%>

Sjekkeliste for Bankintegrasjon via AutoPay

Sjekkliste og linker til dokumentasjon for bankløsningen (løpet).

 

1. Brukerrettigheter for å aktivere tjenesten

a) Kontakter den som har signaturrett for firma Tripletex support direkte og ber om admin tilgang, vil måtte identifisere seg ved å aktivere tilgangen i Tripletex med BankID.

 

 

b) Skal en som ikke har signaturrett for bedriften bli gitt admin tilgang, må det være en skriftlig bekreftelse samt identifikasjon fra den som har signaturrett i bedriften før dette kan bli gitt. 

 

Aktivere tjenesten i Tripletex under "Vår Kundeside / Mitt abonnement".

 

 

Artikkel: Opprette Bankintegrasjon via AutoPay

Artikkel: Hvordan opprette tilgang til Bankintegrasjon via AutoPay

 

3. Etter at avtalen i banken er på plass må man opprette avtalen i Tripletex

a) Opprette banktilkoblinger kan gjøres av en med redusert tilgang til direkte betaling. (opprette avtale).

b) De som kan opprette og aktivere banktilkoblinger er brukere som har full tilgang til direkte betaling (opprette og aktivere). 

 

 

NB. Det er kun en med prokura /signaturrett i følge brreg som kan benytte den automatiske onboardingen av bank, samt får rollen administrator av betalingstilgang. 

Hvis det er signaturrett i fellesskap, eller man ikke har norsk bank ID, må man sende kopi av legitimasjon til Tripletex (sensitiv informasjon kan dekkes til). I dette tilfellet vil ikke verifiseringen med Bank ID fungere.

 

 

Video: Opprette og aktivere bankkoblinger i Tripletex

Video: Opprette elektronisk bankavtale med Dnb 

 

4. Rettigheter er gitt. Legg inn bankavtalene og aktiver denne/disse.

a) All nødvendig informasjon bør være lagt inn i kontodetaljer på regnskapskontoen(e) på forhånd.

 

 

b) Deretter legges avtalen(e) inn og aktiveres under Bank > Innstillinger

 

 

Aktiveres via to-trinns autentisering.

 

5. Gi andre tilgang til å betale med betalingsløsningen. 

a) Den som har fått admin tilgang kan gi tilganger til andre i selskapet og evt til regnskapsfører. 

 

 

Hver bruker må godkjenne tilgangen/rettigheten med BankID / evt bankid på mobil. (ref punkt 3)

 

Video: Rettighetsstyring til betalingsløsningen

Artikkel: Hvordan gi regnskapsfører tilgang til Bankintegrasjon via AutoPay6. Betalingsflyt

Legg til betaling eks. leverandørfaktura 

 

 

Godkjenning av betalingsoppfordringer gjøres via Bank/Betalinger.

Godkjenn og man vil da bli tatt over til AutoPay’s innlogging. Her må man identifisere seg ved å legge inn mailadresse, brukernavn og 2FA-koden fra authenticator-appen du bruker.

Betalingsoppfordringen sendes til bank og legges til betaling på forfallsdato.

 

Artikkel: Betalingsflyt

 

Problemløsning:

Dersom man har lagt en bunt til betaling og får opp et varsel om feil eller samme kid, må man kansellere alle i samme bunt, ellers oppdateres ikke Tripletex. Når alle er kansellert går man tilbake til Tripletex, gjør endringer og godkjenner på nytt. 

 

7. Ettergodkjenning i Bank

Rutinene her kan variere fra bank til bank. 

 

8. Status i Tripletex

a) “Håndterte betalingsoppfordringer vises i Tripletex som følger status "sendt til banken"  - sendt men ikke godkjent i bank.

 

 

b) Status “akseptert av bank” - at betalingen er blitt godkjent av banken og lagt til forfall.

Denne statusen vil være avhengig av hvilken bank man har avtale med. For noen banker vil det da være aktuelt å sjekke status direkte i banken. 

 

c) Utførte betalinger vises i Tripletex som følger;

 

 

9. Bankavstemming

Er det  markert i bankavtalen at kontoutskrift hentes automatisk til Tripletex, kan man avstemme banken ved å gå til Bank/Bankavstemming/Automatisk.

Så lenge banken har sendt kontoutskriften til Tripletex, hentes den inn automatisk. Gir grunnlag for bankavstemming. 

NB. Om man oppretter en bankavtale midt i en måned, må man vente til påfølgende måned før man får inn bankavstemmingsfiler. Eks. om man oppretter en bankavtale 2. mars vil man ikke få inn bankavstemmingsfiler før 1. mai (for april) og fremover. Se gjerne følgende om muligheter ved betalingsløsningen: 

Artikkel: Lønn til ansatte med utenlandsk konto

Video: Lønnsutbetaling til utenlandsk konto

 

Artikkel: Betaling av skattetrekk, arbeidsgiveravgift og utleggstrekk (skatt)

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no