Nummerserier: prosjekt, ordre og tilbud

Prosjekt, ordre og tilbud går på samme nummerserie. Det vil si at dersom man har et prosjekt med nummer 1, er det ikke mulig å opprette en ordre med nummer 1. Ønsker man ikke å sette nummer manuelt på nytt prosjekt eller ny ordre, kan man aktivere automatisk generering av nummer.

 

Prosjektnummerserie kan defineres under:
Prosjekt > Innstillinger > Innstillinger for nye prosjekterOrdre-/tilbudsnummerserie kan defineres under:
Faktura > Innstillinger > Innstillinger for nye ordre/tilbud
 

Det er anbefalt å ha stor avstand mellom nummerseriene for å unngå konflikt.

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no