%>

Helligdager og helligdagstillegg

Standard fridag og helligdager oppdateres automatisk i systemet. Du finner oversikt over årets helligdager under “Timeliste>Innstillinger” i hovedmenyen.Har din bedrift flere eller færre enn det som er standard, kan man endre dette her.

Alle fridager, helligdager og helg vil være markert med grått i timelisten. Det vil også gjelde for de fridagene man evt har lagt til i oversikten som nevnt over.I månedsoversikten ser man en total oversikt med markeringer.

Hvordan føre timer på helligdager og fridager

En med fast årslønn får sin normale månedslønn uavhengig av antall helligdager og fridager det er i en måned.

Skal en med månedslønn likevel ha godtgjørelse for en fridag eller helligdag, må det føres timer for den/de dagene det gjelder samt evt godtgjørelse. Se gjerne egen artikkel om “Føring av overtidstimer og fakturering av overtidstimer på prosjekt” som eksempel.

For en ansatt med timelønn vil den ansatte motta lønn kun for hver time som føres i timelisten. Dvs føres det ikke timer for helligdager eller fridager, vil ikke den ansatte motta lønn for disse.

Innstillinger

Det som kan være greit er eksempelvis å opprette en eller to aktiviteter for helligdager og fridager. Vi skal se på et eksempel. Her er det kun laget en internaktivitet som dekker både helligdager og fridager (ferie har egen aktivitet og skal ikke benyttes i denne sammenheng). Aktiviteten er markert med “fravær” (kun for statistikken).

Er det aktuelt å arbeide på helligdager/fridager, kan det være greit å opprette en ny aktivitet som beskriver dette og utelater markeringen “fravær”.


For de som har prosjektmodulen og man ønsker å synliggjøre arbeid på helligdager/standard fridager, opprette egne aktiviteter rettet mot prosjekt, under Prosjektaktiviteter (man får vurdere om aktiviteten skal være fakturerbar eller ikke).Markere for fravær eller ikke

I timestatistikk vil kompensasjonen for helligdager og arbeid på helligdag vises som plusstid (overskudd i perioden).  Men antall timer kompensasjon for helligdag vil kun vises under fravær med lønn.  Hvordan føre timer for helligdag/fridager

Man velger den aktiviteten som er opprettet - i vårt eksempel “helligdager/standard fridager, og legger inn antall timer man skal ha kompensasjon for.


Her får vår ansatt 7,5 timer ordinær timelønn for denne aktuelle helligdagen/fridagen.

I månedsoversikten ser det slik ut (her har han også fått for 1. mai).

Hvordan føre timer for helligdag/fridager om man jobber

Er det aktuelt å jobbe på en helligdag har vi valgt å lage egen aktivitet.

Arbeider man på en helligdag er det gjerne slik at man kompenseres mer enn normal timelønn. Her har man to alternativer.

Lønnsarten for overtid aktiveres og synliggjøres i timelisten eller man oppretter en ny lønnsart. Her anbefales det å kopiere en eksisterende lønnart, f.eks lønnsart for overtid 100% (under "Lønn>Innstillinger", seksjon "Lønnsarter"). Da er man også garantert at lønnsarten har korrekt oppsett.

Ny lønnsart

I detaljer på den nye lønnsarten er det viktig å markere “vis i timelisten” slik at det er mulig å legge inn et antall for kompensasjonen. I grunnlaget for den nye lønnsarten kan det endres fra prosent timelønn til en fast sats. Alternativt opprette en lønnsart til med fast sats (ta gjerne kopi av en eksisterende lønnsart med fast sats).

Gjelder denne kompensasjonen kun for enkelte i bedriften vil det være lurt å begrense hvilke som kan se lønnsarten. 

I timelisten vil det i vårt eksempel nå se slik ut. Ole har jobbet 5 timer på en helligdag. Han får ordinær timelønn for 5 timer. Men siden det er en helligdag vil han få 100% tillegg på hver førte time. Det er derfor ført 5 på lønnsarten vi nettopp opprettet. 

Har man en fast sats som kompensasjon f.eks 50 kr, vil det i dette eksempelet se slik ut. Den ansatte får ordinær timelønn for 5 timer + 50 kr for hver time som en godtgjørelse. 

I månedsoversikten vil selve timeføringen og føring mot lønnsart splittes opp som følger:

Husk å godkjenne månedsoversikten. 

 

Timeoversikt

I oversikten her kan man ta ut en total oversikt per aktivitet om man ønsker. I oversikten finnes ytterligere filtreringsmuligheter under “flere valg” for å få en god oversikt.Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no