Påslag/Rabatt på ordre og prosjekt

Hvis man ønsker å gi sine kunder rabatt eller påslag, har man mulighet til å legge inn dette på flere nivå:

  • fast rabatt/påslag for alle tilbud/ordre relatert til spesifikk kunde
  • engangsrabatt/påslag på tilbud/enkeltordre (og på prosjekt).

Kundedetaljer

I kundedetaljer kan man sette på en fast rabatt. Den rabatten vil aktiveres hver gang du oppretter et tilbud og eller ordre. Den kan fint fjerne eller overstyres i tilbudet/ordren om det er aktuelt.

 

 

Oppretter man en ordre på kunden vil disse 15% automatisk vises i ordren om haken for “Vis påslag/rabatt på faktura/ordreutskrift”.

 

 

 

Påslag og rabatt vil vises i et tilbud/ordre/faktura selv om man ikke har aktivert for dette i fakturainnstillinger så lenge det ligger i kundedetaljer som beskrevet over.

 

Fakturainnstillinger

Rabatt/påslag aktiveres under Fakturainnstillinger.

 

 

 

Registrer rabatt på ordrelinjer

Aktiverer mulighet for å registrere rabatt på tilbud, ordre og prosjekt.

 

Setter man på haken for både rabatt og påslag på ordrelinjer, og så vil rabatten vises på selve (ordren) fakturaen.

 

I ordren vil det eksempelvis se slik ut:

 

 

 

På faktura vil det vises på denne måten:

 

 

 

Registrere påslag på ordrelinjer

Selv om man har aktivert rabatt/påslag i innstillingene, kan denne overstyres på tilbud/ordre og i prosjektet.

 

Aktiverer man for både rabatt og påslag på ordrelinjer, og har lagt inn både påslag og rabatt, vil kun rabatten vises på selve fakturaen. Påslaget vil likevel være inkludert i det fakturerbare beløpet.

 

Har du valgt både rabatt og påslag i standardinnstillingene - vil det i ordren fremkomme slik.

 

 

 

Her vil påslaget være lagt til beløpet samt en rabatt - det vil kun være rabatten som vises på selve fakturaen.

 

 

 

Prosjekt

Dersom man har aktivert rabatt/påslag vil dette også bli tilgjengelig i prosjektets kontrakts fane.

 

 

Rabatten/påslaget som legges inn her vil komme som et forslag på alle ordrelinjer. Det kan likevel endres for enkeltlinjer i ordrelinje-fanen.

 

 

Velges både rabatt og påslag vil det kun være rabatten som vil vises i et eget felt på faktura. Påslaget vil likevel være medregnet i summen.

 

 

 

I fanen ordrelinjer vil påslag og rabatt fremkomme på denne måten:

 

 

 

Som nevnt vil kun rabatten vises på faktura.

 

 

 

Ønsker man å legge inn en rabatt på timer i prosjekt, kan man legge inn minus foran prosentsatsen. Det er også greit å legge inn en egen tekst for rabatten.

 

 

Under Faktura, prosjektfakturering vil det se slik ut:

 

 

I faktura vil det komme som en egen rad under beskrivelseTripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no