Eksport fra Fiken til Tripletex

Du må hente ut én fil fra Fiken for å få en enkel og smidig overgang til Tripletex. Gå inn i Fiken og klikk på "Foretak"

øverst til venstre på siden og velg "Eksport av regnskap".

Her kan du velge om du vil laste ned kontakter, produkter og regnskap for et helt år, eller om du vil gjøre en komplett eksport for hele eller en begrenset periode.

 

For å komme i gang med Tripletex på en rask og enkel måte trenger du kun å laste ned kontakter, produkter og regnskap.

 

 

 

 

Da får du opp en .csv-fil med all den informasjonen du trenger.

 

 

 

 

 

1. Import av kunder

 

Trykk på fanen i Excel-filen som heter “Kontakter”. Logg deg inn i Tripletex og velg "Kunde/Import" og last ned eksempelfilen som ligger der. Hvordan man skal føre inn kundene beskrives i punkt 2 - import av leverandører. Det er også mulig å legge inn kunder manuelt via "Kunde/Ny kunde/leverandør".

 

 

 

 

2. Import av leverandører

 

Her henter du informasjon fra samme fane som ved import av kunder. Før inn informasjon om kundene og leverandørene dine i eksempelfilen og last den så opp via "Kunde/Import". Da importeres alle kundene og leverandørene dine inn i Tripletex.

 

 

 

 

 

3. Import av produkter

 

Igjen skal du bruke den samme filen fra Fiken som du lastet ned for å importere kunder og leverandører.

Gå til fanen som heter “Produkter”.

 

 

 

Du kan importere alt ved hjelp av eksempelfilen vår. Gå til "Produkt/Import" og last ned eksempelfilen.

 

 

 

 

Før inn informasjon om produktene dine i eksempelfilen og last den så opp via "Produkt/Import". Da importeres alle produktene dine inn i Tripletex.

Du kan også registrere produkter manuelt via "Produkt/Nytt produkt" i hovedmenyen.

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no