Endre forfallsdato - Betaling

Det er mulig å endre betalingsdato (forfallsdato) på en leverandørfaktura, lønnskjøring og arbeidsgiveravgift som ligger klar til betaling via “Bank - Betaling.

 1) Endre betalingsdato for en leverandørfaktura som ikke er godkjent med sms-kode

Fra betalingsoversikten klikker du på bilagsnummeret, derfra kommer du rett inn i detaljer på bilaget.

 Via betalinger i selve bilaget  - trykk på krysset og betalingen slettes.

Gjør de endringer du trenger i bilaget, velg betalingsform - Betaling - og legg inn ny ønsket betalingsdato. Har du behov for å endre beløp som skal betales, kan man gjøre det nå (forutsatt at bilaget ikke er Attestert). 

2) Endre betalingsdato for en betalinger som er godkjent med sms-kode men ikke sendt til nets

Marker bilaget fra betalingsoversikten og velg avgodkjenn fra handlingsknappen oppe til høyre.

Når du har avgodkjennt kan du følge samme prosedyre som over for å legge inn betalingen på nytt.

NB! Betalinger  som har status "sendt til Nets"  kan man ikke endre betalingsdato på.Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no