%>

Timelisteinnstillinger

Moduler - Internaktiviteter – Prosjektaktiviteter - Fridager

Moduler

Godkjenning av timer til fakturering: aktiverer man denne vil en leder med rettigheter kunne godkjenne alle timer før fakturering. Men dette gjelder kun prosjekt timer - altså timer ført mot prosjekt.

Stemplingsur : Aktiverer et tidsur man kan klikke på og av utenfor hver aktivitet slik at man slipper å føre timer manuelt.

Timeliste - Ferdig registrert: den ansatte markerer i timelisten at den er ferdig registrert når uken er omme. En avdelingsleder eller ansvarlig vil da i Status timeliste kunne se når den ansatte har markert timelisten som ferdig registrert.

Timeliste - Godkjenning: Et nytt nivå i timelisten hvor en leder godkjenner timelisten til den ansatte. Den ansatte kan da ikke føre timer i den aktuelle uken. Timelisten vil være låst.

Månedsoversikt - Ferdig registrert: Aktiverer et valg i månedsoversikten slik at den ansatte kan markere den aktuelle måneden for ferdig registrert/ført. Huker man på denne haken vil det også aktivere varsel/påminnelse om å fullføre timeføring for den aktuelle måneden. Varselet kommer en dag etter månedsslutt.

Månedsoversikt - Godkjenning: Har man ansatte med timelønn og lønnskjøring i Tripletex, må denne være aktivert slik at grunnlaget av timeføringen kommer til utbetaling. For ansatte med fastlønn og hvor det skal utbetales overtid, fleksisaldo mm - må også månedsoversikten godkjennes med denne haken. Det er gjerne en avdelingsleder, leder eller den som har ansavet for lønnskjøringen som gjodkjenner månedsoversikten.

Fleksisaldo: Benyttes for å holde oversikt over timer hvor den ansatte i perioder jobber for mye evt for lite. Bruk av fleksisaldo vil kun være mulig for den/de ansatte med fast månedslønn og hvor timeføring gjøres ut i fra en normaltid (f.eks 8 timer per dag).

Feriesaldo: Fører den ansatte mot denne aktiviteten vil man kunne følge med hvor mye man har tilgode av ferie i løpet av året. Feriesaldoen er gjerne hentet fra standard antall feriedager under Lønnsinnstillinger.

 

Internaktiviteter

Internaktivitetene er ufakturerbare og benyttes ikke ved timeføring på prosjekter. Internaktiviteter kan for eksempel være ferie eller sykdom, og andre interne aktiviteter man har behov for. Man kan velge ny rad for å legge til nye aktiviteter. Det er også mulig å slette aktiviteter man ikke benytter, men har man ført timer på aktiviteten, vil raden være låst for sletting. Sett da aktiviteten inaktiv.

Merk at ferieaktiviteten styrer feriesaldoen (bør ikke endres).

 

”Faktureringsgrad reduseres ikke”

Aktiveres denne for en internaktivitet, vil det si at den forventede faktureringsgraden for en ansatt ikke blir påvirket av timene som blir ført.

 

Prosjektaktiviteter

Prosjektaktiviteter føres mot prosjekter. Her kan man sette opp et sett med faste aktiviteter som vil være tilgjengelige på alle prosjekter. Man kan også velge faste timepriser på de ulike aktivitetene. Vanligvis vil de fleste aktivitetene her være fakturerbare. Fjerner man haken for fakturerbar, vil dette redusere faktureringsgraden. Endring fra en fakturerbar til en ikke-fakturerbar aktivitet, vil ha tilbakevirkende kraft på de timer som allerede er ført på aktiviteten.

 

 

Fridager

I fanen Fridager, vil man finne standard fridager for bedriften. Har bedriften flere eller andre fridager kan man opprette og endre her. Fridager oppdateres automatisk i henhold til kalenderåret.

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no