%>

Filtrere, lagre og skrive ut rapporter

Via de ulike valgene i hovedmenyen, kan du foreta visning av alle standardrapportene i Tripletex.

 

 

Tripletex oppdaterer automatisk innholdet i systemets standard rapporter på grunnlag av den informasjon du har bokført (registrert) i

programmet.

I detaljer på en rapport (være seg leverandør-, kundereskontro, fakturaoversikt, hovedbok, bilagsoversikt mm), kan du foreta ulike

filtreringer.

 

Periode

For å velge en annen periodeangivelse, kan du klikke på tegnet for bakover eller fremover. Du kan også velge datointervall –

da fremkommer flere muligheter.

 

 

“Åpne poster" i en reskontro viser alle åpne poster. Legger du inn en dato i “åpen post”-feltet, vil du få en oversikt over alle åpne poster til valgt dato.

 

"Periode" i reskontroene vil vise alle poster i den aktuelle perioden (både åpne og lukkede poster), samt inngående/utgående saldo fra foregående perioder. Du kan enkelt bytte periode med piltastene.

 

Flere valg

Under flere valg kan du foreta ytterligere sortering av rapporten.

 

Laste ned eller skrive ut rapporter

Programmet er ikke knyttet opp mot en standard skriver, og derfor kan ikke rapporten skrives ut direkte på

papir. Det er imidlertid mulig og Laste ned rapporten i ulike filformat. Det gjør du via et ikon på verktøylinjen.

 

 

Da vil du få fram alternativene;

 

Når du velger Laste ned i pdf-format, får du muligheten til å sende rapporten som e-postvedlegg eller skrive ut direkte fra pdf.

 

I de rapportene det er mulig anbefales CSV-eksport – du får følgende melding, velg da gjerne Avansert.

 

 

 

 

Utskrift av bilag

For å ta ut eller lagre bilagene med selve bokføringsbilaget i en bestemt periode, markerer du i feltene helt til venstre og velger

”SKRIV UT VALGTE BILAG” (dette vil kun være oppretting av pdf for utvalget).

 

 

Du får opp følgende i bildet (første bildet vil vise selve bokføringsbilaget, deretter om man har et skannet bilag, faktura eller annet

vedlegg til føringen  - vil det vises på påfølgende side(r).

 

 

Når du har foretatt valget og første siden vises som i eksempelet over, kan du velge om du vil laste ned sidene via pilen ned i menylinjen helt oppe til høyre og lagre evt opprette pdf og  printe ut sidene ved å klikke på printer-ikonet.

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no