%>

Firmabil

Når ansatte får firmabil/yrkesbil til rådighet av arbeidsgiver, må man beskatte av den fordelen man får ved privat bruk av bilen. Beregningen av denne fordelen håndteres nå automatisk i Tripletex.

Funksjonaliteten aktiveres via "Lønn/Lønnsinnstillinger". Huk av "Selskapet har ansatte med firmabil/yrkesbil".

 

 

Registrere bil på den ansatte

Når denne innstillingen er aktivert, så vil de ansatte få seksjonen Firmabil i fanen "Arbeidsforhold". Her kan du registrere firmabilen/yrkesbilen:

 

Følgende informasjon er nødvendig for å beregne fordelen som den ansatte skal beskattes av:

 1. Lønnsart:
  Velg lønnsarten som skal benyttes for fordelen som skal beskattes.
 2. Startdato
  Denne angir hvilken måned den ansatte får bilen til rådighet og dermed skal beskattes av privat fordel ved bruk av firmabilen.
 3. Sluttdato
  Datoen angir siste måned den ansatte har bilen til rådighet og dermed skal beskattes av privat fordel ved bruk av firmabilen.
 4. Beskrivelse
 5. Registreringsnummer
 6. Listepris
 7. Årsmodell
 8. Elbil
 9. Yrkesbil
  Det skal markeres her hvis man ønsker fordel basert på reglene for yrkesbiler (Varebiler klasse 2 og lastebiler med totalvekt under 7501 kg)
 10. Yrkeskjøring over 40 000 km. per år.

 

Lønnsregistrering

Ved opprettelse av ny lønnskjøring blir den skattepliktige fordelen automatisk beregnet og lagt til på den valgte lønnsarten:

 

Hvis det blir nødvendig å legge til lønnsraden manuelt, kan man velge Legg til lønnsrader og velge firmabil der. 

 

Firmabilen er registrert under faste tillegg/trekk

Tidligere har firmabiler været registrert under "Faste tillegg/trekk". For å flytte firmabilen over på den nye løsningen med automatisk beregning av skattepliktig fordel, må følgende gjøres:

1: Sett sluttdato under faste tillegg/trekk - i dette eksempel 30/4 2020:

 

2: Legg til bilen under Firmabil med ny startdato - i dette eksempel 1/5 2020:

 

Da benytter systemet beløpet fra faste tillegg/trekk til og med april, og fra mai beregnes beløpet av Tripletex.Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no