Referanser (EHF-faktura)

Noen kunder krever at man har en “OrderReference” og/eller “BuyerReference” på EHF-faktura som blir sendt. I tillegg kan det være snakk om “Deres referanse”.

 

En “OrderReference” er feltet Referanse på ordren, om det ikke er en referanse på ordren brukes feltet Ordrenummer

 

 

En “OrderReference” på en EHF-faktura - en “Invoice/OrderReference/ID” vil i Tripletex hentes fra feltet Referanse på ordre og prosjekt.

 

 

En “BuyerReference” tilsvarer Attn. i ordrebildet. Når man legger inn attn., vil systemet velge den “tilleggsdata” som passer best hentet fra kontaktdetaljer til personen valgt i feltet  Attn. I følgende prioritert rekkefølge:

  1. Kontakt ID
  2. Fullt navn
  3. E-post
  4. Jobbtelefon
  5. Faksnummer

 

 

Legges ikke Attn. inn vil ingen av de fem feltene vises på EHF-faktura.

 

Deres kontakt/referanse:

I EHF heter feltet “AccountingCustomerParty/Contact og SupplierParty/Contact”. I Tripletex tilsvarer det feltet Kontaktperson. 

 

 

T.o.  har det vært noen endringer fra EHF 2.0 til 3.0, og en av disse handler om Kontakt-ID. Det vil nå si at CustomerParty/Contact og SupplierParty/Contact er uten KontaktID, og kommer ikke med på EHF 3.0. Kun navn, e-post, tlf.nr osv for den valgte kontaktpersonen komme med, men ikke Kontakt ID.

 

Skjematisk opptegnet vil det se slik ut;

 Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no