Hvordan endre fakturerbare timer på et timeprisprosjekt

I noen tilfeller kan det være aktuelt å endre antall timer for fakturering. Det kan være ført flere timer enn forventet, evt behov for å fakturere flere timer. I tillegg kan det være aktuelt å flytte timer til en annen aktivitet, en aktivitet som ikke er fakturerbar. 

Man kan kun endre på timer som ikke er fakturert. I timelisten vil fakturerte timer vises med tekstfarge blå. Se gjerne egen artikkel for flytting av timer til annet prosjekt/aktivitet.

Endring av timer kan gjøres direkte i prosjektet under timeoversikt, evt så finner man nøyaktig samme oversikten under Timeliste og Timeoversikt (men der må man evt. filtrere på prosjektene).

 

 

Man kan også endre timer via Timeliste/Godkjenn timer.

 

 

Dette alternativet er kun mulig om man har aktivert for “Godkjenning av timer til fakturering” i prosjektinnstillingene. 

 

 

Endre timer kan gjøres på flere måter:

Fra f.eks timeoversikten markerer man aktiviteten, “Endre fakturerbare timer”, legger inn faktor og deretter velger “Endre fakturerbare timer”. I eksempelet har vi valgt å redusere timer fra 8 til 4 - faktor her vil da være 0,5

 

Den ansatte får sine 8 timer i lønn, men det fakturerbare beløpet er redusert til 4 timer i vårt eksempel. De fakturerbare timene man reduserer vil ikke bli tilgjengelig for fakturering ved en senere anledning. 

 

 

Tredje alternativ kan være å redusere eller øke antall timer Via “Godkjenn timer” direkte i feltet for “Fakt.timer” 

 

 

Om det er aktuelt kan man kan flytte timer til en aktivitet som ikke er fakturerbar. Det gjøres da enten i timelisten til den ansatte evt via “Timeoversikt” eller “Godkjenn timer” om man har aktivert dette. Men da må man flytte alle timer ført på aktiviteten den datoen.

Har man opprettet en aktivitet som heter f.eks “Ikke fakturerbart arbeid”, velger man prosjektet og aktiviteten ved å markere de opprinnelig førte timene og “Endre fakturerbare timer”

 

 

Ytterligere alternativ er at man endrer antallet fakturerbare timer til "0" eller et annet antall samt låser timeprisen. Man får altså mulighet til å endre timeprisen for akkurat disse timene. En timepris som kan settes høyere eller lavere enn det som er lagt inn som standard for prosjektet. Dette kan gjøres i én operasjon via prosjektets timeoversikt eller via timedetaljene.

Klikk på dato i timeoversikten. 

Følgende alternativer vil da være tilgjengelig. Her er antall timer redusert fra 8 til 5 fakturerbare timer, samt at timepris er redusert fra 750 til 650.

Ønsker man å synliggjøre for kunden et visst antall timer som er arbeidet på prosjektet, men ikke vil bli fakturert. Kan man velge å sette timeprisen til "0" for timene som skal avskrives. Man må da via kontraktssiden til prosjektet i tillegg åpne opp for at prosjektet kan faktureres med timer der timeprisen er "0". Velg opsjonen "Tillatt fakturering av timer der timeprisen er 0".Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no