%>

Fastprisprosjekter - Beregningsmetode for opparbeidet honorar: % Utført

Denne innstillingen ligger under “Prosjekt/Innstillinger/Avanserte innstillinger/Andre prosjektinnstillinger,”. Man kan velge mellom to beregningsmetoder: “Fakturert honorar” og “% Ferdig registrert”.

Fakturert honorar
Med denne innstillingen vil opparbeidet honorar være lik fakturert honorar. Dersom man for eksempel har fakturert 1 000 kr i honorar, er det dette beløpet som vises i kolonnen “Honorar” i overordnet status. 

  

% Ferdig registrert

Med denne innstillingen vil prosjektstatusen beregne opparbeidet honorar slik: Timer x Hon/t (budsjettert).

 

For å angi ønsket “honorar per time”, må man minimum registrere et overordnet budsjett på prosjektet.

Gjør man ikke det, vil “Hon/t” = Honorar (fastpris) / timer.

 

 

I dette eksempelet er det budsjettert 100 timer på et fastprisprosjekt med kontraktssum på 100 000,- , og beregning av opparbeidet honorar = Timer x Hon/t (budsjettert):

 

I eksempelet under er timebudsjettet fjernet, slik at Hon/t = honorar / timer: 

 

 

Innstillingen endrer ikke beregning av honorarreserve. Det vil fortsatt være fastpris (-) fakturert honorar som kommer som forslag til fakturering under prosjektfaktureringen.

Dersom man også ønsker å endre beregning av honorarreserven, kan dette gjøres ved å aktivere “Fakturer fastprisprosjekter etter fremdrift” (kun mulig når “% Ferdig registrert” er valgt). Da vil systemet foreslå å fakturere opparbeidet honorar ved fakturering.Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no