%>

Prosentberegnet timekost

Den ansattes timekost registreres under timepris/timekost i detaljer på ansattkortet. Timekost kan for eksempel inkludere lønn og sosiale kostnader.

 

 

Prosentberegnet timekost aktiveres under Prosjekt /Innstillinger/Generelle prosjektinnstillinger. 

 

 

Funksjonen muliggjør differensiert timekost for prosjektaktiviteter via Timeliste/Innstillinger. 

 

 

Prosentsatsen kan overstyres per prosjekt (aktivitet/ansatt) dersom man benytter prosjektspesifikke timepriser.

 

Eksempel

En ansatt er lagt inn med timekost kr. 300. På aktiviteten Servicetimer Montør 50% overtid legger vi inn en prosentsats timekost på 150. 

 

 

Timekosten for en time ført på denne aktiviteten utgjør dermed kr. 450 - dette kan man se i prosjektets status. 

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no