%>

Tilbakebetaling via betalingsløsning

Har en kunde har innbetalt for mye på en faktura eller en betalt faktura er kreditert, kan du benytte betalingsløsning (AutoPay) for å tilbakebetale kunden.

Gå til “Faktura>Fakturaoversikt”. Trykk på fakturanummeret for å komme til detaljer på faktura.

I fakturadetaljer velger du “Tilbakebetaling” fra handlingsknappen helt nede i bildet.

Velg korrekt betalingsform. Du vil automatisk få opp overskytende beløp som forslag for tilbakebetaling.

Fyll inn dato du ønsker å tilbakebetale, kundens kontonummer og melding til mottaker. 

Godkjenn med sms-kode (hvis du har direkte remittering fra NETS), eller godkjenn i betalingsoversikten hvis du har AutoPay

Når betalingen er gjennomført i banken og “status i Tripletex er betalt”, vil postene lukkes automatisk.

Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no