%>

Regnskapseksport i SAF-T-format

SAF-T er et standardformat for utveksling av regnskapsmateriale. Standarden er utarbeidet i fellesskap av næringslivet, regnskapsbransjen og Skatteetaten, etter anbefaling fra OECD. Standarden angir hvilke regnskapsdata som skal utveksles og strukturen på dataene.

Den nye standarden blir pliktig å følge fra bokføringsperiode som begynner 1. januar 2020 eller senere, og omfatter alle bokføringspliktige som benytter elektroniske regnskapssystem i bokføringen. Virksomheter med mindre enn 5 millioner kroner i omsetning er unntatt fra kravet om å fremstille regnskapsdata i SAF-T-formatet.

Du finner mer informasjon om SAF-T via lenkene nederst i artikkelen.

 

Nedlastning i Tripletex

Nedlastning av regnskap i SAF-T-format gjøres via "Regnskap/Årsregnskap/Regnskapsoversikt" i hovedmenyen.

 

I oversikten kan man laste ned hele regnskapsår via kolonnen "Regnskapseksport (SAF-T)".

 

Filen ser du nederst til venstre i nettvinduet. Hvis man har et stort regnskap med mange bilag, så kan nedlastningen ta litt tid.

Hvis man ønsker å laste ned en egendefinert regnskapsperiode, så kan man gjøre det via knappen "Last ned regnskap" nederst på siden.

 

Her velger man bare "Dato fra og med" og "Dato til og med" og laster ned regnskapet.

 

Her finner du mer informasjon om SAF-T:

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/rutiner-regnskap-og-kassasystem/saf-t-regnskap/

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/rutiner-regnskap-og-kassasystem/saf-t-regnskap/sporsmal-og-svar---standardformat-regnskap/

https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/bokforing/saf-t-blir-lovpalagt-fra-2020/Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no