AutoPay Betalingsflyt

 

Det er ingen forskjell i betalingsflyt for innlands- og utlandsbetalinger.

 

Leverandørfaktura

Innlandsbetaling

NB. Har du tidligere hatt direkte remittering via nets, skal du ikke lengre velge direkte remittering som betalingsform. Velg heller den kontoen du ønsker å betale fra. Du vil se navnet på kontoene under Bank/Innstillinger.

 

 

Registrer leverandørfaktura, velg kontoen du ønsker betale fra og fyll inn betalingsinformasjon som betalingsdato og  KID/melding. Betalingsoppfordringen (betalingsdato) legges til betalingsoversikten ved lagring.

 

Utlandsbetaling

Registrer leverandørfaktura, velg utland, utlandsbetalinger krever at all informasjon som mottakerland, IBAN, SWIFT osv. er lagt inn i forhold til krav fra mottakers land/bank. Dette kan også legges inn på leverandørkortet. Betaling legges til betalingsoversikten ved lagring.

 

 

Lønn

Lønnsutbetaling

Man kan benytte bank- og betalingsløsningen til å betale lønn til en ansatt med utenlandsk bankkonto.

Informasjonen om bankkonto samt iban/swift legges inn i seksjon “Ansattdetaljer” i fanen Arbeidsforhold. 

Betalingsalternativet for lønnsbilag vil ære f.eks 1930 DNB Driftskonto, avhengig av hvilket navn man har gitt regnskapskontoen som er knyttet opp mot bank- og betalingsavtalen.

 

Skatt/Aga

Via bank- og betalingsløsning kan man betale også fra Skattetrekkskonto om man har aktivert avtale på denne. Valget vil være tilgjengelig i nedtrekksmenyen i betalingsfeltet. 

 

 

Godkjenningsnivå

Attester og godkjenn faktura med SMS

For kun en godkjenner/attestant. 

Attesteringsløpet gjelder kun de med avtale direkte mot bank (Autopay).

Deretter marker de betalingene du skal godkjenne og sende til banken under feltet for Betalinger. Deretter velg “Godkjenn” i menyen til høyre.

Du vil nå bli tatt over til bankens (AutoPay’s) innlogging og vil bli bedt om å legge inn mailadresse, brukernavn og 2FA-koden fra authenticator-appen du bruker.

 

Avbryte betalingsløpet

Fra betalingsoversikten kan man selv velge å avbryte betalinger som ligger i listen. 

 

 

Dette gjelder kun betalinger som er godkjent i betalingsoversikten men ikke signert i AutoPay.

 

Betalingene som blir kansellert legges tilbake i betalingsoversikten slik at man kan velge å betale disse på nytt på et senere tidspunkt.


Attesteringsløp

For de med mer enn én godkjenner/attestant. 

Samme løpet som over, men den siste som er i godkjenningsløpet/attestant, godkjenner med sms-kode og vil alltid måtte godkjenne utbetalingen(e) via 2FA (Autopay) - etterhvert bank-id.

 

 

Betalingsoppfordringer vil nå sendes til bank og legges til betaling på angitt forfallsdato.

NB; Betalinger sendt til banken kan foreløpig ikke stanses i Tripletex.

 

Dersom sending til bank feiler eller om man lukker nettleser eller fane for pålogging til kan man trykke på “Prøv igjen” for å godkjenne betalingene.

 

 

For de som går over på Regnskapsgodkjente betalinger (betaling uten å ettergodkjenne i nettbanken) vil måtte legge til betalere i sin nettbank. Dersom man ikke har betalingsrettighet i nettbanken vil man få denne meldingen når man godkjenner i Tripletex.

 

 

 

Banksaldo

For kunder som har "Bankintegrasjon via AutoPay" og har aktivert bankavstemming (NB. man bestiller bankavstemming via banken), vil man i oversikten "Betalinger", se saldo på de ulike kontoene knyttet til avtalen(e). Saldo er hentet fra siste bankavstemmingsfil (automatisk fra banken), og viser gårsdagens saldo.

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no