%>

Fleksisaldo

Fleksisaldo benyttes for å holde oversikt over timer hvor ansatte i perioder jobber lange dager.  

En fleksisaldo gir den ansatte mulighet til å avspasere timer, men likevel få sin normale månedslønn.

Fleksisaldo aktiveres via “Timeliste>Innstillinger og Moduler”.

Bruk av fleksisaldo vil kun være mulig for ansatte med fast månedslønn og hvor timeføring gjøres ut i fra en normaltid (f.eks 8 timer per dag).

Normaltid legger man inn i “Lønn>Innstillinger”, eller direkte på arbeidsforholdet til den ansatte dersom arbeidstiden avviker fra selskapets normaltid.

I Tripletex vil all timeføring over/under normaltid generere fleksisaldo for den ansatte.

Regnestykket er som følger:

Eksempel 1:

Normaltid = 8

Ført timer = 10

Fleksisaldo = 2 (timer å flekse med)

 

Eksempel 2:

Normaltid = 8

Ført timer = 5

Fleksisaldo = -3

 

Fleksisaldo vil justere seg etterhvert som den ansatte fører timer i måneden.

 

Oversikt over fleksisaldo per ansatt finner du via “Timeliste>Månedsoversikt”.

Hvis det blir mange minus eller plusstimer i løpet av en måned, kan man trekke eller legge til timer til lønn.

Legg inn antall timer trekk/tillegg i månedsoversikten til den ansatte, og det trekkes fra eller legges til automatisk ved neste lønnskjøring. Månedsoversikten må godkjennes.

*Timelønn beregnes ut fra den ansattes årslønn. Det finner man i arbeidsforholdet på den ansatte.

Fleksisaldo vil justere seg automatisk etter trekket/tillegget er godkjent i månedsoversikten.

NB. Legger man inn normalt antall timer for eksempelvis 5 dager frem i tid i timelisten, så vil ikke fleksisaldoen påvirkes av de dagene man ikke har ført mellom i dag og den datoen fremover i tid.  

For føring av overtidstimer, se egen artikkel HER

 

Vi kan illustrere et konkret eksempel hvordan bruke fleksisaldo:

Ansatt med fastlønn, der timelønn er 400 kroner. I bedriften er normaltid 8 timer per dag.

 

Den 11. august jobber den ansatte 12 timer. I timelisten registreres 12 timer på en aktivitet, i tillegg registreres 4 timer på lønnsart for overtid (det er kun for å få prosentsatsen for overtid utbetalt). De fire timene som den ansatte har arbeidet vil ikke påvirke selve lønnen.

 

Når månedsoversikten godkjennes, velger vi å sette utbetaling av timer til 0.

 På lønnskjøringen som opprettes basert på godkjent månedsoversikt, utbetales kun fastlønnen + overtidsprosenten for de fire timene. 

Fleksisaldoen i september vil nå inneholder timene som ikke ble utbetalt i august, inngående saldo 4. Som for eksempel kan utbetales eller avspaseres senere.

Ønsker den ansatte å bruke noen av fleksitimene, trenger den ansatte ikke føre timer - da trekkes det automatisk fra fleksisaldo. 

Har man opprettet en aktivitet som f.eks heter overtid og denne er satt opp slik at den ikke generer timer, kan man føre antallet fleksitimer på denne i timelisten. 

Uten å føre timer. Den ansatte har kun jobbet 6 timer den dagen, 2 timer tas fra fleksisaldo.

Føre timer på en aktivitet. Den ansatte har jobbet 6 timer, men her er altså 2 timer “ført” på en aktivitet (som ikke generer timer), kun for registrering.

 

Eksempel på aktivitet å føre fleksitimer på: 

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no