Sende og følge opp en henvendelse til Tripletex support

Under “Hjelp og support” i høyre hjørne kan man kontakte Tripletex support dersom man trenger hjelp. Vi har chat for enkle spørsmål og e-post for lengre og mer kompliserte saker. Her har man også et arkiv med eksisterende/tidligere henvendelser.

 

For å sende en e-post/sak trykker man på “Hjelp og support” og velg “Send e-post”:

 

 

Man blir herfra sendt videre til vårt hjelpesenter der man kan registrere en ny sak. Man kan også laste opp filer tilhørende saken om man ønsker. Når man får svar på saken vil man få en mail til den mailadressen man er logget inn i Tripletex med. 

Man kan også sende en vanlig e-post til support@tripletex.no . 

 

For å se eksisterende henvendelser trykker man på “Hjelp og support” og “Mine henvendelser”.

 

 

Disse vil man også finne under “Mine henvendelser” om man allerede er inne på vårt hjelpesenter:

 

 

Merk at kommunikasjonen med Tripletex support foregår på e-post etter at saken er opprettet. Hjelpesenteret er for opprettelse av nye saker og oversikt over eksisterende, det er ikke mulig å svare herfra.

 

Forklaringer til de ulike delene av hjelpesenteret: 

Hjem: Mulighet til å lage ny sak og en oversikt over dine siste fem saker

Mine selskaper: Oversikt over alle selskap man har tilgang til i Tripletex

Mine saker: Oversikt over alle eksisterende saker 

 

Hvis man har hatt kontakt med Tripletex support før november 2019 vil man ikke finne saken sin i hjelpesenteret. Disse henvendelsene finner man under “Hjelp og support” og “Tidligere henvendelser”: Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no