%>

Sending av lønnsslipper

Det er mulig å selv bestemme når de ansatte skal bli varslet om lønnsslipper og når lønnsslippene skal bli tilgjengelige for de ansatte. Dette kan man gjøre i det man oppretter lønnsbilaget via feltet "Dato for sending av lønnsslipper".

 

Det er litt fleksibilitet på denne datoen, men den kan ikke settes til før dagens dato eller mer enn én dag etter bilagsdato.

Sendingsmetode for lønnsslipper administreres via den ansattes arbeidsforhold eller via ansattoversikten. Hvis den ansatte ønsker å bli varslet i Tripletex om nye lønnsslipper, så er dette personlige innstillinger som kan aktiveres/deaktiveres i brukerinnstillingene av den ansatte.

Hvis man har valgt å sende lønnsslipper til de ansatte i Tripletex-appen, så kan de ansatte selv aktivere at det sendes en e-post når de får en ny lønnsslipp i appen via brukerinnstillingene.

Via "Lønn/Lønnsslipper" kan man se om lønnsslipper er tilgjengeliggjort og om varsel er sendt til de ansatte.Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no