%>

Automatisk betalingspåminnelse/purring/inkassovarsel

Man kan la systemet sende betalingspåminnelse, purring og inkassovarsel helt automatisk.

Automatikken aktiveres via “Faktura > Fakturainnstillinger > Automatisk betalingspåminnelse/purring”.

Merk at man må sende faktura elektronisk for at utsendingen skal gå automatisk.

Automatikken kan slås av via kundekortet til de kundene du ikke ønsker å sende betalingspåminnelse, purring og inkassovarsel til.

Det kan settes betingelser for betalingspåminnelse og purringer i feltet “Minstebeløp for automatisk utsendelse…”. Fakturaer med beløp under dette vil det da ikke sendes automatisk purringer på. Dette vil gjelde for alle kunder der det er aktivert betalingspåminnelse. 

 

Hvordan stoppe automatisk utsending av betalingspåminnelse, purring eller inkassovarsel på en spesifikk faktura

I “Fakturaoversikten” kan man trykk seg inn på fakturadetaljer via fakturanummeret. 

I anmerkningsfeltet legges det inn en anmerkning/kommentar. Feltet kan utvides hvis du ønsker å legge inn en lengre tekst. Trykk på “Lagre”.

Når man går tilbake til fakturaoversikten, vil man se anmerkningen/kommentaren. Betalingspåminnelse, purring og/eller inkassovarsel vil da ikke sendes automatisk ut til kunde for denne aktuelle fakturaen.

Hvis man trenger å sende en betalingspåminnelse, purring og/eller inkassovarsel på et senere tidspunkt, kan man gjøre dette manuelt via fakturaoversikten.

Marker valgte faktura, trykk på og velg “Purring/inkasso”.

I neste vindu velger man om det skal sendes betalingspåminnelse, purring eller inkassovarsel.Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no