Oppsett for bankgebyrer og renter

Når du foretar en bankavstemming i Tripletex vil det ofte være en del gebyrer og renter på selve bankutskriften som ikke er bokført i regnskapet.

Det er fullt mulig å føre et avansert bilag for disse (debet og kreditføring) - men Tripletex har et alternativ som forenkler denne føringen.

Under Regnskap, innstillinger og Betalingstyper vil du finne seksjonen Bankavstemming.

 

Her kan du legge inn alternativer for å avhjelpe bankavstemmingen. Pass på at du benytter korrekt regnskapskonto for de ulike alternativene.

I den manuelle bankavstemmingen finner du feltene for gebyrer, renter og andre bankomkostninger helt nederst. Velg korrekt dato, hent inn alternativene og legg inn korrekt beløp i henhold til det som fremkommer i kontoutskriften. Dette er et alternativ for gjentagende føring som ikke krever eget bilag. Føringen(e) blir bokført når du markerer banken for avstemt i løsningen.

 

For å få avstemt banken må avviket være i null. Da aktiveres muligheten for å huke på Godkjenn avstemming.

Se gjerne egen artikkel for Bokføring av differanser, renter og gebyrer

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no