Eksport til Tripletex fra eAccounting

Du må hente ut tre filer fra eAccounting for en enkel og smidig overgang til Tripletex.

1. Import av kunder

Gå inn i eAccounting og eksporter kundene dine på følgende måte:

 

Du får da opp en .csv-fil som inneholder kundene dine i eAccounting. Filen ser slik ut:

 

 

 

Logg deg så inn i Tripletex og velg "Kunde/Import" i hovedmenyen og last ned eksempelfilen som ligger der. Hvordan man skal føre inn kundene beskrives i punkt 2 - import av leverandører. Det er også mulig å legge inn kunder manuelt via "Kunde/Ny kunde/leverandør" i hovedmenyen.

 

2. Import av leverandører

For å importere leverandører over til Tripletex går man inn i eAccounting og eksporterer leverandørene sine på følgende måte:

 

 

 

Du får da opp en .csv-fil med leverandørene dine i eAccounting. Filen ser slik ut:

 

 

 

Ved å følge eksempelfilen kan du importere både leverandører og kunder i én og samme fil.

Før inn informasjon om kundene og leverandørene dine i eksempelfilen og last den så opp via "Kunde/Import". Så importeres alle kunder og leverandører inn i Tripletex.

 

 

 

Du kan også legge inn leverandører manuelt via "Kunde/Ny kunde/leverandør" i hovedmenyen.

 

 

3. Import av produkter

 

For å importere produkter over til Tripletex går man inn i eAccounting og eksporterer produktene sine på følgende måte:

 

 

 

 

Du får da opp en .csv-fil med produktene dine fra eAccounting. Filen ser slik ut:

 

 

 

Nå kan du importere alle produktene ved hjelp av eksempelfilen vår. Gå til "Produkt/Import" i hovedmenyen og last ned eksempelfilen.

 

 

 

Før inn informasjon om produktene dine i eksempelfilen og last den opp via "Produkt/Import". Da importeres alle produktene dine inn i Tripletex.

Du kan også registrere produkter manuelt via "Produkt/Nytt produkt" i hovedmenyen.

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no