%>

Registrere betaling av utgående faktura i annen valuta

Tripletex oppdaterer valutakursene i løsningen hver dag. Ved fakturering av ordre er det fakturadatoen som avgjør hvilken valutakurs som benyttes.

 

Registrere betaling av en utgående faktura gjøres via "Faktura/Fakturaoversikt" i hovedmenyen. Her kan man ikke markere og velge betaling, for da vil følgende melding fremkomme:

 

 

Registrering av betaling gjøres ved å klikke på fakturanummeret og registrere betaling fra fakturadetaljene. Man velger "Registrer betaling", legger inn korrekt innbetalingsdato og fakturabeløpet. Beløpet i NOK må legges inn manuelt ut i fra det som er registrert i nettbanken.

 

Man kan fint registrere delbetaling på denne måten.

 

 

Systemet vil foreslå beløp i NOK, men fakturadato vil bestemme kursen. Man må sjekke i banken hva det faktiske beløpet i NOK vil være ved betaling. Er det avvik mellom foreslått beløp i NOK og det som er innbetalt fra kunden, vil systemet beregne valutadifferansen (agio/disagio) automatisk (i NOK).

 

Eks.

 

Selve bilagsføringen vil da se slik ut:Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no