Timeprismodeller

Det finnes 3 forskjellige timeprismodeller i Tripletex: Predefinerte, prosjektspesifikke og fast timepris.

1) Predefinerte timepriser.

 • Timepris hentes fra ansattdetaljer per ansatt.
 • Selskap -> Ansatte -> Gå inn på ansattdetaljer -> Timepris/Timekost under fanen «Detaljer»
 • Det vil da være en fast timepris på den ansatte uavhengig av aktivitet.

2) Prosjektspesifikke timepriser

 • Mulighet til å legge ulike timepriser per ansatt og per aktivitet. En ansatt kan ha forskjellige timepriser på de ulike aktivitetene.
 • Aktivitetene hentes fra Timeliste/Innstillinger/Prosjektaktiviteter. Er det lagt inn timepriser på de ulike aktivitetene i innstillingene, vil disse komme som forslag på prosjektet. Du kan fint endre timeprisene i tabellen.

 • Det er også mulig å opprette unike aktiviteter som kun gjelder for prosjektet. Da skriver man aktivitetens navn i feltet "Her kan du registrere ny aktivitet". Ved opprettelsen av et nytt prosjekt gjøres dette rett i listen. På allerede opprettede prosjekter, gjøres dette på fanen budsjett."
 • Man kan også velge å begrense aktiviteter for timeføring ved å markere “TiIlat timeføring kun for prosjektaktiviteter….”

 • Når man trykker opprett på prosjektet, vil du nå finne oversikt over de aktivitetene du har valgt i fanen kontrakt

 • Her kan man endre timepris direkte i tabellen om man ikke har fakturert. Det er viktig å være klar over at endring av timepriser direkte i tabellen på timer man har fakturert, vil føre til at disse timene opp/nedskrives på neste faktura. Se gjerne denne artikkelen om endring av timepriser ved prosjektfakturering.
 • For å endre evt legge til aktiviteter, må man nå gå til fanen “Budsjett” under seksjonen Aktiviteter. 

 

3) Fast timepris

 • Kan brukes dersom man ønsker en fast timepris for alle aktiviteter/ansatte. 
 • Aktivitetene det føres timer for vil være de som er definert i Timeliste/Innstillinger/Prosjektaktiviteter.

 • Man kan også velge å begrense aktiviteter det kan føres timer på, ved å markere “Tillat timeføring kun for prosjektaktiviteter…..”. Husk å legge inn aktivitetene i tabellen med denne aktivert. Uten markeringen vil det ikke være noen aktiviteter å føre timer mot i timelisten på prosjektet. Se gjerne artikkelen Hvorfor får jeg ikke ført timer på et prosjekt i timelisten?

Timekost 

Ønsker man å få et riktigere bilde av hvor mye man sitter igjen med per time, kan det legges inn en stipulert timekost på ansatte i ansattdetaljer. Timekost er anslagsvis kostnaden på den ansatte, så du kan måle inntjening (dekningsrad). 

Les gjerne også om “Prosentberegnet timekost” og “Status vs Resultat på prosjekt”Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no