%>

A kontofakturering via ordre

Man kan opprette en ordre og velge å a kontofakturere denne. Funksjonen vil være manuell, har man prosjektmodulen vil det anbefales å a kontofakturere via et prosjekt. 

 

Når man a kontofakturerer via en ordre vil det ikke være en forhåndsinnstilling for om a konto skal være med eller uten mva (slik det er for a konto via prosjektmodulen).

 

A konto via ordre defineres når man velger fakturering fra ordren, her kan man huke på “Opprett a kontofaktura”. I faktureringen vil man få et valg om man ønsker å faktrurere a konto med eller uten mva.

 

Det er viktig å vite at a konto med eller uten moms vil bli ført mot to ulike regnskapskontoer. A konto uten mva føres som standard motkonto 2900 (forskudd kunder), mens a konto med mva føres som standard mot konto 3000 (salgsinntekt).

 

Eksempel på a kontofakturering ink. mva via ordre.

Man oppretter ordren via Ny ordre/faktura i hovedmenyen og fyller ut alle nødvendige felter.

I vårt eksempel skal det totalt faktureres 100.000,- + mva. Det skal faktureres fire faktura a konto på kr 25.000,- + mva.

 

 

Man velger “Fakturering” som vanlig, men marker “Opprett a konto-faktura”. Det er her man velger om a kontofakturaene skal være med eller uten moms. Det valget man tar gjelder da for alle a kontofakturaene på denne ordren.

 

I vårt eksempel velges a konto med moms. Legg inn a kontobeløpet ut i fra totalbeløpet på selve ordren og gjerne med en kommentar.

 

 

Når a konto er fakturert vil det kun vises i fakturaoversikten eller i ordredetaljer hva som er fakturert. I ordreoversikten vil det totale beløpet ligge åpent.

 

 

Første faktura ser slik ut;

 

 

Forhåndsvisning av faktura via ordren vil kun vise fakturabeløpet (i eksempelet vårt 100.000,-).

 

 

Etterhvert som man a kontofakturerer vil forhåndsvisningen vise hva man har a kontofakturert og hva “sluttoppgjøret” vil bli. Her er det a kontofakturert 2 ganger a 25.000,- + moms.

 

 

Ønsker man å “avslutte” a kontofaktureringen før totalbeløpet er fakturert kan man gjøre det i selve fakturering ved å velge standard faktureringsform (ikke a konto).  Da foretar man en sluttfakturering og ordren lukkes da den vil være ferdig fakturert. 

 

 

Alternativ to er å a kontofakturere ferdig alle fire fakturaene og til slutt foreta en “nullfakturering”. Denne må til for å få avsluttet ordren. Det kan derfor være en idé å velge eksempelet over.

 

Nedenfor er det fakturert de planlagte fire fakturaene, og totalt er hele beløpet ferdig fakturert inklusive moms. Men man må gjøre en null faktura. Her kan man velge å fjerne mailadressen til kunden og rett og slett bare opprette faktura. I vårt tilfelle har kunden fått alle nødvendige faktura (fordi de var inklusive moms).

 

 Eksempel på a kontofakturering uten mva via ordre.

 

Ordren opprettes på samme måte, men i faktureringsbildet velger man uten mva.

 

 

Forhåndsvisningen etter å ha fakturert a konto uten moms vil se litt annerledes ut enn ved fakturering med moms. 

 

 

Her kan man også velge å fakturere hele beløpet a konto, evt ta med moms som vist over i siste a kontobeløpet som skal faktureres. 

 

Siste faktura vil da se slik ut. Her igjen må man huske å velge kun fakturering (ikke a konto). Faktura for sluttfakturering vil også her ta med a kontobeløpet som fratrekk på ordrebeløpet.

 

 

Velger man å a kontofakturere hele beløpet vil sluttfaktura kun være en momsfaktura som vist under. 

 

 

Nederst i ordredetaljer vil man til enhver tid se referansen til det som er fakturert.

 

 

Se gjerne egen artikkel for “A kontofakturering” prosjekt.Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no