%>

Bokføring av differanser, renter og gebyrer

Når du foretar en bankavstemming i Tripletex vil det ofte være differanser, gebyrer og renter på selve bankutskriften som ikke er bokført i regnskapet.

Det er fullt mulig å føre et avansert bilag for disse (debet og kreditføring) - men Tripletex har et alternativ som forenkler denne føringen.

Innstillinger

Under Regnskap, innstillinger og Betalingstyper vil du finne seksjonen Bankavstemming.

 

Her kan du legge inn alternativer for å avhjelpe bankavstemmingen. Pass på at du benytter korrekt regnskapskonto for de ulike alternativene.

I den manuelle bankavstemmingen finner du feltene for gebyrer, renter og andre bankomkostninger helt nederst. Velg korrekt dato, hent inn alternativene og legger inn korrekt beløp i henhold til det som fremkommer i kontoutskriften. Dette er et alternativ for gjentagende føring som ikke krever eget bilag. Føringen(e) blir bokført når du markerer banken for avstemt i løsningen.

 

For å få avstemt banken må avviket være i null. Da aktiveres muligheten for å huke på Godkjenn avstemming.

I den automatiske bankavstemmingen vil også renter og gebyrer ”bli hengende igjen” til slutt. Du finner det nederst i kolonnen for Bankutskrift - saldo. Marker i firkanten og du vil se transaksjonstype.

For å få avstemt banken velg BOKFØR, og du får aktivert alternativer for å føre bort avviket(ene). ... Flere valg tar deg til Regnskapsinnstillinger og Betalingstyper.

 

Vider vil det i den Automatiske bankavstemmingen være to alternativer for å avstemme differanse, renter og gebyrer.

 

Poster som går i null vil automatisk forslås på venstre og høyre side. Stemmer føringen i regnskapet med forslaget i bankutskrift, velger du haken. Er det ikke korrekt velger du krysset og finner riktig motpost i kolonne for bankutskrift.

 

Velger du ”vis avstemte poster” helt oppe til høyre vil du kunne se hvilke poster som er lukket mot hverandre i avstemmingen. Her kan du igjen velge ikonet for slett hvis det ikke er korrekt.

 

Alternativ to er når bokført betaling ikke stemmer med bankutskriften. Det kan være renter eller gebyrer som eventuelt kommer i tillegg. Feltet BOKFØR RESTBELØP vil da bli aktivert helt oppe til høyre.

Velg renter eller gebyrer utenfor føringen(e) og velg BOKFØR RESTBELØP. Systemet vil foreslå det korrekte alternativet.

 

Velger du Vis avstemte poster vil du nå se føringen.

 

Det er opprettet et bilag i selve føring og referansen til bilagsnummeret finner du helt oppe i menylinjen.

 

Velger du å klikke på bilagsnummeret får du frem konteringen/føringen i regnskapet.

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no