%>

Prosjektdashbord – fastprisbaserte prosjekter

Via prosjektdashbordet kan man få en god oversikt over prosjektets status. Her kan man enkelt navigere til handlinger som skal utføres og mer detaljerte og ferdig filtrerte oversiktssider på prosjektet.

På siden får du en god oversikt over prosjektets status, og på siden kan du enkelt navigere til handlinger som skal utføres og mer detaljerte og ferdig filtrerte oversiktssider på prosjektet.

Hvem har tilgang til dashbord?

Det er Prosjektleder, prosjektdeltakere med admin tilgang (dette kan man få oversikt over via  fanen Detaljer på prosjektet, rubrikken prosjektdeltakere) og personer med full tilgang til alle prosjekter (Brukertilgang).

Her er en oversikt over de ulike elementene på dashbordsiden;

Forhåndsvisning av faktura 

En forhåndsvisning av neste faktura med grunnlaget som er godkjent t.o.m. dagens dato. Så hvis man har en fakturaplan, så vil man ikke se en forhåndsvisning før datoen som er satt i fakturaplanen.Godkjenning

Snarvei til ferdig filtrert side for godkjenning av prosjektet. Denne knappen vil man bare se hvis man har delt opp godkjenning og fakturering i to deler. Det vil si at man har aktivert “Fakturering - prosjekter” i prosjektinnstillingene.

 

Fakturering

Snarvei til ferdig filtrert side for fakturering av prosjektet.

Denne knappen vil man bare se hvis man har delt opp godkjenning og fakturering i to deler. Det vil si at man har aktivert “Fakturering - prosjekter” i prosjektinnstillingene.

 

Godkjenning / fakturering

Snarvei til ferdig filtrert side for godkjenning og fakturering av prosjektet. Denne knappen ser man hvis man ikke har aktivert “Fakturering - prosjekter” i prosjektinnstillingene.

 

Timer - til godkjenning

Her vises antall timer som venter på godkjenning. Denne boksen vises kun hvis man har aktivert “Godkjenning av timer til fakturering” i prosjektinnstillingene. 

 

Timer - antall registrerte

Viser totalt antall timer som er ført på prosjektet. 

 

Ordrelinjer - til fakturering 

Vises antall ordrelinjer som er fakturerbare, men som ikke er fakturert.

 

Reiser og utlegg - til godkjenning

Antall reiser og utlegg knyttet til prosjektet som venter på godkjenning.

 

Reiser og utlegg - godkjente

Antall godkjente reiser og utlegg som er knyttet til prosjektet.

 

Dekningsgrad

Hentes fra fanen «Status», seksjonen «Overordnet status» og raden utført totalt inne på prosjektet. Dekningsgraden er beregnet ut ifra inntekter og kostnader som er knyttet mot prosjektet - netto totalt utført/inntekter honorar (utført totalt) + annet inntekt (utført totalt).

 

Fakturaplan

Viser neste planlagte dato for fakturering og sum i henhold til det som er lagt inn i fakturaplanen. Fakturerbare ordrelinjer, reiser og utlegg kommer i tillegg.

 

Overordnet status

Hentes fra fanen status, seksjonen “Overordnet status“ og raden “Utført totalt” inne på prosjektet. Inntekter er summert honorar (utført totalt) + annet inntekt (utført totalt). Avhengig av hvilken innstilling som er aktivert*, er Honorar enten lik fakturert honorar eller antall timer ført ganget med budsjettert timepris. “Annet” inkluderer ordrelinjer, reiser og utlegg som er ført mot prosjektet, samt ordrer som er knyttet til prosjektet.

*Prosjektinnstillingen heter «Fastprisprosjekter - beregningsmetode for opparbeidet honorar» og ligger i seksjonen «generelle prosjektinnstillinger».

Kostnader hentes summert fra kostnader (utført totalt) under “timer” og “annet” (utført totalt).

“Utført totalt” viser alt som er ført mot prosjektet til og med inneværende periode.

 

Fakturareserve

Avhengig av hvilken innstilling som er aktivert*, er Honorar enten lik fakturert honorar eller antall timer ført ganget med budsjettert timepris.

*Prosjektinnstillingen heter «Fastprisprosjekter - beregningsmetode for opparbeidet honorar» og ligger i seksjonen «generelle prosjektinnstillinger».

A konto-reserve gjenspeiler totalt fakturert a konto-beløp. Vær oppmerksom på at a kontoreserven må være 0,- før prosjektet kan avsluttes.

Annen reserve inkluderer fakturerbare ordrelinjer, reiser og utlegg som er ført mot prosjektet, samt ordre som er knyttet til prosjektet, som ikke fakturert

Grunnlaget som fremkommer er alt som er ført til og med inneværende periode (måned).

 

Timeoversikt

"Denne måneden" og "Hittil i år" viser andel fakturerbare timer av totalt antall førte timer.

 

Fakturaer 

Diagrammet viser en oversikt over totalsummer for betalte, utestående og forfalte fakturaer.Oppgaver 

Viser antall påbegynte oppgaver og totalt antall oppgaver.Kontrollskjemaer

Viser antall kontrollskjemaer som ikke er ferdig registrert og antall skjemaer som mangler signering.Prosjektinformasjon

Viser hvilken prismodell prosjektet har, kontaktinformasjon til kunde, kundenavn og antall underprosjekter som er knyttet til prosjektet.Vedlegg

Hvis man klikker på overskriften, så kommer man til fanen dokumentarkiv på prosjektet. Det er også mulig å dra filer inn i vedleggsruten for å laste dem opp.Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no