Status vs Resultat på prosjekt

 

Prosjektstatus

Resultatrapport

Leverandørfaktura - Enkel

x

x

Leverandørfaktura - Detaljert

x

x

Avansert bilag

 

x

Manuell ordrelinje uten bilag

x

 

Timekost

x

 

Lønnskostnader

 

x

 

Gjelder både timepris- og fastprisprosjekter. Ved fastprisprosjekter vil inntektsbildet være gitt. 

 

Resultatrapport for prosjekt viser kun faktiske bokførte inntekter og kostnader, men Avanserte bilag påvirker kun prosjektets resultatrapport.  

 

Prosjektstatus viser som standard en oversikt over inntekter og kostnader. Registrerte timer på prosjektaktiviteter knyttet til prosjektet og dekningsgraden på hvert prosjekt samt totale inntekter, utgifter og førte timer for alle de valgte prosjektene. 

 

Et avansert bilag oppdaterer som nevnt ikke prosjektstatus, men ønsker du at prosjektstatus skal bli oppdatert, så må man registrere en ordrelinje på prosjektet  i tillegg til bilaget som føres. Ved registrering av leverandørfaktura -  "Enkel føring" eller "Detaljert føring" kan man registrere ordrelinjer på prosjektet og dermed påvirke prosjektstatus.

 

I prosjektstatus kan man se status på prosjekter for en bestemt periode. Man velger periode med piltastene eller med nedtrekksmenyen. Man kan sortere på kunde, prosjektleder og prosjekt. Hvis man klikker på knappen "Flere valg", kan man velge blant mange flere visningsmuligheter i rapporten.

 

En leverandørfaktura, eksempelvis EHFformat, påvirker kostnaden resultatet og ordrelinjene statusen. Ordrelinjer som er registrert manuelt uten link til bilaget påvirker kun status og ikke resultat.

Bokførte lønnskostnader påvirker resultat, timekost på ansatt påvirker status.

Se gjerne Lønnskostnader på prosjekt

 

Vi kan ta for oss et prosjekt og se hvordan og hva som påvirker status og resultat.

 

Eksempel

Her har vi opprettet et timeprisprosjekt, med ulik timepris per ansatt. 

 

 

Vi ser i utgangspunktet på fanen “Status” - da det er her i første omgang det vil skje en bevegelse når vi etterhvert starter med timeføring etc.

Status er naturlig nok i null når vi setter i gang - her er det sortert på mai og vi konsentrerer oss om mai måned.

 

 Resultatrapporten er likeledes ganske så tom.

Timeføring: Som regel ønsker vi å se en dekningsgrad - altså hvor mye det er forventet å “tjene” på prosjektet. Har du ansatte eller kontakter som skal føre timer på prosjekt, legg inn en stipulert kostnad på den ansatte. 

Tips: Har du en kontakt som skal føre timer på prosjektet må du ta et valg dersom du får en faktura fra en underleverandør for konsulenten. Enten velger du å føre faktura mot prosjektet som kostnad evt legger du inn en kostnad på kontakten - som vist under for en ansatt. Gjør du begge deler vil du få doble kostnader i status (du må da passe på å fjerne ordrelinjen fra leverandørfaktura i prosjektet) - men ikke i resultatet så lenge du ikke kjører lønn for kontakten.

I ansattdetaljer legger man inn en stipulert kostnad på den ansatte. Den kan variere fra ansatt til ansatt, avhenger av lønnskostnadene.

(I feltet Timepris legger man inn en timepris om man ønsker å benytte alternativet pre-definerte timepriser). Her har vi lagt inn en stipulert timekost (som skal dekke timelønn, overtid + sosiale kostnader mm).

 

 I ansattoversikten kan du se de ansattes (og evt kontakters) timepris/timekost.

 

 

1. Timeføring

De to ansatte har nå ført noen timer i mai på prosjektet vårt.

Her ser vi oversikt over totalt timer på prosjektet.

 

Vi skal se om det er blitt en bevegelse i status og/eller resultat.

I status ser vi totalt antall timer, kostnader (basert på timekost på de ansatte) og forventet inntekt basert på den timepris som vi har satt på prosjektet. (vi har ikke budsjettert så de radene vil vi se bort i fra).

 

Forklaring: Det er ført totalt 104 timer. Den fakturerbare timeprisen er som vi har sett ulik på de to ansatte (være seg 750 og 950) - men totalt blir det 88.800. Timepris 854,- er gjennomsnitt timepris. Kostnader på 40.890 er relatert til den timekost vi har lagt inn på de to ansatte (være seg 375 og 410). Kostnader på timer 393,- er gjennomsnittlig kostnad. Det gir en “gevinst” per time på kr 461,,- og et totalbeløp på 47.910,- (88.800,- minus 40.890). 

Føres det flere timer vil tallene her i status automatisk endres. 

 

Nå er ikke timene bokført på noen måte i regnskapet, det er ikke kjørt lønn osv. Det vil si at ingenting har endret seg i Resultatrapporten som kun tar hensyn til det som er bokført i regnskapet.

Likevel kan vi få en god oversikt over hvordan det går med prosjektet til enhvert tid.

 

2. Andre kostnader

Da skal vi se på andre kostnader som kan påvirke status og/eller resultatet.

En av de ansatte har vært på reise i forbindelse med prosjektet og ført en reiseregning.

Reiseregningen er på totalt kr 836,- kr.

 

 

Reiseregningen er laget men den er ikke bokført i regnskapet ennå.

 

I status ser vi nå at kostnaden er medregnet i totalen, og dekningsgraden er redusert.

 

 

Ingen ending i resultatrapporten så lenge reiseregningen ikke er bokført. Men vi kan gå tilbake til reiseregningen og opprette et bilag for denne. 

 

Status blir naturlig nok uendret. Men i resultatrapporten har det nå skjedd en bevegelse etter at vi opprettet et bilag (altså bokførte i regnskapet) for reiseregningen. Vi forholder oss fortsatt til perioden mai.

 

3. Leverandørfaktura / Enkel føring

Vi skal føre en leverandørfaktura - enkel føring. Faktura er ført  men ikke bokført. Det blir i prinsippet det samme som ved reiseregningen.

Kostnaden vises i status, som både inntekt og kostnad da vi har markert at de skal viderefaktureres. Men leverandørfaktura vises da ikke i resultatrapporten. 

Leverandørfakturaen vil legges seg som en post i ordrelinjener.

Går vi så tilbake til føringen av leverandørfaktura og velger å bokføre vil vi nå få et endret resultat i resultatrapporten.  Kostnaden på 4000,- fra leverandørfaktura er nå medregnet i resultatet.

 

 

4. EHF-faktura / Detaljert føring)

Vi ser på hvordan en EHF-faktura med ordrelinjer påvirker status og resultat (detaljert føring). Denne bokfører vi bare med en gang.

 

Da er både status, 

 resultat

 og ordrelinjer, oppdatert og synliggjør faktura (bilag 4-2020).

 

5. Avansert bilag

Er det behov for å føre et avansert bilag vil det som nevnt kun påvirke resultatrapporten og ikke status.

 

Dette beløpet vises kun i Resultatrapporten og vil ikke bli medregnet i status. Du finner heller ikke den kostnaden i ordrelinjer. 

For å se hvilke bilag som ligger til grunn for beløpet i resultatrapporten - kan du klikke på tallet og man kommer inn i hovedbok.

 

 

6. Produkter fra lager

Det er ikke alltid aktuelt å gjøre innkjøp direkte til et prosjekt. Noen ganger kan det hende du allerede har produktene i eget lager. Det kan være produkter som allerede er registrert ved en leverandørfaktura og lagt til lager. 

 

 

I overordnet status har det nå blitt en økning i inntekt og kostnader. Samt en differanse netto på kostnad og inntekt på produktet vårt (250-75 = 175).

Resultatrapporten er uforandret. Det er ikke ført flere bilag i regnskapet. Kostnaden for produktet er tidligere ført i regnskapet.

 

7. Dashbord

Og da er det nok lettere å lese tallene i dashbordet.

Se gjerne artikkel “Prosjektdashbord - timeprisbaserte prosjekter” og “Prosjektdashbord - fastprisbaserte prosjekter”

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no