%>

Lønnsslipp i mobilapp for alle lønnsmottakere

Alle lønnsmottakere, både med og uten systemtilgang til Tripletex, kan hente sin lønnsslipp via Tripletex app.

Lønnsslipp via app settes opp på hver enkelt ansatt via Selskap/Ansatte - "velg ansatt" - Arbeidsforhold - Lønnsslipp via - Tripletex app/webløsning. Har man satt opp for app/webløsning vil man også ha tilgang til lønnssammenstillingen sin.

Trykk deretter på "detaljer" i ansattkortet for å sjekke at den ansatte er satt opp med en gyldig e-postadresse.

En e-post sendes automatisk til den ansatte med informasjon om hvordan han/hun går frem for å få tilgang til lønnsslipp via app/webløsning

 

Man kan aktivere for lønnsslipp via app/webløsning på flere ansatte ved å markere de ansatte i ansattoversikten - velg endre ansattinformasjon - lønnsslipp via - Tripletex app/webløsning.

 

 

Ansatte kan logge inn både via mobilapp og webløsning for å se sin lønnsslipp.

 

NB!

Den ansatte kan selv logge inn i løsningen og via sin brukerinnstilling sette på varsling for e-post når ny lønnsslipp er tilgjengelig i appen.

 

 

 

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no