%>

Fremgangsmåte for SAF-T Import i Tripletex

Se gjerne følgende artikler før du setter i gang med SAF-T Import i Tripletex 

SAF-T Import og Import-tips

 

SAF-T-import benyttes for å importere kontoinformasjon i SAF-T- (Standard Audit file Tax) format i Tripletex. 

 

En importfil kan inneholde:

Bilag (avanserte bilag)

Åpningsbalanse med inngående saldo på alle regnskapskontoer

Regnskapskontoer

Prosjekter

Avdelinger

Kunder og leverandører (med adresser, bankkontonummer osv.)

 

Fremgangsmåte for SAF-T import

1. SAF-T-import finnes i hovedmenyen under “Selskap”.

 

 

2. Man begynner med å definere en mapping av regnskapskontoer, altså å si hvilke regnskapskontoer i Tripletex som hører til hvilke regnskapskontoer i det gamle systemet. Dette kan importeres fra et Excel-regneark, eller defineres i skjermbildet for SAF-T import. Husk å lagre denne mappingen ved å trykke på “Lagre”-knappen.

 

 

Regnskapskonto 2713, 2714, 2910:

Import til regnskapskonto 2713, 2714 (Direktepostert inngående merverdiavgift ved innførsel, middels sats) og 2910 (Gjeld til ansatte og eiere).

Disse regnskapskontoene har bestemte regler i Tripletex, f.eks. krever konto 2910 spesifisering av ansatt, men dette er ikke mulig å definere i en SAF-T fil. Dette kan løses ved å mappe disse kontoene til en annen konto i Tripletex.

 

 

Følgende tabell viser resultatet av mappingen av regnskapskontoer hvor kontoen i Tripletex vises sammen med kontoen i det eksterne systemet den er mappet mot:

 

 

 

3. Gå gjennom de ulike innstillingene i SAF-T importen og vurder hva som skal importeres for selskapet.

 

 

Forklaring til noen av innstillingene:

 

“Opprett åpningsbalanse fra utgående balanse i importfilen”.

- Denne kan ikke være aktiv samtidig som “inngående balanse” i innstillingene.

 

“Opprett inngående balanse på kundefordringer i åpningsbalansen”
- Dette gjelder hvorvidt åpningsbalanse skal importeres på regnskapskonto 1500.

 

“Opprett inngående balanse på leverandørgjeld i åpningsbalansen”

- Dette gjelder hvorvidt åpningsbalanse skal importeres på regnskapskonto 2400.

 

“Skriv over eksisterende navn på regnskapskontoer” 

- Dette alternativet bør være av, dersom man vil beholde navnet på regnskapskontoer som allerede finnes i Tripletex.

 

“La Tripletex opprette kunde- og leverandørnummer og ignorer nummer i importfilen.”

- NB! Dersom Tripletex oppretter kunde- og leverandørnummer, så vil man få duplikate kunder og leverandører dersom man importerer flere SAF-T filer. Derfor anbefales det at dette alternativet er av, fordi da vil kundenummer som finnes i SAF-T-filen benyttes på kunder i Tripletex.

 

“Skriv over eksisterende kunder/kontakter”

- Oppdaterer kunder med adresser, e-mail og bankkontonr.

 

“Overskriv transaksjonsdato ved avvik i periode.” 

- Når denne er aktiv, så vil det dersom det er avvik i en transaksjon, f.eks. <n1:Period>5</n1:Period>  og <n1:TransactionDate>2018-06-15</n1:TransactionDate>, så vil bilagsdato settes til den siste dagen i perioden.

 

Har man allerede opprettet en åpningsbalanse vil feltet være grået ut.

 

4. Klikk på “Velg en importfil”, for å velge en SAF-T-fil som skal importeres. Begynn med det tidligste regnskapsåret, og importer inn år for år. Trykk deretter på “Importer kontoinformasjon” for å starte SAF-T importen.

 

 

 

5. Når SAF-T-importen er fullført, får man se en logg som viser hvordan importen gikk. Eventuelle feilmeldinger vil vises her. På dette tidspunktet bør man også se over relevante sider i Tripletex, som Saldobalanse, Hovedbok, Bilagsoversikt, kontoplan for å finne eventuelle feil ved importen. Dersom det oppstår feil i loggen, så kan man forsøke å korrigere feilen. Det kan være nødvendig å gjøre endringer i mappingen av regnskapskontoer, eller kanskje man får feil som gjør at SAF-T filen må eksporteres på nytt fra det gamle økonomisystemet. Man kan også gjøre manuelle endringer direkte i SAF-T filen.

 

 

6. Se over kontoplanen under Regnskap/Innstillinger. Kontroller at regnskapskontoene har riktig navn, MVA-kode (dersom det er nødvendig), og at alle kontoene har riktig SAF-T standard kode.

 

 

7. Det er mulig å reversere importen med knappen “Reverser import av kontoinformasjon”. NB! Man kan da ikke ha opprettet andre bilag eller fakturaer etter at SAF-T-importen ble utført.

 

Eksempel på logg fra en SAF-T import

 

8. Hva gjør man om man har ført noe etter SAF-T import og så ønsker å reversere importen?

Om man sletter bilagene som er ført manuelt så vil reverser-valget bli tilgjengelig igjen. Eller man kan velge «Slett alle importerte bilag» i SAF-T import bildet. Da sitter man igjen med kunder, leverandører, regnskapskontoer, prosjekt osv som ble med inn via importen. Disse  kan man slette manuelt om man ønsker det. Skal man uansett importere på nytt igjen etter reversering så er det ikke nødvendig å slette kunder, leverandører etc. Da trenger man kun gjøre en ny import. Kunder, leverandører, regnskapskontoer osv som allerede eksisterer vil da ikke bli opprettet på nytt.Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no