetaling" er satt til før den perioden det skal utbetales lønn for.
 • Hvis den ansatte har sluttet, så må man ved en ny lønnsutbetaling huke av boksen for "Vis ansatte som har sluttet" og klikke på "Oppfrisk".

 

 

Hvordan rapporteres arbeidstakers tilskudd (egenandel) til pensjon? [141]

Hvis en arbeidstaker blir trukket i lønn for egenandel til foretakspensjon, innskuddspensjon eller tjenestepensjon, skal egenandelen rapporteres som "Fradrag – premie til pensjonsordning" (tidligere LTO-kode 312) på arbeidstakernivå for den kalendermåneden trekket er gjennomført.

Den del av arbeidsgivers tilskudd til kollektiv tjenestepensjon som er dekket med midler gjennom trekk i arbeidstakernes lønn, skal ikke inngå i avgiftsgrunnlaget. Dette er arbeidstakernes tilskudd til ordningen, og disse midlene er trukket i lønn som allerede er avgiftsberegnet i lønnsutbetalingen.

Dette faste månedlige trekket kan da registreres på den ansatte via ansattdetaljene, fanen «Arbeidsforhold" og avsnittet "Faste tillegg/trekk".
Man velger "Ny rad" og riktig lønnsart for pensjonsforsikring. Så skriver man inn en startdato og beløpet i kolonnen "Månedlig beløp". Beløpet vil da automatisk komme med på den ansatte ved lønnsutbetalinger.
Hvis lønnsarten ikke vises som standard på lønnsslippene, så kan man endre dette via lønnsartens detaljside.

Oppsettet for lønnsarten finner du via "Lønn/>Innstillinger" i hovedmenyen.

Man benytter lønnsart 600 - Trekk (pensjonsinnskudd) eller 6006 - Trekk (premie til pensjonsordninger) avhengig av om man har gammel eller ny lønnsartoversikt i Tripletex.

Hvordan kan jeg korrigere kommune for skattetrekk på terminoppgaven? [129]

Hvis en ansatt er registrert med feil kommune for skattetrekk, og det er opprettet et lønnsbilag, så må man lage et korreksjonsbilag for å korrigere terminoppgaven.

En løsning på dette er å reversere lønnsbilagene og opprette dem på nytt med korrekt skattekommune. Man må da også huske å sende kanselleringsmeldinger og nye a-meldinger til Altinn.

Alternativt kan man opprette nye lønnsbilag som korrigerer feilføringene.

Hvordan trekker jeg en ansatt en dag i lønn? [128]

Hvis den ansatte har fast månedslønn og fleksisaldo, så kan man åpne "Timeliste>Månedsoversikt" i hovedmenyen. I "Utbetaling/trekk i lønn (timer)" så skriver man inn antall timer med negativt fortegn. Månedsoversikten må godkjennes for at trekket skal bli inkludert i lønnsutbetalingen.

Alternativt kan man gå til "Lønn>Ny Lønnsutbetaling" i hovedmenyen, velg ansatt og "Opprett". I "Lønnsutbetaling (under bearbeiding) velger du "Ny Rad". Velg riktig lønnsart, for eksempel lønnsart for fastlønn eller timelønn og spesifiser antall timer (med negativt fortegn) samt timelønn og lagre.

Er det mulig å føre lønnskostnader mot prosjektets avdeling? [122]

Ja. Lønnskostnader bokføres som standard mot den ansattes avdeling. Det er mulig å endre oppsettet slik at lønnskostnadene bokføres mot prosjektets avdeling. Gå inn i "Regnskap/Innstillinger" i hovedmenyen og velg "Regnskapsregler" i undermenyen. Se avsnittet "Avdelingsregnskap". 

Hvordan lukker jeg åpne poster i regnskapet? [120]

I følgende skjermbilder kan åpne poster lukkes mot hverandre ved å klikke på "Lukk poster" (eller "Fjern fra listen") i sidemenyen:

 • Faktura/Fakturaoversikt
 • Regnskap/Reskontro for kunder
 • Regnskap/Reskontro for leverandører
 • Regnskap/Reskontro for ansatte
NB! Postene må gå i null for hver valuta som er benyttet.

Hvordan gir jeg en ansatt tilgang til bilagsmottaket? [114]

Gå inn i den ansattes brukerdetaljer og velg fanen "Brukertilgang". I avsnittet "Bilag" huker man av boksen "Tilgang til bilagsmottak", og i avsnittet "Kunde/leverandør" huker man av boksen "Tilgang til kunde- og leverandørinformasjon". Grunnen til at den ansatte også må ha tilgang til kunde- og leverandørinformasjon, er at den ansatte får tilgangen til å registrere, men ikke bilagsføre, leverandørfakturaer.

Hvorfor må jeg velge ansatt når jeg posterer mot konto 2910? [112]

Konto 2910 er standardkonto for ansattreskontro. Denne kontoen krever at ansatt spesifiseres når man registrerer posteringer. Ved å velge "Regnskap/Innstillinger" i hovedmenyen og "Regnskapsregler" i undermenyen administrerer man hvilken konto som fungerer som ansattreskontro. Ansattreskontroen brukes når man oppretter lønnsbilag.

Hvis man ønsker å endre regnskapskonto for ansattreskontro, så anbefaler vi at man endrer nummeret på kontoen i stedet for å bytte konto. Da unngår man at ansattregnskapet blir feil.

Hvordan fører man ferie når man har en redusert stillingsprosent? [101]

Ved føring av ferie og redusert stillingsprosent er det viktig å være klar over sammenhengen mellom feriesaldoen og fleksisaldoen.

Eksempel med 50 % stillingsprosent:

Hvis normaltiden til den ansatte er fire timer, så skal det føres fire timer ferie per feriedag. Feriesaldoen reduseres da med én dag og fleksisaldoen blir upåvirket.

Hvis den ansatte fører åtte timer ferie, så vil den ansatte bli trukket to feriedager, men fleksisaldoen vil få et overskudd på 4 timer. Man har da i praksis overført én feriedag til fleksisaldoen.

Hva er et historisk lønnsbilag? [97]

Hvis man begynner å føre regnskap i Tripletex midt i året, så kan man registrere "historiske lønnsbilag" før åpningsbalansen med lønnsinformasjon for periodene hittil i år. Dette gjør man for at verdier og feriepenger skal bli riktig for året, og for at denne lønnsinformasjonen skal komme med på lønnssammenstillingen til de ansatte for inneværende år.
I tillegg legger man inn opptjente feriepenger for fjoråret i de ansattes arbeidsforhold, mens feriepengene for inneværende år da vil oppdateres med det historiske lønnsbilaget.

Har man derimot begynt å bruke Tripletex fra årskiftet (01.01.XX) legger man kun inn opptjente feriepenger på de ansatte under arbeidsforhold og "opptjente feriepenger". Her legger man inn opptjeningsår, grunnlag og beløp/feriepenger til utbetaling.

Historiske lønnsbilag vil ikke påvirke regnskapet. Det historiske lønnsbilaget vil kun påvirke lønnsregnskapet. Lønnsinformasjonen fra det historiske lønnsbilaget blir inkludert på lønnssammenstillingen til de ansatte.

Historisk lønnsbilag registreres under "Lønn>Innstillinger" i hovedmenyen, under avsnitt "Historisk lønnsbilag".

Merk:
Man må ikke registrere feriepengegrunnlaget under arbeidsforholdet på de ansatte for samme år som det historiske lønnsbilaget. Da vil feriepengegrunnlaget bli doblet.
Vær også oppmerksom på at informasjon om opptjente feriepenger, som registreres under arbeidsforholdet på de ansatte, ikke påvirker lønnsammenstillingen.

 

Hvorfor kommer det opp åpne poster på lønnsutbetalingen? [78]

Åpne ansattposter er posteringer som er ført mot ansattreskonto (standard konto 2910) som ikke er lukket. En oversikt over åpne ansattposter finner man ved å gå inn på "Regnskap/Reskontro/for ansatte" i hovedmenyen. For å få lukket en åpen ansattpostering må man ha en motpost i regnskapet registrert mot den ansatte. Åpne ansattposter inkluderes automatisk på neste lønnskjøring slik at postene kan lukkes. 

Merk at reiseregninger må utbetales/føres via et lønnsbilag for at de skal lukkes i den ansattes reskontro.

Via "Regnskap/Innstillinger" i hovedmenyen og fanen "Regnskapsregler" kan man velge hvilken konto som skal være ansattreskontro. Ved posteringer mot ansattreskontroen må ansatt spesifiseres.

Er det mulig å legge forskudd på lønn via betalingstjeneste og få systemet til å fange opp dette slik at forskuddet blir trukket fra neste lønnsutbetaling? [71]

Forskudd på lønn registreres på riktig lønnsart. Når pengene er utbetalt, vil forskuddet være registrert som en åpen post i regnskapet. Se "Regnskap/Reskontro/for ansatte" i hovedmenyen for å få en oversikt over alle åpne ansattposter. Åpne ansattposter vil automatisk bli inkludert på neste lønnskjøring.

Hvordan får jeg oppdatert feriesaldoen i månedsoversikten hvis den ansatte har tatt ut feriedager? [65]

Feriesaldoen oppdateres automatisk når den ansatte fører ferie i timelisten.

Hvis man ønsker å oppdatere feriesaldoen uten å føre timer, så må man gjøre følgende: Velg "Selskap/Ansatte" i hovedmenyen. Klikk på "Detaljer" for riktig ansatt og velg fanen "Arbeidsforhold". Se avsnittet "Avregnet feriesaldo". Her kan man nullstille feriesaldoen fra en gitt dato.

Hvordan administreres bedriftens fridager? [59]

Velg "Timeliste/Innstillinger" i hovedmenyen og "Fridager" i undermenyen. Alle offisielle norske fridager ligger alt inne i systemet, men egne fridager eller reduserte dager kan legges til eller endres for hvert selskap. Man kan f.eks. spesifisere om man har fri hele (100%) eller halve (50%) julaften.

Ferie-/fleksisaldoen i månedoversikten er ikke riktig. Hvordan får jeg rettet opp dette? [58]

For å få korrekt ferie-/fleksisaldo må korrekt startsaldo registreres.

Velg "Selskap/Ansatte" i hovedmenyen. Klikk på "Detaljer" for riktig ansatt og velg fanen "Arbeidsforhold". Se avsnittene "Avregnet fleksisaldo" og "Avregnet feriesaldo". Her kan man nullstille ferie-/fleksisaldoen fra en gitt dato.

Hvis en ansatt har registrert timer før ansettelsesdatoen, så vil dette påvirke fleksisaldoen. Man kan da nullstille fleksisaldoen på ansettelsesdatoen. Man går inn i ansattdetaljene, velger fanen "Arbeidsforhold" og registrerer ansettelsesdatoen i avsnittet "Avregnet fleksisaldo". Man registrerer datoen i feltet "Dato fra og med" og skriver "0" i feltet "Fleksisaldo (timer)". Fleksisaldoen vil da korrigeres til null på ansettelsesdatoen.

Hvordan utbetaler jeg en del av en reiseregning på en lønnsutbetaling? [51]

Delutbetalingen kan føres som forskudd på lønn. Legg til en manuell rad på lønnsutbetalingen og velg riktig lønnsart for forskudd på lønn. Når lønnsbilaget er opprettet, så vil forskuddet dukke opp som en åpen post med negativt beløp på neste lønnsutbetaling. Reiseregningen minus forskuddet kan da utbetales til den ansatte.

Hvorfor vises ikke månedslønnen til en ansatt i lønnsutbetalingen? [39]

Gå til "Selskap/Ansatte" i hovedmenyen og klikk på "Detaljer" ved siden av den ansatte. Velg fanen "Arbeidsforhold" og sjekk at det er registrert stillingsprosent og årslønn på den ansatte i avsnittet "Arbeidsforhold".

Månedslønnen vil heller ikke vises på lønnsutbetalinger hvis det allerede er ført lønn på den ansatte i denne perioden. Man kan også sjekke om det ligger et lønnsbilag "under bearbeiding" for perioden.

Du kan også dobbeltsjekke via fanen "Brukertilgang" at det er huket av for "Brukeren kan velges av andre brukere som fører timer, reiser og utlegg m.m i selskapet " i avsnittet "Generelle tilganger".

Hvor styrer jeg tilgangskontrollen/brukertilgangen til brukerne? [37]

Det er kun brukere med administratorrettigheter som har tilgang til å styre andre brukeres tilgang.

Brukertilgangen til en ansatt kan endres via "Selskap/Ansatte" i hovedmenyen. Klikk på "Detaljer" for den ansatte og velg "Brukertilgang" i menyen.

Brukertilgangen til en kontakt kan endres via "Kunde/Kontakter" i hovedmenyen. Klikk på "Detaljer" for kontakten og velg "Brukertilgang" i menyen.

Hvordan endrer jeg passordet til en bruker? [36]

Kun brukeren selv kan endre passord. Gå til "Min profil>Brukerinnstillinger" (klikk på navnet ditt til venstre over hovedmenyen). Helt nede i menylinjen kan du velge "Endre passord".

Hvordan oppretter jeg en ny ansatt/bruker? [34]

Nye ansatte/brukere opprettes ved å gå til "Selskap/Ny ansatt" i hovedmenyen.

Hvis man ønsker å opprette en bruker som ikke er ansatt, så velger man "Kunde/Ny kontakt" i hovedmenyen.  Huk av for "Vanlig ansatt/kontakt" om ansatt/kontakt skal ha tilgang til å logge seg inn i Tripletex.

Opptjente feriepenger for en ansatt er feil. Hvordan korrigerer jeg dette? [30]

Først må feriepengeprosenten oppdateres. Standardinnstillingene for selskapet administreres via "Lønn>Innstillinger" i hovedmenyen. Dersom den ansatte ikke følger standardoppsettet, så kan man registrere feriepengeprosenten via ansattdetaljene. Gå inn i "Selskap>Ansatte" i hovedmenyen, velg" Detaljer" for den ansatte, velg fanen "Arbeidsforhold" og se avsnittet "Ferie".

Normal feriepengeprosent for ansatte som har 21 dager ferie, er 10,2 % (12,5 % for ansatte som har krav på en ekstra ferieuke - 59 år+). Normal feriepengeprosent for ansatte som har 5 ukers feire, er 12 % (14,3 % for ansatte som har krav på en ekstra ferieuke - 59 år+). Dersom den ansatte følger standardoppsettet skal man ikke legge til ny rad under avsnitt "Ferie".

For å korrigere opptjente feriepenger må det opprettes et nytt lønnsbilag for de ansatte som skal endres. Hvis man ikke skal utbetale mer lønn for året, så kan man opprette et lønnsbilag der utbetalingsbeløpet er null. Dette gjøres ved å legge til to rader som nuller hverandre ut. F.eks. 1 kr. og -1 kr. mot lønnsarten " Fastlønn". Korreksjonen verifiseres via "Lønn>Feriepengeliste" i hovedmenyen.

Merk at denne automatiske korrigeringen ikke vises før selve lønnsbilaget opprettes.

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no