%>

Ressursplan - sum timer og sum allokert

"Sum timer" er antall timer man har ført/arbeidet på en aktivitet. Allokerte timer er timer man har satt som forventet antall timer på en spesifikk aktivitet. I tillegg kan man budsjettere totalt antall timer. 

 

Allokerte timer er kun tilgjengelig om man har ressursplanlegging i sin Tripletex-konto.

Les mer om ressursplanlegging via artikkelen nederst på siden.

 

 

De budsjetterte timene for en aktivitet kan man så allokere (fordele) på ansatt(e), dager, uker eller måned via ressursplanen. I eksempelet under er de fordelt via ressursplanen direkte i prosjektet.

 

 

Når ansatte fører timer på aktiviteten i en periode, f.eks. per uke, vil timene havne under "Sum timer" i ressursplanen.

 

 

I eksempelet under samsvarer budsjett og allokerte timer, det vil si 25 timer på aktiviteten for Ulla Red. Det er ført totalt 10 timer (Sum timer) i Perioden, og det gjenstår 15 timer på aktiviteten. 

 

 

Du kan se tilsvarende oversikt via "Timeliste/Ressursplan" i hovedmenyen. Vær oppmerksom på de ulike sorteringsmulighetene.

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no