%>

Purregebyr og renter på utgående faktura

Generering av purregebyr og renter i Tripletex er kun varsler. Gebyr og renter er ikke registrert i regnskapet før man registrerer de som betalt. Vi skal se litt nærmere på ulike alternativer.

Varsler som er generert på en faktura vil vises i fakturaoversikten.

 

 

Ønsker man å se hva som totalt er beregnet på en faktura, kan det være en idé å se i fakturadetaljene i seksjonen "Historikk". Du vil her få et beløp som forventes innbetalt; dvs. fakturabeløp pluss purregebyr og renter som er sendt ut.

 

 

 

Automatisk registrering av innbetaling

Med KID-nummer på faktura vil automatisk innbetaling, med eller uten gebyr og renter som er sendt ut, bli registrert direkte mot faktura. Hvis man ikke har KID-nummer på faktura vil det være en manuell registrering av innbetaling (les mer lengre ned i artikkelen).

Hvis det kun er fakturaen som registreres som betalt, vil den likevel bli liggende i fakturaoversikten som en åpen post. Forventer man ikke ytterligere innbetaling (for purregebyr og renter), må man manuelt håndtere det som følger fra fakturaoversikten;

 

 

I eksempelet over er hele fakturabeløpet innbetalt, og det vises ingen restbeløp, selv om det er sendt ut purregebyr og renter. Som nevnt over, er ikke purregebyr og renter annet enn et varsel. Likevel må man foreta en handling for å få fjernet beløpene.

Huk av raden utenfor fakturanummeret og velg ”Fjern fra liste” fra handlingsknappen.

 

 

Meldingen “Sum utestående for valgte elementer må være ubetydelig (mindre enn NOK 10)” vil alltid vises ved denne handlingen. Så lenge innbetalt beløp utgjør fakturabeløpet evt. mellomværende opptil 10 kroner er det bare å fortsette og velge "Fjern fra listen".

 

 

Renter og gebyrer vil fjernes, og det er kun det innbetalte fakturabeløpet som vil bli bokført. Renter og gebyrer som er sendt ut på en faktura, vil likevel være synlig for historikken om man f.eks velger kunde og periode.

 

 

 

Innbetaling av fakturabeløp samt purregebyr og renter

Som nevnt, har du KID-nummer på faktura og kunden innbetaler fakturabeløpet samt evt. purregebyr og renter, vil faktura forsvinne fra fakturaoversikten - utestående. Betaler kunden først selve faktura med KID, deretter purregebyr og renter med samme KID, vil postene ikke lukkes automatisk, man må da lukke de manuelt via prosedyren ”Fjern fra liste”.

 

Manuell registrering av innbetaling

Hvis det er sendt ut purregebyr og renter på en faktura, vil det ikke være mulig å markere faktura og betaling. Du får da følgende melding og kan klikke på ”her” for å registrere betaling.

 

 

I fakturadetaljene registreres betaling med eller uten purregebyr og renter under "Historikk". Enten registreres kun fakturabeløpet på kr 1250,  eller på 1444,65, som er inklusive purregebyr og renter, om man har fått betalt for dette.

 

Blir det betalt både for purregebyr og renter, vil faktura forsvinne fra fakturaoversikten, og purregebyr og renter vil bli automatisk bokført.

 

 

 Bilaget som automatisk genereres, vil bli bokført som følger:

 

 

Du finner en oversikt over de ulike konteringene via "Regnskap/Innstillinger" i hovedmenyen og fanen "Regnskapsregler".

Er det sendt ut purringer etc. vil faktura forbli liggende i fakturaoversikten om du kun registrerer fakturabeløpet.Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no