%>

Underprosjekt

Et underprosjekt opprettes gjerne som et tillegg til et hovedprosjekt. F.eks om man ønsker å splitte en jobb i et fastpris- og et timeprisprosjekt.

 

Man kan opprette et underprosjekt ved å stå i hovedprosjektet. Klikk på handlingsknappen nede i menylinjen i prosjektet og man får opp følgende valg;

Nytt underprosjekt åpner en side tilsvarende ”nytt prosjekt”.

 

Det er også mulig å opprette underprosjekt via Nytt prosjekt og knytte underprosjektet til et hovedprosjekt.

 

I feltet under Prosjektdetaljer vil man se tilknytningen til hovedprosjektet. Fyll inn alle nødvendige felter.

 

Oppretter man underprosjektet i et hovedprosjekt vil underprosjektet automatisk få nummerering etter hovedprosjektet om ikke andre prosjekter er opprettet i mellomtiden.

 

Et underprosjekt som opprettes etter en tid vil ikke nødvendigvis få et prosjektnummer direkte numerisk etter hovedprosjektet. Det nye prosjektet vil likevel ha referanse til hovedprosjektet så lenge man knytter underprosjekt til hovedprosjekt. Se eksempel under:

Nedenfor er underprosjektet opprettet like etter hovedprosjektet og har fått neste ledige prosjektnummer.

Det er mulig å ha underprosjektet mot en annen kunde. Et underprosjekt påvirker ikke hovedprosjektet og er i utgangspunktet et selvstendig nytt prosjekt.

 

I detaljer på hovedprosjektet – helt nederst, ser man hvilke underprosjekter som er knyttet til hovedprosjektet. Det er også fullt mulig å ha flere underprosjekter knyttet til et hovedprosjekt.

 

 

I Prosjektoversikten kan man se tråden fra hovedprosjekt til underprosjekt.

 

 

Husk at startdato for underprosjektet ikke kan være før hovedprosjektet.

 

Ofte kan det være aktuelt å opprette et underprosjekt om man har et fastprisprosjekt, der det f.eks er ført flere timer og/eller kostnader enn beregnet til fastprisprosjektet. Man oppretter et underprosjekt og flytter evt timer og kostnader til underprosjektet – oppretter det nye prosjektet som et timeprisprosjekt og fakturerer dette i tillegg.

 

For å få avsluttet et hovedprosjekt med underprosjekt, må alle underprosjekter være avsluttet først.

 

Et annet eksempel på bruken av underprosjekter kan være om man har et større prosjekt som er f.eks er ferdig fakturert, det viser seg at det må gjøres noe reklamasjonsarbeid. Lager en da et underprosjekt er det mulig i  Prosjekt – Prosjektstatus å se hvordan reklamasjonsarbeidet kan påvirke fortjenesten på arbeidet/prosjektets dekningsgrad.

 

Man velger å opprette et underprosjekt som anvist over. Skal det være reklamasjonsarbeid kan man sette underprosjektet som internprosjekt. Et internprosjekt kan ikke faktureres.

I vårt eksempel er det da opprettet to underprosjekter som vist i prosjektoversikten.

 

Ønsker man nå å se en total status på hoved- og underprosjektet vil som nevnt Prosjektstatus være en fin oversikt å gjør seg kjent med. Det enkelte underprosjekt vil altså ikke påvirke selve hovedprosjektet!

Under Prosjekt/Prosjektstatus og kolonnen Dekningsgrad (%).

I resultatrapporten for prosjektet ser man følgende for samme prosjekt.

For fakturering faktureres både hoved- og underprosjektene for seg. Men man kan velge å samlefakturere slik at kunden kun får en faktura.

Se gjerne egen video om samlefakturering Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no