%>

Historisk informasjon - prosjekt

Hvis du har prosjekter som er pågående ved oppstart av Tripletex, har du mulighet til å legge historisk informasjon inn på de aktuelle prosjektene.

Historisk informasjon aktiverer du under Prosjekt => Innstillinger => Rapportering.
For å få et riktig bilde i status på prosjektet markerer du også Prosjektprognose.

I kontrakt på prosjektet kan du legge inn historisk informasjon.
Er det et fastprisbasert prosjekt, legg først inn fastprisen på prosjektet. Gjenstående vil oppdatere seg basert på historisk fakturert honorar.
Fakturerte ordrelinjer inngår ikke i fastprisen.

  • Timer påløpt
  • Timekost (totalt fra tidligere system)
  • Honorar påløpt (vises kun om man har timepris baserte prosjekter)
  • Fakturert honorar
  • Fakturerte ordrelinjer

NB! Det er viktig at du ikke legger inn A-kontoreserve som historisk informasjon på prosjekt, kun honorarreserve.

 

 Status på prosjektet vil oppdatere seg med informasjon du har lagt inn.

 

I fane ordrelinjer må du manuelt legge inn kostnad hvis du ønsker at det skal komme frem i status på prosjektet.

Merk at hvis haken «opparbeidet honorar opp/nedskrives ved fakturering» er markert, så vil historiske timer som enda ikke er fakturert ikke lenger være fakturerbare.

 

Vi anbefaler å ta vekk innstillingen «historisk informasjon» når du ikke lenger har behov for den på prosjektene dine.

 

 

 

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no