%>

Lønn til ansatte med utenlandsk konto

Det er mulig å utbetale lønn til ansatte med utenlandske bankkontoer ved å aktivere tilleggstjenesten “Bankintegrasjon via AutoPay” på «Vår kundeside». Denne tjenesten inkluderer også direkte betaling til utland (utenlandsremittering). Men etter aktivering må man angi et IBAN-nummer og en SWIFT-kode på de ansatte i ansattdetaljer/arbeidsforhold.

 

Innstillinger på ansatt:

IBAN-nummer og SWIFT registreres i seksjonen Innstillinger for lønnsutbetaling i fanen “Arbeidsforhold” på de ansatte:

 

I tillegg må "Landet til den ansattes bank" fylles ut.

Det er også obligatorisk at den ansattes adresse og land er registrert hvis dette ikke allerede er gjort.

 

 

Utbetaling til utenlandsk konto kontra utbetaling av lønn i valuta:

I seksjonen for innstillinger for lønnsutbetaling er det også mulig å angi den ansattes valuta.

Valgt valuta medfører at ansattreskontro vil vise beløp til utbetaling i både NOK og den valgte utenlandske valutaen.

 

Vær oppmerksom på at dette ikke betyr at lønnen utbetales i den valgte valutaen. Lønnen vil alltid bokføres i NOK, og omregningen til mottakers valuta vil skje når beløpet mottas på den utenlandske kontoen.Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no