%>

Fagforeningstrekk

Hvis bedriften har ansatte som er medlem i en fagforening, så kan fagforeningskontingent automatisk trekkes av lønnen til de ansatte, og en liste over trukket kontingent kan sendes til fagforeningen.

Du huker av innstillingen “Selskapet har ansatte med fagforeningstrekk” via “Lønn>Innstillinger”.

Veiledningen nedenfor beskriver hvordan du oppretter fagforeninger, knytter ansatte til ønsket fagforening, oppretter lønnsutbetalingen og utskriver fagforeningsliste etter lønnsutbetalingen.

 

1: Opprett fagforening i Tripletex

Fagforeninger opprettes via “Lønn>Innstillinger” og fanen “Fagforeninger”.

 Klikk på «Ny rad» for å legge til en ny fagforening.

Angi følgende informasjon om fagforeningen:

 • Fagforeningens navn
 • Type
  • Du kan velge mellom et fast månedlig trekk eller prosenttrekk.
 • Prosentsats/månedlig beløp
  • Angis avhengig av valgt type.
 • Minimumsbeløp
  • Brukes ved prosenttrekk for å angi minimum beløp som skal trekkes.
 • Maksbeløp
  • Brukes ved prosenttrekk for å angi maksimalt beløp som skal trekkes.
 • Forsikringsbeløp
  • Forsikringsbeløpet kan overstyres på hver ansatt hvis det er nødvendig.
 • Lønnsart med skattetrekk
  • Angi lønnsart som skal benyttes for kontingent opp til fradragsgrensen (2021 = 3.850 kr.)
 • Lønnsart uten skattetrekk
  • Angi lønnsart som skal benyttes hvis kontingent overstiger fradragsgrensen (2021 = 3.850 kr.)

Når fagforeningen er opprettet, kan du knytte ansatte til fagforeningen.

 

2: Knytte ansatte til fagforening

Det er mulig å knytte ansatte til fagforeninger opprettet i fagforeningslisten via ansattdetaljene, fanen “Arbeidsforhold” og seksjonen “Fagforening”.

Hvis du ikke ser denne seksjonen i arbeidsforholdet, så skyldes det at du ikke har aktivert funksjonaliteten i lønnsinnstillingene.

Klikk på «Ny rad» for å knytte den ansatte til en fagforening. 

 • Fagforening
 • Medlemsnummer 
  • Dette kan angis om ønsket. Medlemsnummeret vil vises på fagforeningslisten.
 • Startdato
 • Sluttdato
 • Overstyr forsikringsbeløp
  • Marker her hvis ansatt skal trekkes annet forsikringsbeløp enn beløp angitt på fagforeningen i fagforeningsregisteret.
 • Forsikring
  • Angi forsikringsbeløp som ønskes trukket for den aktuelle ansatte hvis det avviker fra forsikringsbeløp på fagforeningen.

Hvis du skal knytte flere ansatte til samme fagforening, kan dette gjøres i én operasjon i ansattoversikten.

Marker ønskede ansatte og klikk på knappen med de tre prikkene.

Velg “Legg til fagforeningstrekk”.

 Velg ønsket fagforening og startdato og klikk på “Legg til fagforeningskontingent”.

 

3: Lønnsutbetaling

Ved opprettelse av en ny lønnsutbetaling vil fagforeningskontingent og forsikring automatisk legges til.

Om man benytter lønnsart med eller uten skattetrekk avhenger av hvor mye fagforeningskontingent som er trukket på den ansatte så langt i det aktuelle år.

Er det nødvendig å legge radene til på nytt, kan dette gjøres via “Legg til lønnsrader” nederst i lønnsutbetalingen. 

Legges fagforeningstrekket inn manuelt i lønnsutbetalingen via “Ny rad”, så vil ikke trekket være knyttet til en fagforening og heller ikke legges til fagforeningslisten som finnes via “Lønn>Rapporte>Fagforeningsliste” i hovedmenyen.

Hvis det ikke er noe grunnlag å trekke fra når man starter med “Lønnsutbetaling under bearbeiding”, så må man først legge inn timer eller annet grunnlag manuelt. Når man har lagret kan fagforeningskontingenten hentes inn via “Legg til lønnsrader”.

Automatikken fungerer som forventet hvis det er fastlønn eller godkjente timer fra timeregistrering, men ikke ved manuell registrering av timer.

Utskrift av fagforeningsliste

Utskrift av fagforeningsliste gjøres via “Lønn>Rapporter>Fagforeningsliste” i hovedmenyen.

Listen kan utskrives per måned eller per år og lastes ned som en PDF ved å klikke på “Last ned PDF-fil” eller skrives ut ved å klikke på knappen med de tre prikkene og velge “Utskrift”.

NB! Vær oppmerksom på at fagforeningslisten kun inneholder fagforeningstrekkene som er opprettet automatisk på lønnsutbetalingen ut ifra fagforeningstrekk registrert på de ansatte, og ikke fagforeningstrekk som er manuelt lagt til lønnsutbetalinger via “Ny rad”.  Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no