%>

Roller og rettigheter i Altinn for regnskapsfører og privatperson

Roller privatperson (alle som logger seg inn i Altinn via Tripletex ved å bruke Altinn-ID for klienten)

 

Utfyller/innsender gir tilgang til:

- Sende a-melding manuelt og fra system A02

- Hente elektronisk skattekort fra system

- Avstemmingsinformasjon A06/A07

Regnskapsmedarbeider gir tilgang til:

- Sende inn Skattemelding for merverdiavgift (RF-0002)

- Hente elektronisk skattekort fra system (trenger rollen utfyller/innsender i tillegg)For direkte tilkobling i altinn fra klientkontoen må klienten opprette en Altinn-ID i sin konto i Altinn

og denne registreres direkte i klientkontoen i Tripletex. Klienten gir tilgang direkte til regnskapsfører

(ikke regnskapsbyrået) eller ansatt, og de må da bruke altinn-ID som er registrert

i klientkontoen for å logge seg inn i Altinn via Tripletex.

Roller for regnskapsførere (regnskapsførere som bruker Altinn-ID’en til regnskapsbyrået for å logge seg inn i Altinn

 

Regnskap lønn gir tilgang til:

- Alt som har med lønn å gjøre, både a-meldinger og henting av skattekort

Regnskapsfører med signeringsrettighet:

- Tilgang til å sende a-melding og hente skattekort

- Tilgang til å sende mva-melding og signere

Regnskapsfører uten signeringsrettighet:

- Tilgang til å sende inn mva-melding men har ikke tilgang til å signere mva-meldingen

 

Regnskapsbyrået oppretter en egen Altinn-ID i Altinn som de registrerer i Tripletex på Regnskapsbyråets Tripletex-konto.

Klienten gir tilgang til regnskapsbyrået for å sende inn skjemaer,

deretter gir daglig leder tilgang til sine ansatte for å sende inn skjemaer på vegne av klienten.

Når regnskapsførere skal logge seg inn i Altinn via Tripletex for å sende skjema på vegne av klientene,

logger de seg inn med regnskapsbyråets Altinn-ID.

 

 

Se gjerne også vår video om Altinn integrasjon

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no