Slå sammen brukerkontoer

Har du fått tilgang til flere Tripletex-kontoer / firma med ulik brukertilgang / mailadresse, kan du forenkle innloggingen ved å samle alle kontoene med kun en brukertilgang. Dvs en mailadresse og passord.

Forutsetningen er at du har tilgjengelig de mailadressene/bruker-id og passord som er registrert på de ulike kontoene.
Logg inn i den Tripletex-kontoen du ønsker skal være den første kontoen du logger inn i. Klikk deretter på firma-navnet under navnet ditt helt til venstre

Velg “Min profil”.

I første fane - Brukerinnstillinger vil du under Brukerinformasjon finne valget for å markere at denne skal være din “Standardkonto ved innlogging” og lagre. Denne må være markert før du får aktivert flere valg.

 

Helt nederst i menylinjen klikker du på handlingsknappen og velger “Slå sammen brukerkontoer”

Du får da opp følgende felter som må fylles ut. I feltet “E-postadresse, ekstern konto - dvs den kontoen du skal knytte til den e-posten du har logget inn i (er aktiv med nå)

Du må foreta denne handlingen for hver unike Tripletex-konto,  har du flere Tripletex-kontoer med ulike e-postadresser må du foreta denne operasjonen for hver enkelt. Er det flere som ligger under hver bruker vil de bli samlet under ett.

Når du har samlet alle kontoene vil du finne de ulike kontoene/firmaene helt til venstre ved å klikke på firmanavnet.

 

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no