%>

Utleggstrekk, Utleggstrekk (skatt) og Bidragstrekk

Utleggstrekk er et fast trekk på den ansattes lønnsutbetaling. Dette kan være innkreving av skatt som er pålagt av skatteoppkrever, eller det kan være krav fra andre som f.eks. Statens Innkrevingssentral eller NAV Innkreving.  

Opprettelse av utleggstrekk på ansatte

Utleggstrekk kan spesifiseres per ansatt via ansattdetaljene og fanen "Arbeidsforhold". Her vil du finne en egen seksjon for utleggstrekk. 

 

Hvert utleggstrekk på den ansatte må legges inn som en egen rad i denne seksjonen.

Først må du velge om det er et månedlig beløp eller en fast prosentsats som skal trekkes under "Type".

Typene Månedlig og Prosentberegning brukes på trekk som ikke er innkreving av skatte- og avgiftskrav. 

Typene Månedlig (bidragstrekk) og Prosentberegning (bidragstrekk) kan benyttes når trekket gjelder bidragskrav uten tidsbegrensning og uten maks totalbeløp.

Typene Månedlig (skatt) og Prosentberegning (skatt) er det som tidligere ble rapportert på oppgjørsskjema RF-1035. Det gjelder dersom trekket er innkreving av skatte- og avgiftskrav pålagt av skatteoppkreveren. Dette skal fra januar 2021 innrapporteres via a-meldingen.

 

Valg av lønnsart

Lønnsart velges basert på type utleggstrekk. Hvis du er usikker på hvilken lønnsart som skal benyttes, så kontakt regnskapsføreren din.Prosentberegning

Hvis du har valgt prosentberegning, så må grunnlaget spesifiseres på lønnsarten. Dette gjøres i lønnsartsdetaljene og seksjonen "Lønnsinnstillinger".

I eksempelet er det valgt "Prosentberegning" og hvilke lønnsarter grunnlaget skal beregnes fra. Hvis du er usikker på hvilke lønnsarter som skal benyttes, så kontakt regnskapsføreren din.

 

Månedlig (skatt) og Prosentberegning (skatt)

Hvis du velger en av disse to typene så vil utleggstrekket fra januar 2021 rapporteres i A-meldingen, og lønnsarten som velges må derfor være linket til A-meldingskoden “Utleggstrekk til dekning av skatt”. A-meldingskoden velges på lønnsarten under lønnsartsdetaljene og seksjonen "Lønnsinnstillinger".Lønnsutbetaling

Ved lønnskjøring vil utleggstrekket automatisk legges til som en egen rad i lønnsspesifikasjonen og trekkes fra utbetalingsbeløpet.

Utleggstrekket kan også legges til manuelt via "Legg til lønnsrader" nederst på siden.

Når lønnsbilaget opprettes, reduseres eventuelt gjenstående beløp på den ansatte, og det automatiske trekket avsluttes når det gjenstående beløpet er null eller den angitte sluttdatoen nås.

Lønnsslippen vil vise det gjenstående beløpet for trekk med maks totalbeløp.

NB! Hvis man legger til utleggstrekket manuelt via "Ny rad" på lønnsutbetalingen, vil ikke beløpet ha noen innvirkning på den ansattes faste, automatiske vanlige utleggstrekk eller bidragstrekk.  

Betaling av utleggstrekk

Betaling av utleggstrekk håndteres ut ifra hva slags type utleggstrekk det er.

Månedlig og prosentberegning/Månedlig (bidragstrekk) og prosentberegning (bidragstrekk): Med bankintegrasjon via AutoPay vil utleggstrekk av typen "Månedlig" eller "Prosentberegning" samt "Månedlig (bidragstrekk)" og "Prosentberegning (bidragstrekk)" betales direkte til innkrever basert på bankkontonummer og KID-nummeret som er registrert på utleggstrekkene, når lønnen utbetales til den ansatte.

Typene Månedlig (skatt) og Prosentberegning (skatt) overføres til skattetrekkskonto ved utbetaling av lønn til den ansatte. Betaling fra skattetrekkskonto til skatteoppkrever gjøres via "Lønn/Skatt/AGA" i hovedmenyen. I seksjonen "Utleggstrekk" kan man se totalt trekkbeløp i den aktuelle terminen.

Fra 1. januar 2021 inkluderes Utleggstrekk (skatt) i A-meldingen. Betalingsinformasjon (kontonummer og KID-nummer) vil da mottas i tilbakemeldingsfilen fra Altinn på samme måte som for arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt og vil automatisk benyttes ved registrering av betaling inne på skatt / aga. 


Se gjerne egen artikkel om Betaling av skattetrekk, arbeidsgiveravgift og utleggstrekk (skatt)Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no