%>

Tilganger - Prosjekt

Prosjektleder

Brukere kan få tilgang til å kunne være prosjektleder via brukertilgangene.

Selskap > Ansatt > Gå inn på ansattkortet > Gå til fanen “Brukertilgang” > Aktiver “Bruker kan være prosjektleder”Prosjektleder får automatisk tilgang til:

Alle timer som er ført mot sine prosjekter, via fanen “Timeoversikt” 

Alle reiser/utlegg som er ført mot sine prosjekter

Alle leverandørfakturaer som er tilknyttet sine prosjekter

Alle prosjekter (begrenset tilgang til andres prosjekter)

 

Hvis “Egen avdeling” er aktivert, vil prosjektleder få full tilgang til alle prosjekter knyttet til sin avdeling

Hvis “Hele selskapet” er aktivert, vil prosjektleder få full tilgang til alle prosjekter

 

Markerer man for “Tilgang til resultatrapport for egne prosjekter” vil prosjektleder få tilgang til lønnsinformasjon for sine prosjekter hvis lønnen er ført mot prosjekt. Samlet lønnsinformasjon vil bli tilgjengelig i resultatrapporten på prosjektet. 

Prosjektdeltager

Brukere som ikke skal være prosjektleder, men som skal kunne føre timer på prosjekter, trenger tilgangen “Prosjektinformasjon”. Hvis brukeren skal kunne registrere ordrelinjer/kostnader på prosjektet, må også tilgangen “Å registrere ordrelinjer/kostnader på prosjekter” aktiveres.

 

Denne tilgangen gir mulighet til å:

Se alle prosjekter (kun begrenset informasjon)

Kun fanene “Detaljer”, “Timeoversikt”, “Reise og utlegg”, “Oppgaver”, “E-post” og “Dokumentarkiv” vises.

Brukeren får kun tilgang til informasjon i henhold til de tildelte brukertilgangene.

 

Føre timer, reiser og utlegg på alle prosjekter 

Unntak: hvis prosjektet er begrenset til at kun prosjektdeltagere kan registrere informasjon. Dette kan aktiveres per prosjekt, under fanen “Detaljer”.


 

Dersom brukeren kun skal ha tilgang til å se noen prosjekter uten å ha tilgang til alle, må tilgangen “Prosjektinformasjon” deaktiveres. Brukeren må da legges inn som en prosjektdeltager per prosjekt. Prosjektmodulen vil ikke vises i hovedmenyen, men brukere kan gå inn på prosjektet via “Timeliste”. 

 

 

Eksempel 1

Hvis brukeren kun har tilgangen “Timeregistrering” under “Timeliste”, vil vedkommende kun se sine egne timer i fanen “Timeoversikt”.

 

Eksempel 2

En bruker skal føre timer på et prosjekt, men får ikke opp prosjektet i timelisten. Det kan være 2 grunner til dette:

1. Brukeren har ikke tilgangen “Prosjektinformasjon”, og er ikke lagt inn som en prosjektdeltager på det aktuelle prosjektet.

2. Brukeren har tilgangen “Prosjektinformasjon”, men er ikke lagt inn som prosjektdeltager. Det aktuelle prosjektet har innstillingen “Kun prosjektdeltagere kan registrere informasjon på prosjektet” aktivert. Da må brukeren legges til som en prosjektdeltager.Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no