%>

Introduksjon til produkt/lager

Ønsker du å registrere flere lager i Tripletex, da må du aktivere lagermodulen. 
Gå til Produkt => Innstillinger, for å aktivere lager.

Gå til Produkt => Nytt lager for å opprette nytt/nye lager. Legg inn navn på lageret, du kan også legge inn nummer samt  beskrivelse.
Hvis lageret er ditt hovedlager, så huker du av boksen for «Hovedlager».
Du kan se en oversikt over alle selskapets lager via Produkt => Lageroversikt, i hovedmenyen.

Tripletex skiller mellom leverandørprodukter (produkter fra leverandører) og internprodukter (produkter du oppretter selv).
Det er mulig å opprette et produktregister per leverandør. Leverandørkortet har en egen fane kalt «produkter» der du ser leverandørproduktene for den aktuelle leverandøren.


 

Produkter føres inn på lageret når du registrerer leverandørfakturaer. Du velger Bilag => Nytt Bilag =>Leverandørfaktura, i hovedmenyen og velger produkt, antall og lager.
Benytter du elektronisk lagring går du via bilagsmottaket og registrerer bilagene.

Hvis en leverandørfaktura inneholder flere produktlinjer, så kan du velge Bilag => Produktkjøp fra hovedmenyen.
Produktkjøp aktiveres via Produkt => Innstillinger (Se toppen).

Registrerer du et produktkjøp fra en leverandør, velg riktig leverandør fra nedtrekksmenyen eller opprett ny leverandør med plusstegnet.
Produktene registreres via ordrelinjer.


Her kan du hente produkter, eller opprette nye produkter ved å benytte + tegnet.

Legg inn fakturadato og velg riktig lager hvis du har flere lager. Produktene vil legges til lagerbeholdningen på fakturadato.

Når du oppretter en "ny ordre/faktura", vil produktene du legger til ordrelinjene bli trukket fra varebeholdningen.
Varene trekkes og lagerstatus oppdateres på ordrens leveransedato.

Benytter du prosjektmodulen og registrerer varer via "ordrelinjer" på prosjekt vil varene trekkes fra lager og lagerstatus oppdateres på ordrelinjens dato.

 

Vareopptelling

Du kan oppdatere lagerstatus ved å opprette en vareopptelling eller lagerkorreksjon via hovedmenyen -  Produkt => Ny vareopptelling og Produkt => Ny lagerkorreksjon.
I vareopptelling kan du velge om du ønsker å opprette vareopptelling med alle produkter, kun produkter med en varebeholdning, eller en tom liste til utfylling.

Lagerrapport

Lagerrapporten fungerer som en slags loggbok for varelageret. Du kan her se verdien av varelageret eller et bestemt produkt på lageret for en bestemt periode beregnet ut fra kostpris.
Det er mulig å oppdatere kostprisen på varene ut ifra den kostprisen som er registrert i produktdetaljene.
Da huker du av produktet i lagerrapporten og klikker på «Oppdater kostpris fra produkt».
Du kan også endre kostprisen på hvert produkt manuelt ved å huke av boksen for «Tillat redigering» og klikke på «Oppfrisk». Da kan du endre kostprisen direkte i listen.

 

Oversikt over alle dine internproduker finner du via hovedmenyen - Produkt => Produkter.
Her ser du også om produktet er en lagervare.


 

NB! Verdien av varelageret blir ikke oppdatert automatisk.  Man må registrere verdien av varelageret via Bilag => avansert bilag.

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no