Mva-melding

Registrere mva-melding

Betaling

Tilleggsoppgave

Korrigering

 

For å sette perioden for innrapportering går man til Regnskap/Innstillinger og Mva-innstillinger.

 

Grunnlaget for en mva-melding relaterer seg til de bokførte bilagene i perioden. For at føringene kommer med i meldingen må man ha benyttet korrekt mva-kode.  Det er mva-kodene som avgjør plassering i mva-meldingen. Føring direkte på balansekontoene (2700-2739) har ingen effekt på mva-meldingen.

Man finner en oversikt over de systemdefinerte mva-kodene under Regnskap/Innstillinger og Mva-innstillinger.  Her får man også informasjon om hvordan kodene påvirker mva-meldingen (hvilken post). I følgende artikkel finner du forklaringer til alle de systemdefinerte mva-kodene.

Alle bankkontor som er aktivert for “Krever avstemming”, vil si at man må foreta en avstemming av bank for alle perioder tilhørende den gjeldende mva-perioden. 

Har man aktivert "krever avstemming” for flere bankkonto må alle disse avstemmes. Man vil få et varsel når man oppretter mva-meldingen dersom man ikke har avstemt.

I tillegg kan man få opp noen flere meldinger dvs sperringer, som gjør at man ikke får opprettet mva-meldingen før man har foretatt endringer.

Avstemming av bankkonto er det ene, men det kan også være om man har postert et bilag og dette ligger under “ikke bokført bilag”. Her må man enten velge å markere for å send til hovedbok evt flytte tilbake til bilagsmottaket (bilaget vil da ikke være postert eller påvirke mva-perioden).

For å opprette mva-meldingen går man til Bilag/Mva-melding. Her velger man periode og opprett.

Under “Registrer mva-melding” kan man få en foreløpig oversikt over det som innrapporteres, og om man har avgift til gode evt avgift å betale.

Før man oppretter oppgaven kan man klikke på de ulike postene for å se hvilke bilag/tall som ligger til grunn. 

Oppdager man bilag som er ført med feil mva-kode (eksempelvis om det er inngående mva eller behov for å gjøre andre korreksjoner), klikk på bilagsnummeret og gjør endringer og lagre.

Deretter kan man oppretter oppgaven. 

Det opprettes da et bokføringsbilag som flytter mva-beløpene fra de ulike mva-kontoene til oppgjørskonto for mva.

Man finner selve bilag under handlingsknappen helt nede til høyre - velger man “Vis Bilag” finner man det bokførte bilaget.

I samme bilag vil man også finne den sammenstilling man fikk før man opprettet oppgaven, på følgende sider finner en spesifikasjon av mva som viser de ulike bilagene som er tilknyttet til mva-postene. 

Opplever man at det mangler bilag, kan man slette oppgaven og gjøre endringer før man igjen oppretter oppgaven. Det er altså kun posteringer der en mva-kode er valgt som danner grunnlaget for mva-meldingen. Regnskapet låses for mva-posteringer når mva-meldingen opprettes.

Når oppgaven er opprettet og man har kontrollert grunnlaget kan man sende inn mva-meldingen til Altinn via Tripletex. For oppsett og integrasjon se egen artikkel samt video om dette.

Når man har sendt inn oppgaven vil man få en arkivreferanse nederst i bildet. Sender man inn oppgaven manuelt i Altinn må man markere dette i oppgaven i Tripletex.

Under handlingsknappen helt nede til høyre kan man registrere betaling av skyldig mva.  Har man ”Bankintegrasjon via AutoPay”,  kan man legge beløpet til betaling via direkte betaling. Beløpet, kontonummer for innbetaling og kid vil automatisk bli fylt ut.

Har man ikke bankintegrasjon, registrer man betalingen mot nettbank når den er utført med korrekt dato. Har man avgift til gode registrerer man tilbakebetalingen som nettbank og med korrekt dato.

 

Tilleggsoppgave

Har man behov for å gjøre endringer av bilag eller gjøre tilføringer i en lukket mva-periode, kan man fint åpne for tilleggsposteringer. Gå tilbake til Bilag/Mva-melding, og velg aktuell Periode, klikk deretter på bilagsnummer.

 

I detaljer av bilag kan man under handlingsknappen velge Tilleggsoppgave. 

En “Tilleggsoppgave” åpner for nye posteringer i perioden. Man kan føre bilag, fakturerer og evt kreditere samt reversere bilag som er innrapportert i perioden (enten for å føre det på nytt eller korrigere mva-meldingen).  En tilleggsoppgave kan opprettes, sendes inn og betales på samme måte som hovedoppgaven. 

 

Korreksjonsoppgave

Fra Tripletex kan man kun sende inn hovedoppgave og tilleggsoppgave. Ønsker man å sende inn en korreksjonsoppgave må dette gjøres manuelt i Altinn. Man kan da reversere den opprettede og innsendte mva-meldingen, gjøre endringer (korrigere) og opprette mva-meldingen på ny (men kun om man ønsker at det skal være en korreksjonsoppgave). Den nye korrigerte oppgaven markeres da som “innsendt manuelt” i feltet, og man registrerer så korreksjonsoppgaven manuelt direkte i Altinn.

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no