Faktureringsgrad

Hva betyr valget Faktureringsgrad reduseres ikke?

Under Timelisteinnstillinger er det et valg i innstillingene hvor man kan markere ”Faktureringsgrad reduseres ikke

 

Aktiveres denne for en internaktivitet, vil det si at den forventede faktureringsgraden for en ansatt ikke blir påvirket av timene som blir ført.

Den aktiveres i noen tilfeller der det er påkrevet å føre på internativitetene, aktiviteten kan f.eks være administrasjon eller ferie.

Faktureringsgraden vil man kunne se i timestastatistikken under hovedmenyen Timeliste.

 

Beregning for Faktureringsgrad er Normaltiden (den normaltid som er aktuell for den ansatte, f.eks 8 timer per dag).  Dvs har man ikke aktivert “Faktureringsgrad reduseres ikke” - så vil forventet faktureringsgrad være 100% per dag - altså 8 timer.

Fører man f.eks 2 timer en dag på en internaktivitet (og man ikke har aktivert punktet nevnt over) vil de to interntimene Påvirke faktureringsgraden - Faktureringsgraden vil bli reduesert til 75% prosent.  

 

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no