%>

Faste tillegg/trekk på flere ansatte

Hvis du vil legge til faste tillegg/trekk for mange ansatte i én operasjon, så kan dette gjøres via ansattoversikten. Gå til "Selskap/Ansatte" i hovedmenyen. Huk av de ansatte som skal få tillegg/trekk, klikk på knappen med de tre prikkene øverst til høyre i tabellen og velg "Legg til faste tillegg/trekk".

 

Registrer hva slags type tillegg eller trekk det er og tilleggsinformasjon. Klikk på "Legg til faste tillegg/trekk". Det faste tillegget eller trekket vil da legges til alle de ansatte som var markert i oversikten.

NB! Vær oppmerksom på at det ikke er mulig å angre denne operasjonen. Hvis du vil fjerne de faste tilleggene eller trekkene igjen, så må du fjerne de per ansatt i arbeidsforholdsfanen.

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no