Avvik på varemottak

Avvikshåndtering på varemottak er en funksjon som skal hjelpe til å behandle/registrere avviket.

Rutinen for varemottak er som beskrevet i artikkel “Varemottak

  1. Nytt innkjøp - legger seg i “Innkjøpsoversikten”.
  2. Motta og registrere innkjøpet.
  3. Registrere evt avvik 

 

Registrer avvik

Fra innkjøpsordren velger man “Nytt varemottak”. Basert på innkjøpsordren kan man nå registrere om det er avvik mellom innkjøpet og opprinnelig ordre.

Korriger varemottaket i henhold til leverte varer og velg “Bekreft varemottak”.

Deretter velger man “Avvikshåndtering”.

I det nye vinduet kan man nå velge årsak for avviket og legge inn kommentar. Brukertilgangen “Brukeren kan være innkjøpsansvarlig” bestemmer om brukeren skal ha tilgang til å bestemme håndteringen av avviket eller bare registrere årsaken.

Lagre og deretter bekreft avviket.

 

Etterbehandling av avvik på varemottak

Innkjøpsordren med avviket vil ligge under “Åpen” i  “Innjøpsoversikt”.

Har man valgt “Håndtering” restordre vil det bli opprettet en restordre/restinnkjøp når avvikshåndteringen er fullført.  Som over vil ordren nå få nummer 13/1. Man kan ha flere restordre på et opprinnelig innkjøp (f.eks.13/2, 13/3 osv). 

Varelageret blir nå kun oppdatert med de enhetene som er registrert mottatt.

 

Manuell håndtering av avvik

Man kan registrere et avvik manuelt. Inneholder f.eks leveransen produkter som ikke ligger på innkjøpet kan dette legges til i innkjøpsordren før man registrerer “Nytt varemottak”. 

 

Gjelder det færre eller flere produkter en det som opprinnelig var i innkjøpsordren, korrigerer man i kolonnen for “Antall mottatt”. Når man velger “Bekreft varemottak” kan man foreta en vanlig “Avvikshåndtering”.

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no