Systemtilgang og rettighetsmal til flere ansatte

Hvis man har mange ansatte og vil gi mange ansatte systemtilgang i én operasjon, så kan man enkel gjøre dette fra ansattoversikten.

Velg "Selskap>Ansatte" i hovedmenyen og marker de ansatte som skal ha systemtilgang.

Klikk på  og velg "Benytt rettighetsmal".

Her velger du "Aktiver" under systemtilgang og lagrer for å gi de ansatte systemtilgang i Tripletex. Husk at hvis det skal utbetales lønn til de ansatte,  så må du også huke av "Tillat registrering av timer, reiseregninger m.m. på brukeren".

 

Rettighetsmal for flere ansatte

Du kan også gi flere ansatte en rettighetsmal fra ansattoversikten. Eksisterende rettighetsmaler er fakturaansvarlig, personalansvarlig/lønnsansvarlig, regnskapsfører, revisor, avdelingsleder, prosjektleder, vanlig ansatt/kontakt og ingen rettigheter. Du kan også velge en aktiv bruker som rettighetsmal og gi mange ansatte de samme tilgangene som denne brukeren har.

Hvis du vil benytte en av de forhåndsbestemte malene, så velger du en av disse i nedtrekksmenyen under "Mal". Hvis du heller vil bruke en eksisterende ansatt som mal og klone den ansattes tilganger, så velger du riktig ansatt i nedtrekksmenyen under "Bruker". Da vil samtlige ansatte som er huket av i ansattoversikten få de samme tilgangene som den ansatte som er valgt i listen.Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no